Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
AWR MAURITIUS – DAILY MAURITIAN CREOLE – KREOL MORISIEN-logo

AWR MAURITIUS – DAILY MAURITIAN CREOLE – KREOL MORISIEN

Podcasts >

AWR Mauritius in Kreole / CREOLE / KREOL MORISIEN

AWR Mauritius in Kreole / CREOLE / KREOL MORISIEN
More Information

Location:

United States

Genres:

Podcasts

Description:

AWR Mauritius in Kreole / CREOLE / KREOL MORISIEN

Language:

English


Episodes

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. MERVEY BONDIE 3. POUR UNE SANTE TOTALE 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

2/17/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Astalgia - Evit bann konfli / Pour une santé totale ek Sanjay - Kouma ress en bonn sante / Mervey Bondie ek Havila - Colibri / Parol Bondie, Parol Laverite ek Rajiv - Nou tou nou ena enn mank dan nou lavi / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:28:53

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. ENN LAVI MEYER 3. REFLEXION SPIRITIEL 4. 100% LAMIZIK ☻

2/16/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Astalgia - Rod sanzman a sak fwa / Enn lavi meyer ek Juliette - Le bonheur / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps Bijoux - Proverb 6 : 6-10 / 100% Lamizik / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:42:55

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. FAM 3. EDIKASION POU TOU ZENERASION 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

2/15/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Astalgia - Bann lakle pou kroyans spiritiel / Fam ek Dhanie - Rouma ek Yovina / Edikasion pou tou zenerasion ek Jessica - Intelizens multipl / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps Bijoux - Lik 15: 11-12 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:34:03

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. LAKAZ MEYER BAZ 5. REFLEXION SPIRITIEL ☻

2/12/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Astalgia - Bondie anvi rann ou lib / Style de Vie ek Astalgia - Bienfe grain de chia ( 2em parti) / Enn zour, enn zistwar ek Melanie - Bann zean / Lakaz meyer baz ek Ben e Anne - bon samaritin / Parol Bondie, Parol laverite - "Disel" ek Arnaud / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:28:38

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. ANOU MANZ BIEN 3. KOZ ENN BON KOZE 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

2/11/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Astalgia - Kan Zezi prie / Anou manz bien ek Sharon - Patison farsi (version veg) / Koz enn bon koze ek Ton Fael lazwa ek latristes finn melanz ensam / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps Bijoux - Matie 7 : 13-14 / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:29:24

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. FAM 3. EDIKASION POU TOU ZENERASION 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

2/8/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Nou imilie nou / Fam ek Dhanie - lor tras so belmer (1er parti)/ Edikasion pou tou zenerasion ek Jessica - bann teknik ki profeser servi / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps Bijoux - 1 Rwa 2: 1-4 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:37:13

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. EKOLOZI 3. ZOLI MAMZEL 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

2/6/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Alez dan linkonfor/ Ekolozi ek Joanne / Zoli Mamzel ek Julie - ki bann ado atann de zot paren / Parol Bondie,Parol laverite ek Ps Bijoux - Zozue 24: 14,15 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:27:37

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. LAKAZ MEYER BAZ 5. REFLEXION SPIRITIEL ☻

2/5/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - seki ou dwa a ou zanfan (3eme parti) / Style de Vie ek Ketyana - bienfe bougainvil / Enn zour, enn zistwar ek Melanie - Zistwar David / Lakaz meyer baz ek Ben e Anne - Divors / Parol Bondie, Parol laverite ek Jessica - Zan 7 : 37 / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:25:41

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. ANOU MANZ BIEN 3. KOZ ENN BON KOZE 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

2/4/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - seki ou dwa a ou zanfan (2eme parti)/ Anou manz bien ek Sharon- rizoto o asperge / / Koz enn bon koze ek Ton Fael / Parol Bondie, Parol laverite ek Deven - Zistwar Bann Apot 8 : 26-38 / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:27:25

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. ENN LAVI MEYER 3. REFLEXION SPIRITIEL 4. 100% LAMIZIK ☻

2/2/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Rekonet satan kan li a loeuv / Enn / / lavi meyer ek Juliette - Lekzercis fisik / Parol Bondie, Parol / / laverite ek Ps Bijoux - 6em beatitid / 100% Lamizik / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:52:08

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. SANTE PRATIK 3. ENN ZOUR ENN ZISTWAR 4. LAKAZ MEYER BAZ 5. REFLEXION SPIRITIEL ☻

1/29/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Pa les laper aret twa / Style de Vie ek Astalgia - Bienfe grain de chia / Enn zour, enn zistwar ek Melanie - Zistwar enn dimounn courageux / Lakaz meyer baz ek Ben e Anne - lalang pena lezo / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps Franck - Plan Bondie pou nou. / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:24:49

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. A NOU MANZ BIEN 3. KOZ ENN BON KOZE 4. REFLEXION SPIRITIEL ☻

1/28/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Rachel - Nou gagn lapel pou fer nou travay / Anou manz bien ek Sharon - reset maniok / Koz enn bon koze ek Ton Fael - konsey lor lasante / Parol Bondie, Parol laverite ek Ps Franck - Plan ki Bondie ena pou nou / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:34:29

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. POUR UNE SANTE TOTALE 3.REFLEXION SPIRITIEL ☻

1/27/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Joanne - 'Les besoins de chacun'/ Pour une santé totale ek Sanjay- L'hydrothérapie / Parol Bondie, Parol Laverite ek Ps. Bijoux- Matie 7:24-27. / / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:22:50

☻ KI BONDIE PE DIR ? ENN LAVI MEYER, REFLEXION SPIRITIEL, 100% LAMIZIK ☻

1/26/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Prisca-Matie Sapit 8: 1-10/Enn lavi meyer ek Juliette- Kouma pou fer pou vinn enn bon paren/Parol Bondie ,Parol laverite ek Ps. Bijoux- Apokalyps 21:1-4/ 100% Lamisik / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:48:28

☻ 1. KI BONDIE PE DIR ? 2. FAM 3. EDIKASION POU TOU ZENERASION 4.REFLEXION SPIRITIEL ☻

1/25/2018
More
Ki Bondie pe dir ek Mahen- Bann ang zot fizib sote devan Bondie/ Edikasion pou tou zenerasion ek Danielle - Lintegrite/ Fam ek Dhanie - /Parol Bondie,Parol laverite ek Ps. Bijoux- Matie 13:1-23. / / Address: 10, Paul Badaut St, Rose Hill, Mauritius / Tel: (+230)5919 36 60 / email: mauritius@awr.org / Facebook: AWR Maurice - Radio Espérance

Duration:00:28:05

See More