EMAUZY-logo

EMAUZY

Religion & Spirituality >

Mass is the re-presentation of Christ's sacrifice on the cross. In the Mass, Jesus sacrificed for us, offering new meaningful and eternal life full of joy. Mass is the gift of Jesus and through it still wants to stay close to us.

Mass is the re-presentation of Christ's sacrifice on the cross. In the Mass, Jesus sacrificed for us, offering new meaningful and eternal life full of joy. Mass is the gift of Jesus and through it still wants to stay close to us.
More Information

Location:

Banská Bystrica, Slovakia

Description:

Mass is the re-presentation of Christ's sacrifice on the cross. In the Mass, Jesus sacrificed for us, offering new meaningful and eternal life full of joy. Mass is the gift of Jesus and through it still wants to stay close to us.

Language:

Slovak


Episodes

Emauzy 18:00 17.03.2018

3/17/2018
More
sv.omša zo Svätyne Božieho milosrdenstva v Smižanoch celebruje dp. Ľubomír Karkoška, farár v Odoríne

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 16.03.2018

3/16/2018
More
sv.omša z Kaplnky Panny Márie Zázračnej Medaily v Provinciálnom dome Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv.Vincenta de Paul v Nitre celebruje dp. Miroslav Hafera, špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 15.03.2018

3/15/2018
More
sv.omša z Katedrály sv.Františka Xaverského v Banskej Bystrici celebruje dp. Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 14.03.2018

3/14/2018
More
sv.omša z Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave celebruje Mgr. Pavel Bodnár, farár vo farnosti Revúca a dekan Muránskeho dekanátu

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 13.03.2018

3/13/2018
More
sv.omša z Baziliky sv.Kríža v Kežmarku celebruje Mons. Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 12.03.2018

3/12/2018
More
sv.omša z kostola sv.Gorazda a spoločníkov Košice-Terasa celebruje Mons. Aljoz Tkáč, emeritný arcibiskup

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 11.03.2018

3/11/2018
More
sv.omša z Jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebruje P. Tomáš Jelluš, rektor kostola Najsvätejšieho Spasiteľa

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 10.03.2018

3/10/2018
More
gréckokatolícka liturgia z Katedrálneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach celebruje ThLic. Peter Orenič, riaditeľ školského úradu Eparchie Košice

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 09.03.2018

3/9/2018
More
sv.omša z Katedrály sv.Františka Xaverského v Banskej Bystrici celebruje Mons. Branislav Koppal, generálny vikár BB diecézy

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 08.03.2018

3/8/2018
More
sv.omša a adorácia z Katedrály sv.Františka Xaverského v Banskej Bystrici celebruje dp. Juraj Spuchľák, riaditeľ Rádia Lumen

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 07.03.2018

3/7/2018
More
sv.omša z Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave celeburuje Mgr. Gabriel Rákai, biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich a rómske menšiny, farár vo farnosti Tornaľa

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 06.03.2018

3/6/2018
More
sv.omša z Baziliky sv.Kríža v Kežmarku celebruje prof. František Trstenský, prorektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 05.03.2018

3/5/2018
More
sv.omša z kostola sv.Gorazda a spoločníkov Košice-Terasa

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 04.03.2018

3/4/2018
More
sv.omša z Jezuitského kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave celebruje Mons. Jozef Jančovič, prodekan RKCMBF UK Bratislava

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 03.03.2018

3/3/2018
More
sv.omša zo svätyne Božieho milosrdenstva Košice-KVP celebruje farár farnosti Božieho Milosrdenstva v Košiciach dp.Peter Novák

Duration:00:59:59

Emauzy - Fatimská sobota 10:30 03.03.2018

3/3/2018
More
Fatimská sobota - sv.omša z Baziliky Navštívenia Panny Márie v Starých Horách celebruje dp.Marián Bublinec, farár v Krupine

Emauzy 18:00 02.03.2018

3/2/2018
More
sv.omša z Kaplnky Panny Márie Zázračnej Medaily v Provinciálnom dome Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv.Vincenta de Paul v Nitre celebruje Mons. Pavol Zahatlan, rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 01.03.2018

3/1/2018
More
sv.omša a adorácia z Katedrály sv.Františka Xaverského v Banskej Bystrici celebruje dp.Juraj Spuchľák riaditeľ Rádia Lumen

Duration:00:59:59

Emauzy 18:00 28.02.2018

2/28/2018
More
sv.omša z kostola sv.Jakuba v Trnave celebruje dp.Marián Kolenčík, farský administrátor v Šúrovciach

Duration:00:59:59

See More