SBS Filipino-logo

SBS Filipino

SBS (Australia)

We offer extensive coverage of national, homeland and other international news, current affairs and sport.

We offer extensive coverage of national, homeland and other international news, current affairs and sport.
More Information

Location:

Sydney, NSW

Description:

We offer extensive coverage of national, homeland and other international news, current affairs and sport.

Language:

Multilingual

Contact:

SBS Radio Sydney Locked Bag 028 Crows Nest NSW 1585 Australia (02) 9430 2828


Episodes

Let's talk about how to become a healthier you - Ating pag-usapan ang mas malusog na pagkain at katawan

10/17/2018
More
Did you know that overall, Australians spend around $13 billion on healthy eating and around 2.3 million are constantly on a diet? Despite these efforts, cardiovascular disease remains the leading cause of death among Australians. We ask Dr Julie Sladden how we can truly achieve a healthier life. - Alam niyo ba na sa may $13 bilyon ang ginagastos ng mga Australyano sa pagbili ng malusog na pagkain habang 2.3 milyon ang nagsabi na sila ay nag-diet? Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, ang...

Duration:00:10:52

Study finds one in six Australian children in poverty

10/17/2018
More
One-in-six Australian children live in poverty. That's the finding from Child Social Exclusion, Poverty and Disadvantage Report by Uniting Care Australia, which is calling for significant government investment to improve the prospects of children in the worst-hit areas .

Duration:00:03:37

Athletes convene for fourth Invictus Games in Sydney - Mga atleta nag-tipon para sa ika-apat na Invictus Games sa Sydney

10/17/2018
More
Hundreds of athletes from around the world are in the final stages of preparation for the 2018 Invictus Games in Sydney. It is the fourth staging of the global sporting event that highlights the fighting spirit of wounded veterans and people still within the military. - Daan-daang atelata mula sa buong mundo, ang nasa panghuling yugto ng kanilang paghahanda, para sa 2018 Invictus Games sa Sydney. Ito ang pang-apat na pagtatanghal ng pang-mundong palakasan, na nagtataas ng espiritu sa...

Duration:00:06:13

Duterte children to seek local posts in the 2019 mid term elections - Mga anak ni Pangulong Duterte tatakbo sa 2019 Halalan

10/17/2018
More
Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio is seeking re-election in the 2019 mid-term elections. At the same time her youngest sibling, Sebastian "Baste" Duterte has filed his certificate of candidacy (COC) for the vice mayoral post, under the banner of the Hugpong ng Pagbabago Party (HNP.) Older brother Paolo Duterte will also seek a post in the House of Representative. - Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio ay muling kakandidato para mayor sa nalalapit na 2019 mid-term elections. Nagfile na ng...

Duration:00:09:16

War on drug an abysmal failure: Richard Branson - Digmaan sa droga malaking kamalian: Richard Branson

10/15/2018
More
The global war on drugs should have been stopped many years ago, so declared billionaire Richard Branson. - Ang pangdaigdigang digmaan sa droga ay matagal nang dapat itinigil, pahayag ng bilyonaryong Richard Branson.

Duration:00:06:02

Cebu Mayor to seek re-election - Alkalde ng Cebu tatakbong muli

10/15/2018
More
Balitang Bisayas. Summary of relevant latest news in the Visayan region by Nick Melgar - Balitang Bisayas. Buod ng pinaka-huling ulat sa kabisayaan hatid ni Nick Melgar

Duration:00:04:39

Removing disadvantages of indigenous people still a challenge - Pag-alis ng disbentahe ng mga aborihinal malaking hamon pa rin

10/14/2018
More
Countries, like Australia and the Philippines, still face rough challenges in removing, or at least lessening, disadvantages of indigenous people. - Nananatili ang hamon sa mga bansa, kasama ang Australya at Pilipinas, para tanggalin, kung hindi man ay bawasan, na malagay sa “disadvantage” ang mga katutubo, o hindi matugunan ang kanilang mga karapatan at pangangailangan.

Duration:00:05:53

QLD Premier urged to step down - Problema para kay Premier Anastascia Palaszchuk

10/14/2018
More
A complaint against the premier of Queensland, Annastasia Palaszczuk has been submitted to the Ethics Committee, asking her to temporarily quit her position until a hearing is completed. - Isang reklamo laban sa premier ng Queensland, Anastascia Palasczuck ang iniharap sa Ethics Commitee, na humihiling na bumaba muna siya sa pwesto hanggang hindi natatapos ang pagdinig.

Duration:00:07:13

Free dinner winners during SBS Show at Filipino Fiesta Kultura last October 1 - Mga nanalo ng premyong libreng hapunan sa Blacktown Workers Club

10/14/2018
More
The winners of the free dinners at Blacktown Workers Club, Regine Miquiabas and her daughter Monica. - Ang libreng hapunan para sa dalawang tao sa Blacktown Workers Club ay napanalunan ni Regine Miquiabas at ang kanyang anak na si Monica.

Duration:00:03:28

Bravery Award for mother who shielded her baby and grandmother from hailstorm - Parangal ng katapangan, igagawad sa inang nagtanggol ng kanyang sanggol na anak at lola sa kahabaan ng bagyo

10/14/2018
More
A Kingaroy, Queensland, mother has been hailed a hero after using her body to protect her baby and grandmother during a destructive hailstorm that heavily damaged the state's south-east. - Isang ina mula sa Kingaroy Queensland ang itinuring na bayani pagkatapos gamitin ang kanyang katawan upang maprotektahan ang kanyang sanggol na anak at kanyang lola, sa kahabaan ng isang malakas na bagyong sumira sa timog silangan ng estado.

Duration:00:04:19

Nearly all women feel unsafe in cities because of sexual harrasssment - Halos lahat ng kababaihan ay nakadarama na hindi sila ligtas sa mga lungsod dahil sa pang-aabusong sekswal

10/14/2018
More
A new report has revealed a majority of young women and girls around the world feel unsafe in cities because of repeated, and often aggressive, sexual harassment. Humanitarian organisation Plan International says the findings show city streets and public transport are places of particular concern. - Ayon sa isang bagong ulat, karamihan sa mga kabataang babae sa buong mundo ang nakakaramdam na hindi sila ligtas sa mga lungsod dahil sa paulit-ulit at kalimitang agresibo at sekswal na...

Duration:00:07:44

Questions surround mental-health issues, treatments - Kawalan ng kaalaman tungkol sa sakit sa isipan, problema para sa maraming Australyano

10/14/2018
More
A new poll shows most Australians lack a full awareness of mental-health issues and treatments. It has led to calls for greater funding to meet demands across the mental health sector. - Ipinakita ng isang pagsusuri na karamihan sa mga Australyano ay kulang sa kamalayan tungkol sa mga isyu ng kalusugan sa isipan at ang paggagamot nito.

Duration:00:06:45

Tax cuts for small and medium businesses, to be forwarded 5 years - Bawas sa buwis sa mga negosyo, ipapatupad ng mas maaga ng limang taon

10/14/2018
More
One of the main areas of disagreement between the Federal Government and the Opposition in this term of parliament has been tax policy. - Isa sa mga pangunahing dahilan ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng Gobyerno Pederal at Oposisyon sa terminong ito ng Parliamento ay ang tungkol sa polisiya ng buwis.

Duration:00:05:37

Teens keeping up with studies, modelling and pageants - Mga kabataan sa pagpapanatili ng pag-aaral, pagmomodelo at mga pageant

10/13/2018
More
How do you bloom when it's not time yet? - Paano ka yayabong nang hindi hinog sa pilit?

Duration:00:11:02

Mrs Sydney & Charity Queen: There's more to beauty and age - Mrs Sydney & Charity Queen: Higit pa sa kagandahan at edad

10/13/2018
More
Outer beauty is short-lived, but one's golden heart and advocacy for others are immeasurable. - Ang panlabas na kagandahan ay hindi magtatagal, ngunit ang isang ginintuang puso at pagtataguyod para sa iba ay hindi masusukat.

Duration:00:18:01

How do you start a home-based business? - Paano simulan ang isang naka-base sa bahay na negosyo?

10/13/2018
More
Ever thought of starting your own business at home? But fearing where to start? - Naisip mo bang magsimula ng iyong sariling negosyo sa bahay? Ngunit natatakot kung saan magsisimula?

Duration:00:11:13

Asian-Australians in Hollywood find obstacles to diversity - Mga Asyano-Australyano sa Hollywood pansin ang mga hadlang sa pagkakaiba-iba

10/13/2018
More
In Hollywood, very few Asian actors are given lead roles in film, but it seems the challenges on screen can also affect the creatives behind the lens. - Sa Hollywood, napaka-kaunti ng mga Asyanong aktor ang nabibigyan ng pangunahing papel sa pelikula, ngunit tila ang mga hamon sa screen ay maaari ding makaapekto sa mga malikhain na nasa likod ng mga lente.

Duration:00:06:19

Bringing a Filipino breakfast to Aussie café culture - Pagpapakilala ng Pinoy na agahan sa Aussie cafe culture

10/12/2018
More
Fancy starting your day with a cup of coffee and ‘tapsilog’? One couple wants more Australians to try Filipino food. - Gusto mo bang matikman ang tapsilog kasabay ng kape sa iyong agahan? Para sa mag-asawang Wilbur and Rigibelle Montalban, nais nilang matikman ng mga Australyano ang pagkaing Pinoy.

Duration:00:30:20

Australian passport proves one of the world's most powerful - Australyanong pasaporte patunay na isa sa pinaka-matibay

10/12/2018
More
A report this week ranked Australia's passport as the equal-seventh most powerful in the world, based on the number of countries it grants access to. - Sa ulat na inilabas ngayong linggo, iniranggo ang pasaporte ng Australya bilang pang-pitong pinaka-makapangyarihan sa mundo base sa bilang nga mga bansa na nagbibigay ng akses para dito.

Duration:00:07:02

Connecting bilingual seniors with student language learners - Pag-uugnay sa mga bilingwal na matatanda sa mga estudyante sa pag-aaral ng wika

10/12/2018
More
One in three older Australians were born overseas – the majority of whom originally from a non-English speaking country. - Isa sa tatlo mas nakatatandang mga Australyano ay ipinanganak sa ibang bansa - karamihan ay nagmula sa isang bansa na hindi nagsasalita ng Ingles.

Duration:00:07:57