Cyber Security med Olav og Karim-logo

Cyber Security med Olav og Karim

Technology Podcasts

Å dele kunnskap og innsikt er noe som driver oss bak Cast O3. Karim og Olav har over lenger tid observert at det trengs påfyll av kunnskap innenfor Cyber Security domenet. Vi har endelig funnet tid til å stable en podcast på beina og håper derfor at du får et godt utbytte av å høre på. Vi kommer til å starte med det grunnleggende for deretter å jobbe oss videre inn på det mer avanserte. For lyttere som aktivt jobber innenfor fagfeltet kan derfor de første episodene virke litt kjedelige, mens det for andre kan være svært lærerikt. I sesong 1 vil vi ta for oss det vi har valgt kalle «KO Baseline Cyber Security» som består av 20 Cyber Security domener. KO står åpenbart for både «Knock Out» og «Karim Olav», noe vi tenker at er meget passende. KO Baseline Security er basert på Karim og Olav sine personlige meninger, men er også godt forankret i kjente standarder. Intensjonen vår er alikevel ikke å vise at vi kan lese standarder, men å dele vår kunnskap innenfor de ulike domenene og tørre å ha meninger om hva slags sikkerhet ALLE organisasjoner bør ha som minimum (baseline).

Å dele kunnskap og innsikt er noe som driver oss bak Cast O3. Karim og Olav har over lenger tid observert at det trengs påfyll av kunnskap innenfor Cyber Security domenet. Vi har endelig funnet tid til å stable en podcast på beina og håper derfor at du får et godt utbytte av å høre på. Vi kommer til å starte med det grunnleggende for deretter å jobbe oss videre inn på det mer avanserte. For lyttere som aktivt jobber innenfor fagfeltet kan derfor de første episodene virke litt kjedelige, mens det for andre kan være svært lærerikt. I sesong 1 vil vi ta for oss det vi har valgt kalle «KO Baseline Cyber Security» som består av 20 Cyber Security domener. KO står åpenbart for både «Knock Out» og «Karim Olav», noe vi tenker at er meget passende. KO Baseline Security er basert på Karim og Olav sine personlige meninger, men er også godt forankret i kjente standarder. Intensjonen vår er alikevel ikke å vise at vi kan lese standarder, men å dele vår kunnskap innenfor de ulike domenene og tørre å ha meninger om hva slags sikkerhet ALLE organisasjoner bør ha som minimum (baseline).

Location:

Norway

Description:

Å dele kunnskap og innsikt er noe som driver oss bak Cast O3. Karim og Olav har over lenger tid observert at det trengs påfyll av kunnskap innenfor Cyber Security domenet. Vi har endelig funnet tid til å stable en podcast på beina og håper derfor at du får et godt utbytte av å høre på. Vi kommer til å starte med det grunnleggende for deretter å jobbe oss videre inn på det mer avanserte. For lyttere som aktivt jobber innenfor fagfeltet kan derfor de første episodene virke litt kjedelige, mens det for andre kan være svært lærerikt. I sesong 1 vil vi ta for oss det vi har valgt kalle «KO Baseline Cyber Security» som består av 20 Cyber Security domener. KO står åpenbart for både «Knock Out» og «Karim Olav», noe vi tenker at er meget passende. KO Baseline Security er basert på Karim og Olav sine personlige meninger, men er også godt forankret i kjente standarder. Intensjonen vår er alikevel ikke å vise at vi kan lese standarder, men å dele vår kunnskap innenfor de ulike domenene og tørre å ha meninger om hva slags sikkerhet ALLE organisasjoner bør ha som minimum (baseline).

Language:

Norwegian Bokmal

Contact:

+47 93054702


Episodes

S01E10 – D18: BCDR og D19: Cyber Forsikring

3/22/2021
Beskrivelse:I episode 10 går Olav og Karim gjennom domene 18 Business Continuity and Disaster Recovery og domene 19 Cyber Forsikring.Under domene 18 går vi blant annet gjennom backup, ulike Disaster Recovery strategier, Maximum allowable downtime (MAD), Recovery Time objective (RTO), Recovery Point objective (RPO), BCDR trening, kommunikasjonsplan, med mer. Under domene 19 dekker vi blant annet

Duration:00:25:16

S01E09 – D16: Data Loss Prevention og D17: Security Testing

3/7/2021
Beskrivelse:I episode 9 går Olav og Karim gjennom domene 16 Data Loss Prevention og domene 17 Security testing.Under domene 16 går vi blant annet gjennom DLP, informasjonsklassifisering, Azure Information Protection, DLP i Firewall, med mer. Under domene 17 dekker vi blant annet Pentest, Black Box, White Box, Grey Box, Red Team, Blue team, Purple team, frekvens,

Duration:00:19:15

S01E08 – D14: Cloud Security og D15: Vendor Security

2/28/2021
Beskrivelse: I episode 8 går Olav og Karim gjennom domene 14 Cloud Security og domene 15 Vendor Security.Under domene 14 går vi blant annet gjennom Cloud risikoer, Identitet som perimeter, credential pivot, APIer, shared responsibility model, kultur og shift left, infrastructure as code, kultur og shift left, automasjon og isolasjon av workloads, med mer. Under domene

Duration:00:23:43

S01E07 – D12: Sentralisert logging og D13: Incident Management

2/21/2021
Beskrivelse:I episode 7 går Olav og Karim gjennom domene 12 sentralisert logging og domene 13 Incident Management.Under domene 12 går vi blant annet gjennom sentralisert logging, beskyttelse av logger, retention på logger, SIEM, dashboard, typiske kilder til SIEM, deteksjoner, single pane of glass, med mer. Under domene 13 dekker vi blant annet event vs incident,

Duration:00:18:40

S01E06 – D10: Vulnerability Scanning og D11: Vulnerability Remediation

2/14/2021
Beskrivelse:I episode 6 går Olav og Karim gjennom domene 10 Vulnerability Scanning og domene 11 Vulnerability Remediation.Under domene 10 går vi blant annet gjennom hva scanning er, ulike produkter, hvordan det fungerer, når man bør ha scanning, ekstern og intern scanning, RCE, Zero Days, Asset Discovery fra Cloud, med mer. Under domene 11 dekker vi

Duration:00:16:35

S01E05 – D8: Secure Configuration og D9: Endpoint protection

2/7/2021
Beskrivelse:I episode 5 går Olav og Karim gjennom domene 8, Secure Configuration, og domene 9, Endpoint Protection.Under domene 8 går vi blant annet gjennom hardening, security baselines, CIS benchmark, applikasjonshvitlisting, Applocker, Application Control, Oddvar Moe sine 4 easy wins, prosesser, patch og vulnerability management, med mer.Under domene 9 dekker vi blant annet, AV, NextGen AV,

Duration:00:25:35

S01E04 – D6: Identity and Access Management og D7: Privileged Access Management

1/31/2021
Beskrivelse:I episode 4 går Olav og Karim gjennom domene 6, Identity and Access Management, og domene 7, Privileged Access Management.Under domene 6 forklarer vi hvorfor IAM har blitt så viktig og samtidig er et av de vanskeligste Cyber Security domenene, IAM best practice, 2FA og MFA, Least Privilege, SSO og Føderasjon, Identity Governance og viktige

Duration:00:24:29

S01E03 – D4: Email protection D5: Training og Awareness

1/24/2021
Beskrivelse:I episode 3 går Olav og Karim gjennom domene 4, Email protection, og domene 5, Training og Awareness.Under domene 4 forklarer vi blant annet hvorfor e-post beskyttelse er viktig, anti-phishing, anti-spoofing, anti-spamming, anti-virus, sandboxing, SPF, DKIM, DMARC, mailtips, privat e-post, ulike vurderinger og viktigheten av 2FA. Under domene 5 dekker vi blant annet lederstøtte, onboarding,

Duration:00:23:29

S01E02 – D2: Critical Systems Inventory og D3: Firewall, Nettverk og Perimeter beskyttelse

1/18/2021
Beskrivelse:I episode 2 går Olav og Karim gjennom domene 2, Critical Systems Inventory, og domene 3, Firewall, Nettverk og perimeter beskyttelse.Under domene 2 dekker vi blant annet hvordan du får oversikt over systemene dine, hvordan du kan klassifisere og prioritere de, hva en Business Impact Analyse er, samt roller og ansvar. Under domene 3 dekker

Duration:00:32:00

S01E01 – Introduksjon og D1: Information Security Management

1/17/2021
Beskrivelse:I episode 1 introduserer jeg og Karim vårt minimum baseline security program og forklarer hvorfor vi har etablert denne serien. Vi tar også for oss første domene i programmet, Information Security Management. I episoden dekker vi blant annet Information Security Management System, ansvar og roller, policyer, standarder, rutiner, risikovurdering, risikoapetitt, med mer. Level: 100 Overordnet

Duration:00:18:32