SBS Maltese-logo

SBS Maltese

SBS (Australia)

We offer extensive daily coverage of national, homeland and other international news, current affairs and sports through our network of correspondents in Malta and around Australia.

We offer extensive daily coverage of national, homeland and other international news, current affairs and sports through our network of correspondents in Malta and around Australia.
More Information

Location:

Sydney, NSW

Description:

We offer extensive daily coverage of national, homeland and other international news, current affairs and sports through our network of correspondents in Malta and around Australia.

Language:

Maltese

Contact:

SBS Radio Sydney Locked Bag 028 Crows Nest NSW 1585 Australia (02) 9430 2828


Episodes

The benefits of mentoring - Għajnuna liż-żgħażagħ minn dawk akbar fl-età

8/19/2019
More
The biggest cause of death for young Australians is suicide. Youth mentoring organisations are calling out for intergenerational mentors to address the concerns of young people before it gets too late. - L-akbar kawża tal-mewt fost iż-żgħażagħ hija s-suwiċidju. Organizzazzjonijiet li jassistu liż-żgħażagħ qegħdin jitolbu lil dawk li jistgħu jgħinu b’pariri u esperjenzi, biex jgħinu liż-żgħażagħ, qabel ikun tard wisq.

Duration:00:05:17

In Malta this week - F'Malta din il-ġimgħa

8/15/2019
More
SBS Radio correspondent in Malta, Leonard Callus, reports on the news from Malta this week. - Il-korrispondent tal-SBS f’Malta, Leonard Callus jirrapporta dwar l-aħbarijiet ewlenin f’Malta din il-ġimgħa.

Duration:00:06:27

From the Maltese political scene - Mix-xena politika Maltija

8/15/2019
More
SBS radio correspondent Leonard Callus reports on the Maltese political scene this week. - Il-korrispondent tal-SBS f'Malta jirrapporta dwar ix-xena politika Maltija f'din l-aħħar ġimgħa.

Duration:00:06:35

Malta and Gozo celebrate Santa Marija feast - Malta u Għawdex jiċċelebraw il-festa ta’ Santa Marija

8/15/2019
More
SBS Radio correspondent in Malta, Leonard Callus reports about the Santa Marija feast celebrations in several towns and villages in Malta and Gozo, during a heatwave, lasting several days. - Il-korrispondent tal-SBS f’Malta, Leonard Callus jirrapporta dwar iċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta’ Santa Marija, waqt li mewġa ta’ sħana laqtet lill-gżejjer Maltin.

Duration:00:05:16

Climate change sees Australian ants thrive - Il-bidla fil-klima taffettwa ż-żjieda tan-nemel fl-Awstralja

8/14/2019
More
Australian ants are thriving under local climate change conditions, bucking the global trends. A study by Latrobe University found the number of Australian ants has gone up due to increased rainfall and human efforts to restore ecosystems. - Fl-Awstralja l-għadd tan-nemel qed ikompli jiżdied, minħabba l-kundizzjonijiet tal-bidla fil-klima. Studju mill Università ta’ Latrobe juri li n-nemel fl-Awstralja qiegħed jiżdied, minħabba żieda fix-xita u l-isforzi u l-ħidma umana biex ikunu...

Duration:00:04:30

Who's to blame for failure to achieve road safety targets? - Min hu responsabbli għan-numru jikber ta’ diżgrazzji fit-toroq?

8/12/2019
More
New data shows projected declines in the road death toll are not being met. That’s sparking plenty of strong feeling as to who is responsible, and why. - Informazzjoni ġdida turi li r-rata tal-imwiet fit-toroq b’diżgrazzi tat-traffiku mhix qed tintlaħaq kif kien imbassar. Dan qed iqajjem mistoqsijiet dwar min hu responsabbli għal dan u għaliex.

Duration:00:07:03

Australians urged to step up and donate life - In-nies fl-Awstralja mħeġġa biex ikunu donaturi tal-organi tal-ġisem

8/12/2019
More
While many young people in Australia are aware they can donate their organs and tissue, not enough are actually signing up to be a donor. In just a few minutes, anyone can register as an organ donor, and in the process, help the 1,400 Australians currently on the waiting list for an organ transplant. - Waqt li ħafna żgħażagħ fl-Awstralja jafu li jistgħu jkunu donaturi tal-organi u tessuti tal-ġisem, ħafna m’humiex qegħdin japplikaw biex ikunu donaturi. Fi ftit minuti wieħed jista’...

Duration:00:04:05

Experts urge a rethink on screening for lung cancer - Ħtieġa ta’ aktar skrinjar għall-kanċer tal-pulmun

8/11/2019
More
Screening for lung cancer has long been seen as too expensive and sometimes too unreliable. But with the disease now recognised as the deadliest type of cancer in Australia, experts are urging a lifesaving rethink on how to detect it early. - L-iskrinjar għall-kanċer tal-pulmun huwa meqjus bħala ta’ spiża kbira u mhux dejjem ta’ min joqgħod fuqu. Imma b’din it-tip ta’ kanċer meqjus bħala wieħed mill-agħar fl-Awstralja, esperti jridu li jkun hemm proċess biex dan il-kanċer jinstab aktar...

Duration:00:03:43

Toolkit helps multicultural groups contribute to Aged Care Royal Commission - Għajnuna biex tgħin lill-gruppi multikulturali jikkontribwixxu fil-Kummissjoni Rjali tal-Kura tal-Anzjani

8/11/2019
More
The Federation of Ethnic Communities' Councils of Australia has launched a new toolkit designed to help culturally and linguistically diverse older Australians, their families and carers contribute to the Aged Care Royal Commission. - Il-Federazzjoni tal-Kunsilli tal-Komunitajiet Etniċi fl-Awstralja nidiet informazzjoni ġdida biex tgħin lil dawk l-Awstraljani anzjani minn sfond kulturali u lingwistiku divers u lill-familji tagħhom u l-kerers biex jikkontribwixxu fil-Kummissjoni Rjali...

Duration:00:05:34

From the Maltese political scene - Mix-xena politika Maltija

8/8/2019
More
SBS radio correspondent Leonard Callus reports on the Maltese political scene this week. - Il-korrispondent tal-SBS f'Malta jirrapporta dwar ix-xena politika Maltija f'din l-aħħar ġimgħa.

Duration:00:08:53

Commemoration of Operation Pedestal at the Shrine of Remembrance - It-Tifkira ta’ Operation Pedestal fix-Shrine of Remembrance

8/7/2019
More
This year marks the 77th anniversary of Operation Pedestal, better known as the Santa Marija Convoy. Many men and ships were lost bringing desperately needed supplies of food, fuel and ammunition to Malta in the darkest times of World War 2. In Melbourne, the commemoration will take place this Sunday from 11:30 am at the Shrine of Remembrance, followed by a procession to the Shelter of Peace in Birdwood Avenue for speeches and the laying of wreaths. It is organised by the Maltese Australian...

Duration:00:08:17

The father of the Maltese book, Paul Mizzi passes away - Imut missier il-ktieb Malti, Pawlu Mizzi

8/7/2019
More
Malta and Gozo, lost the man who put Maltese book publishing on its feet. Considered as the Father of the Maltese book, Paul Mizzi was the founder of Klabb Kotba Maltin in 1969 and later Midsea Publications, which published prestigious publications about Malta. His publications today are truly landmarks in Maltese literature, language, culture and history. In this interview conducted by Joe Axiaq (SBS) and Sonya Young (RTK) during the fortnightly live link up, between SBS Radio in Melbourne...

Duration:00:26:21

Australia is in a recycling crisis. Here's how you can reduce your footprint - L-Awstralja tinsab fi kriżi ta’ riċiklaġġ. Imma int ukoll tista’ tnaqqas l-iskart u r-riċiklaġġ tiegħek

8/7/2019
More
Kerbside recycling from dozens of Victorian councils is set to go straight to landfill, after a major recycling company announced it would stop accepting materials. It's the latest development in an escalating recycling crisis causing trouble around Australia. But there are a few things individuals can do to decrease dependence on the struggling industry. - Ir-riċiklaġġ ta’ ħafna mill-iskart tagħna x’aktarx jispiċċa fil-miżbla ma’ skart ieħor, billi l-kumpanija ewlenija ta’ riċiklaġġ...

Duration:00:05:35

Safeguarding the interests, rights and aspirations of the Maltese living abroad - Il-ħarsien tal-interessi, id-drittijiet u l-aspirazzjonijiet tal-Maltin li jgħixu barra

8/1/2019
More
As part of the outcome of the Convention of Maltese Living Abroad held in March 2010, the Government of Malta established the Council for the Maltese Living Abroad to represent the Maltese communities in the Maltese diaspora. Edwidge Borg who represents the Maltese Community in Victoria, Australia, speaks with Joe Axiaq, about the current issues being addressed. - Permezz tal-Konvenzjoni tal-Maltin li Jgħixu Barra li kienet saret fl-2010, il-Gvern Malti waqqaf il-Kunsill tal-Maltin li...

Duration:00:07:06

In Malta this week - F'Malta din il-ġimgħa

8/1/2019
More
SBS Radio correspondent in Malta, Leonard Callus, reports on the news from Malta this week. - Il-korrispondent tal-SBS f’Malta, Leonard Callus jirrapporta dwar l-aħbarijiet ewlenin f’Malta din il-ġimgħa.

Duration:00:09:57

From the Maltese political scene - Mix-xena politika Maltija

8/1/2019
More
SBS Radio correspondent in Malta, Leonard Callus, reports on the political scene from Malta this week. - Il-korrispondent tal-SBS f’Malta, Leonard Callus jirrapporta dwar ix-xena politika Maltija f'din il-ġimgħa.

Duration:00:07:59

How to care and prune olive trees - Kif nieħdu ħsieb is-siġar taż-żebbug

7/31/2019
More
Doris Meilak speaks with Joe Axiaq about how to care, prune and fertilize olive trees in winter so they so they continue to thrive all year round. - Doris Meilak titkellem ma’ Joe Axiaq dwar kif nieħdu ħsieb u nipprepaaw is-siġar taż-żebbuġ fix-xitwa biex ikomplu jikbru u jagħtuna ż-żebbuġ staġun wara l-ieħor.

Duration:00:11:24

Taking care of fig trees in winter - Kif tieħu ħsieb is-siġar tat-tin fix-xitwa

7/31/2019
More
Doris Meilak speaks with Joe Axiaq about how to take care of fig trees in winter, and how to prune them and fertilize them annually. - Doris Meilak titkellem ma’ Joe Axiaq, dwar kif nieħdu ħsieb is-siġar tat-tin fix-xitwa u kif inkabbru siġar oħra min xi fergħa tas-siġra.

Duration:00:07:25

Keeping children safe online - Il-periklu tat-tfal u ż-żgħażagħ onlajn

7/28/2019
More
With young people being more tech-savvy than ever, it's important for the adults around them to do the right things to keep them safe. So what you can do to ensure that your children have a positive experience online? - Bit-tfal u ż-żgħażagħ isiru aktar esperti minn qatt qabel fit-teknologija moderna, huwa importanti li l-kbar madwarhom jagħmlu dak kollu li jistgħu biex ma jaqgħux fil-periklu. Allura x’nistgħu naghmlu biex it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna ikollhom esperjenza pożittiva onlajn?

Duration:00:05:31

In Malta this week - F'Malta din il-ġimgħa

7/25/2019
More
SBS Radio correspondent in Malta, Leonard Callus, reports on the news from Malta this week. - Il-korrispondent tal-SBS f’Malta, Leonard Callus jirrapporta dwar l-aħbarijiet ewlenin f’Malta din il-ġimgħa.

Duration:00:10:26