Giới thiệu sách hay-logo

Giới thiệu sách hay

Podcasts >

Sáng lên cùng tri thức!

Sáng lên cùng tri thức!
More Information

Location:

Vietnam

Genres:

Podcasts

Description:

Sáng lên cùng tri thức!

Language:

English

Contact:

0983119819


Episodes

Ngủ sớm, dậy sớm và ăn sáng.mp3

8/28/2016
More
Trích bài viết "Ngủ sớm, dậy sớm và ăn sáng" trong cuốn "Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản"

Duration:00:01:00

Giới thiệu cuốn sách - Cha mẹ Nhật dạy con tự lập

8/9/2016
More
Giới thiệu cuốn sách - Cha mẹ Nhật dạy con tự lập, tác giả Sugahara Yuko, dịch giả Nguyễn Thị Thu, NXB Văn học 2015.

Duration:00:04:47