Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
AWR MAURITIUS – DAILY MAURITIAN CREOLE – KREOL MORISIEN-logo

AWR MAURITIUS – DAILY MAURITIAN CREOLE – KREOL MORISIEN

95 Favorites

AWR Mauritius in Kreole / CREOLE / KREOL MORISIEN

AWR Mauritius in Kreole / CREOLE / KREOL MORISIEN
More Information

Location:

United States

Genres:

Podcasts

Description:

AWR Mauritius in Kreole / CREOLE / KREOL MORISIEN

Language:

English


Episodes

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. EKOLOZI 3. 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

12/12/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Astalgia - Kan Zezi prie (1er parti) / Ekolozi ek Joanne ek Emilie / Zoli Mamzel ek Julie - Planet bann madam / Parol Bondie,Parol laverite ek Luc - Puissans Bondie / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:29:16


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3. ENN ZOUR ENN ZOUR ENN 4. LAKAZ MEYER BAZ 5. REFLEXION SPIRITIEL ☻

12/11/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Astalgia - Ki souvenir nou pou lese / Style de Vie ek Astalgia - Bienfe delo lamer / Enn zour, enn zistwar ek Melanie - Cain ek Abel / Lakaz meyer baz ek Ben e Anne - Bon Samaritin / Parol Bondie, Parol laverite ek Luc - Zistwar enn dimounn malad / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:30:17


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? ANOU MANZ BIEN 3. KOZ ENN BON KOZE 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

12/10/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Astalgia - Plaignie pa pou servi nannie / Anou manz bien ek Sharon / Koz enn bon koze ek Ton Fael / Parol Bondie, Parol laverite / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:27:20


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. POUR UNE SANTE TOTALE 3. REFLEXION SPIRITIEL ☻

12/9/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - sorti depi dan to kaz / Pour une santé totale ek Sanjay e Jude - lobesite / Parol Bondie, Parol Laverite ek Ps Bijoux - Lik 8 : 22-25 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:40:56


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. ENN LAVI BONDIE 3. REFLEXION SPIRITIEL 4. 100% LAMIZIK ☻

12/8/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Sakouy to kaz / Enn lavi meyer ek Juliette - Dey (4 em parti) / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps Bijoux - 2 Kronik 7: 13-15 / 100% Lamizik / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:44:47


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A VOTRE SANTE 3. REFLEXION SPIRITIEL ☻

12/6/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - anou identifie nou lapel (1er parti) / A votre santé avek Christian ek Francoise - lintolerans au lactose / Parol Bondie, Parol laverite ek Ashven - Bondie avek nou / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:24:28


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. EKOLOZI 3. ZOLI MAMZEL 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

12/5/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - ena enn bon leta despri / Ekolozi ek Shaylynn / Zoli Mamzel ek Julie - Planet bann zom (2em parti) / Parol Bondie,Parol laverite ek Christian - Mark 4 : 26 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:23:19


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. LAKAZ MEYER BAZ 5. REFLEXION SPIRITIEL ☻

12/4/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - kompran kouma Bondie travay / Style de Vie ek Astalgia - Bienfe eau de mer / Enn zour, enn zistwar ek Melanie - andeor zardin / Lakaz meyer baz ek Ben e Anne - donn zenfan bon lekzanp / Parol Bondie, Parol laverite ek Rajiv - Zak 2 : 23 / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:30:08


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. ANOU MANZ BIEN 3. KOZ ENN BON KOZE 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

12/3/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - ki p ralenti twa azordi / Anou manz bien ek Sharon - enn pla a lepinar / Koz enn bon koze ek Ton Fael / Parol Bondie, Parol laverite ek Rajiv - Zak 2 : 23 / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:33:22


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. POUR UNE SANTE TOTALE 3.REFLEXION SPIRITIEL ☻

12/2/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Jessica - 2 Korintien 3 : 18 / Pour une santé totale ek Sanjay - Lasante kardiak/ Parol Bondie, Parol Laverite ek Ps. Bijoux - Revelasion 22 : 14 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:18:59


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. ENN LAVI MEYER 3.REFLEXION SPIRITIEL 4. 100% LAMIZIK ☻

12/1/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Léticia-Vink laper lintimite (parti 1)/Enn lavi meyer avek Juliette- Lazalouzi/Parol Bondie ,Parol laverite avek Ps. Bijoux - Ezai 43:1-7/ 100% Lamisik. / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:43:25


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. FAM 3. EDIKASION POU TOU ZENERASION 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/30/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Laetitia - Donn limportans zot ban kamarad / Fam ek Dhanie ek Eileen / Edikasion pou tou zenerasion ek Danielle - Limportans kalite enn edikater / Parol Bondie,Parol laverite ek Ps Bijoux - Revelasion 20 : 6 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:30:00


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A VOTRE SANTE 3.REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/29/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Laetitia - Mefie lorguey/ A votre santé avek Christian ek Francoise - Boufe saler / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps Bijoux - Revelasion 19 : 9 / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:24:01


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. LAKAZ MEYER BAZ 5.REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/27/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Laetitia - seki nou pense lor lareisit ( 1er parti) / Style de Vie ek Ketyana - Bilimbi long / Enn zour, enn zistwar ek Melanie - Christophe ek so couzin Stephan / Lakaz meyer baz ek Ben e Anne - Problem dan menaz / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps. Bijoux - Revelasion 14 : 13 / / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:25:47


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A NOU MANZ BIEN 3. KOZ ENN BON KOZE 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/26/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Laetitia- Partaz zot lamour / Anou manz bien ek Sharon- / reset makatia /Koz enn bon koze ek Ton Fael, Antoinn ek Maniel / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps. Bijoux– Revelasion 1 : 3 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:25:00


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. POUR UNE SANTE TOTALE 3. MERVEY BONDIE 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/25/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel / Pour une santé totale ek Sanjay / Parol Bondie, Parol Laverite / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:19:59


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. ENN LAVI MEYER 3.REFLEXION SPIRITIEL, 4. 100% LAMIZIK ♪♫

11/24/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel / Enn lavi meyer ek Juliette / Parol Bondie, Parol laverite / 100% Lamizik / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:50:17


☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2.KI POZISION ZENESS ? 3.FAM, 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

11/23/2017
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - anou identifie nou lapel (2em parti)/ KI POZISION ZENESS ? / Fam ek Dhanie/ Parol Bondie, Parol laverite / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration: 00:30:08

See More