Dith Anail: Beo Le Cystic Fibrosis-logo

Dith Anail: Beo Le Cystic Fibrosis

BBC

More Information

Location:

United Kingdom

Genres:

Health

Networks:

BBC

Description:

Do chuid 's e ciorram a tha ann an tarraing-anail. Sgriosaidh Cystic Fibrosis na sgamhain agus faodaidh an gabhaltachd as suaraiche a bhith marbhtach. Tha piseach mòr air tighinn air dùil-bheatha, ach chan eil leigheas ann fhathast. Bheir am prògram seo dealbh air cò ris a tha e coltach a bhith beò le CF. Ged a tha CF air Rowan (9) à Leòdhas, tha e beothail, tapaidh. Bidh e fhèin 's a phàrantan a' cleachdadh dòighean ùra gus na sgamhain aige a ghlanadh. Tha seo cruaidh, ach mar a chanas e fhèin, "Mur a dèan mi seo, bàsaichidh mi." Tha gabhaltachd cunnartach a' fàgail Hannah NicDiarmaid (21), a' siubhal às an Eilean Sgitheanach gu Inbhir Nis airson frithealadh. Tha cunnart gabhaltachd a' ciallachadh gum feum i a h-obair Colaiste a dhèanamh bhon taigh. Ann an Ìle, tha Sìne Swanson (46), air seasamh ri dùbhlan dùil-beatha an tinneis, ach tha cùisean a' fàs nas dorra. "B' àbhaist dhomh a dhà fhaid de choiseachd a dhèanamh. Tha beatha mhath agam. Dìreach sgamhain ghrod." Documentary looking at living with cystic fibrosis. Despite having cystic fibrosis, Rowan, nine, from Lewis, is an active, outgoing boy. With his parents he uses new techniques to clear his lungs. It's a relentless regime, but as Rowan says, 'if I don't do all this stuff, I'll die'. It's a serious infection that takes 21 year old student Hannah from Skye to Inverness for treatment. Hannah used to live on campus, but the risk of infection means she now studies from home. On Islay, Sheena has defied the odds by living to 46, but things are getting harder. 'I used to be able to walk double what I can now. But it's a good life I have. Just rotten lungs'.

Language:

English


This show will be available later. Please come back then.