Ceol Ulaidh/Castle Sessions-logo

Ceol Ulaidh/Castle Sessions

BBC

More Information

Location:

United Kingdom

Genres:

Folk Music

Networks:

BBC

Description:

Tha Ceòl Ulaidh a' taisbeanadh uair a shìde de cheòl binn Albannach-Ulaidh aig Seisean a' Chaisteil; cruinneachadh ciùil barraichte le cluicheadairean agus seinneadairean ionadail agus cuid a dh'aoighean sònraichte à Canada agus Alba. 'S i Ellen NicDhòmhnaill a tha a' lìbhrigeadh a' phrògraim seo a chaidh a chlàradh aig Caisteal Lorgain ann an Siorrachd Armagh. B' ann an sin a chuir an luchd-ciùil seachad dà latha còmhla, a' cruthachadh agus ag ullachadh seataichean ùr airson a' phrògraim. Am measg an tàlaint sa phrògram tha am pìobaire Andy Carlisle à Baile Mhic Ghabhainn ann an Siorrachd an Dùin. Tha Andy a-nis na stiùiriche pìobaireachd aig Oilthigh Carnegie Mellon ann am Philadelphia. Tha Andy air iomadh duais agus cliù barraichte a choisinn airson a shàr sgilean seinn air a' phìob mhòr agus tha e cuideachd air leth aithnichte air pìob bheag Mhachair Alba. Hear Ulster-Scots music at its best in The Castle Session, a one-hour celebration featuring local artists and invited guests from Canada and Scotland. The show is hosted by Ellen MacDonald and recorded at Lurgan Castle, where the artists spent two days producing special arrangements for the show. Performers include piper Andy Carlisle. Originally from Ballygowan, Andy is now director of piping at Carnegie Mellon University in Philadelphia. A champion Highland bagpiper, he is also a renowned lowland piper. Those musicians from foreign shores include Madison Violet, a Canadian folk music duo, Scotland's Ailie Roberston, a traditional harpist recognised for her unique fusion of Scottish, Irish and contemporary styles, and presenter of the show, Scotland's renowned Gaelic singer, Ellen MacDonald will also take to the stage to showcase some traditional Gaelic singing.

Language:

English


This show will be available later. Please come back then.