KOINONIA BIJBELSTUDIE-logo

KOINONIA BIJBELSTUDIE

Christian Talk >

God is groot! Bijbelstudie en theologie op het Internet vanuit een confessioneel-evangelische benadering.

God is groot! Bijbelstudie en theologie op het Internet vanuit een confessioneel-evangelische benadering.
More Information

Location:

IJmuiden, Netherlands

Description:

God is groot! Bijbelstudie en theologie op het Internet vanuit een confessioneel-evangelische benadering.

Language:

Dutch

Contact:

31255577572


Episodes

KOINONIA BIJBELSTUDIE - Romeinen 10 DEEL 2 VAN 3 - v 5 inleiding

2/6/2018
More
Tweede deel van het verslag van de Bijbelbespreking van dinsdag 6 februari 2018. Thema: het schriftuurlijke bewijs van de gerechtigheid uit gelooof al in het OT. In deze aflevering enkele inleidende opmerkingen en de uitleg van Romeinen 10 vers 5.

Duration:00:32:47

KOINONIA BIJBELSTUDIE - Romeinen 10 - DEEL 1 VAN 3 - v 5 tot 13 parafrase

2/6/2018
More
Eerste deel van het verslag van de Bijbelbespreking. De parafrase van Romeinen 10:5-13.

Duration:00:21:49

Het falen van Israël - Romeinen 10 v 1 - 4

1/30/2018
More
Verslag van de bijbelbespreking van 30 januari 2018. Onderwerp: het falen van Israël in Romeinen 10:1-4. Sleuteltekst: Christus is het einde van de wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Ga naar www.koinoniabijbelstudie.org voor de begeleidende tekst.

Duration:00:52:57

Israël zocht de gerechtigheid Gods vergeefs via de geboden - Romeinen 9 v 30 tot 33

1/23/2018
More
Derde en laatste deel van de bijbelbespreking van 23 januari 2018. In deze aflevering de laatste drie verzen: 30 - 33. Waarom heeft Israël haar messias niet kunnen aanvaarden? en waarom heeft ze nu te maken met een gedeeltelijke verharding en tijdelijke verwerping? Omdat ze die gerechtgigheid nagestreefd heeft door middel van het doen van de werken van de wet. Terwijl de gerechtigheid nooit op grond van menselijk handelen is verleend, maar altijd en uitsluitend op grond van geloof in Gods...

Duration:00:40:02

Het herstel van Israël brengt de heidenen de verlossing - Romeinen 9 v 25 tot 29

1/23/2018
More
Tweede deel van de bijbelbespreking van disndag 23 januari 2018. In deze aflevering de verzen 25 tot 30. Paulus citeert Hosea en Jesaja over het herstel van Israël maar maakt duidelijk dat dit ook de verlossing van de heidenen betekent - en dat slechts een minderheid uit Israël en de volkeren behouden zal worden.

Duration:00:36:55

Joden en heidenen zijn geroepen - Romeinen 9 vers 24

1/23/2018
More
Inleiding van de bijbelbespreking van dinsdag 23 januari 2018. Centraal staat vers 24 over de roeping van joden en heidenen, daarna de parafrase van het gehele gedeelte met enkele inleidende opmerkingen.

Duration:00:28:08

KOINONIA BIJBELSTUDIE - Oordeel over Edom en gebed om bevrijding - Jesaja 63

1/23/2018
More
Bespreking van Jesaja 63 A. Het exemplarische oordeel over Edom, de aartsvijand van Israël - vv. 1-6 B. Gebed om bevrijding en verlossing B1. Herinnering aan de bevrijding uit Egypte en Isdraëls ongehoorzaamheid toen vv. 7-14 B2. Oproep om de verharding van Israël te breken en het volk te herstellen als een liefdevolle Vader - vv. 15-19

Duration:00:51:12

Wat denkt een goddeloze? - KOINONIA LIVE #1 (2018)

1/17/2018
More
De eerste echte KOINONIA LIVE! van het nieuwe jaar. Dit keer over de vier gedachten van de goddelozen en de kritiek op publiek religieus gedrag in Mattheus 6:1-13. Hebt u in uw stille tijd een bijzondere tekst in uw hart gekregen? Wilt u daar iets over vertellen? Of wilt u dat ik iets over die tekst vertel? Laat het me dan weten via raveen1956@hotmail.com, en wie weet krijgt u een plaats in KOINONIA LIVE!

Duration:00:50:41

Worden we gezegend of wensen we dat alleen maar - nog eens over Genesis 12 v. 3

1/17/2018
More
Weer eens een discussie over de vertaling van Genesis 12:3b. Uitgelokt door de aankondiging van het NBG dat ze de vertaling van Genesis 12:3 zouden veranderen van: "zullen wensen gezegend te zijn zoals jij", naar de klassieke vertaling "zullen in jou gezegend worden." Een cruciaal verschil!

Duration:00:38:50

KOINONIA BIJBELSTUDIE - Romeinen 9 vers 19 tot 24

1/16/2018
More
Tweede deel van de Bijbelbespreking van dinsdag 16 januari 2018. In dit deel Romeinen 9:19 - 24. Hier kan een tweede tegenwerping opkomen. Kunnen dan zondaars, de voorwerpen van Gods toorn en oordeel, niet tegen God zeggen: "waarom klaagt U ons aan? Niemand kan immers Uw wil weerstaan. Als wij zondaars zijn en onder Uw oordeel vallen, dan is dat uiteindelijk een gevolg van Uw wilsbesluit! Wat kan ons dan nog verweten worden?" Daartegen zijn twee argumenten in te brengen. In de eerste...

Duration:00:36:44

KOINONIA BIJBELSTUDIE - Romeinen 9 vers 14 tot 18

1/16/2018
More
Registratie van de Bijbelbespreking van dinsdag 16 januari 2018. Onderwerp: de brief aan de Romeinen, 9:14 - 18. Maar hier kan een tegenwerping opkomen. Moeten we dan niet concluderen dat Gods uit-verkiezing volstrekt willekeurig is en dus eigenlijk onrechtvaardig? Juist tegenover de kin-deren van het uitverkoren volk handelt God dan in strijd met Zijn eigen karakter. We moeten zeggen: in het geheel niet! Waarom dan niet? Omdat God in alle dingen volkomen vrij en soeverein is. Na de...

Duration:01:02:01

KOINONIA LIVE! - JAAROVERZICHT EN VOORUITBLIK

1/10/2018
More
Overgang naar 2018: wat was het werk in 2017 en wat komt daar misschien nog bij in 2018.

Duration:00:30:16

De uitverkiezing van Israël - Romeinen 9 vs 6 - 13 - deel 2 van 2

1/9/2018
More
Bespreking van de Romeinen-brief op dinsdag 9 januari 2018. Deze keer Romeinen 9:9-13. 9 Want dit is het woord der beloftenis: Omtrent dezen tijd zal Ik komen, en Sara zal een zoon hebben. 10 En niet alleenlijk deze, maar ook Rebekka is daarvan een bewijs, als zij uit een bevrucht was, namelijk Izaäk, onzen vader. 11 Want als de kinderen nog niet geboren waren, noch iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voornemen Gods, dat naar de verkiezing is, vast bleve, niet uit de werken, maar...

Duration:00:37:00

Niet allen uit Israël, zijn Israël - Romeinen 9 vs 6 - 14 - deel 1 van 2

1/9/2018
More
Bijbelbespreking over de Romeinen-brief. In deze aflevering het verslag van de bespreking van dinsdag 9 januari. Onderwerp is Romeinen 9:6-8. 6 Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn. 7 Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaäk zal u het zaad genoemd worden. 8 Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.

Duration:00:46:54

KOINONIA LIVE! Romeinen 9 :1-5 - deel 3

12/19/2017
More
Derde en laatste deel van de Bijbelbespreking van 19 december 29017 over Romeinen 9:1-5. In deze aflevering nog enkele afsluitende opmerkingen over de doxologie van vers 5.

Duration:00:17:01

KOINONIA LIVE! Romeinen 9:1-5 - deel 1

12/19/2017
More
Eerste deel van de bespreking van Romeinen 9:1-5. In deze aflevering de algemene inleiding op hoofdstuk 9 tot en met 11.

Duration:00:18:46

KOINONIA LIVE! Romeinen 9:1-5 - deel 2

12/19/2017
More
Tweede deel van de Bijbelbespreking over Romeinen 9 vers 1 tot en met 5. Deze aflevering bevat de eigenlijke tekstbespreking.

Duration:00:48:38

1e advent Jona verkondiging

12/4/2017
More
Kun je preken over Jona 1 in de tijd van advent? De kindernevendienst behandelde dat hoofdstuk dus besloot ik dat ook te doen in de hoofddienst. Maar wat heeft Jona met advent te maken? Hier kun je horen hoe ik dat gezien heb.

Duration:00:31:07

KOINONIA LIVE! Bijbelbespreking over Romeinen 8:12-25

11/21/2017
More
Weergave van een gedeelte van de Bijbelstudie van dinsdag 21 november 2017. De bespreking is sinds de vorige week gebaseerd op de griekse tekst die ook ten grondslag lag aan de Nieuwe Bijbelvertaling - UBS 5. De op de website - koinoniabijbelstudie.org - afgedrukte tekst is die van de Textus Receptus. let dus op de kleine verschillen. De belangrijkste vertaling die gebruikt wordt tijdens deze bijeenkomsten is de Statenvertaling.

Duration:01:15:08

See More