Dèanamaid Adhradh-logo

Dèanamaid Adhradh

BBC

Adhradh is seirbhisean-eaglaise. Acts of worship and church services

Adhradh is seirbhisean-eaglaise. Acts of worship and church services
More Information

Location:

United Kingdom

Networks:

BBC

Description:

Adhradh is seirbhisean-eaglaise. Acts of worship and church services

Language:

English


Episodes

Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Iain Urchardan, a bha na mhinistear air Eaglais na h-Alba ann an Chryston 1998

8/18/2019
More
Seirbheis còmhla ris an Urr Iain Urchardan, Eaglais na h-Alba ann an Chryston 1998.

Duration:00:30:00

Dèanamaid Adhradh: An t-Urr Seumas MacÌomhair, Eaglais Shaor Steòrnabhaigh

8/18/2019
More
Seirbheis còmhla ris an Urr Seumas MacÌomhair, Eaglais Shaor Steòrnabhaigh.

Duration:00:30:00