SBS Filipino-logo

SBS Filipino

SBS (Australia)

We offer extensive coverage of national, homeland and other international news, current affairs and sport.

We offer extensive coverage of national, homeland and other international news, current affairs and sport.
More Information

Location:

Sydney, NSW

Description:

We offer extensive coverage of national, homeland and other international news, current affairs and sport.

Language:

Multilingual

Contact:

SBS Radio Sydney Locked Bag 028 Crows Nest NSW 1585 Australia (02) 9430 2828


Episodes

Bangsamoro groups push for ratification of Bangsamoro Organic Law - Bangsamoro Groups itinutulak pagpapatibay sa Bangsamoro Organic Law

12/11/2018
More
Political leaders and various Bangsamoro groups in Mindanao have joined forces to push for the ratification of the Bangsamoro Organic Law in next year's plebiscite. - Nagkaisa ang ilang mga lider mula politika at grupo ng mga Bangsamoro sa Mindanao sa pagtulak para pagpapatibay ng Bangsamoro Organic Law sa darating na plebisito sa taong 2019

Duration:00:08:33

Protest against Adani Mines - Protesta laban sa minahang Adani

12/10/2018
More
Thousands of Queenslanders marched in Brisbane to protest the presence of Adani Mines. - Libo-libong taga Queensland ang nagmartsa sa Brisbane, upang mag-protesta laban sa minahang Adani.

Duration:00:08:54

Declaration of Human Rights celebrates 70th year anniversary - Declaration of Human Rights nagdiwang ng ika-70 aniversaryo

12/10/2018
More
Around the world events are being held to mark 70 years ((Dec 10th 1948)) since the ratification of the Universal Declaration of Human Rights ((UDHR)). - Sa buong mundo, nagdaraos ng mga kaganapan upang gunitain ang ika-70 taon buhat nang ideklara ang Universal Declaration of Human Rights.

Duration:00:08:11

New Encyption law passed by two parties in parliament - Bagong batas sa Encryption, ipinasa ng dalawang partido sa Parliamento

12/10/2018
More
The last parliamentary sitting of the year in Australia has turned out chaotic but eventually led to the passage of new encryption laws. - Nauwi sa magulong pulong ang panghuling pag-upo ng Parliamento sa Australia, pero sa dulo ay nakapag-pasa din ng bagong batas sa Encryption.

Duration:00:05:29

South Korean team to join Sinulog festival in Cebu next year - Sa unang pagkakataon, isang grupo mula South Korea ang sasama sa selebrasyon ng Sinulog sa Cebu

12/10/2018
More
For the first time ever, a South Korean team will join the celebrations of Sinulog in Cebu this coming January 2019. - Sa unang pagkakataon, isang grupo mula South Korea ang sasama sa selebrasyon ng Sinulog sa Cebu sa darating na Enero 2019.

Duration:00:08:41

Why do new migrants prefer to live in Sydney and Melbourne? - Bakit gustong tumira ng mga bagong migrante sa Sydney at Melbourne lamang?

12/10/2018
More
Figures from the Department of Home Affairs show only one in eight new migrants to Australia is settling outside Sydney and Melbourne. - Ipinakita ng mga tala mula sa Department of Home Affairs, na isa lamang sa walong bagong migrante sa Australya, ang tumitira sa labas ng Sydney at Melbourne.

Duration:00:08:04

Don't cut migrant numbers, send them here - Sikreto ng malaking migrasyon sa Bendigo

12/10/2018
More
At a time the government is considering cutting Australia’s migration intake, one regional community is asking for more. - Sa panahong pinag-aaralan ng gobyernong bawasan ang migrasyon sa Australya, isang rehiyonal na komunidd ang humihingi ng karagdagan pa.

Duration:00:05:25

The Outlook: for retirement - Mga magandang payo sa pagre-retiro

12/10/2018
More
It is a prospect some people relish, being able to retire from the workforce and have as much time as they want to do what they want, when they want. - Ito ay isang katotohanang gusto ng mga tao, ang pagre-retiro sa trabaho, at pagkakaroon ng sapat na panahong gumawa ng gusto mo, kung kailan mo gustong gawin.

Duration:00:05:03

Government announces increased funding for treatment of eating disorders

12/10/2018
More
Australians with severe eating disorders will for the first time have access to a comprehensive treatment plan under Medicare.

Duration:00:04:42

Brisbane marvels at sprawling Filipino art at the Asia Pacific Trienniale 9 - Humanga ang Brisbane sa sining na gawa ng isang Filipina

12/10/2018
More
Nona Garcia’s glazed digital backlit film runs along the floor-to-ceiling glass wall of the Queensland Art Gallery’s north entrance. - Ang glazed digital backlit film ni Nona Garcia ay makikita mula sa sahig patungong kisame, sa hilagang pintuan ng Queensland Art Gallery

Duration:00:08:54

Twenty One Sixty Five, a call out to "Filipinx" performers - Twenty One Sixty Five, naghahanap ng mga "Filipinx" na gaganap

12/8/2018
More
What do you do when you realise you love something, say to perform? You grab every opportunity to achieve it and work hard for it! - Anong gagawin mo kapag napagtanto mo na gusto mong gawin ang isang bagay, halimbawa’y pag-arte? Kukunin mo ang bawat pagkakataon upang makamit ito at pagtrabahuan ito nang husto!

Duration:00:18:13

#4EverWild: Protecting the wildlife to exists forever - #4EverWild: Pagprotekta sa mga hayop na mabuhay nang walang hanggan

12/8/2018
More
Wildlife crime is a global problem, but are we doing enough to protect the wilds and keep them forever? - Ang krimen laban sa mga hayop ay isang pandaigdigang suliranin, ngunit sapat ba ang ating ginagawa upang protektahan ang mga ito at panatilihin silang buhay nang walang hangganan?

Duration:00:26:47

Viva: Travelling in your own country - Viva: Paglalakbay sa sariling bansa

12/7/2018
More
As more and more baby boomers are looking to tick off their bucket list in overseas travels, there are 1004 tourists arriving in Australia every hour to explore our vast and diverse landscape. What are some of the best places we can visit to create unforgettable adventures as travellers in our own country? - Habang parami ng parami ang mga baby boomer o mga taong ipinanganak sa pagitan ng taong 1946 at 1964, na inaasam na magawa ang isa sa naka-lista sa kanilang mga pangarap na gawin na...

Duration:00:08:49

Why an Australian company hire Filipinos as virtual workers - Bakit mga Pilipino ang kinukuhang 'virtual workers' ng isang Australyanong kompanya

12/7/2018
More
Are you a small business looking to recruit skilled workforce with great work ethics? - Ikaw ba ay isang maliit na negosyo na naghahanap ng mga empleyado na may kasanayan at mahusay na ugali sa trabaho?

Duration:00:07:50

Prices continue to rise inspite of decrease in inflation rate - Presyo ng bilihin patuloy ang pag-taas sa kabila ng pagbaba ng antas ng inflation

12/6/2018
More
Commodity prices continue to increase despite a decrease in inflation rate last November. IBON Foundation says the Philippine government needs to rethink strategies as many families continue to struggle to provide for their basic needs. - Sa kabila ng pagbaba ng antas ng inflation noong nakaraang Nobyembre patuloy ang pag-taas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa IBON Foundation kailangang kumilos ang Pamahalaan at baguhin ang stratehiya dahil patuloy na nahihirapan ang mga pangkaraniwang...

Duration:00:04:33

'Tis the season for I do's - 'Tis the season for I do's

12/6/2018
More
Spring and Summer are a busy season for Zabrina and Jeremy. Zabrina is a vocal coach / teacher,while Jeremy is session musician, together they are Acoustasy. They help make every wedding a day to remember. - Tuwing panahon ng Tag-sibol at Tag-init abalang abala sina Zabrina at Jeremy. Si Zabrina ay isang vocal coach / teacher, habang sessionista naman si Jeremy sila ay kilala bilang Acoustasy. Ibinahagi nila ang ilan sa mga kaganapan bago maganap at kasalan at sa araw ng...

Duration:00:13:49

Church as a safe haven for victims of domestic abuse - Simbahan bilang ligtas na lugar para sa mga biktima ng domestic abuse

12/6/2018
More
Prayers and faith have known to have helped many Filipino families through hardship and challenging times. In Melbourne, Australian Filipino Community Services (AFCS) teamed up with community and church groups to help provide a safe place for families experiencing violence in their homes. We talk to AFCS's Norminda Forteza, Pastor Jimm Gorgonia and Pastor Micheal Rojales about creating safe spaces for those in need. - Dasal at pananampalataya kinikilala bilang sandalan ng mga mag-anak...

Duration:00:15:19

New milk bank a 'huge win' for sick and premature babies - Bangko para sa gatas ng ina

12/5/2018
More
Hundreds of premature babies across New South Wales will now have access to donated breast milk, following the launch of the first state-wide milk bank. - Daan-daang sanggol na isinilang ng kulang sa panahon sa kahabaan ng New South Wales, ang ngayon ay maari nang tumanggap ng gatas ng ina, kasunod na paglulunsad ng unang bangko ng gatas sa estado.

Duration:00:08:17

Australia, shifting from permanent to temporary migration - Australia, lumilipat sa permanenteng migrasyon patungo sa pansamantalang migrasyon

12/5/2018
More
Australia, a nation shaped by permanent migration, appears to be shifting to a new reality which some say is a permament shift to temporary migration. - Ang Australya na hinubog ng permanenteng migrasyon, ay mukhang lumilipat sa isang bagong katotohanan, na nagsasabing ito ay paglipat sa pansamantalang migrasyon.

Duration:00:05:07

Warning from David Attenborough that our natural world is about to disappear - Babala mula kay Sir David Attenborough na mawawala ang natural na mundo

12/5/2018
More
Sir David Attenborough says the extinction of much of the natural world is on the horizon unless urgent action is taken. - Sinabi ni Sir David Attenborough na ang pagkawala ng karamihan sa natural na mundo ay nakikita na, maliban kung gagawa ng madaliang hakbang.

Duration:00:05:09