Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit-logo

Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit

Christian Contemporary >

More Information

Episodes

#JednoSłowo 14.01.18 - Ciało

1/14/2018
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (J 1,35-42)** *Powołanie pierwszych uczniów* Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi,...

Duration: 00:16:12


#JednoSłowo 12.01.18 - Odpowiedzialny

1/12/2018
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) EWANGELIA (Mk 2,1-12) Chrystus ma władzę odpuszczania grzechów Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus po pewnym czasie wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego,...

Duration: 00:14:34


#JednoSłowo 11.01.18 - Wolny

1/12/2018
More
Music:[ www.purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [www.dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (Mk 1,40-45)** *Uzdrowienie trędowatego* Słowa Ewangelii według świętego Marka Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go...

Duration: 00:11:28


#JednoSłowo 10.01.18 - Noc

1/12/2018
More
Music:[ www.purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [www.dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (Mk 1,29-39)** *Jezus uzdrawia chorych * Słowa Ewangelii według świętego Marka. Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce...

Duration: 00:09:44


#JednoSłowo 09.01.18 - Zdumienie

1/9/2018
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (Mk 1,21-28)** *Jezus naucza jak ten, kto ma władzę* Słowa Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chczesz od nas, Jezusie...

Duration: 00:08:14


#JednoSłowo 08.01.18 - Spotkanie

1/8/2018
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (Mk 1,14-20)** *Jezus wzywa ludzi do nawrócenia i powołuje pierwszych Apostołów * Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Przechodząc brzegiem Jeziora Galilejskiego ujrzał Szymona i brata...

Duration: 00:06:48


#JednoSłowo 06.01.18 - Gwiazda

1/6/2018
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (Mt 2,1-12)** *Pokłon Mędrców ze Wschodu* Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził...

Duration: 00:12:06


#JednoSłowo 05.01.18 - Większy

1/5/2018
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (J 1,43-51)** *Chrystus jest Synem Bożym* Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus postanowił udać się do Galilei. I spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: „Pójdź za Mną”. Filip zaś pochodził z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa, z...

Duration: 00:11:03


#JednoSłowo 04.01.18 - Kolęda

1/4/2018
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (J 1,35-42)** *Znaleźliśmy Mesjasza* Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jan Chrzciciel stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli do Niego:...

Duration: 00:08:48


#JednoSłowo 03.01.18 - Imię

1/3/2018
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (J 1,29-34)** *Chrystus jest Barankiem, który gładzi grzechy świata* Słowa Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem,...

Duration: 00:08:57


#JednoSłowo 02.01.18 - Ziarno

1/2/2018
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (J 1,19-28)** *Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie* Słowa Ewangelii według świętego Jana. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?” On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś...

Duration: 00:07:07


#JednoSłowo 21.12.17 - Pieśń

12/21/2017
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (Łk 1,39-45)** *Maryja jest Matką oczekiwanego Mesjasza* Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała...

Duration: 00:10:23


#JednoSłowo 20.12.17 - Spotkanie

12/20/2017
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (Łk 1,26-38)** *Maryja pocznie i porodzi Syna* Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co...

Duration: 00:07:13


#JednoSłowo 19.12.17 - Stary

12/19/2017
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) EWANGELIA (Łk 1,5-25) Archanioł Gabriel zapowiada narodzenie Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie...

Duration: 00:11:20


#JednoSłowo 15.12.17 - Trener

12/15/2017
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (Mt 11,16-19)** *Ci, którzy odrzucili Jana Chrzciciela, nie przyjmą Chrystusa* Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: „Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest ono do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili». Przyszedł bowiem Jan:...

Duration: 00:08:05


#JednoSłowo 14.12.17 - Gwałtownik

12/14/2017
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) EWANGELIA (Mt 11,11-15) Nie ma większego człowieka od Jana Chrzciciela Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do tłumów: „Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie...

Duration: 00:08:13


#JednoSłowo 13.12.17 - Szkoła

12/13/2017
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (Mt 11,28-30)** *Chrystus pokrzepia utrudzonych* Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił tymi słowami: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest...

Duration: 00:08:07


#JednoSłowo 12.12.17 - Słaby

12/12/2017
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (Mt 18,12-14)** *Bóg nie chce zguby zbłąkanych* Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak wam się zdaje? Jeśli kto posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich: czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zabłąkała? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam : cieszy...

Duration: 00:08:58


#JednoSłowo 11.12.17 - Przebacz

12/11/2017
More
Music:[ purple-planet.com](http://) | homilia: ks. Marcin Cytrycki | więcej na [dar-opole.pl](http://) **EWANGELIA (Łk 5,17-26)** *Chrystus uzdrawia duszę i ciało* Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się...

Duration: 00:08:16

See More