Bho Mhinistear gu Modaratair-logo

Bho Mhinistear gu Modaratair

BBC

More Information

Location:

United Kingdom

Networks:

BBC

Description:

Bliadhna a' leantail an Ollaimh Urramaich Aonghas Moireasdan, bho obair làitheil mar mhinistear chomhthionail gu àrd-inbhe an sùilean an t-sluaigh, mar Mhodaratair Eaglais na h-Alba. Tha am Modaratair sa chathair aig Àrd-sheanadh na h-Eaglaise, agus na riochdaire nàiseanta is eadar-nàiseanta. Rugadh e an Gleann Comhain, dh'fhàs e suas san Òban, agus le ceangal ri na Hearadh, se Aonghas a' chiad Modaratair leGàidhlig ann am faisg air lethcheud bliadhna. B' fheudar dha an dreuchd a dhiùltadh an uiridh on nach robh e gu math, ach chaidh a thaghadh a-rithist airson 2015-16. Tha am prògram seo a' sealltainn mar a chaidh a' bhliadhna: a' fosgladh a' Mhòid Nàiseanta san Òban, a' dèanamh òraid eachdraidheil aig Àrd-sheanadh Eaglais Shasainn, a' tadhal air Pàrlamaid na h-Alba agus a' coinneachadh ri ceannardan nam pàrtaidhean poileataigeach. Bliadhna eu-coltach ri tè a thàinig riamh roimhe ann am beatha Aonghais. A year following Angus Morrison as he is catapulted from parish minister and into the spotlight as the moderator of the Church of Scotland. The moderator is the national figurehead of the Church of Scotland who chairs the General Assembly and represents the church nationally and internationally. Born in Glencoe and raised in Oban, he is the first Gaelic-speaking moderator in almost 50 years. After withdrawing due to illness in 2014, Angus was then chosen again as Moderator for the year 2015-2016. This programme follows his experience in the role. From opening the Royal National Mòd in his hometown of Oban, to making history at the Church of England's Synod, to visits to the Scottish Parliament to meet the leaders of the political parties. A year like no other Angus' life will change beyond recognition as he travels the length of the country.

Language:

English


This show will be available later. Please come back then.