AWR Nepali-logo

AWR Nepali

97 Favorites

More Information

Location:

Katmandu, United States

Description:

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio in Nepali language.

Twitter:

@awrweb

Language:

Nepali

Contact:

AWR Asia/Pacific Ruko Palm Spring, Blok A-4 #6-8, Batam Center 29461, Batam Indonesia (62) 778-460318


Episodes

Thought बिचार

2/1/2018
More
बिचारले , मानिसलाई, डोहोरयाउछ

Duration: 00:28:49


Your Goal तपाईको लक्ष्य

12/1/2017
More
हाम्रो लक्ष्य, परमेश्वर माथि, मात्र पूर्ण हुन्छ

Duration: 00:28:49


Live with God परमेश्वर संग रहनु

11/6/2017
More
हामी, एक्लै छैनौ

Duration: 00:28:49


Change Part 1 परिवर्तन १

7/1/2017
More
परमेश्वरले, मात्र परिवर्तन, गर्न सक्नु हुन्छ

Duration: 00:28:49


Be An Original स्वभाविक हुनु

5/1/2017
More
मानिस, आफनै स्वभावमा , जन्मिएको हुन्छ

Duration: 00:28:49


Kindness and reward दया र पुरस्कार

4/30/2017
More
कोहि पनि, मानिस, सधै कसैको, निम्नी, शत्रु हुदैन

Duration: 00:28:49


Aim of Life जीवनको लक्ष्य

4/29/2017
More
जीवन, लक्ष्य

Duration: 00:28:57


Daily Prayer दैनिक प्रार्थना

4/28/2017
More
दैनिक प्रार्थना

Duration: 00:28:49


Sucessful life सफल जीवन

4/27/2017
More
मनिसको, जीवन, परमेश्वरको, अगुवाईमा ,मात्र सफल हुन्छ

Duration: 00:28:49


Water of Life जीवनको पानी

4/26/2017
More
परमेश्वर, जीवन, हुनु हुन्छ

Duration: 00:28:49


Good Samaritan असल सामरी

4/25/2017
More
असल सामरी

Duration: 00:28:57


Balancing life सन्तुलित जीवन

4/24/2017
More
सन्तुलित जीवन

Duration: 00:28:57


Salt and Light नून र ज्योति

4/23/2017
More
नून र ज्योति

Duration: 00:28:57


Hope And Life आशा र जीवन

4/21/2017
More
जीवन, एक यात्रा, हो

Duration: 00:28:49


Importance of Submission - 2 सम्र्पणताको महत्व २

4/20/2017
More
ईतिहास, परमेश्वरको, निर्देशनमा, चलेको हुन्छ

Duration: 00:28:57


Importance of Submission - 1 सम्र्पणताको महत्व १

4/19/2017
More
ईतिहास, परमेश्वरको, निर्देशनमा, चलेको हुन्छ

Duration: 00:28:57


Offering भेटी

4/18/2017
More
भेटी , सम्पर्णता

Duration: 00:28:57


Good Thoughts असल बिचार

4/17/2017
More
असल, बिचारले , मानिसलाई, चिनाउंछ

Duration: 00:29:51


Life as a Journey जीवन एक यात्रा

4/16/2017
More
जीवन, एक यात्रा , एक, लक्ष्य हो

Duration: 00:28:49


Redeemer उद्धारक

4/15/2017
More
परमेश्वर, उदारक, हुनुहुन्छ

Duration: 00:28:49

See More