Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
AWR Oromo-logo

AWR Oromo

Adventist World Radio

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality in Oromo language for Ethiopia, Kenya & Somalia.

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality in Oromo language for Ethiopia, Kenya & Somalia.
More Information

Location:

Addis Ababa, United States

Description:

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality in Oromo language for Ethiopia, Kenya & Somalia.

Twitter:

@awrweb

Language:

Multilingual

Contact:

AWR Africa 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

SAGANTAA FAYYAA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

1/18/2018
More
DHUKUBA DHIGA FUYNAANI,LALLABA DUBBI WAAQAYYOO

Duration: 00:28:51


SAGANTAA MACAAFNI QULQULLUUN MAAL JEDHA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

1/17/2018
More
GAAFFII DHAGGEEFATOOTAAF DEEBII KENNAMEE

Duration: 00:28:42


SAGANTAA MALLTTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

1/16/2018
More
QORANNOO MACAAFA MULL'ATA YOHAANNIS

Duration: 00:28:51


SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

1/14/2018
More
FILANNOO FAARFANNAA OROMIFFAA

Duration: 00:29:24


SAGANTAA DHUGABA'UMSA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

1/13/2018
More
DHUGABA’UMSA ,LALLABA DUBBI WAAQAYYOO

Duration: 00:28:45


SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

1/12/2018
More
QORANNOO MACAAFA QULQULLUU

Duration: 00:29:19


SAGANTAA FAYYAA FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

1/11/2018
More
DHUKUBA DHIGA FUYNAANI,LALLABA DUBBI WAAQAYYOO

Duration: 00:28:51


SAGANTAA MACAAFNI QULQULLUUN MAAL KEDHAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

1/10/2018
More
GAAFFII DHAGGEEFFATOOTAAF DEBII MACAAFA QULQULLUU IRRAA KENNAMEE

Duration: 00:30:25


SAGANTAA MALLTTOO BARICHAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

1/9/2018
More
QORANNOO MACAAFA MULL'ATA YOHAANNIS

Duration: 00:28:51


SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

1/8/2018
More
BARBAARCHISUMMAA KADHANNAA MAATII, SAGALEE DUBBII WAAQAYYOO

Duration: 00:28:50


SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

1/7/2018
More
FILLANNOO FAARFANNAA DHAGGEEFFATTOOTA IRRA GAAFATAMEE

Duration: 00:27:42


SAGANTAA IFA DHUGAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

1/5/2018
More
ORMAD_AWRX_20180105_6

Duration: 00:28:51


SAGANTAA MACAAFNII QULQULLUUN MAAL JEDAA? SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

1/3/2018
More
GAAFFII DHAGGEEFFATTOOTAAF DEBII MACAAFA QULQULLUU IRRAA KENNAMEE

Duration: 00:28:50


SAGANTAA ILAAF ILAAME FI LALLABA SAGALEE WAAQAYYOO

1/2/2018
More
ORMAD_AWRX_20180102_3

Duration: 00:28:50


SAGANTAA MAATII FI LALLABA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

1/1/2018
More
ORMAD_AWRX_20180101_2

Duration: 00:28:47


SAGANTAA FAARFANNAA SAGALEE ABDII AFAAN OROMOO

12/31/2017
More
FILANNOO DHAGGEEFFATOOTA

Duration: 00:28:51


See More