Vetandets Värld-logo

Vetandets Värld

Science News >

Vetandets värld är en av Sveriges Radios verkliga klassiker, som har funnits i över 30 år. Varje vardag ger programmet fördjupning om forskning och vetenskap. Vetandets värld har ett brett bevakningsområde och kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom HIV-forskningen.

Vetandets värld är en av Sveriges Radios verkliga klassiker, som har funnits i över 30 år. Varje vardag ger programmet fördjupning om forskning och vetenskap. Vetandets värld har ett brett bevakningsområde och kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom HIV-forskningen.
More Information

Location:

United States

Description:

Vetandets värld är en av Sveriges Radios verkliga klassiker, som har funnits i över 30 år. Varje vardag ger programmet fördjupning om forskning och vetenskap. Vetandets värld har ett brett bevakningsområde och kan handla om allt från skalbaggar till det senaste inom HIV-forskningen.

Language:

English


Episodes

Fysikern Schrödinger väckte biologins ödesfrågor

9/20/2018
More
Vad är liv? Det undrade fysikern Erwin Schrödinger 1943 och hans tal inspirerade till den moderna biologin. 75 år senare möts framstående forskare för att på nytt lyfta vetenskapens ödesfrågor. Erwin Schrödingers föreläsning Vad är liv? Från Trinity College i Dublin gavs ut som bok och inspirerade bland annat Watson och Crick som senare upptäckte dna-molekylen. Nyligen firades i Dublin 75-års jubileet av händelsen genom att bjuda in flera framstående forskare för att försöka upprepa...

Duration:00:19:31

Framtidens båtar kör sig själva

9/19/2018
More
Intresset för självkörande båtar växer. Om du är bra på att spela dataspel kan sjömansyrket bli något för dig. Det pågår en utveckling åt det autonoma hållet på sjön. Precis som bilarna på land ska båtarna i framtiden kunna köra själva. Frågan är om sjömannen kommer att behövas alls? En viss dataspelserfarenhet kan nog vara till nytta för den som ska jobba med framtidens sjöfart. Men lagstiftningen måste anpassas. Idag bygger mycket av lagstiftningen till sjöss på att det finns en...

Duration:00:19:44

Byggbranschen kliver in i den virtuella världen

9/17/2018
More
Teknikutvecklingen inom VR och AR, alltså virtual reality och augmented reality, har exploderat. Hjärnan luras att tro att den befinner sig i en mer eller mindre digital värld. Astronomer, arkeologer, läkare och inte minst ingenjörer använder redan idag virtual reality och augmented reality. Inom byggbranschen är intresset stort för de nya teknikerna, eftersom de ger byggföretag och fastighetsbolag bättre koll på hur kommande byggnader ska se ut och hur de bäst ska byggas. I programmet hörs...

Duration:00:19:39

Del 3/3: Vägen till ett betygssystem ingen gillar

9/13/2018
More
Orättvist, stressande och obegripligt kritiken mot det betygssystem vi har nu har varit förödande. Men så var det aldrig tänkt att bli. Varken forskare, de som utredde 2011 års betygssystem eller ansvariga på Skolverket hade räknat med att systemet skulle ge de negativa effekter som det nu anklagas för. Men det fanns de som höjde varnande röster redan från början. I programmet möter vi Leif Davidsson, statlig utredare, Ulrika Lundkvist på Skolverket, Christian Lundahl, professor i pedagogik...

Duration:00:19:38

Del 2/3: Vägen till ett betygssystem ingen gillar

9/13/2018
More
Vi söker bakgrunden till dagens kritiserade betygssystem. På 1990-talet gör skolans kommunalisering och det fria skolvalet att det gamla relativa betygssystemet med skalan 1-5 behöver göras om. Ett målrelaterat betygssystem får vi 1994. Då omfattar skalan betygen godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd och på gymnasiet också även icke godkänd. Samtidigt införs det fria skolvalet och skolan öppnas för fler aktörer. I programmet hör vi Magnus Hultén, biträdande professor i...

Duration:00:19:39

Del 1/3: Vägen till ett betygssystem ingen gillar

9/13/2018
More
Kritiken är hård mot dagens betygssystem. Varken elever, lärare, föräldrar eller forskare beskriver skalan A-F med sina betygskriterier som välfungerande. Men hur hamnade vi i det? I tre program undersöker Vetandets värld bakgrunden till dagens betygssystem. I den första delen rör vi oss från 70-talets betygsprotester till 90-talets kommunalisering av skolan. Vi möter Magnus Hultén, biträdande professor i naturvetenskapens didaktik Linköpings universitet, Christian Lundahl, professor i...

Duration:00:18:50

Konstbevattning tacklar den torra sommaren

9/13/2018
More
Den heta sommaren slog hårt mot lantbrukare som inte har konstbevattning. Bönder med konstbevattning har fått mer än dubbelt så höga spannmålsskördar som grannar som inte vattnat. Istället för att leda bort överskottsvatten från ett fält i öppna diken kan man gräva ner rör som leder bort vattnet. Det blir lättare att köra traktorn och skördetröskan när man slipper att vända vid vartenda dike. Större odlingsyta, mindre krångel. De här rören är perforerade så att vatten kan sippra in. Men de...

Duration:00:19:40

I vargens spår - rovdjurens återkomst

9/11/2018
More
I vintras märktes den första vuxna vargen i vargforskningsprojektet Grensevilt, som ska pågå i tre år. Vetenskapsradion var med när vargen sövdes och försågs med GPS-sändare. Vi följer vargforskare Håkan Sand, fältteknikern David Ahlqvist och deras kolleger i projektet Grensevilt i deras arbete med att spåra, söva och märka vargen. Vi är också med vid den första fältstudien av vargens bytesdjur. Studien avslöjar att vargens matmeny är bredare än vad forskarna tidigare trott. Niklas...

Duration:00:19:37

Varför exploderade plötsligt djurlivet på jorden?

9/10/2018
More
För att förklara djurlivets explosion för 500 miljoner år sedan inleder geobiologen Emma Hammarlund ett okonventionellt samarbete med cancerforskare. Resultatet blir en kontroversiell ny teori. För 500 miljoner år sedan tog livet på jorden ett språng och de flercelliga djuren utvecklades till fler arter, fler miljöer, fler beteenden. Alla djurgrupper som lever idag, har sina rötter här, i den så kallade kambriska explosionen. Teorin har länge varit att ökade syrenivåer gav bränsle till den...

Duration:00:19:06

Bland botar och troll i valets eftersvall

9/10/2018
More
Inför valet 2018 fanns farhågor om digitala påverkansoperationer. Aktiviteten hos politiska botar på Twitter visade sig också fördubblas veckorna innan själva valdagen. Hur avslöjar man botarna? Veckorna före valdagen blev det fart på de politiska botarna på Twitter, alltså konton som automatiserat spottar ut sig politiskt innehåll. I Sverige har vi också delat så kallade skräpnyheter i mycket större utsträckning än andra västeuropeiska demokratier, enligt forskning från...

Duration:00:19:32

Vår demokrati står stark - trots allt

9/7/2018
More
Sveriges demokrati räknas bland världens stabilaste. Ändå finns skäl till vaksamhet. Demokrati kan aldrig tas för given. Idag är demokratin på tillbakagång i stora och mäktiga länder som USA och Indien. Valdeltagandet ökar, förtroendet för politikerna ökar och tre av fyra svenskar uppger sig vara ganska eller mycket nöjda med hur demokratin fungerar. Vi ska vara jättestolta över det, menar statsvetaren Maria Solevid vid Göteborgs universitet, som samtidigt konstaterar att valdeltagande är...

Duration:00:19:31

Ebola hotar i krigshärjat land

9/6/2018
More
Just nu pågår ett utbrott av den smittsamma och dödliga sjukdomen ebola i Kongo Kinshasa. Läkemedel och vaccin är under utveckling, men är de bra nog och hinner hjälpen fram? I dagarna kommer det att stå klart om utbrottet kan begränsas, enligt Peter Salaama, som är akutchef på WHO och ansvarig för ebolainsatsen i Kongo Kinshasa. I närheten av det område där smittan nu härjar är många rebellgrupper verksamma. Om ebola tar sig in i de krigshärjade delarna av landet kommer vårdpersonal och...

Duration:00:19:26

De vill få oss att strunta i klimathotet

9/4/2018
More
Det finns en liten men aktiv grupp debattörer som talar emot forskningen om klimatet. Vilka är de och varför vill de inte tro på det som en närmast enig forskarkår säger? Idag råder stor enighet bland världens klimatforskare om att världen blir varmare och att det kan orsaka stora globala problem inom en ganska snar framtid. Men trots det kan man på många bloggar och webbsidor läsa att det här inte stämmer. Även i Sverige finns en aktiv grupp så kallade "klimatskeptiker", ofta...

Duration:00:19:34

Klarar vår demokrati att rädda klimatet?

9/3/2018
More
Vi väljer politiker för fyra år i taget. Men de ska hantera frågor som sträcker sig århundraden framåt i tiden till exempel klimatet. Hur ska vår demokrati klara långsiktiga frågor som denna? Hur vår demokrati kan hantera framtidsutmaningen, och hur vi skulle kunna reformera den för att den skulle kunna klara det bättre, diskuterar vi med en filosof och en statsvetare. Gustaf Arrhenius är professor i filosofi och vd för Institutet för framtidsstudier. Ludvig Beckman är professor i...

Duration:00:19:29

Stenkolets dagar är räknade

9/2/2018
More
Senare i år slutar Tyskland att bryta stenkol. För Ruhrområdet innebär det att en 250 år lång industrihistoria är slut. Men kolbrytningen lämnar spår som aldrig kommer att försvinna. Nere i en den tyska stenkolsgruvan är arbetarna vemodiga. Efter sig lämnar de ett Ruhrområde genomborrat av gruvgångar. 150 års industriell gruvdrift och utvinningen av hundratals miljoner ton stenkol har fått stora delar av Ruhrområdet att sjunka. Det innebär att floder och bäckar inte längre kan nå havet utan...

Duration:00:19:31

Pengarna till forskningen Del 2/2: Hur vet vi att satsningarna fungerar?

8/31/2018
More
2017 gick nära 37 miljarder av statsbudgeten till forskning och forskarutbildning. Ändå saknar Sverige en ordentlig oberoende utvärdering av hur väl satsningarna faller ut. Varje regering skapar sina egna modeord för vad forskningssatsningarna ska uppnå. I regeringens senaste forskningsproposition vill man se en ökad "samverkan" mellan högskola, näringsliv och samhälle. Men vad händer med forskningen som inte uppfyller samverkans-målet? Blir det svårare för dem att få pengar då? De...

Duration:00:19:18

Svenska påtryckningar påverkar EU:s klimatpolitik

8/30/2018
More
Det måste kosta att släppa ut koldioxid i atmosfären och förstöra klimatet. I valrörelsen lanserar Liberalerna att Sverige borde driva på för en gemensam koldioxidskatt inom EU. Är det realistiskt? Att sluta använda kol inom Europa kan gå snabbare än vad vi hittills trott. Priset på att släppa ut ett ton koldioxid inom EU har nämligen rusat i höjden det senaste halvåret, tack vare ett svenskt förslag på hur den relativt ineffektiva utsläppshandeln kunde förbättras. I programmet hörs: Lars...

Duration:00:19:33

Elflyget revolutionerar flygresan

8/29/2018
More
Flygresor är mångas dåliga miljösamvete. Men det pågår ett intensivt arbete för att utveckla el- och hybridflyg, med målet att omvandla flyget till ett enkelt, billigt och klimatsmart sätt att resa. Senast 2030 bedöms allmänheten kunna ta ett el- eller hybridflyg för resor inom länder eller inom Europa. Ett scenario är att många små elplan tar med passagerare direkt från hemorten till resans slutmål, istället för som idag via stora flygplatser. Elflygets utveckling kan komma att innebära en...

Duration:00:19:22

Ny utgrävning tar Enköping ut ur glömskan

8/28/2018
More
En arkeologisk utgrävning pågår i centrala Enköping. Utgrävningen är speciell eftersom det är ovanligt att hitta så välbevarade lämningar från forntida stadsliv på en så här stor sammanhängande yta. Enköping var en gång en mycket betydelsefull stad i Mälardalen och arkeologerna menar att utgrävningen har ett stort riksintresse. Redan i slutet av juni hade flera intressanta fynd dykt upp, bland annat en liten pilbåge som tros ha varit ett barns leksak. Det är ett ovanligt fynd som kan...

Duration:00:18:58

Pengarna till forskningen Del 1/2: Hur ska satsningarna se ut?

8/27/2018
More
För att vara ett litet land satsar Sverige stort på forskning. Men vilken sorts satsningar vill forskarna själva ha? På senare år har det tillkommit en ny sorts storsatsningar inom svensk forskning. Resurser läggs på att skapa och driva stora avancerade anläggningar eller forskningsmiljöer med mycket dyrbar utrustning. Kritikerna menar att dessa dyra satsningar tar medel och fokus från andra forskare. Med: Isabella Broderick, forskarintresserad gymnasieelev, Maria Tenje, docent i...

Duration:00:19:30