Vetandets Värld-logo

Vetandets Värld

Sveriges Radio

Vetandets Värld handlar om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje vardag ger programmet fördjupning om vetenskap. Det kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom hiv-forskningen.

Vetandets Värld handlar om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje vardag ger programmet fördjupning om vetenskap. Det kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom hiv-forskningen.
More Information

Location:

Uppsala, Sweden

Description:

Vetandets Värld handlar om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje vardag ger programmet fördjupning om vetenskap. Det kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom hiv-forskningen.

Language:

Swedish


Episodes

Del 3/3 Det fossilfria samhället: Finns det klimatsmarta jordbruket? (R)

8/15/2018
More
Jordbruken bidrar med 13 procent av Sveriges utsläpp av klimatgaser. Det mesta kommer från åkermarken som släpper ifrån sig lustgas och koldioxid. Vilka åtgärder kan minska utsläppen? På en gård i Östergötland har marken inte plöjts sedan 2007. Där bedrivs ett plöjningsfritt jordbruk som innebär att jorden bearbetas mycket skonsammare än vid en plöjning. Är det en framkomlig väg för att minska jordbrukets bidrag till klimatförändringarna? Med: Karin Varveryd, lantbrukare, Torbjörn Jansson,...

Duration:00:19:30

Del 2/3 Det fossilfria samhället: Stål utan kol (R)

8/15/2018
More
Stål- och cementindustrin orsakar 15 procent av de svenska koldioxidutsläppen. Båda branscherna prövar nu nya metoder som inte ger några koldioxidutsläpp till luften. Både stål och cementindustrin försöker hitta nya tillverkningsmetoder som gör att de kan minska sin klimatpåverkan rejält. Metoderna kräver god tillgång på elektricitet och att elen finns tillgänglig när den behövs i produktionen. Det kan bli svårt när elsystemet fylls med mer el från vind- och solkraft, vars produktion...

Duration:00:19:32

Del 1/3 Det fossilfria samhället: En tall i tanken (R)

8/15/2018
More
Utsläppen av koldioxid från den svenska fordonsflottan ska minska med 70 procent till 2030. Med dagens takt ser det svårt ut att nå målet - de flesta bilar som säljs idag drivs av fossila bränslen. Miljöbilarna slår försäljningsrekord, men det räcker inte på lång väg för att utsläppen från Sveriges transporter ska minska tillräcklig mycket. Och hur ska tågen bli ett pålitligt färdsätt i stället för bilen och flyget? En lösning är att använda mycket mer biobränslen i både vägfordon och till...

Duration:00:19:29

Neandertalaren på väg att få upprättelse (R)

8/14/2018
More
Är neandertalarna världens mest förtalade folk? Ny forskning visar att inte var några dumskallar. Tvärtom. Kanske var de lika smarta som vi. Och deras gener lever kvar i oss. Neandertalarna var länge urtypen för den brutala grottmänniskan, våldsam och enfaldig. Men en lång rad upptäckter under de senaste åren visar att de faktiskt tycks ha varit ganska lika oss moderna människor. De målade bilder av djur, prydde sig med smycken och fjädrar och mycket tyder på att de också hade ett språk....

Duration:00:19:15

Förskolor där svenska språket försvinner (R)

8/13/2018
More
På vissa förskolor talas så lite svenska att forskare varnar för att barn med annat modersmål inte får möjlighet att lära tillräcklig svenska för att klara skolan. En del barn i förskolan får inte möjlighet att lära sig tillräcklig svenska för att klara skolan, visar forskning. De svensktalande barnen har blivit för få för att barn med annat modersmål få möjlighet att lära sig fungerande svenska. Både förskollärare och forskare är oroliga för att det ska leda till att barnen aldrig får en...

Duration:00:19:27

Sjungande alligatorer ska visa hur smarta dinosaurier var (R)

8/10/2018
More
Hur har djurens intelligens utvecklats sedan dinosauriernas storhetstid? Det hoppas zoologer kunna ge svar på genom att studera djur som har samma gemensamma förfader som dinosaurierna. I ett specialbyggt hus i nordöstra Skåne bor sex unga alligatorer som forskare från Lunds universitet gör beteendeexperiment på. Dessutom testar de flera ursprungliga fågelarter med förhoppningen om att kunna ta reda på hur smarta de utdöda dinosaurierna var. Med: Mathias Osvath, kognitiv zoolog vid Lunds...

Duration:00:19:39

Del 3/3 Kampen mot den skadliga stressen: Pressen på de unga (R)

8/7/2018
More
Symptomen på stress tycks krypa ner i åldrarna och öka för både tjejer och killar i Sverige. Samtidigt mobiliserar samhället för att lösa problemet men sätter man in rätt insatser? Louise, som gick in i väggen för två år sedan, behövde hjälp att hitta roten till varför hennes liv blivit så ohållbart stressigt. Det handlade om hennes fars för tidiga död. Psykisk ohälsa är ett brett begrepp, som gör det svårt att diagnosticera. Risken finns att samhällets insatser också blir breda och...

Duration:00:19:39

Del 2/3 Kampen mot den skadliga stressen: Svenska jobb - en stressfälla? (R)

8/7/2018
More
Jobba hundra procent och samtidigt ha huvudansvaret för familjen? Idag sker en ökning av sjukskrivningar bland unga kvinnor. Ökad arbetspress har drivit upp stressen på våra arbetsplatser. Samtidigt har vårt eget inflytande över arbetsuppgifterna minskat, och det är något som förstärker stressen. För att få ordentlig pension uppmuntras vi att jobba heltid, men kvinnor gör samtidigt majoriteten av det obetalda arbetet, vilket innebär 1-2 timmar längre arbetstid, varje dag, och det har fått...

Duration:00:19:33

Del 1/3 Kampen mot den skadliga stressen: Varför stressar vi? (R)

8/7/2018
More
Arbetspressen på svenska jobb har ökat, samtidigt har stressymptom som påverkar återhämtningen också stigit. Varför har det blivit så? 25-åriga Louise gick in i väggen för två år sen och kämpar nu för att bli bättre. Hon är en i det ökande antalet unga arbetande kvinnor som blir sjukskrivna på grund av stress och utmattning. Den ekonomiska krisen på 90-talet ledde till systemomvandlingar som haft konsekvenser för stress-skadorna i våra dagar. Ökad arbetspress och mindre återhämtning,...

Duration:00:19:29

Fossilfritt jordbruk kan göra Sverige mindre sårbart (R)

8/6/2018
More
Sveriges bönder är mycket beroende av importerad diesel och gödsel. Ny forskning pekar på andra lösningar än beredskapslagring för att klara en eventuell krissituation. Fram till för 25 år sen fanns i Sverige en stor beredskap för om kriget skulle komma. Jordbruket skulle fortsätta fungera även vid en avspärrning av landet. Man hade exempelvis stora lager av diesel och konstgödsel. Men efter järnridåns fall och Sveriges inträde i EU slopades beredskapen. I det senaste försvarspolitiska...

Duration:00:19:17

Del 2/3 Det goda åldrandet: Fler friska år – i samhällets tjänst (R)

8/3/2018
More
Allt fler svenskar kan se fram emot en frisk ålderdom. För både fysiska och kognitiva förmågor hos äldre idag är bättre än hos tidigare generationer. Hur kan samhället ta vara på de friska äldre? Medellivslängden i Sverige ökar varje år. I början av 1900-talet, när det första pensionssystemet skapades var medellivslängden under 60 år. I dag lever vi i snitt till efter 80. Vi är också friskare. Dagens 70 åringar är faktiskt ganska lika äldre tiders 50 åringar. Men de individuella...

Duration:00:19:34

Min nya vän roboten: En AI på köksbänken (R)

8/2/2018
More
Snart ska vi tala med våra apparater i stället för att knappa på dem. De röststyrda assistenterna är på väg in i våra hem. Ska de bli våra nya smarta vänner, eller är de dummare än vi tror? Vetandets värld inleder idag en serie i samarbete med filosofiska rummet: Min nya vän roboten. De röststyrda assistenterna blir allt bättre på att förstå vad vi säger och vad vi vill, men de är ännu långt ifrån intelligenta. Än så länge pratar de inte heller svenska, men när de lärt sig det så blir de...

Duration:00:19:14

Valarna sjunger för livet under isen (R)

8/1/2018
More
Norr om Svalbard har forskare upptäckt en grupp valar som lever under havsisen. De sjunger som inga andra valar, medan deras livsmiljö smälter. Samtidigt som klimatförändringarna är ett hot mot de så kallade isvalarna, gynnas sydligare valarter som nu vandrar allt längre norr ut om sommaren. I Vetandets värld ger vi oss ut på valskådning i en fjord full av knölvalar och späckhuggare, och träffar forskaren som kartlägger grönlandsvalar, narvalar och vitvalar i isarna runt Svalbardöarna....

Duration:00:19:23

Så görs asociala medier sociala igen (R)

7/27/2018
More
Sociala medier har blivit en arena för hat, manipulation och datainsamling. Men det finns idéer för att göra de asociala medierna, sociala igen. Går demokratin att rädda undan sociala medierna som polariserar åsikter och trycker på enskilda väljares känsloknappar, istället för att uppmuntra till en saklig debatt? I Taiwan efter solrosrevolutionen 2014, då studenter ockuperade parlamentet, har staten ansträngt sig att hitta metoder att integrera medborgarna mer i den demokratiska...

Duration:00:19:34

Skräddarsydda budskap - ett hot mot demokratin? (R)

7/27/2018
More
Sociala medier har ersatt valstugan men blivit en rätt nedklottrad och vandaliserad sådan. Vilka hot och vilka möjligheter följer i den nya teknikens spår? Så kallade Dark Ads har fått stor uppmärksamhet valannonser som riktas till utvalda väljargrupper, men som förblir osynliga för alla andra. Hur ser svenska riksdagspartier på möjligheter och hot med de sociala medierna i valrörelsen? Och hur fungerar egentligen Facebooks omtalade annonseringsverktyg som nu blir ett kraftfullt vapen i...

Duration:00:19:35

Så fungerar propagandamaskinen på Facebook (R)

7/27/2018
More
Facebook-lajks är receptet för att skräddarsy och individanpassa politisk reklam. Lajks avslöjar vad som gör dig arg eller ledsen. Hör hur Cambridge Analyticas påstår att deras hemliga vapen fungerar. Genom att analysera lajks, delade länkar och inlägg på Facebook går det att dra mycket träffsäkra slutsatser om personers psykologi, visar forskning. Det här kan användas både för marknadsföring och för att påverka väljare. Men går det verkligen att styra väljares beteende genom att skicka...

Duration:00:19:37

Jakten på det glömda språket (R)

7/26/2018
More
Lämnar språket vi hörde som bebisar spår som aldrig försvinner? Vi söker kinesiska språkrester hos adopterade Sonja Levin. Det finns mycket som tyder på att det språk vi hörde under vårt första levnadsår lämnar spår som aldrig försvinner. Nu intresserar sig forskningen för om det i så fall kan göra att adopterade personer har lättare att lära sig språket de hörde innan adoptionen. Språkforskaren Gunnar Norrman fäster elektroder på Sonja Levin som är adopterad från Kina, för att se om...

Duration:00:19:41

Icarus – biologernas nya spionverktyg (R)

7/25/2018
More
Kunskapen om hur vilda djur rör sig över planeten är dålig. Med hjälp av Icarus-projektets små sändare monterade på djur kan forskare snart spana på dem från rymden. Varför inte ta de jättelika antenner som spanar ut i rymden och istället rikta dem mot jorden? Nu, efter 16 års arbete, är resultatet ett banbrytande globalt system för övervakning av vilda djur som ska tas i drift senare i år. Ytterst små sändare fästa på djuren kommer att kommunicera med en antenn på den internationella...

Duration:00:19:40

Källan – skogens gröna öga (R)

7/20/2018
More
Människan har sedan urminnes tider sökt sig till källor för att dricka friskt vatten, offra för välgång eller för att bota sjukdomar. Men många källor är idag hotade eller fördärvade. Kanske har du också någon gång stuckit ner kåsan i en källa och druckit kallt, friskt vatten - grundvatten som flödar fram vid markytan. Förr var källorna avgörande för var man byggde sitt hus, men är än i dag viktiga för naturens växter och djur. Faktum är att källorna är så värdefulla att Sveriges...

Duration:00:19:20

Grundvattnet - så flödar det under våra fötter (R)

7/20/2018
More
Osynligt flödar grundvattnet under oss - livsviktigt att nyttja, lätt att fördärva. Vi följer grundvattnets väg genom marken, från nederbörd till det flödande vattnet i källor och bäckar. Det händer mycket under vattnets väg genom marken. Regn och smältvatten tar upp ämnen i marken, och lämnar ifrån sig andra. Särskilt känslig är den punkt där grundvatten flödar ut som ytvatten i källor och bäckar. Men frågan är hur skogsbruk ska bedrivas för att skona källor och källbäckar i landskapet,...

Duration:00:19:27