Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
AWR Nepali-logo

AWR Nepali

Adventist World Radio

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio in Nepali language.

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio in Nepali language.
More Information

Location:

Katmandu, United States

Description:

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio in Nepali language.

Twitter:

@awrweb

Language:

Nepali

Contact:

AWR Asia/Pacific Ruko Palm Spring, Blok A-4 #6-8, Batam Center 29461, Batam Indonesia (62) 778-460318


Episodes

Aim लक्ष्य

3/1/2018
More
जीवन, एक लक्ष्य, हो

Duration:00:28:49

Thought बिचार

2/1/2018
More
बिचारले , मानिसलाई, डोहोरयाउछ

Duration:00:28:49

Your Goal तपाईको लक्ष्य

12/1/2017
More
हाम्रो लक्ष्य, परमेश्वर माथि, मात्र पूर्ण हुन्छ

Duration:00:28:49

Live with God परमेश्वर संग रहनु

11/6/2017
More
हामी, एक्लै छैनौ

Duration:00:28:49

Change Part 1 परिवर्तन १

7/1/2017
More
परमेश्वरले, मात्र परिवर्तन, गर्न सक्नु हुन्छ

Duration:00:28:49

Be An Original स्वभाविक हुनु

5/1/2017
More
मानिस, आफनै स्वभावमा , जन्मिएको हुन्छ

Duration:00:28:49

Kindness and reward दया र पुरस्कार

4/30/2017
More
कोहि पनि, मानिस, सधै कसैको, निम्नी, शत्रु हुदैन

Duration:00:28:49

Aim of Life जीवनको लक्ष्य

4/29/2017
More
जीवन, लक्ष्य

Duration:00:28:57

Daily Prayer दैनिक प्रार्थना

4/28/2017
More
दैनिक प्रार्थना

Duration:00:28:49

Sucessful life सफल जीवन

4/27/2017
More
मनिसको, जीवन, परमेश्वरको, अगुवाईमा ,मात्र सफल हुन्छ

Duration:00:28:49

Water of Life जीवनको पानी

4/26/2017
More
परमेश्वर, जीवन, हुनु हुन्छ

Duration:00:28:49

Good Samaritan असल सामरी

4/25/2017
More
असल सामरी

Duration:00:28:57

Balancing life सन्तुलित जीवन

4/24/2017
More
सन्तुलित जीवन

Duration:00:28:57

Salt and Light नून र ज्योति

4/23/2017
More
नून र ज्योति

Duration:00:28:57

Hope And Life आशा र जीवन

4/21/2017
More
जीवन, एक यात्रा, हो

Duration:00:28:49

Importance of Submission - 2 सम्र्पणताको महत्व २

4/20/2017
More
ईतिहास, परमेश्वरको, निर्देशनमा, चलेको हुन्छ

Duration:00:28:57

Importance of Submission - 1 सम्र्पणताको महत्व १

4/19/2017
More
ईतिहास, परमेश्वरको, निर्देशनमा, चलेको हुन्छ

Duration:00:28:57

Offering भेटी

4/18/2017
More
भेटी , सम्पर्णता

Duration:00:28:57

Good Thoughts असल बिचार

4/17/2017
More
असल, बिचारले , मानिसलाई, चिनाउंछ

Duration:00:29:51

Life as a Journey जीवन एक यात्रा

4/16/2017
More
जीवन, एक यात्रा , एक, लक्ष्य हो

Duration:00:28:49

See More