Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
Haclediad - Hacio'r Language-logo

Haclediad - Hacio'r Language

3 Favorites

More Information

Location:

United Kingdom

Twitter:

@haciaith

Language:

Welsh


Episodes

Drive By Sextoy Hack-lediad

11/18/2017
More
Ar yr Haclediad diweddaraf bydd Iestyn, Bryn a Sioned yn trafod Freakouts Algorythmic Peppa Pinc, hacio teclynnau rhyw, Haciaith 2018 ac adolygiad S4C - llwythi mwy doniol na mae’n swnio, addo! Mae’r afterparty yn llawn pop-culture, Netflix a sut bo iPhone X yn costio mwy na rhent. Plus, mae’r A-Gin-Da arbennig o dda mis ‘ma. Welwn ni chi tro nesa am y parti ‘Dolig!

Duration: 01:58:26


iOS gafr eto?

10/7/2017
More
Mae criw’r haclediad yn dychwelyd i tech o’r diwedd! Llwyth o stwff sgleiniog Silicon Valley, Zuckerberg yn agor y bocs ac oes pwynt mewn gajets o gwbl? Arhoswch am yr after party am yr Iest Rhest a llwythi mwy!

Duration: 01:23:53


Bryn on the Thunder

5/30/2017
More
Ym mhennod danbaid 59 bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn taclo Google i/o, yr Echo Show ac SOS yr NHS mewn tameidiau taclus o 10 munud (efo larwm newydd ‘fyd!). Ar ôl y gwychrwydd cwic-fire yna, bydd crwydrsgwrs draddodiadol am unrhyw beth arall sy’n popio mewn i’n pennau, E-readers yn y bath a BrynBlin™. Joiwch, rêtiwch, a gadwch i ni wybod am fwy o tech Cymraeg (o.n. Recordiwyd hwn cyn i EE agor eu canolfan Gofal Cwsmer Cymraeg ym Merthyr, iei!)

Duration: 01:10:43


Yr Hashnods Perthnasol

4/5/2017
More
Ym mhennod ddiweddaraf yr Haclediad bydd y Bryn, Iestyn a Sioned yn trafod sut gall yr hashnods cywir ddileu terfysgaeth, pam mai dal dim ond bŵz siomedig sydd gan Sioned, Brwydr y Barfau a holi faint o turn on yw’r Switch. Ymunwch â nhw am awr o farn heb ymchwil na gwybodaeth, falle fydd o’n hwyl!

Duration: 01:13:14


Episode 52: 52: Oi! Chdi! Teclyn!

10/14/2016
More
Tro yma ar yr Haclediad – mae’r Iest test nôl! Siarad am bylbs brilliant Phillips Hue. ‘Da ni hefyd nôl gyda’r home helpers digidol, Alexa o Amazon tro yma, plygwn ni’n clustiau at BBC Radio Cymru Mwy ac o bosib anfon y Cymro cyntaf i’r blaned goch gyda SpaceX. Hefyd, rhestri hirfaith o stwff gwych i wrando a gwylio arno, ond dim amser extra i wneud hynny – joiwch! The post Haclediad 52: Oi! Chdi! Teclyn! appeared first on Hacio'r Iaith » Ffrwd Podlediad.

Duration: 01:23:58


Episode 50: 50: Canol Oed

6/9/2016
More
Croeso i bennod restrospectif (a hyd yn oed mwy random nac arfer) arbennig o’r Haclediad yn dathlu cyhoeddi ein hanner canfed podlediad. Bydd Bryn, Sioned ac Iestyn yn mynd a chi nôl trwy’r archif, ond yn trafod stwff heddiw hefyd fel bwtler Google, Android pay a minimaliaeth. Diolch enfawr i chi gyd am wrando dros yr hanner can rhifyn diwethaf! The post Haclediad 50 – Canol Oed appeared first on Hacio'r Iaith » Ffrwd Podlediad.

Duration: 01:21:54


Episode 45: 45: Siarad Siarad, cofio hen ffrindiau a Duolingo

11/6/2015
More
Yn rhifyn mis Tachwedd bydd Iestyn, Sioned a Bryn yn sgwrsio am ddiogelwch Talk Talk, yn codi gwydraid i gofio Telsa Gwynne ac yn clymu eu tafodau rownd Duolingo yn y Gymraeg. Hyn i gyd a llwyth o sangiadau a tangiadau off i lwyth o lefydd diddorol (a lot o drafod pa mor enwog di’r cyfranwyr. Sboilar: ddim yn enwog o gwbl) Mwynhewch a diolch am wrando! Dolenni Telsa Gwynne (1969 – 2015)Second teenager arrested over TalkTalk data breachIntroducing the Linus Yale lockUNICEF, Target team up...

Duration: 00:58:25


Episode 44: 44: Premiere Tymor 3: Dychwelyd i’r byd a Bionic Bryn

10/8/2015
More
Ydy, mae hi wedi bod yn rhy hir, mae’r Haclediad yma wedi hiatus hafaidd hir. Wedi damwain Bionic Bryn, mae’r criw nôl yn dod â’r diweddaraf o fyd tech i’ch clustiau, gyda’r gymysgedd arferol o fwydro a chabinet diodydd llawn. Tro ’ma bydd popeth o deganau sgleiniog newydd Apple i sinema 3D a cheir clyfar ar y fwydlen – mwynhewch! Dolenni Automatic ar gael (pre-order) ym MhrydainWhat explains the rise of humans? The post Haclediad 44 – Premiere Tymor 3: Dychwelyd i’r byd a Bionic Bryn...

Duration: 01:10:32


Episode 41: 41: detox, pa ddetox?

2/2/2015
More
Croeso i Haclediad cyntaf eleni! Mae Ionawr yn amser i iacháu’r meddwl a chorff… neu i gario mlaen yn union fel oeddech chi, hwre! Bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn eich tywys yn gyfforddus mewn i 2015 wrth drafod cynlluniau brawychus y llywodraeth i fynnu gallu dad-gryptio pob neges anfonwn ni o hyn mlaen (iaics), sut beth yw Windows 10 i’w ddefnyddio a thameidiau blasus digidol eraill. O, a sut i ddeffro’r Kraken, yn naturiol. Dolenni David Cameron’s internet surveillance plans rival...

Duration: 00:53:46


Episode 40: 40: Bywyd yn dechrau yn Ddeugain!

10/2/2014
More
Ydan, ry’n ni wedi cyrraedd 40 rhifyn o’r Haclediad — diolch am sticio efo ni! Yn y bennod hyd-yn-oed-llai-ffurfiol nac arfer bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn dathlu pedair blynedd o’u hoff dechnoleg, DDIM yn trafod ‘bendgate’ yr iPhone 6 a thrio deall os yw Windows wedi anghofio sut i gyfri wrth fynd yn syth o Windows 8 i Windows 10. Diolch am wrando am y 40 rhifyn diwethaf giang, allwn ni’m gwneud o heboch chi! Dolenni Crash Formula EWindows 10 – lle aeth 9?Samsung Galaxy Y The post...

Duration: 00:57:19


Episode 39: 39: Cacen Sali Mali, Hack(en) Bryn Salisbury a mwy o Nest Test Iest

9/5/2014
More
Croeso i rifyn 39 (bron y 4-0 fawr) o’r Haclediad – byddwn ni’n trafod syniadau Cymdeithas yr Iaith am ariannu darlledwr amlgyfrwng newydd i Gymru, e-lyfrau plant Cymraeg yn dod i iBooks, Bryn yn hacio weiars a checkio nôl mewn gyda system reoli tŷ Iestyn wrth i’r tywydd oeri. Joiwch, a chofiwch, sdim sôn am NATO, llongau rhyfel ym Mae Caerdydd na Hofrenyddion Tony Stark-aidd yn y rhifyn yma, ffiw! Doleni Treth ar Google i ariannu darlledu yn y Gymraeg?Meet the new, reversible USBCacen...

Duration: 01:07:39


Episode 38: 38: tripiau haf a chips poeth

7/25/2014
More
Y tro ‘ma ar eich hoff bodlediad crasboeth tech Cymraeg: Bryn yn esbonio jyst pam fod DRIP am fusnesa ar eich holl fanylion personol, mwy ar ffonau Microsoft yn colli 18,000 o weithwyr (ac un cwsmer o’r enw Sioned), a chipolwg ar y ‘Tripadvisor’ Cymraeg “Ar y Ffordd”. Hyn oll a llawer mwy i’ch clustiau ar draethau/yng ngerddi/mewn cocktail bars ledled Cymru, joiwch! Doleni Microsoft to slash 18,000 jobs in deepest cuts in tech giant’s historyA stopio creu ffonau androidDRIPArgraffwyr...

Duration: 01:07:15


Episode 37: 37: Google… anghofia hi.

6/13/2014
More
Tro yma ar yr haclediad bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn rhoi Nest Iest ar Test (iep, thermostat clyfar, w, cyffro!), gofyn i Google ein hanghofio ni, ac yn ail-fyw dyddiau euraidd gemau Nintendo trwy gemau newydd y Wii U o gynhadledd E3 yn Vegas. Ac wrth gwrs, bydd digon o jôcs gwael a thrafod tech i chi joio ar y traeth/tra’n llosgi selsig yn yr ardd (sa thermostat yn helpu falle). Dolenni Iaith rhaglennu newydd Apple – SwiftAnghofiwch fi GoogleNestTweet to boost – Formula EE3Nintendo...

Duration: 01:11:44


Episode 36: 36: Yr un hwyrach na Office i’r iPad

5/1/2014
More
Ar rifyn yma’r haclediad bydd y criw yn cadw’u pennau yn y cymylau – wrth rêtio a slêtio systemau gweithio cwmwl rhai o’r cwmnïau mwyaf allan yna. Gyda Microsoft Office yn cyrraedd yr iPad (o’r diwedd), pa ddewisiadau arall sy’na i drefnu’ch taenlenni marwolaethau Game of Thrones? Byddwn yn sbecian ar sefyllfa Facebook yn prynu Occulus Rift (ar ôl i hwnnw godi ffortiwn trwy ariannu torfol, wps), a’r Iest Test tro yma yw’r system rheoli cartref Nest, jyst achos ei fod yn...

Duration: 01:03:28


Episode 35: 35: Yr un byw o Hacio’r Iaith 2014

2/21/2014
More
Rhifyn byw o ddigwyddiad Hacio’r Iaith ym Mangor – gyda cyfweliadau am Cymru Byw (gwasanaeth newydd blogio byw y BBC) ac am holl stwff newydd data’r Llyfrgell Genedlaethol. Mae digon o sgwrsio am fore’r digwyddiad hefyd, mwynhewch! *Dolenni i ddod… The post Haclediad #35: Yr un byw o Hacio’r Iaith 2014 appeared first on Hacio'r Iaith » Ffrwd Podlediad.

Duration: 00:47:56


Episode 34: 34: Youview, nhw-view a Haciaith 2014

2/10/2014
More
Ar y rhifyn cyn-Haciaith 2014 yma bydd y Iestyn, Bryn a Sioned yn rhoi croeso gwresog i S4C i blatfform Youview; croeso a rhybydd i CEO newydd Microsoft, ac wrth gwrs cyffroi’n wirion cyn digwyddiad byw Hacio’r Iaith 2014 ym Mangor ar Chwefror y 15fed… welwn ni chi yno! Dolenni S4C ar YouviewWebOS ar LGSatya NadellaHaciaith 2014Dolby Vision CESSen.se MotherHysbyseb Hive The post Haclediad #34: Youview, nhw-view a Haciaith 2014 appeared first on Hacio'r Iaith » Ffrwd Podlediad.

Duration: 01:04:54


Episode 33: 33: Ho-ho-haclediad

12/9/2013
More
Croeso i rifyn Nadolig yr Haclediad! Byddwn ni’n rhoi sbin tymhorol ar newyddion y mis – Grantiau technoleg y Cynulliad, gêm Gymraeg ar Steam, brwydro’r Xbox vs PS4 a llawer mwy. Bydd Bryn yn deud ei jôcs gorau ac yn awgrymu gemau bwrdd (www hw!), Iestyn yn rhedeg allan o wisgi a Sioned yn trio cadw’r rhestr ‘Dolig lawr o dan £10,000 am unwaith. Hyn oll a mwy yn eich rhifyn Nadoligaidd sgleiniog o’r Ho-ho-haclediad! NwdlscyfEnaid Coll – gêm Gymraeg ar Steam The post Haclediad #33:...

Duration: 01:07:26


Episode 32: 32: Pwdin Mwyar duon ac iOS7 Afal

10/8/2013
More
Yn Haclediad 32 bydd Iestyn, Sioned a Bryn yn trafod gwerthu cwmni Blackberry am llai na mae Apple yn neud mewn blwyddyn, update diweddaraf iFfôn a Bryn yn ymuno â byd Android. Wrth gwrs bydd hefyd y cyfuniad gorau o sgwrs a nonsans i’ch clustiau – mwynhewch! The post Haclediad #32: Pwdin Mwyar duon ac iOS7 Afal appeared first on Hacio'r Iaith » Ffrwd Podlediad.

Duration: 00:56:15


Episode 31: 31: Anturiaethau 4G a HalfArsedCymru

9/2/2013
More
Wedi rhifyn byw’r eisteddfod, mae’r criw nôl yng Nghaerdydd, Llundain a Chaernarfon am rifyn diweddara’r haclediad! Bydd Iestyn, Bryn a Sioned yn trafod 4G yn cyrraedd, mwy o esiamplau o brosiectau a gwefannau Half Arsed Cymru, a bydd Bryn Blin yn ailymuno efo’r criw yn achlysurol – ond rhaid gwrando i weld pam! 4G Buers Guide – The VergeGwladigidol The post Haclediad #31: Anturiaethau 4G a HalfArsedCymru appeared first on Hacio'r Iaith » Ffrwd Podlediad.

Duration: 00:44:12


Episode 30: 30: Yn Fyw o’r M@es

8/5/2013
More
Helo a chroeso i rhifyn arbenig o’r Haclediad yn fyw o faes yr Eisteddfod. Yn anffodus roedd Sioned methu bod efo ni, ond yn lwcus doedd dim alcohol, felly cadwodd Bryn a fina eithaf call. Rydym yn sgwrsio efo Kim Jones o Technocamps sydd yn helpu dysgu plant am gyfrifiaduron, robots a pob fathau o prosiectau Raspberry Pi. Wedyn mae na sgwrs arall am sefyllfa elyfrau yng Nghymru ar ôl lawnsiad app siop newydd gan y Cyngor Llyfrau. Ydy nhw’n mynd y ffordd iawn? A oes goleuni ar ddiwadd y...

Duration: 00:44:52

See More