Vetandets Värld-logo

Vetandets Värld

Science News >

Vetandets värld är en av Sveriges Radios verkliga klassiker, som har funnits i över 30 år. Varje vardag ger programmet fördjupning om forskning och vetenskap. Vetandets värld har ett brett bevakningsområde och kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom HIV-forskningen.

Vetandets värld är en av Sveriges Radios verkliga klassiker, som har funnits i över 30 år. Varje vardag ger programmet fördjupning om forskning och vetenskap. Vetandets värld har ett brett bevakningsområde och kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom HIV-forskningen.
More Information

Location:

United States

Description:

Vetandets värld är en av Sveriges Radios verkliga klassiker, som har funnits i över 30 år. Varje vardag ger programmet fördjupning om forskning och vetenskap. Vetandets värld har ett brett bevakningsområde och kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom HIV-forskningen.

Language:

English


Episodes

Svensk expedition först med att borra sig ner i djuphavens bottnar

6/19/2018
More
För 70 år sedan gick fartyget Albatross jorden runt med målet att skriva planetens klimathistoria. Med ny teknik togs prover i oceanernas bottnar men expeditionen präglades av svåra konflikter. Albatrossexpeditionen 1947-48 har ett lätt romantiskt skimmer över sig sig, men var i själva verket en forskningsresa kantad av personliga konflikter och med många långa månader av hårt arbete under Ekvatorns stekheta sol. Det mest revolutionerande under resan var användandet av det nya kolvlodet, en...

Duration:00:19:34

Sjungande alligatorer ska visa hur smarta dinosaurier var

6/18/2018
More
Hur har djurens intelligens utvecklats sedan dinosauriernas storhetstid? Det hoppas zoologer kunna ge svar på genom att studera djur som har samma gemensamma förfader som dinosaurierna. I ett specialbyggt hus i nordöstra Skåne bor sex unga alligatorer som forskare från Lunds universitet gör beteendeexperiment på. Dessutom testar de flera ursprungliga fågelarter med förhoppningen om att kunna ta reda på hur smarta de utdöda dinosaurierna var. Med: Mathias Osvath, kognitiv zoolog vid Lunds...

Duration:00:19:39

Bistånd till doktorer istället för svältande barn

6/15/2018
More
I 40 år har Sverige gett forskningsbistånd till Tanzania, sammanlagt miljardbelopp. Men är det vettigt att satsat på tanzaniska doktorander när inte alla barn ens går i skolan eller äter sig mätta?

Duration:00:19:41

Så skapar man en fantastisk fotbollsspelare

6/14/2018
More
Lagom till första matchen i fotbolls-VM berättar vi om forskningen bakom den fantastiska fotbollsspelaren. Vad är medfött och vad kan man träna sig till? Och vilken roll spelar supportrarna? Det är inte alltid spelarna som springer mest som är de mest effektiva. Spelarnas exekutiva hjärnförmåga spelar stor roll för att förstå på förhand var spelet är på väg. I de intensiva spelsekvenserna krävs blixtsnabba beslut och en explosiv fysik. Snabb återhämtning har blivit centralt för ett spel som...

Duration:00:19:00

Så görs asociala medier sociala igen (R)

6/13/2018
More
Sociala medier har blivit en arena för hat, manipulation och datainsamling. Men det finns idéer för att göra de asociala medierna, sociala igen. Går demokratin att rädda undan sociala medierna som polariserar åsikter och trycker på enskilda väljares känsloknappar, istället för att uppmuntra till en saklig debatt? I Taiwan efter solrosrevolutionen 2014, då studenter ockuperade parlamentet, har staten ansträngt sig att hitta metoder att integrera medborgarna mer i den demokratiska processen....

Duration:00:19:34

Den gröna omställningen, Del 3/3: Det klimatsmarta jordbruket

6/12/2018
More
Jordbruken bidrar med 13 procent av Sveriges utsläpp av klimatgaser. Det mesta kommer från åkermarken som släpper ifrån sig lustgas och koldioxid. Vilka åtgärder kan minska utsläppen? På en gård i Östergötland har marken inte plöjts sedan 2007. Där bedrivs ett plöjningsfritt jordbruk som innebär att jorden bearbetas mycket skonsammare än vid en plöjning. Är det en framkomlig väg för att minska jordbrukets bidrag till klimatförändringarna? Med: Karin Varveryd, lantbrukare, Torbjörn Jansson,...

Duration:00:19:30

Den gröna omställningen, Del 2/3: Stål utan kol

6/11/2018
More
Stål- och cementindustrin orsakar 15 procent av de svenska koldioxidutsläppen. Båda branscherna prövar nu nya metoder som inte ger några koldioxidutsläpp till luften. Både stål och cementindustrin försöker hitta nya tillverkningsmetoder som gör att de kan minska sin klimatpåverkan rejält. Metoderna kräver god tillgång på elektricitet och att elen finns tillgänglig när den behövs i produktionen. Det kan bli svårt när elsystemet fylls med mer el från vind- och solkraft, vars produktion...

Duration:00:19:32

Den gröna omställningen Del 1/3: En tall i tanken

6/8/2018
More
Utsläppen av koldioxid från den svenska fordonsflottan ska minska med 70 procent till 2030. Med dagens takt ser det svårt ut att nå målet - de flesta bilar som säljs idag drivs av fossila bränslen.

Duration:00:19:29

Från Väderöarna till Holmön – i Sjörapportens spår

6/7/2018
More
Väderöarna, Ölands Norra Udde och Holmön. Om väder och vind och liv i havet vid några av platserna längs sjörapporten handlar Vetandets värld, direktsänt från Kulturhuset i Stockholm. Med meteorologen Sverker Hellström från SMHI och marinbiologen Lena Kautsky från Stockholms Universitet pratar vi om väder och marint liv vid några av Sjörapportens väderstationer längs våra kuster. Under sändningens gång får vi veta vad lyssnarna tyckte i vår webbundersökning om sjörapporten är den onödig,...

Duration:00:19:31

När älven var landskapets huvudled (R)

6/6/2018
More
Innan vägnätet byggdes ut var älvar och sjöar de viktigaste transportlederna i landet. Följ med på en vådlig och forsande resa längs Torneälven. 1949 gjorde Radiotjänsts legendariske reporter Lars Madsén en reportageresa på Torneälven. Inspelningsutrustningen som vägde 260 kilo lastades i två forsbåtar av trä och resan gick efter Torneälvens forsrikaste sträcka. Den gamla forsbåten av trä var utformad för att så lätt som möjligt kunna framföras i starkt strömmande vatten. I väglöst land...

Duration:00:19:37

Bullret får allvarliga följder

6/5/2018
More
En femtedel av svenskarna har högre bullernivåer kring sina bostäder än WHO:s riktlinjer för att undvika allvarlig bullerstörning. Hur påverkar bullret oss, och är det oundvikligt? I takt med att våra städer förtätas och allt fler vill bo centralt har vi i Sverige tillåtit allt högre bullergränser. Att långvarigt och kontinuerligt vara utsatt för buller ökar risken för högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, sömnstörningar, tinnitus och försämrad inlärningsförmåga. Trots det tycks bara en...

Duration:00:19:33

Så förändras djuren när jorden blir varmare

6/4/2018
More
När klimatet blir varmare förändras livet för djur och växter. Kan de följa med i utvecklingen? Ja, en del djur förändras faktiskt, medan andra inte hänger med i den snabba uppvärmningen. Evolutionen går långsamt, men klimatförändringen går snabbt. Livsmiljön för växter och djur blir annorlunda på några decennier. Vissa arter måste flytta, andra har ingenstans att ta vägen och försvinner. En tredje grupp ser ut att ha möjligheten att förändra sig så att de kan klara sig bättre i en varmare...

Duration:00:19:14

Varför är amerikanerna så nyfikna på oss?

6/1/2018
More
Hundratals amerikanska forskare är experter på kultur- och samhällsliv i Sverige och Skandinavien. Varje år träffas de på en stor konferens. Vad har de för bild av oss? Årets stora skandinavistkonferens, SASS, ägde rum i Los Angeles. Det som från början handlade om språk och litteratur har nu blivit en bredare konferens om ras, kön, migration, med mera. Med åren har det blivit allt mer givande och tagande mellan forskare från Skandinavien och USA, och man har intresserat sig för hur de...

Duration:00:19:23

Så funkar den vetenskapligt bästa livsstilen

5/31/2018
More
Vetenskapsradions Lars Broström testar gärna de olika tränings- och kosttrenderna, nu har han tagit chansen att fråga de vetenskapliga experterna - vad är den bästa livsstilen? Man kan tro att forskarna är oense om vad som är bra och dålig träning, men det är till stor del en myt. Det finns konsensus kring hur vi bör röra på oss och hur vi borde äta. Och på senare tid har man sett hur stor skillnad även relativt lite träning gör för vårt välmående. Vetandets värld sänder direkt från...

Duration:00:19:26

Susan Solomon – Ozonhålet och forskarna som räddade världen

5/30/2018
More
Världen chockas när ett hål upptäcks i ozonlagret över Antarktis 1985. Men atmosfärskemisten Susan Solomon hittar ledtrådarna som ska avslöja gåtan. Och rädda livet på jorden som vi känner det. Genom att slita dag och natt, både vid skrivbordet och på fältarbete på Antarktis, lyckades Susan Solomon avslöja mekanismen bakom en av vetenskapens största utmaningar ozonhålet över Antarktis. Hon kunde visa hur kemiska klorföreningar, mest kända som freoner, orsakade ozonhålet ovanför Antarktis...

Duration:00:19:30

Att ge naturen rätt: Här är floden med egna rättigheter

5/29/2018
More
För ett år sedan fick en nyzeeländsk flod, Whanganui, som första flod i världen juridisk status som en person. Floden har lagliga rättigheter och skyldigheter precis som en person eller ett företag. Det finns en global rörelse för att ge naturen rättigheter och ingenstans har den kommit längre eller är mer konkret än på Nya Zeeland. Whanganuifloden var den första i världen som fick egna rättigheter. I praktiken betyder det att alla som nyttjar flodens resurser måste ta hänsyn till hur det...

Duration:00:19:41

Hur farlig är nanotekniken?

5/28/2018
More
Nanopartiklar är så små att de kan vara farliga. Men hur farliga är de? Snart kanske nanopartiklar fyller vår vardag i kläder, förpackningar, kosmetika, med mera. Samtidigt går det långsamt med kunskapen om hur farliga de är. Nanopartiklar är extremt små och kan ibland tränga in i celler och bli giftiga för oss och för miljön. Men hur stora är riskerna, och exakt vilka partiklar är farliga? Det vet vi allt för lite om, trots att EU satsat nära 600 miljoner för att ta reda på just det. I...

Duration:00:19:29

Interplay: En helt ny värld – 1900-talets revolution inom fysik och musik

5/25/2018
More
Kvantmekaniken och relativitetsteorin ställde begreppen på huvudet inom fysiken under 1900-talets första årtionden. Samtidigt utvecklas tolvtonsskalan och den atonala musiken. Hänger det här ihop? I serien Interplay, ett samarbete mellan Vetenskapsradion och Sveriges Radios Konserthus Berwaldhallen, möts vetenskap och musik. Samtalet tar sin utgångspunkt i den musik som spelas i konserthuset samma kväll. Inför fredagskvällens musik från 1900-talets början, av bland andra Stravinsky och...

Duration:00:19:49

Våra målarfärger blir allt hälsosammare

5/24/2018
More
Målarfärgen idag innehåller mindre och mindre giftiga lösningsmedel. Vid sekelskiftet innehöll 70 procent av utomhusfärgerna i Sverige giftiga lösningsmedel. Idag är siffran nere på 10 procent. Dagens målare använder huvudsakligen vanligt vatten, istället för giftig lacknafta eller thinner, när de blandar sina färger och tvättar sina penslar. Nya krav på miljö och hälsa har lett till att färgforskningen utvecklat nya typer av färger. På byggen runt om i Sverige är det här en välkommen...

Duration:00:19:44

Amerikansk satsning vill utradera cancer helt

5/23/2018
More
Det amerikanska projektet Cancer Moonshot har öronmärkt 1,8 miljarder dollar för sju års forskning kring hur cancer kan förebyggas, behandlas och botas. En jättesatsning som Sverige vill vara med på. Allt fler i världen får cancer som en följd av att världens befolkning blir allt äldre. Den absolut mest effektiva insatsen för att ändra utvecklingen är att minska rökningen, men det behövs också nya spjutspetsteknologier och bättre vårdkedjor kring dem som drabbas av cancer. Forskning inom...

Duration:00:19:30