Den2Radio - Videnskab og filosofi-logo

Den2Radio - Videnskab og filosofi

Science >

More Information

Location:

Copenhagen, New Zealand

Language:

English


Episodes

Folkedrab 5: Hvorfor deltager man i et folkedrab

8/18/2018
More
Hvorfor bliver man deltager i et folkedrab? Et svar har været, at det bliver man fordi man er i nogle omstændigheder, der undergraver ens evne til at lave moralske vurderinger. Det svar er bl.a. kommet på baggrund af, at man har set et sammenfald mellem Hannah Arendt, der skrev om Adolf Eichmann, der var en organisator bag Johannes Langtransporter af jøder til udryddelseslejrene under 2. Verdenskrig, og Stanley Milgram, der lavede forsøg med at få...

Duration:00:23:25

Folkedrab 3: Dehumanisering

7/24/2018
More
Dehumanisering er et begreb, som bl.a. er blevet brugt i udforskningen af folkedrab, hvor man har forsøgt at forklare, hvordan bødlerne kan få sig selv til at udføre deres grusomheder. Det kan fx være bødlerne i kz-lejre, der pinte fangerne og slog dem ihjel. Postdoc Johannes Lang sætter i udsendelsen spørgsmålstegn ved, i hvor høj grad dehumanisering er brugbar som forklaring. Han mener, at det kan være nødvendigt...

Duration:00:29:27

Folkedrab 2: Seksuel vold i folkedrab

7/24/2018
More
Hvilken betydning har seksuel vold i folkedrab? Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Robin May Schott fortæller i udsendelsen om nogle af de måder man i forskningen har betragtet seksuel vold på, og kommer med eksempler på, hvordan den seksuelle vold har optrådt i historien. Hun mener selv, at seksuel vold i folkedrab har en særlig undergravende betydning, der rækker ud over seksuel vold som endnu et voldsinstrument....

Duration:00:25:54

Folkedrab 1: Introduktion

7/20/2018
More
Folkedrab er ikke en ny form for handling, men først efter 2. Verdenskrig kom der en lovgivning om folkedrab. I udsendelsen fortæller seniorforsker Cecilie Felicia Stokholm Banke fra Dansk Institut for Internationale Studier om, hvordan folkedrab blev en del af juraen, og hvordan folkedrab er blevet brugt som begreb i forskningen. Hun giver også eksempler på nogle af de folkedrab, der er i historien fra Armenien over Holocaust til Eksjugoslavien.

Duration:00:20:56

Johannes Jørgensen 1

5/25/2018
More
Stemningernes digter par excellence. I denne udsendelse fortæller Stig Holsting, formand for Johannes Jørgensen Selskabet, om Jørgensens liv frem til 1914, hvor den elskede ven maleren Mogens Ballin dør og efterlader Jørgensen i dyb sorg.

Duration:00:52:57

Willerslev og Johannes Døberen

5/18/2018
More
Den danske dna-forsker, Eske Willerslev har haft mange sjove udfordringer i sin karriere. Han svarede ja, da han blev spurgt, om han havde mod på at tage med på en hemmelig mission til Bulgarien. Her skulle der tages prøver af nogle knogler, der efter sigende var de jordiske rester efter Johannes Døberen. Resultatet af prøverne var til gengæld overraskende og noget ganske andet, end hvad den danske forsker havde forventet.

Duration:00:21:06

Prinsens Palæ

5/11/2018
More
Museernes genstande er naturligvis det vigtigste, men når et museum ligger i en historisk bygning, så kan den i sig selv være interessant. Det gælder for Nationalmuseet, der ligger i Prinsens Palæ, og i udsendelsen kan man høre både Danmarks- og bygningshistorie foruden en fortælling om det liv, der er levet.

Duration:00:38:44

Arkæologien i Det Hellige Land

4/27/2018
More
Hvad sker der med et vigtigt arkœologisk site, når det ligger på Vestbredden midt i en konfliktzone? den2radio er på besøg og taler med palœstinensisk arkœolog og arkitekt, Osama Hamdan, der guider os gennem flere tusind års hellig historie, der er vigtig for såvel jødedommen, kristendommen og Islam. den2radios Noa Agnete Metz har tilrettelagt.

Duration:00:21:47

March for Science 2018

4/20/2018
More
Videnskabsjournalist Jens Degett taler med March for Science aktivist og historiker Katrine Richter. March For Science foregår søndag den 22 april i København, Århus og Ålborg.

Duration:00:21:19

Kunstværkets tilblivelse

4/13/2018
More
Hvordan et kunstværk bliver til er vigtigt at forstå, hvis man vil forstå selve værket. I udsendelsen fortæller Chris Fischer fra Statens Museum for Kunst om arbejdsprocessen og uddannelsen af kunsterne. Hvor og hvordan billedet er bestemt til at hænge skal man også forstå, og der bliver giver et eksempel på billeder, der bogstaveligt talt bliver set i nyt lys.

Duration:00:44:43

Uroksen, dyrepasseren & Heck-kvæget

4/6/2018
More
UROKSEN, DYREPASSEREN & HECKKVÆGET: Urokse ; Heckkvæg; Europæisk bison; Jægerstenalder;stenalderjæger; Maglemosetid; Arkæologi; Naturformidling; Kulturformidling; Museumsformidling; kulturhistorie; Naturpleje; Racerenhed; Avl; dyreparker; Open air museum; Dyrepasser

Duration:00:20:24

Østfyns Museer

3/28/2018
More
Østfyns Museer hører til de museer, der kan fortælle en lokal historie, men når den historie også omfatter Nyborg, så er det også en del af Danmarkshistorien, man har som emne. Men der er meget andet som kunsthistorie og en stor vikingegrav, der både er interessant lokalt, men som også er en rejse værd.

Duration:00:18:08

Anton Melbye – en glemt berømthed

3/23/2018
More
Maleren Anton Melby var en talentfuld elev af Eckersberg, og kunne dermed være blevet en af Guldalderens kendte figurer. Men han ville noget andet end det man krævede af de danske kunstnere, og blev i stedet europæer. Det fik ham skubbet ud af den danske kunsthistorie alt imens han fejrede triumfer i udlandet.

Duration:00:33:27

Nyborg Slot

3/16/2018
More
Som navnet Nyborg siger, så er der bygget en borg her, og det er ikke en hvilken som helst borg, for det er stedet, hvor middelalderens parlament, Danehoffet, mødtes. For nogle år siden begyndte man et stort arkæologisk arbejde, og det har givet afgørende ny viden om Nyborg Slot.

Duration:00:28:28

Øbiogeografi

3/9/2018
More
Øbiogeografi er et moderne begreb, men det at beskæftige sig med arters udbredelse på øer kan vi følge langt tilbage i videnskabshistorien, hvor det har ført til nogle af de vigtigste teorier inden for biologien.

Duration:00:40:30

Antikkens metafysik 4: Aristoteles

3/9/2018
More
I dette program udlægger Kristian Larsen fra Københavns Universitet de centrale dele af Aristoteles’ metafysiske forestillinger med udgangspunkt i substanslæren. Hermed sluttes cirklen om antikken metafysik. Citaterne blev læst af Karsten Pharao og programmet var tilrettelagt af Thor Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemicke.

Duration:00:20:24

Antikkens metafysik 3

3/2/2018
More
Platon er en af de vigtigste filosoffer i den europæiske filosofis historie. I en metafysisk sammenhæng er Platons idélære helt central og en nøgle til bedre at forstå de religiøse strømninger i den vestlige del af verden. I programmet udlægger Kristian Larsen fra Københavns Universitet den metafysiske del af Platons filosofi. Musikken i programmet er fragmenter, som er blevet overleveret fra det antikke Grækenland....

Duration:00:27:40

En kilde til Fynbomalerne

3/2/2018
More
Spredt på arkiverne har man en mængde materiale om Fynbomalerne, men nu behøver man ikke sidde på læsesalene for at finde oplysningerne frem. Der er ved at blive lavet en digitalisering af materialet, der ligger frit tilgængeligt på internettet.

Duration:00:29:57

Kort men Godt - 2 opfindere

3/2/2018
More
Øjenstyring af en smartphone giver bevægelseshandicappede mulighed for selv at f.eks at åbne og lukke døre, tænde og slukke lys og kaffemaskinen og meget mere kan tilføjes. De to bachelorkandidater Frederiks Østergaard Neble og Elias Lundgaard Pedersen fra Design og Innovation på DTU arbejder intenst med at forfine af deres prisbelønnede opfindelse. Den2radio har fået en forklaring.

Duration:00:10:28

Fytoplankton 3: Klimaændringer

3/2/2018
More
Fytoplankton har en vigtig plads i havets økologi, men man kan trække nogle endnu større linjer, for professor i biologisk oceanografi Katherine Richardson fortæller om, hvordan fytoplankton kan være en nøgle til forståelsen af, hvordan klimaet har vekslet mellem kolde og varme tider.

Duration:00:32:47