Wierni Slowu-logo

Wierni Slowu

Religion & Spirituality Podcasts

...bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne... Tylko Pismo | Tylko łaska | Tylko wiara | Tylko Chrystus | Tylko Bogu chwała |

...bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne... Tylko Pismo | Tylko łaska | Tylko wiara | Tylko Chrystus | Tylko Bogu chwała |

Location:

United States

Description:

...bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne... Tylko Pismo | Tylko łaska | Tylko wiara | Tylko Chrystus | Tylko Bogu chwała |

Language:

Polish


Episodes

Jak być dobrym ojcem...?

4/20/2021
Czym jest autorytet według Bożego Słowa? W jaki sposób ojcowie mają sprawować swoją rolę? Jakie powinno być podejście chrześcijanina do dyscypliny i czym ona w ogóle jest? Jeśli jesteś ciekaw odpowiedzi na te pytania, zachęcamy do wysłuchania ostatniego kazania, w którym pastor Tomasz Krążek kontynuuje rozważanie na temat pobożnego ojcostwa na podstawie Listu do Efezjan.

Duration:00:48:02

Czego ojcowie mają nie robić...?

4/20/2021
Czy Bóg wie, co to znaczy być Ojcem? Czy wychowanie dzieci jest domeną samych matek? Co Bóg ma do powiedzenia na temat odpowiedzialności ojca względem dziecka? Jak ojcowie mają traktować swoich synów i córki? Pastor Tomasz Krążek kontynuuje serię kazań o Bożej rodzinie, skupiając się tym razem na roli ojców na podstawie wersetu zawartego w Liście do Efezjan 6:4. Zachęcamy do odsłuchania całego kazania!

Duration:00:51:59

Dlaczego zmartwychwstanie jest tak ważne dla naszej wiary?

4/20/2021
Jakie jest znaczenie zmartwychwstania dla chrześcijaństwa? Jakie prawdy bezpośrednio wynikają ze zmartwychwstania i jaką nadzieję oferują wierzącym? Pastor Tomasz Krążek pochyla się nad tymi oraz innymi pytaniami i wyjaśnia dlaczego bez zmartwychwstania Chrystusa nie ma chrześcijaństwa. To właśnie zmartwychwstanie jest centralnym punktem, który wynosi chrześcijaństwo ponad wszystkie inne religie świata. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania tego wyjątkowego kazania i refleksji nad radosnym...

Duration:00:50:52

Triumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy | Ew. Jana 12:12-19

3/30/2021
Na czym polega pójście za Chrystusem? Czy to, za kogo uważasz Jezusa, może mieć jakiś wpływ na Twoje zbawienie? Co pokazuje nam triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy? W ostatnią niedzielę pastor Tomasz Krążek rozważał fragmenty Ewangelii opisujące Niedzielę Palmową, wyjaśniając, na czym polega zbawcza wiara w Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. Zachęcamy do odsłuchania!

Duration:00:59:48

Czcij ojca swego i matkę | Efezjan 6:1-4

3/30/2021
Czy faktycznie jesteśmy odpowiedzialni za nasze postępowanie? Czy może pozostajemy bezsilni wobec okoliczności naszego życia? Jak ma się to do posłuszeństwa w kontekście relacji dzieci z rodzicami i jaka obietnica mu towarzyszy? Pastor Tomasz Krążek kontynuuje rozważanie szóstego rozdziału Listu do Efezjan i wyjaśnia, dlaczego posłuszeństwo nie jest po prostu wytworem kultury, ale jest słusznym przykazaniem nadanym przez Boga. Zapraszamy do wysłuchania!

Duration:00:45:30

Dzieci bądźcie posłuszne rodzicom w Panu | Efezjan 6:1-4

3/30/2021
Czym jest kodeks Bożego domu? Jaki to jest dom? Jaką rolę odgrywa w misji głoszenia Bożego Słowa? Dlaczego temat rodziny jest tak ważny w dzisiejszym świecie? W tym tygodniu pastor Tomasz Krążek kontynuuje rozważanie listu do Efezjan, pochylając się nad fragmentem zawartym w rozdziale szóstym tego listu. Zapraszamy do odsłuchania kazania o tym, jak powinny wyglądać relacje w chrześcijańskiej rodzinie, tematu tak ważnego w czasie, gdy rola rodziny w społeczeństwie jest atakowana na wszystkich...

Duration:00:56:22

Co mam zrobić, by być zbawiony?

3/16/2021
Czym jest prawdziwe chrześcijaństwo? Co jest jego istotą? W co przede wszystkim wierzy chrześcijanin?

Duration:00:04:48

Miłość i małżeństwo | Mężowie, kochajcie żony swoje | Efezjan 5:25-33

3/1/2021
Na czym polega mężowska miłość Co ma na jej temat do powiedzenia Biblia Czym biblijna miłość męża do żony różni się od obrazu miłości, którym bombarduje nas kultura i otaczający nas świat Pastor Tomasz Krążek kontynuuje ten temat w kolejnym kazaniu z serii o miłości i małżeństwie na podstawie Listu do Efezjan 5:22-33

Duration:00:52:16

Bóg nie zapomina o singlach | Kazanie

2/16/2021
Czy Bóg zapomniał o singlach Czy prawdziwe i spełnione życie chrześcijańskie zostało zarezerwowane tylko dla małżeństw?Czy możemy patrzeć na życie w pojedynkę jako na Boży mądry dar i wybór?Jakie jest miejsce singli w kościele Pastor Tomasz Krążek klarownie odpowiada na te pytania w oparciu o 1 Koryntian 7:1-8 i nie pozostawia żadnych wątpliwości, że chrześcijańskie życie w pojedynkę jest w Bożych oczach cenne, dobre i oferuje szerokie pole do służby.

Duration:00:52:33

Sumienie, COVID-19, i (nie)zgoda w kościele 5/5

2/8/2021
Co jest najistotniejsze dla budowania Królestwa Bożego w kontekście kwestii spornych? W jaki sposób powinieneś wyrażać swoją wolność chrześcijańską? Jak możesz naśladować Chrystusa, gdy nie zgadzasz się z kimś w sprawach trzeciorzędnej wagi? I co w końcu z tym koronawirusem? Pastor Tomasz Krążek rozważa temat wolności chrześcijańskiej, pochylając się nad fragmentem Listu do Rzymian 14:16-15:7, a tym samym kończąc serię kazań na temat sumienia w życiu chrześcijanina.

Duration:00:49:15

Sumienie, COVID-19, i (nie)zgoda w kościele 4/5

2/7/2021
Co robimy, kiedy nie zgadzamy się z innymi chrześcijanami w kwestiach spornych? Czy zakładamy to, co najlepsze o ich intencjach? A może z góry narzucamy im kategorię "heretyków"? Pastor Tomasz Krążek na podstawie Listu do Rzymian 14:3 - 15 kontynuuje serię kazań o sumieniu i dzieli się tym, jak podchodzić do kwestii spornych - przynosząc w tym Bogu chwałę, okazując miłość innym, a jednocześnie nie minimalizując istotności poruszanych spraw.

Duration:01:03:36

Sumienie, COVID-19, i (nie)zgoda w kościele 3/5

2/7/2021
Tym razem pastor Tomasz Krążek, zaczyna werset po wersecie przyglądać się fragmentowi z Rzymian 14:1-15:7, podkreślając 12 zasad wynikających z tekstu, co do tego jak nie zgadzać się z innymi chrześcijanami w sprawach spornych, tak by Bogu oddawać chwałę, budować kościół i być ozdobą ewangelii.

Duration:00:59:38

Sumienie, COVID-19, i (nie)zgoda w kościele 2/5

2/7/2021
Czy są takie kwestie z powodu których kościół powinien się dzielić? Czy są takie z powodu których dzielić się nie powinien? O jakie kwestie warto się spierać, a jakie spierać się nie warto? Co to jest triaż teologiczny i dlaczego ma znaczenie w kwestiach sumienia i jedności w kościele? Ile ludzi tyle opinii, więc jakie rozwiązanie oferuje Biblia na podstawie Rzym. 14:1-15:7? Do czego powinien dążyć chrześcijanin stale ścierając się z innymi w kościele, którzy posiadają odmienne zdaniem w...

Duration:00:56:52

Sumienie, COVID-19, i (nie)zgoda w kościele 1/5

2/7/2021
Czym jest sumienie? Jaką rolę powinno odgrywać w życiu chrześcijanina? Jak sumienie ma się do dojrzałości i do jedności w kościele? I co to wszystko ma wspólnego z koronawirusem? Zachęcamy do wysłuchania pierwszej części bardzo ważnego tematu, o którym niewiele się naucza.

Duration:00:03:11

Kiedy aborcja jest ok?

11/1/2020
Wiele obecnie się mówi, a nawet krzyczy o aborcji. O co w tym wszystkim chodzi? Czym jest aborcja? Czy jest czymś złym? I dlaczego? Co na to wszystko nauka? Co na to wszystko teologia? P.S. Jakość dźwięku polepsza się od 3:30.

Duration:01:00:29

Psalm 23 | Rozważanie | Nad wody spokojne prowadzi mnie

10/20/2020
Czy wiesz co obrazują "spokojne wody", w przeciwieństwie do wód wzburzonych? Albo co to znaczy, że Pasterz "pokrzepią moją duszę? Co to ma wspólnego np. z Iz. 58:12, albo z Psalmem 51:12? Posłuchaj tego rozważania, aby nie tylko być zachęconym wspaniałymi prawdami o tym, co Pasterz zapewnia swoim owcom, ale także, by dowiedzieć się czegoś na temat prawd zawartych choćby w tych dwóch rozważanych dziś frazach, czego możliwe, że do tej pory nie wiedziałeś.

Duration:00:16:13

Psalm 23 | Rozważanie | Na niwach zielonych pasie mnie

10/11/2020
Bóg, jako dobry pasterz, dba o pokarm o najwyższej jakości dla swoich owiec. Ale co to znaczy? Co jest tym pokarmem, którego Bożym ludziom daje Bóg w obfitości i którym syci dusze swoich owiec? I przy okazji, posłuchaj czego tak naprawdę uczy nas Ew. Marka 6, gdzie ukazany jest m.in. cud z rozmnożeniem chleba i ryb.

Duration:00:12:24

Czy jesteś zbawiony? 4/4

7/30/2020
Na czym polega nawrócenie? Jak dostąpić zbawienia? O co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie? Czy na pewno jestem chrześcijaninem? Po czym to poznać? Skąd to wiedzieć?

Duration:00:53:29

Czy jesteś zbawiony? 3/4

7/30/2020
Na czym polega nawrócenie? Jak dostąpić zbawienia? O co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie? Czy na pewno jestem chrześcijaninem? Po czym to poznać? Skąd to wiedzieć?

Duration:00:38:05

Czy jesteś zbawiony? 2/4

7/30/2020
Na czym polega nawrócenie? Jak dostąpić zbawienia? O co tak naprawdę chodzi w chrześcijaństwie? Czy na pewno jestem chrześcijaninem? Po czym to poznać? Skąd to wiedzieć?

Duration:00:48:35