Eorpa: Deasbad sònraichte air Brexit-logo

Eorpa: Deasbad sònraichte air Brexit

BBC

More Information

Location:

United Kingdom

Genres:

Politics

Networks:

BBC

Description:

Cothrom eile èisteachd ri deasbad sònraichte air Brexit còmhla ri Darren Linc. Tha an Rìoghachd Aonaichte a' dol a dh'fhàgail an Aonaidh Eòrpaich. Tha an Riaghaltas airson aonta ùr malairt a bhith againn leis an EU gun a bhith a' gabhail ri riaghailtean leithid saorsa gluasaid. Le dà bhliadhna de chòmhraidhean le buidhnean an Aonaidh Eòrpaich air thoiseach ge-tà, tha cuid a' faighneachd càite a bheil Brexit a' dol gam fàgail. Leis gun do bhòt Alba airson fuireach, thathas cuideachd a' deasbad a bheil adhbhar ann coimhead air neo-eisimeileachd a-rithist. Tha Eòrpa a' cumail deasbaid shònraichte air a' chùis le panail de dh'eòlaichean, agus Darren Linc sa chathair. The United Kingdom is leaving the European Union. The UK Government wants a new trade agreement with the EU, without having to comply with rules such as free movement of people. With two years of negotiations with EU institutions ahead, many are asking where Brexit will leave them. Since Scotland voted to remain, the issue of Scottish independence is also being debated with renewed vigour. The next edition of Eòrpa is a special Brexit debate, with a panel of experts, chaired by Darren Laing.

Language:

English


This show will be available later. Please come back then.