Den2Radio - Videnskab og filosofi-logo

Den2Radio - Videnskab og filosofi

45 Favorites

More Information

Location:

Copenhagen, New Zealand

Language:

English


Episodes

Forførerens dagbog 10

9/22/2017
More
Jesper Christensen læser tiende del af Søren Kierkegaards Forførerens Dagbog.

Duration: 00:27:17


Et palisadeanlæg fra stenalderen 3

9/22/2017
More
I den tredje udsendelse om et palisadeanlæg fra stenalderen fortæller arkæologerne videre om udgravningen, registreringen og det videre arbejde med materialet. Der er mange registreringer, der skal laves, og det skal være omhyggeligt, så man selv og andre, kan bruge oplysningerne på et senere tidspunkt.

Duration: 00:25:13


AT BO: Byg med affald & Gem solenergi i salt

9/22/2017
More
I serien At Bo – Bolig, By og Bæredygtighed har den2radio besøgt afdelingen ’Byg’ på Danmarks Teknisk Universitet for at høre om fremtidsperspektiver. Affald kan blive til nye byggematerialer. Opvarmning kan vi få fra solenergi og den kan opbevares i salt til der er brug for den. Det er Mark Dannemand, der fortæller om det, og Pernille Erland Jensen fra Zero Waste beretter om forskning i affald til brug for nye bygningsmaterialer -...

Duration: 00:27:36


Konkurrence

9/22/2017
More
Konkurrence forbindes med en situation, hvor et fænomen, en virksomhed eller andet kappes med én eller flere af samme art om at være bedst eller mest dominerende. Denne kappestrid har rødder tilbage til det antikke samfund, hvor kappestriden var en integreret del af samfundslivet. I udsendelsen kan du høre, hvordan konkurrencementaliteten kom til udtryk i den antikke bystat og det romerske imperium, og hvordan kappestriden, som konkurrence, har været og...

Duration: 00:35:40


Følelser i guldalderens portrætter

9/22/2017
More
Portrætter fra guldalderen kan umiddelbart tale til os, når vi står ansigt til ansigt med personen på billedet. Men standser man op og får historien bag eller hører nærmere om, hvordan man lagde betydning ind i billedet, kan det åbne op for en større oplevelse.

Duration: 00:47:06


Et palisadeanlæg fra stenalderen 2

9/15/2017
More
På Stevns blev der i sommeren 2017 lavet en udgravning af et palisadeanlæg fra stenalderen. Den2radio var med for at se på, hvordan man laver en arkæologisk udgravning, og hvad det er man kan slutte sig til ud fra de mange stolpehuller, som man kan se.

Duration: 00:45:10


Forførerens dagbog 11

9/15/2017
More
Jesper Christensen læser 11. afsnit af Søren Kierkegaards beretning om Johannes, den gennemførte æstetiker, der først og fremmest anskuer kvinder som en kunstnerisk nydelse. Tilrettelæggelse den2radios Karsten Pharao.

Duration: 00:29:08


Kristendom

9/10/2017
More
I 3. udsendelse af den2radios podcastserie ”Europas Idehistoriske Rødder” skal det handle om kristendommens fremkomst i den græsk-romerske verden og den antikke arv, som kristendommen er formet af. I programmet medvirker professor Hans-Jørgen Schantz, lektor Jesper Tang Nielsen, Dr. phil Nils Hybel, ekstern lektor Kasper Dalgaard og lektor Annika Hvidthamar. Tilrettelæggelse: Claus-Bo Bjerglund Andersen, Thor Eiken Mulvad og Lasse Nyeng...

Duration: 00:39:56


Et palisadeanlæg fra stenalderen

9/8/2017
More
I stenalderen blev der opført store palisadeanlæg, der har krævet en stor arbejdsindsats og organisering. På Stevns er der i forbindelse med et byggeri fundet et palisadeanlæg, og i den første udsendelse fortæller to arkæologer om en forundersøgelse, hvad de vil lave videre, og hvad anlægget kan være brugt til.

Duration: 00:23:17


Tonerne og rytmernes mystik

9/1/2017
More
Det er velkendt, at det kan give gåsehud, få tårerne frem hos hærdede forbrydere, virke trøstende, eller irriterende, gi´ lyst til at danse, eller blot være behagelig at lytte til. Musik har mange egenskaber, men hvorfor kan det virke så stærkt på vort humør og følelser? Den2radios Pia Koppelman taler med Professor Peter Vuust, der er leder af et forskningscenter på Århus Universitet, som...

Duration: 00:23:48


Dannelse

8/25/2017
More
Den nye serie på den2radio ’Europas idéhistoriske rødder’ fortæller denne gang om dannelse. Ideen om dannelse fremkommer i det 5. århundrede f. Kr. i det antikke Grækenland, og den er blevet præget i forskellige retninger op igennem historien. I podcastseriens 2. program kan du høre om dannelsestankens fremkomst og de forskellige forestillinger, som er blevet lagt i begrebet op igennem historien, og hvordan det står til med...

Duration: 00:31:55


Bakterier er grundlag for jordens liv

8/18/2017
More
Bakterier er formodentlig ikke det første liv på Jorden, men bakterierne spiller en væsentlig rolle for alle livsformer og jordens stofkredsløb. I programmet bevæger vi os fra livets oprindelse til nutidens verden hvor bakterier spiller en vigtig rolle for alt liv. Vi vil undervejs komme langt omkring med renlighed, antibiotika, og hvordan man måske kan vinde en krig ved at spise lort, men vel og mærke kun hvis den er frisk. Peder Wornings bog...

Duration: 00:49:44


Proppen i hullet

8/18/2017
More
Danmark har en geografisk placering, så landet ligger som en prop ind mod Østersøen. Den placering har gennem tiderne betydet meget for Danmark, for det har givet gode muligheder for at få store indtægter gennem told, men samtidig har det også betydet, at andre magter har været kritisk over for Danmarks mulighed for at udøve en kontrol over farvandene.

Duration: 00:39:02


Arthur Schopenhauer

8/18/2017
More
Forfattere som Émile Zola, August Strindberg, Herman Bang, Karl Gjellerup, Knut Hamsun, Johannes Jørgensen, Marcel Proust, Franz Kafka, Thomas Mann og Ernst Jünger indoptog alle Arthur Schopenhauers (1788-1860) tanker i deres forfatterskab, hvilket siger noget om den enorme indflydelse Schopenhauer havde på sin samtid og langt efter sin død. Først i 2005 forelå hans hovedværk "Die Welt als Wille und Vorstellung" i en dansk...

Duration: 00:45:51


Mit livs legende

8/11/2017
More
Forfatter og redaktør Henrik Wivel fortæller i en samtale med den2radios Jørgen Johansen om forfatteren Johannes Jørgensen og et af den danske litteraturs store erindringsværker ”Mit livs legende”. Henrik Wivel er for Det danske sprog- og litteraturselskab med til at redigere og kommentere en tekstkritisk udgave af Johannes Jørgensens store erindringsværk ”Mit livs legende”, der blev udgivet første gang i årene...

Duration: 00:35:31


Museer skaber viden:De første danske kirker

8/11/2017
More
Hedensted Kirke er en middelalderkirke bygget i sten, men en udgravning af kirken viste en ældre bygning i træ. I den2radios serie ”Museer skaber viden” fortæller museumsinspektør Nanna Holm fra Museum Sydøstdanmark til Henrik Morell om udgravningen, og hvilke overvejelser det kan give i forhold til at lede efter de første danske kirker.

Duration: 00:25:11


Filosofi 5: Stoicismen: Etik

8/4/2017
More
Den praktiske kulmination af stoikernes kosmologi, erkendelsesteori, logik og deres sprogfilosofiske landvindinger er deres etik. Den ideale skikkelse, vismanden, er i den stoiske etik kendetegnet ved sin stoiske ro. Vismanden er i kraft af sin indsigt i tilværelsens egentlige beskaffenhed i stand til at gøre sig fri af bekymringer, som ikke lader sig ændre. Et eksempel er døden. Vi skal alle dø og mange lever med forskellige former for dødsangst, selv...

Duration: 00:13:49


Filosofi 4: Stoicismen: Erkendelsesteori, logik og sprogfilosofi

7/28/2017
More
Den2radios Thor Eiken Mulvad, Lasse Nyeng Hemicke og professor Troels Engberg-Pedersen fortsætter serien om stoicismens kosmologi. I dette afsnit taler de tre om stoicismens erkendelsesteori, logik og sprogfilosofi.

Duration: 00:16:27


Filosofi 3: Stoicismen

7/21/2017
More
I dette program, på den2radio, udlægger professor Troels Engberg-Pedersen stoicismens syn på verden i forlængelse af sidste programs historiske gennemgang af stoicismens hovedskikkelser. Stoikernes naturfilosofi beror på forestillingen om at verden er en materiel helhed, og at alt derfor kan indeholdes i en totalbeskrivelse af verden. Det er en kosmologi som anskuer verden som en stadig vekslen mellem aktive og passive spændinger i en...

Duration: 00:20:47


Filosofi 2: Stoicismen

7/14/2017
More
I det første af fire programmer i programserien "Filosofi" handler det om stoicismen. Lasse Nyeng Hemicke og Thor Eiken Mulvad taler med Troels Engberg-Pedersen, som er professor ved det teologisk fakultet på Københavns Universitet, om stoicismens forskellige faser og hvad der karakteriserer dem. Programmet giver et overblik over de centrale skikkelser i stoicismen og en forståelse for stoicismens lange indvirkning på forestillingen om hvad det vil...

Duration: 00:11:32

See More