Lego-Logos-logo

Lego-Logos

Talk >

A więc w tej samej mierze mówimy o miłości, życiu, pracy, co o nienawiści i wojnie. Do dyskusji zapraszamy z jednej strony uczniów i studentów, a z drugiej polityków, ludzi show biznesu i autorytety.

A więc w tej samej mierze mówimy o miłości, życiu, pracy, co o nienawiści i wojnie. Do dyskusji zapraszamy z jednej strony uczniów i studentów, a z drugiej polityków, ludzi show biznesu i autorytety.
More Information

Location:

Warszawa, Poland

Genres:

Talk

Description:

A więc w tej samej mierze mówimy o miłości, życiu, pracy, co o nienawiści i wojnie. Do dyskusji zapraszamy z jednej strony uczniów i studentów, a z drugiej polityków, ludzi show biznesu i autorytety.

Language:

Polish


Episodes

Lego Logos - O przedsi�biorczo�ci w�r�d m�odych Polak�w (08.09.2012)

9/9/2012
More
Zuzanna Przyby�a (Samorz�d Student�w SGH, Mateusz Komorowski, MISO, Piotr M�ller, Samorz�d Student�w UW i Max �ywocki, MID

Duration:00:44:12

Lego Logos (01.09.2012)

9/2/2012
More
Prof. Adam Grobler UO i Jaros�aw Marek Spycha�a

Duration:00:42:54

Lego Logos - Zaufanie spo�eczne

9/2/2012
More
Prof. Robert Gwiazdowski, Centrum im. Adam Smitha i Jaros�aw Marek Spycha�a

Duration:00:40:02

Lego Logos - Nepotyzm

9/2/2012
More
Marek Borowski i Jaros�aw Marek Spycha�a

Duration:00:40:13

Sprawa Amber Gold i rola zaufania w budowaniu zdrowego rynku w Polsce. ( 11

8/11/2012
More
Robert Gwiazdowski - Prezydent Centrum im. Adama Smitha i Jaros�aw Marek Spycha�a

Duration:00:39:48

Lego Logos: granice spo�ecznej akceptacji dla zjawisk negatywnych (23.06.20

6/23/2012
More
Jaros�aw Marek Spycha�a rozmawia ze studentami

Duration:00:44:03

Lego Logos: Inspiracja, czyli nowe podej�cie do edukacji (16.06.2012)

6/16/2012
More
Go��mi J. Spycha�y by�y organizatorki nowej plac�wki szkolnej w Warszawie i dr W. Kami�ska, UKSW

Duration:00:46:16

Lego Logos: Kampania spo�eczna ''Pozytywny Egoizm = Si�a Kobiety'' (26.05.2

5/26/2012
More
O kampanii opowiadaj� jej koordynatorzy, Dagmara i Tomasz Skalscy

Duration:00:40:20

'' 42:30 19,46MB

3/17/2012
More

Duration:00:42:30