Den2Radio - Videnskab og filosofi-logo

Den2Radio - Videnskab og filosofi

Science >

More Information

Location:

Copenhagen, New Zealand

Language:

English


Episodes

Fytoplankton 1

2/16/2018
More
Fytoplankton er ganske små organismer, der på trods af deres størrelse, har de en afgørende betydning for livet i havet. I tre udsendelser fortæller professor i biologisk oceanografi Katherine Richardson om fytoplankton som organisme, deres plads i økologien og i den sidste udsendelse bliver der trukket linjer op til klimaændringer.

Duration:00:29:19

Museet for Søfart 2

2/16/2018
More
Museerne har en række opgaver, der rækker ud over udstillinger. I denne udsendelse kan man høre om Museum for Søfarts arbejde med indsamling af genstande på en måde, så der bliver skabt ny viden, formidling og forskning. Museerne gør sig nogle valg i, hvad det er for synsvinkler man skal lægge ned over stoffet - Museum for Søfart har valgt at fokusere på mennesker.

Duration:00:30:20

Antikkens metafysik 1

2/16/2018
More
I fire programmer sætter den2radios Thor Eiken Mulvad og Lasse Nyeng Hemicke, sammen med Kristian Larsen fra Københavns Universitet, fokus på de metafysiske forestillinger man kan finde hos Anaximander, Heraklit, Parmenides, Platon og Aristoteles. Citaterne er indtalt af Karsten Pharao og musikken i programmet er fragmenter, som er blevet overleveret fra det antikke Grækenland.

Duration:00:17:54

Middelalderbyen Køge

2/9/2018
More
Køge blev anlagt i middelalderen, og i udsendelsen fortæller museumsinspektør Annemette Kjærgård fra Køge Museum om de muligheder et stort byggeprojekt giver for at få større viden om fortiden. Når der skal bygges, skal der nemlig laves arkæologiske undersøgelser, og det giver bl.a. mulighed for at få gravet i havnen og den gamle befæstning.

Duration:00:22:44

Gamle fugle giver ny viden

2/2/2018
More
På Statens Naturhistoriske Museum ligger en stor samling af fugle. Tidligere kunne man kun se på lighedstræk mellem fuglene for at finde ud af, hvordan de var beslægtede, men med DNA-undersøgelser kan man i dag hente ny viden. En viden der kan bruges til at finde ud af, hvordan fuglene har udviklet sig gennem millioner af år.

Duration:00:33:44

Den grønlandske slædehund

1/26/2018
More
Bestanden af den grønlandske slædehund er på 20 år halveret fra 30.000 til 15.000 dyr. En så stor nedgang bekymrer mange i Grønland, hvor slædehunden er en vigtig del af identiteten. For at skabe en større viden, er der igangsat et forsknings- og formidlingsprojekt, der skal skabe en større viden om hunden og slædehundekulturen, og hvordan man kan sikre slædehunden i fremtiden.

Duration:00:29:32

Fransk-danske forbindelser

1/19/2018
More
Under den danske enevælde var kunstforbindelserne med Frankrig vigtig, for Frankrig var et stort og rigt land, der havde meget at byde på. Man kunne importere genstande, men nok så vigtig var de danskere der bragte inspiration fra Frankrig og de franskmænd, der flyttede til Danmark og bidrog til den danske kultur.

Duration:00:43:21

Samling af det ægyptiske

1/12/2018
More
Mange af ægyptiske genstande på Glyptoteket er indsamlet af den engelske ægyptolog og arkæolog Flinders Petrie. Men det var ikke kun Glyptoteket, der fik glæde af Petries udgravninger, og i dag er genstande fra de samme udgravninger spredt over hele verden. Ægyptologen Tine Bagh har forsket i hvilke genstande, der hører sammen, så genstandene kan sættes i en bedre sammenhæng - og på en udstilling på Glyptoteket, er...

Duration:00:42:58

Kort men Godt: Et sagn eller virkelighed

12/22/2017
More
Kort men godt: Hvad er sandheden om Betlehemsstjernen, som efter sigende blev set på himmelen for mere en 2000 år siden? For at komme en forklaring lidt nærmere, gik journalist Pia Koppelman op i observatoriet i Rundetårn, hvor hun mødte observatør, Erling Poulsen og spurgte ham om den sagnomspundne stjerne.

Duration:00:08:59

Farvekammeret

12/22/2017
More
Hvordan får man oplysninger om, hvilke materialer malerne havde til rådighed i begyndelsen af 1600-tallet i Danmark, og hvordan blev de brugt? De spørgsmål har malerikonservatoren Anne Haack Christensen fra Statens Museum for Kunst forsøgt at besvare ved at bruge regnskabsoplysninger fra Farvekammeret.

Duration:00:40:42

Fremtiden

12/22/2017
More
I podcast-seriens sidste program gives der bud på, hvordan nogle af de forhold, som kommer til at være centrale i den fremtidige politiske debat . I programmet medvirker professor mso. David Budtz Pedersen fra Aalborg Universitet, professor Katherine Richardson fra Københavns Universitet og Adam Holm - journalist, ph.d. og forfatter til bogen "Endestation Europa: Omstigning til et kriseramt Kontinent".

Duration:00:41:36

Menneskerettigheder

12/15/2017
More
Retten til livet, religionsfrihed, personlig sikkerhed, retten til en retfærdig rettergang, ytrings-, forenings- og forsamlingsfrihed og respekt for privatlivets sfære og familielivet er grundlæggende rettigheder, som er med til at etablere grundlaget for, at mennesker i de europæiske lande sikres en fundamental sikkerhed i livet, som mennesker. I programmet medvirker professor Helle Porsdam fra Københavns Universitet, chefredaktør og viceinstitutleder...

Duration:00:37:32

Deltagerisme

12/15/2017
More
Det er blevet meget populært, at publikum skal være deltagere på museerne og ikke blot passive tilskuere. Er deltagelse ligefrem blevet til en isme? Det spørgsmål stillede de på kunstmuseet Arken, hvor et forskningsprojekt undersøgte deltagelse.

Duration:00:38:28

Jul i klunkehjemmet

12/8/2017
More
Julen i borgerskabet i slutningen af 1800-tallet ligner på nogle måder nutidens jul, men der er også meget, der er anderledes. I Nationalmuseets lejlighed ”Klunkehjemmet” kan man opleve, hvordan julen var. Det var ikke jul det hele, og man kan i udsendelsen høre, hvordan livet var i borgerskabet, der både var præget af velstand og de mange regler for, hvordan man skulle opføre sig.

Duration:00:40:25

Museet for søfart 1

12/1/2017
More
I den første af to udsendelser Museet for Søfart kan man høre om et museum, der ligger i et hul i jorden, og man kan høre om nogle af de historier, der knytter sig til genstandene. Søfart drejer sig i høj grad om at få varer frem, og der er mange fortællinger knyttet til de mennesker, der stod og står for transporten. Der er både de positive fortællinger om godt sømandsskab, der ved hjælp af navigation fik...

Duration:00:27:55

EU-samarbejde

12/1/2017
More
Det er uden forhistorisk tilfælde, at der nu mere end 70 år efter etableringen af unionen, stadig er fred på det europæiske kontinent mellem nationalstaterne. Spørgsmålet er, om freden varer ved, og om det europæiske samarbejde fortsat kan være garant for freden med de mange kriser, som EU gennemløber her i starten af det 21. århundrede. I programmet medvirker professor mso. Søren Dosenrode fra Aalborg Universitet, Ph.d....

Duration:00:34:18

Glyptoteket

11/24/2017
More
Glyptoteket giver mulighed for at nyde oplevelsen af bl.a. græsk og romersk skulptur. Men sådan som de ser ud på museet har de ikke altid set ud, og selv om man har vidst det i flere hundrede år, så er det en viden, man har gemt lidt væk. Samlingschef Rune Frederiksen fortæller om Glyptotekets forskning og formidlingen af denne.

Duration:00:44:59

Ford i Danmark

11/17/2017
More
Ford lavede en samlefabrik i Danmark i begyndelsen af 1900-tallet. Det betød ikke blot, at der kom ny teknologi til landet, der kom også en ledelseskultur fra USA, der ikke altid var nemt at få til at fungere i et land, hvor fagforeningerne havde en stærk rolle, og hvor man generelt var vant til, at man forhandlede sig tilrette.

Duration:00:43:05

Sømænds lyst og længsel

11/10/2017
More
Sømænd har en kvinde i hver havn, og når de ikke er sammen med kvinderne, drikker de tæt, og slår på tæven. Billedet er velkendt, men hvor kommer det fra, og er der noget om snakken? Nutiden er i hvert fald noget andet, for som museumsinspektør Morten Tinning fra Museet for Søfart fortæller, så kan man med den moderne losning og lastning måske nå ned i et supermarked og købe ind eller ringe hjem, når...

Duration:00:38:42

Kakkelovnen

11/3/2017
More
Kakkelovnen var i middelalderen med til at ændre indretningen af boligerne og gøre dem mere sunde, og så var de en udsmykning af rummet, som man ikke forbinder med ordet i dag. I udsendelsen kan man også høre om, hvordan en pottemager fra Køge forsøgte sig med kakler.

Duration:00:24:11

See More