EMAUZY-logo

EMAUZY

Religion & Spirituality >

Mass is the re-presentation of Christ's sacrifice on the cross. In the Mass, Jesus sacrificed for us, offering new meaningful and eternal life full of joy. Mass is the gift of Jesus and through it still wants to stay close to us.

Mass is the re-presentation of Christ's sacrifice on the cross. In the Mass, Jesus sacrificed for us, offering new meaningful and eternal life full of joy. Mass is the gift of Jesus and through it still wants to stay close to us.
More Information

Location:

Banská Bystrica, Slovakia

Description:

Mass is the re-presentation of Christ's sacrifice on the cross. In the Mass, Jesus sacrificed for us, offering new meaningful and eternal life full of joy. Mass is the gift of Jesus and through it still wants to stay close to us.

Language:

Slovak


Episodes

Emauzy 18:00 16.11.2018

11/16/2018
More
Trnavská Novéna 2018 - Priamy prenos sv. omše z Baziliky sv.Mikuláša v Trnave. Téma: Digitálny svet, ktorý poznačuje mladého človeka najmä v oblasti komunikácie. Celebruje: Mons. Andrej Imrich, emeritný biskup zo Spišskej Kapituly Kazateľ: vdp. ThLic. Augustín Slaninka, CM, Dobruška, ČR.

Duration:01:29:58

Emauzy 18:00 15.11.2018

11/15/2018
More
Trnavská Novéna 2018 - Priamy prenos sv. omše z Baziliky sv.Mikuláša v Trnave Téma: Biblický pohľad na povolanie mladého človeka na ceste spásy. Celebruje: Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup Kazateľ: vdp. SSDr. Blažej Štrba, PhD., Teologický inštitút RKCMBF UK, Badín.

Duration:01:30:00

Emauzy 18:00 14.11.2018

11/14/2018
More
Tnavská Novéna 2018 - Priamy prenos sv. omše z Baziliky sv.Mikuláša v Trnave. Téma: Problémy mladých vo viere a v čistote. Celebruje: Mons.Ján Sokol, emeritný arcibiskup Kazateľ: vdp. Mgr. Pavol Hudák, Vysoká nad Uhom.

Duration:01:30:00

Emauzy 18:00 13.11.2018

11/13/2018
More
Trnavská novéna 2018: Priamy prenos sv. omše z Baziliky svätého Mikuláša v Trnave. Téma: Hľadanie životného partnera a príprava snúbencov na manželstvo. Hl.celebrant Mons.Ján Orosch, trnavský arcibiskup. Kazateľ: vdp. ThLic. Ján Štefanec SVD, Bratislava.

Emauzy 18:00 12.11.2018

11/12/2018
More
sv.omša z kostola sv.Gorazda a spoločníkov Košice-Terasa

Emauzy 18:00 11.11.2018

11/11/2018
More
sv.omša z Jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebruje P. Ladislav Csontos

Duration:01:00:00

Emauzy 18:00 10.11.2018

11/10/2018
More
Priamy prenos liturgie sv. Jána Zlatoústeho z farského chrámu Premenenia Pána zo Spišskej Novej Vsi Hlavný sláviaci: PaedDr. Jaroslav Štefanko, spišskonovoveský farár a protopresbyter

Emauzy 18:00 09.11.2018

11/9/2018
More
sv.omša z Kaplnky Panny Márie Zázračnej Medaily v Provinciálnom dome Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv.Vincenta de Paul v Nitre Celebruje Michal Peťovský, kaplán vo farnosti Nitra-Klokočina

Emauzy 18:00 08.11.2018

11/8/2018
More
sv.omša a adorácia z Katedrály sv.Františka Xaverského v Banskej Bystrici celebruje dp. Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen

Duration:01:00:00

Emauzy 18:00 07.11.2018

11/7/2018
More
sv.omša z Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave Celebruje Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup

Emauzy 18:00 06.11.2018

11/6/2018
More
sv.omša z Baziliky sv.Kríža v Kežmarku Celebruje p. Peter Klubert, rektor Diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 05.11.2018

11/5/2018
More
sv.omša z kostola sv.Gorazda a spoločníkov Košice-Terasa Celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita

Emauzy 18:00 04.11.2018

11/4/2018
More
sv.omša z Jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave

Emauzy 18:00 03.11.2018

11/3/2018
More
sv.omša zo svätyne Božieho milosrdenstva Košice-KVP celebruje Mons.Anton Fabian

Emauzy - Fatimská sobota 10:30 03.11.2018

11/3/2018
More
sv.omša z Baziliky Navštívenia Panny Márie v Starých Horách

Duration:01:30:00

Emauzy 18:00 02.11.2018

11/2/2018
More
sv.omša z Katedrály sv.Františka Xaverského v Banskej Bystrici celebruje Mons. Branislav Koppal, generálny vikár BB diecézy

Emauzy 18:00 01.11.2018

11/1/2018
More
sv.omša z Katedrály sv.Františka Xaverského v Banskej Bystrici celebruje prof. František Trstenský

Emauzy 18:00 31.10.2018

10/31/2018
More
sv.omša z kostola sv.Jakuba v Trnave celebruje Dušan Kolenčík, kancelár Trnavskej arcibiskupskej kúrie

Emauzy 18:00 30.10.2018

10/30/2018
More
sv.omša z Baziliky sv.Kríža v Kežmarku celebruje Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

Duration:01:00:01