Bonnie and Clyde-logo

Bonnie and Clyde

BBC

More Information

Location:

United Kingdom

Networks:

BBC

Description:

B' e Bonnie Parker agus Clyde Barrow na h-eucoraich a b' ainmeile a bh' ann an eachdraidh Ameireagaidh. Aig àrd ìre an t-Sàr Ìsleachaidh, ghluais am prasgan aca bho mèirlich beaga gu robairean 's murtairean a bha ainmeil air feadh na dùthcha. Bha aithrisean naidheachd ann an taighean dealbh a' sealltainn ìomhaighean de Bhonnie le gunna air a cruachain agus Clyde, eireachdail le deise bhrèagha agus gunnaichean gleansach, an dithis nan ìomhaighean dhorch na h-eucoir. Gu fìrinneach, mar a tha am prògram seo a' sealltainn, chaidh an dithis seo a thogail anns na slumaichean air Taobh an Iar Dallas, dealbh gu math eadar dhealaichte bho ìomhaigh na meadhanan. Thàinig an splaoid-eucorach gu crìoch air an 23mh den Chèitean 1934, nuair a dh' innis caraid cait an robh iad. Chuir na poilis stad oirre aig casg-rathaid agus loisg iad oirre le gunnaichean. Tha am prògram seo a' leantainn am beatha annasach. Bonnie Parker and Clyde Barrow were the most famous criminal couple in US history. During the height of the Great Depression, their gang evolved from petty thieves to nationally known bank robbers and murderers. Newsreels in movie theatres across the country flashed images of a pixyish Bonnie, handgun on her hip, and handsome Clyde, with his custom suits and Browning automatic rifles, turning them into the underworld's dark prince and princess of crime. In reality, as this film reveals, Bonnie and Clyde grew up in the slums of west Dallas and had little in common with their glamorous media images. Their two-year crime spree ended when the couple was betrayed by a friend and shot dead at a police roadblock in Louisiana on May 23, 1934. This programme follows their remarkable lives.

Language:

English


This show will be available later. Please come back then.