Eithne - Eadar dà Shaoghal-logo

Eithne - Eadar dà Shaoghal

BBC

More Information

Location:

United Kingdom

Networks:

BBC

Description:

Tha sgeula Eithne air a h-innse le teaghlach, a caraidean 's luchd-ciùil a bha eòlach oirre. Bha i beothail agus comasach ach bha dorchadas na beatha nach robh duine eile a' faicinn. Tha am film a' leantainn Eithne, Gerry agus an còmhlan Lá Lugh is iad a' cur ceòl an là an-diugh an lùib ceòl traidiseanta na h-Eireann. Thug iad a-mach trì clàir a fhuair mòr mholadh ach bha Eithne a' fulang le trom-inntinn. Ged a bha i a' fulang gu mòr le tinneas-inntinn, bha i airson cumail oirre an sàs san obair chruthachail a bha seo. Thòisich i air clàr leatha fhèin a' seinn. Mus do chrìochnaich i e chuir i làmh na beatha fhèin ann an 1999 aig aois 42. Ach, thug teaghlach agus caraidean Eithne a-mach clàr dhi fhèin a' seinn - Bilingua, ann an 2014 gus dèanamh cinnteach nach deigheadh a comas agus a spiorad air dìochuimhne. Irish singer Eithne's Ní Uallacháin's story told by family, friends and fellow musicians. The film follows Eithne, Gerry and their band Lá Lugh as they forged a new world music influenced sound into traditional Irish music releasing three albums to critical acclaim. Regardless of success, by the 1990s Eithne was struggling with bouts of depression. Despite the debilitating nature of her illness, she was determined that her creative output would flourish. She returned to the studio to begin work on her first solo album but before the album was completed she took her own life in 1999, aged just 42. However, Eithne's family and friends finally realised her musical vision in releasing her debut solo recording, Bilingua, in 2014 ensuring that Eithne's spirit and talent will live on forever..

Language:

English


This show will be available later. Please come back then.