Ar y Marc-logo

Ar y Marc

BBC

Golwg ar newyddion pêl-droed. Football news and discussion

Golwg ar newyddion pêl-droed. Football news and discussion
More Information

Location:

Bangor, United Kingdom

Networks:

BBC

Description:

Golwg ar newyddion pêl-droed. Football news and discussion

Language:

Welsh

Contact:

Ar y Marc, BBC Radio Cymru, Canolfan y BBC, Bryn Meirion, Bangor LL57 2BY


Episodes

Ar y Marc: Hiliaeth mewn pêl-droed

10/19/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed.

Duration:00:30:00

Hiliaeth mewn pêl-droed

10/19/2019
More
Noam Davey, cydlynydd addysg Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, yn trafod sut mae'r elusen yn delio gydag achosion o hiliaeth mewn pêl-droed.

Duration:00:30:10

Gemau Cymru yn Rowndiau Rhagbrofol Ewro 2020

10/12/2019
More
Trafodaeth am gemau Cymru yn erbyn Slofacia a Croatia yn Rowndiau Rhagbrofol Ewro 2020.

Duration:00:29:51

Belarws v Cymru

10/5/2019
More
Cyfweliad gyda'r chwaraewr canol cae Angharad James wrth i Gymru baratoi i wynebu Belarws yn rowndiau rhagbrofol Ewro 2021.

Duration:00:30:09

Be' nesa' i Glwb Pêl-droed Wrecsam ?

9/28/2019
More
Yr ymateb yn llawn yn dilyn y cyhoeddiad am ymadawiad Bryan Hughes fel rheolwr Clwb Pêl-droed Wrecsam. Hefyd sylw i'r gêm ddarbi rhwng Hotspur Caergybi a Tref Caergybi yn ail rownd ragbrofol Cwpan Cymru.

Duration:00:29:53

Penybont v Airbus

9/21/2019
More
Dylan Jones a'r criw'n edrych 'mlaen i'r gêm Pen-y-bont v Airbus yng ngwaelodion tabl Uwch Gynghrair Cymru Premier. Football magazine programme with Dylan Jones and the gang.

Duration:00:30:03

Cian Williams - Wrecsam

9/14/2019
More
Hanes Cian Williams o Gaernarfon sydd yn y llyfrau hanes am fod y chwaraewr ieuengaf i chwarae i dîm cynta Wrecsam ar y Cae Ras.

Duration:00:30:18

Rowndiau Rhagbrofol Ewro 2020 - Cymru v Azerbaijan

9/7/2019
More
Dylan Jones a'r criw sy'n trafod perfformiad Cymru v Azerbaijan yn Rowndiau Rhagbrofol Pencampwriaethau Ewro 2020. Hefyd, cyfle i edrych ymlaen at gemau Wrecsam, Seintiau Newydd a Cei Connah yng nghystadleuaeth Cwpan Her yr Alban. A chynllun yn ysgolion Siroedd Conwy a Dinbych i annog y defnydd o dermau pel-droed Cymraeg ar fuarth yr ysgol.

Duration:00:29:59

Ymadawiad Bury o'r EFL

8/31/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn trafod ymadawiad Bury o'r EFL, dechrau campus Abertawe a Bangor 1876 yn paratoi i gystadlu yng Nghwpan Cymru.

Duration:00:30:24

24/08/2019

8/24/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed. Football magazine programme with Dylan Jones and the gang.

Duration:00:30:16

Tymor Newydd Uwch Gynghrair Cymru JD

8/17/2019
More
Owain Tudur Jones a'r criw yn trafod tymor newydd Uwch Gynghrair Cymru JD, yn ogystal â'r farn am dechnoleg VAR wedi i'r system gael ei defnyddio am y tro cyntaf yn Uwch Gynghrair Lloegr.

Duration:00:29:59

Merched Met Caerdydd yn Ewrop

8/10/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn trafod pob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed., gan gynnwys y diweddaraf am ymgyrch Clwb Merched Met Caerdydd yng Nghynghrair y Pencampwyr.

Duration:00:30:37

Cofio Gwyn Pierce Owen

8/3/2019
More
Dylan Jones a'i westeion yn cofio Gwyn Pierce Owen, y cyn-ddyfarnwr pêl-droed ac un o hoelion wyth CPD Dinas Bangor, a fu farw'n 85 oed. Edrych ymlaen at dymor newydd clybiau Abertawe a Chaerdydd mae'r beirdd Idris Reynolds ac Aron Pritchard, wrth i Iwan Arwel Griffith sgwrsio am ddyfarnu gêm yng Nghaerdydd rhwng Manchester United a Milan.

Duration:00:30:24

Gareth Bale ar ei ffordd i Tsieina

7/27/2019
More
Ymateb i'r newyddion bod Gareth Bale ar ei ffordd i glwb Jiangsu Suning yn Tsieina. Sylw hefyd i gemau'r Seintiau Newydd a Chei Connah yn ail rownd ragbrofol Cynghrair y Pencampwyr a Chynghrair Europa, a Nick Davies sy'n trafod brand newydd Cynghreiriau Pêl-droed Cymru.

Duration:00:30:14

Cwpan Orig Williams

7/20/2019
More
Sylw i gêm gwpan rhwng Llansannan a Dyffryn Nantlle, er cof am y reslwr Orig Williams. Hefyd, ymateb i lwyddiant y Seintiau Newydd a Cei Connah wrth iddyn nhw barhau yng nghystadlaethau Cynghrair y Pencampwyr ac Europa, a sylw i benodiad Steve Bruce yn rheolwr newydd Newcastle United.

Duration:00:30:01

Cei Connah a'r Seintiau Newydd yn Ewrop

7/13/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn trafod gemau Cei Connah v Kilmarnock a'r Seintiau Newydd v Feronikeli. Wedi'r newyddion am farwolaeth Gwilym Owen, mae'r Parchedig Huw John Hughes yn ei gofio fel dyfarnwr. Sylw hefyd i daith Wrecsam i Bortiwgal, a hanes y cynlluniau diweddaraf ar gyfer cae Clwb Pêl-droed Llanrhaeadr-ym-Mochnant.

Duration:00:30:10

Rownd Derfynol Cwpan y Byd i Ferched

7/6/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn edrych ymlaen at y gêm rhwng Unol Daleithiau America a'r Iseldiroedd yn Rownd Derfynol Cwpan y Byd i Ferched. Sylw hefyd i gemau Ewropeaidd y timoedd o Gymru, a gêm ragbrofol Cynghrair Europa rhwng Cei Connah a Kilmarnock yn Y Rhyl.

Duration:00:30:25

Croatia v Cymru

6/8/2019
More
Dylan Jones a'r criw yn edrych ymlaen at gemau rhagbrofol Euro 2020, gan ddechrau gyda Croatia v Cymru. Dylan Jones and the gang look forward to Croatia v Wales.

Duration:00:30:16

Rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr

6/1/2019
More
Dylan Jones a'r criw yng nghanol y cefnogwyr yng Nghaffi Maes, Caernarfon, yn edrych mlaen at rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr rhwng Tottenham Hotspur a Lerpwl.

Duration:00:30:12

Tymor Uwch Gynghrair Cymru

4/27/2019
More
Wrth i dymor Uwch Gynghrair Cymru ddirwyn i ben, Gwyn Derfel sy'n edrych yn ôl ar rai o'r uchafbwyntiau. Sgwrs hefyd gyda Richard Owain Jones o dîm pêl-droed cerdded Amlwch, sy'n chwarae yn rownd derfynol Cwpan Y Bobl.

Duration:00:30:14