Ar y Marc-logo

Ar y Marc

BBC

Golwg ar newyddion pêl-droed. Football news and discussion

Golwg ar newyddion pêl-droed. Football news and discussion
More Information

Location:

Bangor, United Kingdom

Networks:

BBC

Description:

Golwg ar newyddion pêl-droed. Football news and discussion

Language:

Welsh

Contact:

Ar y Marc, BBC Radio Cymru, Canolfan y BBC, Bryn Meirion, Bangor LL57 2BY


Episodes

Ar y Marc: Cian Williams - Wrecsam

9/14/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed.

Duration:00:30:00

Cian Williams - Wrecsam

9/14/2019
More
Hanes Cian Williams o Gaernarfon sydd yn y llyfrau hanes am fod y chwaraewr ieuengaf i chwarae i dîm cynta Wrecsam ar y Cae Ras.

Duration:00:30:18

Rowndiau Rhagbrofol Ewro 2020 - Cymru v Azerbaijan

9/7/2019
More
Dylan Jones a'r criw sy'n trafod perfformiad Cymru v Azerbaijan yn Rowndiau Rhagbrofol Pencampwriaethau Ewro 2020. Hefyd, cyfle i edrych ymlaen at gemau Wrecsam, Seintiau Newydd a Cei Connah yng nghystadleuaeth Cwpan Her yr Alban. A chynllun yn ysgolion Siroedd Conwy a Dinbych i annog y defnydd o dermau pel-droed Cymraeg ar fuarth yr ysgol.

Duration:00:29:59

Ymadawiad Bury o'r EFL

8/31/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn trafod ymadawiad Bury o'r EFL, dechrau campus Abertawe a Bangor 1876 yn paratoi i gystadlu yng Nghwpan Cymru.

Duration:00:30:24

24/08/2019

8/24/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. Football magazine programme with Dylan Jones and the gang.

Duration:00:30:16

Tymor Newydd Uwch Gynghrair Cymru JD

8/17/2019
More
Owain Tudur Jones a'r criw yn trafod tymor newydd Uwch Gynghrair Cymru JD, yn ogystal â'r farn am dechnoleg VAR wedi i'r system gael ei defnyddio am y tro cyntaf yn Uwch Gynghrair Lloegr.

Duration:00:29:59

Merched Met Caerdydd yn Ewrop

8/10/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed., gan gynnwys y diweddaraf am ymgyrch Clwb Merched Met Caerdydd yng Nghynghrair y Pencampwyr.

Duration:00:30:37

Cofio Gwyn Pierce Owen

8/3/2019
More
Dylan Jones a'i westeion yn cofio Gwyn Pierce Owen, y cyn-ddyfarnwr pêl-droed ac un o hoelion wyth CPD Dinas Bangor, a fu farw'n 85 oed. Edrych ymlaen at dymor newydd clybiau Abertawe a Chaerdydd mae'r beirdd Idris Reynolds ac Aron Pritchard, wrth i Iwan Arwel Griffith sgwrsio am ddyfarnu gêm yng Nghaerdydd rhwng Manchester United a Milan.

Duration:00:30:24

Gareth Bale ar ei ffordd i Tsieina

7/27/2019
More
Ymateb i'r newyddion bod Gareth Bale ar ei ffordd i glwb Jiangsu Suning yn Tsieina. Sylw hefyd i gemau'r Seintiau Newydd a Chei Connah yn ail rownd ragbrofol Cynghrair y Pencampwyr a Chynghrair Europa, a Nick Davies sy'n trafod brand newydd Cynghreiriau Pêl-droed Cymru.

Duration:00:30:14

Cwpan Orig Williams

7/20/2019
More
Sylw i gêm gwpan rhwng Llansannan a Dyffryn Nantlle, er cof am y reslwr Orig Williams. Hefyd, ymateb i lwyddiant y Seintiau Newydd a Cei Connah wrth iddyn nhw barhau yng nghystadlaethau Cynghrair y Pencampwyr ac Europa, a sylw i benodiad Steve Bruce yn rheolwr newydd Newcastle United.

Duration:00:30:01

Cei Connah a'r Seintiau Newydd yn Ewrop

7/13/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn trafod gemau Cei Connah v Kilmarnock a'r Seintiau Newydd v Feronikeli. Wedi'r newyddion am farwolaeth Gwilym Owen, mae'r Parchedig Huw John Hughes yn ei gofio fel dyfarnwr. Sylw hefyd i daith Wrecsam i Bortiwgal, a hanes y cynlluniau diweddaraf ar gyfer cae Clwb Pêl-droed Llanrhaeadr-ym-Mochnant.

Duration:00:30:10

Rownd Derfynol Cwpan y Byd i Ferched

7/6/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn edrych ymlaen at y gêm rhwng Unol Daleithiau America a'r Iseldiroedd yn Rownd Derfynol Cwpan y Byd i Ferched. Sylw hefyd i gemau Ewropeaidd y timoedd o Gymru, a gêm ragbrofol Cynghrair Europa rhwng Cei Connah a Kilmarnock yn Y Rhyl.

Duration:00:30:25

Croatia v Cymru

6/8/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn edrych ymlaen at gemau rhagbrofol Euro 2020, gan ddechrau gyda Croatia v Cymru. Dylan Jones and the gang look forward to Croatia v Wales.

Duration:00:30:16

Rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr

6/1/2019
More
Dylan Jones a'r criw yng nghanol y cefnogwyr yng Nghaffi Maes, Caernarfon, yn edrych mlaen at rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr rhwng Tottenham Hotspur a Lerpwl.

Duration:00:30:12

Tymor Uwch Gynghrair Cymru

4/27/2019
More
Wrth i dymor Uwch Gynghrair Cymru ddirwyn i ben, Gwyn Derfel sy'n edrych yn ôl ar rai o'r uchafbwyntiau. Sgwrs hefyd gyda Richard Owain Jones o dîm pêl-droed cerdded Amlwch, sy'n chwarae yn rownd derfynol Cwpan Y Bobl.

Duration:00:30:14

Bryn Law

4/13/2019
More
Ar ôl bod yn un o ohebwyr Sky Sports am dros ugain mlynedd, mae Bryn Law yn hel atgofion. Sgwrs hefyd gydag Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, am sut mae'n mynd i ddefnyddio pêl-droed i hyrwyddo'r iaith.

Duration:00:30:03

Leyton Orient v Wrecsam

3/9/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn edrych ymlaen at Leyton Orient v Wrecsam, y gêm fawr i'r Dreigiau ar frig Cyngres Genedlaethol Lloegr. Tomi Morgan sy'n cofio David "Dias" Williams, wrth i Josh Jones sôn am gynrychioli Manchester United mewn twrnamaint o gêm gyfrifiadurol FIFA 19. Sgwrs hefyd gyda Cai Emlyn o dîm pêl-droed Clwb Dinas Caerdydd i chwaraewyr sy'n rhannol ddall.

Duration:00:30:12

Rownd Wyth Olaf Cwpan Cymru

3/2/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn edrych ymlaen at rownd wyth olaf Cwpan Cymru. Dylan Jones and the gang look forward to the quarter-finals of the Welsh Cup.

Duration:00:30:03

Brian Flynn yn ôl ar y Cae Ras, Wrecsam

2/23/2019
More
Ymateb i benodiad Brian Flynn yn is-reolwr Wrecsam, a'i fod yn dychwelyd i'r Cae Ras. Reaction to Brian Flynn's appointment as Wrexham's assistant manager.

Duration:00:29:56

02/02/2019

2/2/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. Football magazine programme with Dylan Jones and the gang.

Duration:00:30:07