BOZP ve fotbale-logo

BOZP ve fotbale

Sports & Recreation Podcasts

Podcasty VÚBP jsou výstupy řešených výzkumných úkolů na různá témata týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Poslechnout si můžete podcasty, které se věnují následujícím oblastem:👉bezpečnost práce ve sportu👉psychosociální rizika👉nelegální zaměstnávání cizinců 👉homeworking👉šikana na pracovišti👉covid-19, nemoc z povolání👉BOZP v sociálních službách👉pracovní rizika u strážníků obecní policie 👉komunikace v oblasti BOZP👉hasiči 👉klimatická změna

Podcasty VÚBP jsou výstupy řešených výzkumných úkolů na různá témata týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Poslechnout si můžete podcasty, které se věnují následujícím oblastem:👉bezpečnost práce ve sportu👉psychosociální rizika👉nelegální zaměstnávání cizinců 👉homeworking👉šikana na pracovišti👉covid-19, nemoc z povolání👉BOZP v sociálních službách👉pracovní rizika u strážníků obecní policie 👉komunikace v oblasti BOZP👉hasiči 👉klimatická změna

Location:

Czech Republic

Description:

Podcasty VÚBP jsou výstupy řešených výzkumných úkolů na různá témata týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Poslechnout si můžete podcasty, které se věnují následujícím oblastem:👉bezpečnost práce ve sportu👉psychosociální rizika👉nelegální zaměstnávání cizinců 👉homeworking👉šikana na pracovišti👉covid-19, nemoc z povolání👉BOZP v sociálních službách👉pracovní rizika u strážníků obecní policie 👉komunikace v oblasti BOZP👉hasiči 👉klimatická změna

Language:

Czech


Episodes

BOZP v kontextu změny klimatu

2/8/2022
V posledních několika letech jsou projevy změny klimatu daleko více vnímány, než tomu bylo dříve. Tento pojem slyšíme stále častěji, a je to určitě dáno tím, že se velké části naší společnosti dotkly konkrétní problémy – např. výskyty sucha. V České republice je podle Českého statistického úřadu k roku 2020 více jak 5 milionu pracujících lidí. Tito lidé jsou méně či více během vykonávání své pracovní činnosti zatíženi mikroklimatem, který se, podle již známých faktů, rapidně mění. Jak se...

Duration:00:28:11

Činnost dobrovolných hasičů včetně jejich BOZP

2/4/2022
Všichni o nich víme, obracíme se na ně, když jsme ve velkých problémech a pak spoléháme na jejich možnosti a schopnosti, které přesahují naše současné síly. Máme obvykle i povědomí, kde v našem okolí sídlí a jak se se na ně dovolat. Jsou kdykoliv ochotni pomoci v našich těžkých chvílích. Je to největší dobrovolné sdružení lidí v České republice… Už víte? Hovoříme o dobrovolných hasičích! Co o nich ale skutečně víme? Jaké jsou jejich možnosti, motivace, problémy? Co by jim pomohlo? V čem...

Duration:00:27:20

Šikana v pracovních vztazích z pohledu zaměstnavatelů (Mobbing, bossing, staffing #2)

1/12/2022
V dalším díle ze série podcastů VÚBP, který vznikl pod patronací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, se podíváme na fenomén mobbingu, bossingu a staffingu z pohledu zaměstnavatelů a vedoucích pracovníků. V prvním díle podcastu k problematice šikany v pracovních vztazích jsme se zaměřili na vnímání tohoto problému ze strany zaměstnanců a tipy, jak se proti tomuto jednání bránit. Ve druhém podcastu se podíváme na toto téma optikou zaměstnavatelů a vedoucích pracovníků. Mobbing, bossing...

Duration:00:27:58

Komunikace v oblasti BOZP

1/6/2022
Podcast vznikl jako jeden z výstupů výzkumného úkolu V02-S4 Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou poznatkovou základnu pro lepší a efektivnější šíření informací o BOZP (o rizicích, o vhodné prevenci), včetně výsledků...

Duration:00:45:16

Metoda spinální stabilizace a její využití pro regeneraci strážníků obecních policií

12/21/2021
Pátý ze série podcastů výzkumného úkolu Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Účastník podcastu: Mgr. Jaroslav FilRealizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu. Metoda spinální stabilizace (SPS) je ucelený koncept zahrnující celou řadu cviků a manuálních...

Duration:00:25:57

Zdravé stravování při směnném provozu

12/20/2021
Čtvrtý ze série podcastů výzkumného úkolu Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Účastník podcastu: Ing. Petr HavlíčekRealizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu. V podcastu zazněly odpovědi na tyto otázky: Pokud Vás toto téma zaujalo a chcete se dozvědět...

Duration:00:31:30

Dýchání pro kontrolu stresu a zlepšení zdraví u strážníků obecních policií

12/20/2021
Motto podcastu: Pokud ovládneš vlastní dech, nikdo ti nemůže ukrást vnitřní klid Třetí ze série podcastu výzkumného úkolu Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Účastník podcastu: Mgr. Roman ŠtědrýRealizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu. V podcastu...

Duration:00:25:56

Regenerace u strážníků obecních policií

12/20/2021
Motto podcastu: ŽIJTE V PŘÍTOMNOSTI, TADY A TEĎ Druhý ze série podcastu výzkumného úkolu Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Účastníci podcastu: Mgr. Kamil PolákIva HanáčkováRealizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu. Podcast je zaměřen na vliv správné...

Duration:00:18:53

Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření

12/17/2021
Motto podcastu: Nová nebezpečí vyžadují nová opatření a nové postupy První ze série podcastu výzkumného úkolu Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Účastníci podcastu: Mgr. Roman ŠtědrýMgr. Kamil PolákSpeciálním hostem podcastu: RNDr. Rudolf Šoltés, CSc.Realizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil,...

Duration:00:25:20

Problematika BOZP v sociálních službách

12/15/2021
Podcast vznikl jako jeden z výstupů výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod vedením Mgr. et. Mgr. Josefa Senčíka. Účastníci diskuze podcastu: Prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.Mgr. et Mgr. Josef Senčík Realizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem...

Duration:00:35:58

Covid-19, nemoc z povolání

12/10/2021
Nemocí z povolání rozumíme nemoc, která vzniká nepříznivým působením škodlivých vlivů, pokud vznikla za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Onemocnění covid-19 se již na seznam nemocí z povolání dostalo. Cílem podcastu bylo představit veřejnosti blíže podmínky, za kterých se onemocnění stane tzv. nemocí z povolání, a také představit případy covidu-19 jako nemoci z povolání v datech, která byla v České republice shromážděna od počátku pandemie. Pokud vás zajímá tato problematika,...

Duration:00:33:49

Šikana v pracovním prostředí a obranné mechanizmy z pohledu zaměstnanců

10/25/2021
Další díl ze série podcastů VÚBP, který vznikl pod patronací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, se zaměří na fenomén šikany v pracovním prostředí neboli mobbing (šikana mezi spolupracovníky), bossing (šikana ze strany nadřízeného) a staffing (šikana vedoucího jeho podřízenými). Tyto jevy mají negativní vliv nejen na postiženého pracovníka, protože stres, kterému je vystaven, může vyvolat i dlouhodobé psychické i fyzické potíže, ale ovlivňují i jeho rodinu a nejbližší okolí. V...

Duration:00:42:36

Práce z domácího prostředí (Homeworking #2) - Jak práci z domácího prostředí dlouhodobě přežít ve zdraví

5/20/2021
Podcast, který vznikl pod patronací MPSV ČR, je reakcí na aktuální požadavky české společnosti v kontextu probíhajících opatření proti pandemii covid-19 a přechodu k digitální společnosti, kdy již trvale dochází k více rozšířenému trendu práce z domácího prostředí. Realizátorem podcastu je Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Podcast je určen jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům a má poskytnout zamyšlení nad aktuálními tématy ve společnosti v oblastech: psychosociální rizika, podpora zdraví...

Duration:00:39:12

Nelegální práce cizinců a pracovní úrazy v ČR

4/14/2021
Podcast je jeden z výstupů projektu „Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP“, ve kterém výzkumný tým institucí VÚBP a Ústav státu a práva Akademie věd České republiky odbornou i laickou veřejnost seznamuje s hlavními aktuálními tématy v projektu. Podcast je určen jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům a má poskytnout zamyšlení nad problematikou zaměstnávání cizinců z hlediska rizik výkonu nelegální práce v souvislosti s jejich pracovními...

Duration:00:32:22

Práce z domácího prostředí (Homeworking #1) - Aby práce z domova byla pro zaměstnance „zdraví bezpečná“

4/9/2021
Podcast, který vznikl pod patronací MPSV ČR, je reakcí na aktuální požadavky české společnosti v kontextu probíhajících opatření proti pandemii covid-19 a přechodu k „digitální společnosti“ (tzv. Průmysl 4.0), kdy již trvale dochází k rozšiřujícímu se trendu práce z domácího prostředí. Realizátorem podcastu je Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Podcast je určený jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům a má poskytnout náměty k zamyšlení nad problematikou právní stránky věci z hlediska rizik...

Duration:00:34:58

Jak na prevenci úrazů a trvalých následků

3/29/2021
Výstup z projektu „Bezpečnost práce ve sportu“, ve kterém Výzkumný ústav bezpečnosti práce odbornou i laickou veřejnost seznamuje s aktuálními tématy s názvem „BOZP ve fotbalu“ prostřednictvím svých podcastů. V již pátém ze série podcastů k uvedenému projektu budeme hledat odpověď na hlavní otázku: Jak na prevenci úrazů a trvalých následků ve fotbalu nahlíží zprostředkovatelé pojištění sportovních rizik, a co profesionálním fotbalistům doporučují? Účastníci diskuze podcastu jsou: Jakub...

Duration:00:19:14

Zvýšení ochrany zaměstnanců v souvislosti s působením psychosociálních rizik

1/21/2021
Podcast vznikl jako jeden z výstupů projektu, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod vedením Mgr. et. Mgr. Josefa Senčíka ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem pod vedením MUDr. Vladimíry Lipšové z oddělení pracovního lékařství. Účastníci diskuze podcastu jsou: Mgr. Kamil Polák, člen řešitelského týmu z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce uvedeného projektu. Pan Polák je vedoucí oddělení specializované...

Duration:00:19:39

Techniky cílené redukce stresu a zlepšení spánku jako metoda prevence zranění u fotbalistů

1/12/2021
Účastníkem diskuze podcastu je: Mgr. Kamil Polák, vedoucí oddělení specializované metodiky, který školí příslušníky a zaměstnance rezortu Ministerstva vnitra v problematice zvyšování psychické odolnosti. Pracuje také jako kouč u našich olympioniků a špičkových sportovců. Se svým týmem získal dvě evropská ocenění za projekty OPTIMA a DETOXIKON. Realizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátor podcastu. Dan pomáhá klientům využít audio obsah pro budování...

Duration:00:23:40

Sportovní a úrazová anamnéza u fotbalisty

12/21/2020
Účastníci diskuze podcastu jsou: Jan Suchopárekfotbalový obránceSK KladnoFK Dukla PrahaME v Angliičeskou liguPetr Malýčeskýfotbalový záložníkFK Dukla PrahaAC Sparta PrahaFK Dukla Praha1. české ligybezvědomíarytmogenní kardiomyopatieTéma prevence zranění je pro něj osobní téma. MUDr. František FornůsekMotto diskuze podcastu: „Sport fotbal může vést ke zlepšení kvality života a zároveň může vést k řadě zranění, která vznikají jednak při zápasech, soutěžích, a také při tréninkových procesech....

Duration:00:28:14

Systémová preventivní opatření vedoucí k omezení úrazovosti při fotbalu

12/14/2020
Účastníci diskuze podcastu jsou: Ing. Josef VelmelkaPlayers´ AgentRegistrovaný zprostředkovatelAll Stars CupIng. Aneta Živná KavalierováIng. Petr Polák, MBARealizací uvedeného podcastu byla pověřena tvůrčí a realizační skupina Lukáš L. Bech v roli moderátora a Mgr. Vlasta Čtvrtníčková v roli dramaturga podcastu. Technickou realizaci podcastu zajistilo studio POLAS na Hanspaulce. www.polas.cz Motto diskuze podcastu: „Sport fotbal může vést ke zlepšení kvality života a zároveň může vést k...

Duration:00:32:42