VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcasts

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Áp-ra-ham - Người Được Chọn (Mục Sư Đỗ Đình Song)

7/4/2022
Tựa Đề: Áp-ra-ham - Người Được Chọn; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 12:1-3; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:24:38

Giận Dữ Đem Đến Hủy Diệt (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

7/4/2022
Tựa Đề: Giận Dữ Đem Đến Hủy Diệt; Kinh Thánh: Lu-ca 9:51-56; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm

Duration:00:47:34

Chuyện... Ngó (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)

7/3/2022
Tựa Đề: Chuyện... Ngó; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu; Loạt Bài: Ngày Từ Phụ

Duration:00:07:56

Để Nhận Được Sự Cứu Rỗi (VPNS)

7/3/2022
Tựa Đề: Để Nhận Được Sự Cứu Rỗi; Kinh Thánh: Rô-ma 10:9-10; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:42

Sống Thánh Khiết (M. Jeudi)

7/2/2022
Tựa Đề: Sống Thánh Khiết; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt

Duration:00:04:44

Không Là Loại Đầy Tớ Nầy (Bill Bright)

7/2/2022
Tựa Đề: Không Là Loại Đầy Tớ Nầy; Tác Giả: Bill Bright; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:03:07

Sốt Sắng Nhưng Thiếu Trí Khôn (VPNS)

7/2/2022
Tựa Đề: Sốt Sắng Nhưng Thiếu Trí Khôn; Kinh Thánh: Rô-ma 10:1-4; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:57

Đoàn Tàu Về Thiên Quốc (Mục Sư Đoàn Trung Tín)

7/2/2022
Tựa Đề: Đoàn Tàu Về Thiên Quốc; Kinh Thánh: Ê-sai 30:21; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Trung Tín; Loạt Bài: Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm

Duration:00:38:29

Thuộc Về Chúa (M. Jeudi)

7/2/2022
Tựa Đề: Thuộc Về Chúa; Tác Giả: M. Jeudi; Loạt Bài: Hạt Giống Tốt

Duration:00:05:26

Tiếng Gọi (VPNS)

7/2/2022
Tựa Đề: Tiếng Gọi; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Lịch Cầu Nguyện

Duration:00:04:02

Thế Giới Huy Hoàng Của Lòng Quan Tâm (Mục Sư Nguyễn Đại Phúc)

7/2/2022
Tựa Đề: Thế Giới Huy Hoàng Của Lòng Quan Tâm; Kinh Thánh: Các Quan Xét 13:15-24; Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-6; Giăng 4:5-15; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Đại Phúc; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển

Duration:00:33:15

Sự Thờ Phượng Đẹp Lòng Chúa (Mục Sư Đoàn Trung Tín)

7/2/2022
Tựa Đề: Sự Thờ Phượng Đẹp Lòng Chúa; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 5:14; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Trung Tín; Loạt Bài: Hội Thánh Truyền Giảng Phúc Âm

Duration:00:14:30

Tình Yêu Dành Cho Dân Tộc (VPNS)

7/1/2022
Tựa Đề: Tình Yêu Dành Cho Dân Tộc; Kinh Thánh: Rô-ma 9:1-5; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:37

Trở Nên Mọi Cách Cho Mọi Người (VPNS)

6/30/2022
Tựa Đề: Trở Nên Mọi Cách Cho Mọi Người; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 9:19-23; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:48

Sa-mu-ên - Người Của Chúa (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

6/30/2022
Tựa Đề: Sa-mu-ên - Người Của Chúa; Kinh Thánh: 1 Sa-mu-ên 3:4-10; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge

Duration:00:35:33

Tư Duy Tích Cực (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)

6/30/2022
Tựa Đề: Tư Duy Tích Cực; Kinh Thánh: Rô-ma 12:2; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng; Loạt Bài: Văn Hóa Và Niềm Tin

Duration:00:09:36

Người Quản Gia (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

6/30/2022
Tựa Đề: Người Quản Gia; Kinh Thánh: Lu-ca 16:1-13; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:45:52

Người Cùng Phía Với Chúa Giê-xu (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

6/29/2022
Tựa Đề: Người Cùng Phía Với Chúa Giê-xu; Kinh Thánh: Lu-ca 9:49-50; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm

Duration:00:29:27

Trải Nghiệm Và Tưởng Niệm (Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên)

6/29/2022
Tựa Đề: Trải Nghiệm Và Tưởng Niệm; Kinh Thánh: Giô-suê 4:1-5:1; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thanh Phiên; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Nam Florida

Duration:00:43:57

Nắm Lấy Lời Hứa (Mục Sư Trần Thịnh)

6/29/2022
Tựa Đề: Nắm Lấy Lời Hứa; Kinh Thánh: Rô-ma 8:18-30; Tác Giả: Mục Sư Trần Thịnh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:56:12