Vetandets Värld-logo

Vetandets Värld

Science & Technology News >

Vetandets värld är en av Sveriges Radios verkliga klassiker, som har funnits i över 30 år. Varje vardag ger programmet fördjupning om forskning och vetenskap. Vetandets värld har ett brett bevakningsområde och kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom HIV-forskningen.

Vetandets värld är en av Sveriges Radios verkliga klassiker, som har funnits i över 30 år. Varje vardag ger programmet fördjupning om forskning och vetenskap. Vetandets värld har ett brett bevakningsområde och kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom HIV-forskningen.
More Information

Location:

United States

Description:

Vetandets värld är en av Sveriges Radios verkliga klassiker, som har funnits i över 30 år. Varje vardag ger programmet fördjupning om forskning och vetenskap. Vetandets värld har ett brett bevakningsområde och kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom HIV-forskningen.

Language:

English


Episodes

Jakten på universums mörka materia

10/15/2018
More
Det måste finnas mer materia i universum än den vi känner till idag. Den som fattas kan vi varken se eller känna. Den kallas mörk materia och forskare har länge letat efter den. Varför dyker den aldrig upp? Utan mörk materia skulle inte galaxerna röra sig som de gör. Så enligt fysikens teorier om universum bör det vara fullt av den här osynliga materien, och de flesta tror sedan flera år att det handlar om ett slags partiklar som kallas wimps weakly interacting massive particles. Jakten på...

Duration:00:19:39

Tidsmaskinen Abisko berättar om klimatförändringen

10/14/2018
More
På två år har Abisko varit med om värmerekord och vädervariation som normalt ses över hundra års tid. Uppe på berget Nuolja är förändringen tydlig i landskapets växtlighet. Med hjälp av en studie som påbörjades 1917 ser man nu hur den arktiska miljön har förändrats av klimatet över hundra år. I programmet hörs Keith Larson, evolutionär ekolog vid Umeå Universitet, och Hannah Rosenzweig, forskarstudent. Simon Magnusson vet@sverigesradio.se

Duration:00:19:19

Kalle ger bort sin njure – om levande organdonation i Sverige (R)

10/11/2018
More
Varje år sker omkring 400 livsavgörande njurtransplantioner i Sverige. 150 av dem kommer från levande donatorer. En av dem 2016 var Kalle Ville Pellinen, som vi möter i ett reportage från 2017. Kalle Ville Pellinen ska donera sin ena njure till barndomsvännen Henrik Posse, som drabbades av sepsis 2015 och fick svåra komplikationer. Följ med under njurtransplantationen och hör mer om levande organdonation, och vad som kan göras för att fler ska vilja donera och fler ska få friska organ i...

Duration:00:19:28

Kvantpricken - ett fängelse i noll dimensioner

10/10/2018
More
Vi träffar forskarna som skapar strukturer som saknar dimensioner så kallade kvantprickar. I dem kan man fånga elektroner och få dem att göra som man vill. På toppen av en nanometerstor pyramid, som tillverkats på Linköpings universitet, sitter en kvantprick. Här används den för att fånga in elektroner och skapa ljus, med exakt de egenskaper som forskarna vill. I Lund använder forskarna kvantprickar på nanotrådar för att skapa elektricitet direkt från värme. I dagens Vetandets värld kan du...

Duration:00:19:30

Mätstationer ska kontrollera vad vi verkligen släpper ut

10/9/2018
More
Nätverket ICOS, med över hundra master runt om i Europa, ska mäta växthusgaserna direkt i atmosfären. För att vi ska kontrollera hur mycket vi släpper ut och hur ekosystemen andas. FN:s klimatpanel konstaterar att vi måste agera nu, om vi ska lyckas hålla den globala uppvärmningen väl under 2 grader. Men för att hitta rätt väg till utsläppsminskningar med vetenskaplig grund, behöver vi förstå hur ekosystem som skogar, mossar, fält och hav samverkar med atmosfären i uppvärmningens tid. I...

Duration:00:19:19

Tusenåriga boplatser inverkar på norrländsk rättstvist

10/8/2018
More
Ödemarken har befolkats i tusentals år. Nya forskningsfynd kan komma att spela stor roll för rättsprocesser som Girjasmålet, som ska prövas i Högsta Domstolen nästa höst. Om samer kan bevisa urminnes hävd kan statens inflytande över marker i norr förändras. Forskning visar att människor levt och verkat i Norra Norrlands fjäll och fjällnära skogar sedan inlandsisen smälte bort. Den som har kunskap om jägare och samlares liv ser spår både i marker och träd. Detta kan få konsekvenser för...

Duration:00:19:03

Ekonomipris för forskning om klimat och teknikutveckling

10/8/2018
More
De har tagit in klimatet och teknikutvecklingen i den ekonomiska vetenskapen. Därför får de årets ekonomipris: William Nordhaus och Paul Romer. Vetandets värld sände direkt när beskedet om Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne kom. Vi reder ut priset tillsammans med Ingrid Werner, forskare vid Ohio State University och ledamot i ekonomipriskommittén och ekonomihistorikern Gabriel Söderberg från Uppsala Universitet. Camilla Widebeck...

Duration:00:19:48

Boken Factfulness – ögonöppnare eller vilseledande?

10/5/2018
More
Boken Factfulness av Hans & Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund visar på en positiv utveckling under decennier som många missat. Men boken möter nu forskarkritik för att vara ensidig. Professor emeritus Christian Berggren vid Linköpings universitet är kritisk mot vissa av slutsatserna i Factfulness tio knep som hjälper dig att förstå världen. Han anser att de är ensidiga och bygger på felaktiga fakta. I ett samtal i Vetandets Värld möter han författaren Ola Rosling under ledning av...

Duration:00:19:52

Kemister och neurovetare inspireras av Proust

10/3/2018
More
Tid, spår och minne är exempel på centrala begrepp i Marcels Prousts verk På spaning efter den tid som flytt. Forskare från flera discipliner läser den och skapar nu en ordbok utifrån begreppen. En geokemist, en språkvetare och en neurovetare finns bland forskarna som fokuserar på Proust. De vill få med sig Prousts intuitiva, analytiska och precisa sätt att skönlitterärt beskriva minnen, tankar och sinnesförnimmelser in i vetenskapligt tänkande och ska tillsammans bygga upp en...

Duration:00:19:30

Kemipris för bemästrandet av evolutionens kraft

10/3/2018
More
Årets Nobelpristagare i kemi har använt genetiska förändringar och selektion för att utveckla proteiner som kan ge oss hållbara bränslen, miljövänliga kemikalier och nya läkemedel. Frances Arnold genomförde den första riktade evolutionen av enzymer. Idag nyttjas de bland annat för en mer miljövänlig tillverkning av kemiska substanser och för att framställa förnybara bränslen. George Smith och Sir Gregory Winter utvecklade en metod som kallas för fagdisplay, där virus som infekterar...

Duration:00:19:45

Fysikpris för verktyg gjorda av ljus

10/2/2018
More
En optisk pincett och kniv av korta och intensiva laserpulser. Det är uppfinningar som belönas med årets Nobelpris i fysik. Arthur Ashkin får halva priset för den optiska pincetten. Gerard Mourou och Donna Strickland får dela på den andra halvan för utvecklingen av de rekortkorta och intensiva laserpulserna. Vi reder ut uppfinningarnas betydelse med Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala Universitet. Donna Strickland är den tredje kvinna någonsin att få Nobelpris i fysik...

Duration:00:20:00

Medicinpris för ny cancerbehandling

10/1/2018
More
Genom att släppa på det egna immunförsvarets bromsar har årets Nobelpristagare funnit ett revolutionerande sätt att behandla cancer. James Allison och Tasuku Honjo får årets Nobelpris i medicin för deras upptäckt av cancerbehandling genom hämning av immunförsvarets bromsmekanismer. I programmet hörs Olle Kämpe, professor i klinisk endokrinologi. Annika Östman & Katarina Sundberg vet@sverigesradio.se

Duration:00:19:23

Vetenskapsradion spanar på Nobelprisen 2018

9/28/2018
More
Vilka upptäckter kan tänkas ta hem 2018 års Nobelpris? Vetenskapsradion djupdyker i solpaneler, kvantprickar och genknivar, men hur ska man gissa rätt när det finns så många spännande upptäckter? Vetenskapsradion sänder idag direkt från Nobelmuséet i Stockholm för att spana på personliga forskningsfavoriter och segertippade upptäckter. I programmet hörs: Annika Östman, medicinreporter, Camilla Widebeck, producent Vetandets värld, och Katarina Sundberg, vetenskapsreporter. Programledare är...

Duration:00:19:31

Del 3: Kvinnorna som blåstes på Nobelpriset - Vad gör vi nu?

9/27/2018
More
Hur kommer det sig att kvinnliga toppforskare fortfarande är underrepresenterade bland Nobelpristagarna? Och vad görs åt det? Vetenskapsradion har tittat på samtliga Nobelpris i fysik, kemi, medicin och ekonomi som gått till forskning som genomförts efter 1980. Vi jämförde andelen kvinnliga pristagare med andelen kvinnor bland de mest citerade forskarna i varje fält och under samma tidsperiod. Kvinnorna i forskningens toppskikt var underrepresenterade i fysik, kemi och ekonomiprisen. Vilka...

Duration:00:19:25

Vad händer i uttorkade bäckar när höstregnen kommer?

9/25/2018
More
Efter sommartorkan: höstregnen trycker ut syror, humusämnen och metaller i bäckarna. Hur klarar laxfiskarna uppvärmda sommarvatten och hur går det för alla vattendjur när bäckarna sinar? Vid Krycklans försöksstation i Västerbotten vill skogsforskarna veta hur sommartorkan och efterföljande höstregn påverkar bäckarna. I uttorkade bäckstränder oxideras svavel, metaller och humusämnen. Höstregnen trycker ut allt i bäckarna. Redan stressade vattenkryp och fiskar utsätts för syrachock,...

Duration:00:19:31

Del 1: Kvinnorna som blåstes på Nobelpriset - Marietta Blau

9/23/2018
More
Marietta Blau var experimentalfysikern som 1937 gjorde en jätteupptäckt som öppnade helt nya möjligheter att studera kärnreaktioner. Men något Nobelpris blev det aldrig. Marietta Blau utvecklade en metod som med hjälp av särskilda fotoplåtar fångade spåren efter kärnreaktioner. Metoden som fortfarande används idag har varit mycket viktig i arbetet med att kartlägga atomkärnans uppbyggnad. Tre gånger nominerades Marietta Blau till Nobelpriset i fysik, men 1950 fick istället en brittisk...

Duration:00:19:34

Del 2: Kvinnorna som blåstes på Nobelpriset - Lise Meitner

9/23/2018
More
Kärnfysikern Lise Meitner förklarade hur atomer klyvs när uran bestrålas med neutroner. Men när upptäckten Nobelprisbelönades på hösten 1945 blev Meitner utan pris. Hur kunde det bli så? Lise Meitner startade i mitten på 1930-talet ett forskningsprojekt i Berlin som gick ut på att bestråla uran med neutroner. Ett par år senare tvingades Meitner i exil i Sverige, men i Berlin fortsatte hennes kollega, Otto Hahn, forskningen. Lise Meitner fick då ett brev från Otto Hahn där han berättade att...

Duration:00:19:32

Fysikern Schrödinger väckte biologins ödesfrågor

9/20/2018
More
Vad är liv? Det undrade fysikern Erwin Schrödinger 1943 och hans tal inspirerade till den moderna biologin. 75 år senare möts framstående forskare för att på nytt lyfta vetenskapens ödesfrågor. Erwin Schrödingers föreläsning Vad är liv? Från Trinity College i Dublin gavs ut som bok och inspirerade bland annat Watson och Crick som senare upptäckte dna-molekylen. Nyligen firades i Dublin 75-års jubileet av händelsen genom att bjuda in flera framstående forskare för att försöka upprepa...

Duration:00:19:31

Framtidens båtar kör sig själva

9/19/2018
More
Intresset för självkörande båtar växer. Om du är bra på att spela dataspel kan sjömansyrket bli något för dig. Det pågår en utveckling åt det autonoma hållet på sjön. Precis som bilarna på land ska båtarna i framtiden kunna köra själva. Frågan är om sjömannen kommer att behövas alls? En viss dataspelserfarenhet kan nog vara till nytta för den som ska jobba med framtidens sjöfart. Men lagstiftningen måste anpassas. Idag bygger mycket av lagstiftningen till sjöss på att det finns en...

Duration:00:19:44

Byggbranschen kliver in i den virtuella världen

9/17/2018
More
Teknikutvecklingen inom VR och AR, alltså virtual reality och augmented reality, har exploderat. Hjärnan luras att tro att den befinner sig i en mer eller mindre digital värld. Astronomer, arkeologer, läkare och inte minst ingenjörer använder redan idag virtual reality och augmented reality. Inom byggbranschen är intresset stort för de nya teknikerna, eftersom de ger byggföretag och fastighetsbolag bättre koll på hur kommande byggnader ska se ut och hur de bäst ska byggas. I programmet hörs...

Duration:00:19:39