Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
AWR Tagalog-logo

AWR Tagalog

Adventist World Radio

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio.

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio.
More Information

Location:

Manila, United States

Description:

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio.

Twitter:

@awrweb

Language:

Tagalog

Contact:

AWR Asia/Pacific Ruko Palm Spring, Blok A-4 #6-8, Batam Center 29461, Batam Indonesia (62) 778-460318


Episodes

The Resurrection and Life Ang Pagkabuhay na Muli at Buhay

2/19/2018
More
Acceptance, Pagtanggap, Affirmation, Appreciation, CPR, Emergency support, Chest Compression, Choked, Heart Attack, Resurrection, Pagkabuhay na Muli, Life, Buhay, Death, Kamatayan, Sleep, Pagtulog, Jesus Christ, Hesu Kristo, Longevity, Haba ng Buhay

Duration:00:28:30

God's Remedy for Sin Ang Lunas Dios sa Kasalanan

2/17/2018
More
Stroke, High Blood Pressure, Diabetes, Bood Vessel, Ugat, Blood Sugar, Cholesterol Level, Fatty Foods, Cigarette Smoking, Wine, Liqour, Drugs, Air Pollution, Regular Check Up, Laughter, Pagtawa, Vacation, Bakasyon, Humor, Pagpapatawa, Sense of Humor, Remedy, Lunas, Sin, Kasalanan, Sinful Nature, Makasalanang Likas, Trangression of the Law, Paglabag sa Kautusan, Death, Kamatayan, Forgiveness, Kapatawaran, Salvation, Kaligtasan, Blood, Dugo, Repentance, Pagsisisi

Duration:00:28:21

The only basis of faith Ang tanging saligan ng pananampalataya

2/15/2018
More
Sleeping Sickness, Parasites, Che Che Fly, African Sleeping Sickness, Faith, Pananampalataya, Belief, Paniniwala, Bible, Biblia, Scriptures, Teaching, Traditions, Tradisyon, Heresy, Sabi-sabi

Duration:00:28:20

Love Courtship and Marriage-Part 3 Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa-Part 3

2/14/2018
More
Nutrition, Food, Diet, Weight, Overweight, Smoking, Processed, Quality, Relationship, Character, Physical, Attraction, Love, Visual, Appearance, Submission, Wives, Prayerful

Duration:00:28:20

The Good Shepherd Ang Mabuting Pastol

2/13/2018
More
Raspect, Respeto, Paggalang, Cardiac, Life Support, Heart Attack, Compression, Oxygen, Brain, Heart, Puso, Shepherd, Pastol, Fold, Koral, Sheep, Tupa, God, Dios, Jesus Christ, Hesu Kristo, Salvation, Kaligtasan, Sacrifice, Sakripisyo, Provider, Tagapagtustos, Leader, Tagapanguna, Protector, Tagapag-ingat, Lifegiver, Nagbibigay Buhay

Duration:00:28:21

Door of Salvation Pintuan ng Kaligtasan

2/12/2018
More
Family Bonding, Panahong Magkakasama, Togetherness, Time Together, CPR, Life Support, Heart Attack, Beating, Breathing, Blood, Oxygen, Heartbeat, Tibok ng Puso, Paghinga, Hininga, Door, Pintuan, Salvation, Kaligtasan, Sheep, Tupa, Forgiveness, Pagpapatawad, Justification, Pag-aaring Ganap, Justified

Duration:00:28:22

Where Does Suffering Come From? Saan Galing Ang Paghihirap?

2/10/2018
More
Water, Tubig, Kidney Stones, Bato sa Bato, Laughter, Pagtawa, Sense of Humor, Cheerful, Humor, Pagpapatawa, Hardships, Kahirapan, Sorrows, Kalungkutan, Sin, Kasalanan, Sickness, Karamdaman, Satan, Lucifer, Devil

Duration:00:28:21

Love Courtship and Marriage-Part 2 Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa-Part 2

2/8/2018
More
CREATION, Outlook, Mabuting Pananaw, Positive, Love, Pag-ibig, Ideal, Quality, Relationship, Relasyon, Man, Perfect Man, Humility,Teachability, Honesty, Selfless, Priest, Provider, Protector

Duration:00:28:21

Love, Courtship and Marriage-Part 1 Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa-Part 1

2/7/2018
More
CREATION, Interpersonal relationship, Relationship, Relasyon, Extrovert, Love, Pag-ibig, Dating, Courting, Panliligaw, Relation, Sex, Intimacy, Friendship, Soulmate,

Duration:00:28:20

Who is the I AM? Sino si AKO NGA?

2/6/2018
More
I AM, Ako Nga, Jesus, Hesus, God, Dios, Provider, Tagapagtustos, Creator, Manlalang, Life Giver, Tagapagbigay ng Buhay, Life, Buhay, Pagtawa, Laughter, Relaxation, Light Moments, Life Support, CPR, Emergency, Heart Attack, Breathing, Heartbeat, Blood

Duration:00:28:21

Who is Jehovah? Sino si Jehovah?

2/5/2018
More
Masinop, Neatness, Disiplina, Discipline, Pagmamagulang, Parenting, Life Support, CPR, Heart, Heartbeat, Everlasting God, Walang Hanggang Dios, Jehovah, God, Dios, Only Son, Bugtong na Anak, God the Father, Dios Ama, God the Son, Dios Anak, God of Abraham, Dios ni Abraham

Duration:00:28:21

TGLMA_VOHX_20180129_2

1/29/2018
More
TGLMA_VOHX_20180129_2

Duration:00:27:50

TGLMA_VOHX_20180127_7

1/27/2018
More
TGLMA_VOHX_20180127_7

Duration:00:28:05

How to know the will of God-Part 2 Paano aalamin ang kalooban ng Dios-Part 2

1/25/2018
More
Kapaligiran, Environment, Dahilan, Reason, Layunin, Purpose, Plano, Panukala, Plan, Kalooban, Will, Panalangin, Prayer, Fasting, Pagtitiwala, Trust, Praise, Glorify

Duration:00:28:21

How to know the will of God-Part 1 Paano aalamin ang kalooban ng Dios-Part 1

1/24/2018
More
Rest, Pahinga, Sleep, Tulog, Will, Walk, Meditate, Plan, Reason, Purpose, Bible, Word of God, Law, Commandment, Kalooban

Duration:00:28:21

Giving an Account Pagbibigay Sulit

1/23/2018
More
Pagtanggi sa Sarili, Self Denial, Pagsasabi ng Hindi, Saying No, Self Control, Migraine, Sakit ng Ulo, Stress, Headache, Lack of Sleep, Kulang sa Tulog, Nakasisilaw na Liwanag, Glaring Light, Hormonal Changes, Worry, Perfumes, Negative thoughts, Tension Headache, Cured Food, Alcohol, Steward, Katiwala, Stewardship, Accounting, Pagbibigay Sulit, Giving Glory, Health, Alcohol, Liqour, Wine, Drinking, Unclean Foods, Kalusugan

Duration:00:28:21

The Greatest Challenge Ang Pinakamalaking Pagsubok

1/22/2018
More
Correction, Discipline, Forgiveness, Meningitis, Infection, Meninges, Headache, Challenge, Ownership, Steward, Manager, Tree of Life, Sabbath

Duration:00:28:21

The Seal of God Ang Tatak ng Dios

1/20/2018
More
Kidneys, Bato, Salty, Maaalat, Hypertension, Protein, Protina, Meat, Karne, Red Meat, High Blood Pressure, Time, Parenting, Together, Getting Together, Time Together, Attention, Work Together, Seal, Tatak, Sabbath, Sabado, Seventh-day, Ikapitong Araw, Salvation, Kaligtasan Law, Kautusan, Ten Commandments, Sampong Utos, Faith, Pananampalataya, Banal na Espiritu, Holy Spirit, Obedience, Pagsunod

Duration:00:28:21

How to prepare for Christ's second coming? Paano paghahandaan ang pagbabalik ni Kristo?

1/18/2018
More
Vegetarian, Diet, Food, Meal Planning, Lacto Vegetarian, Lacto-Ovo, Christ, Lord, Second Coming, Preparation, Holy, Holiness, Temperate, Good Deeds

Duration:00:28:21

A Thousand Years Vacation Isang Libong Taong Bakasyon

1/17/2018
More
Vegetarian, Diet, Food, Meal Planning, Second Coming, One Thousand Years, Millenium, Second Death, Third Coming, First Death, Satan, Heaven, Judgment

Duration:00:28:21

See More