Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Unlimited Audiobooks
Commercial-Free Music
No Display Ads
Klotet-logo

Klotet

11 Favorites

More Information

Episodes

Förhandlingar och fästingar i ett varmare klimat

11/15/2017
More
FN:s två veckor långa klimatmöte går nu in på sista veckan. Klotet rapporterar om läget för dagen, och intervjuar några av de tusentals delegater och miljögrupper som finns på plats i Bonn. FN:s två veckor långa klimatmöte går nu in på sista veckan. Det är så här i slutet av FN:s klimatmöte, som hålls i Bonn, som det blir tydligt vilka länder som vill gå före för att hejda klimatförändringarna, och vilka som bromsar. Klotet rapporterar om senaste nytt, och intervjuar några av de delegater...

Duration: 00:44:33


Klimathotet flyttar in i rättssalen

11/8/2017
More
Allt fler medborgare och miljöorganisationer tar juridiken till hjälp när de anser att landets regering inte gör tillräckligt för att hejda klimatförändringarna Nästa vecka inleds en rättegång i Oslo, där Greenpeace och Natur og Ungdom stämmer norska staten för att regeringen har gett tillstånd till ny oljeborrning i Arktis. Det är ett av flera exempel där medborgare och miljöorganisationer stämmer sitt lands regering för att den inte gör tillräckligt för att minska den globala...

Duration: 00:44:29


Bråttom till framtidens toalett

11/1/2017
More
Vattentoalettens nackdelar blir tydliga när ett land som Indien ska hitta sanitetssystem till den halva miljard invånare som idag uträttar sina behov i det fria. Klotet har varit i Indien och följt upp resultatet av it-miljardären Bill Gates toalettävling, som gick ut på att ta fram ett helt nytt latrinkoncept. Vattentoaletten är inte hållbar. Den slösar med färskvatten, kräver dyra investeringar i rör och reningsverk och spolar ut näringsämnena i sjöar och hav. Det är några av problemen....

Duration: 00:44:34


Omstridd slutförvaring i slutspurten

10/25/2017
More
I 40 år har den svenska kärnkraftsbranschen jobbat med att få till ett slutförvar för använt kärnbränsle. Just nu prövas metoden av Mark- och miljödomstolen. Över 40 miljarder kronor har det kostat att ta fram den metod som företaget Svensk kärnbränslehantering, SKB, vill använda sig av och som just nu prövas av Mark- och miljödomstolen. Om SKB får tillstånd kommer det använda kärnbränslet att placeras i kopparkapslar 500 meter ner i urberget i närheten av Forsmarks kärnkraftverk i...

Duration: 00:44:28


Hur hållbara blir Sveriges nya städer?

10/18/2017
More
Regeringen har föreslagit platser för nio helt nya städer och stadsdelar i Sverige. Cirka 100 000 nya bostäder ska byggas. Men kommer de att bli ekologiskt hållbara? Cirka 100 000 nya bostäder ska byggas på platser där befintliga bostadsplaner av olika anledningar inte har kommit igång. Staten ska hjälpa till med att få fram ny infrastruktur. De nya områdena ska vara hållbara. Regeringens utredare har bland annat pekat på att segregationen från 60-talets miljonprogram inte ska upprepas....

Duration: 00:44:29


Östersjön kan renas – men hur?

10/11/2017
More
Övergödningen av Östersjön är snudd på ett evigt problem. Ändå har reningsverk, jordbruk och industrier blivit renare. Är det dags att använda tekniska metoder för att få bukt med övergödningen? De gödande utsläppen av framför allt fosfor och kväve ligger idag på samma nivå som på 1950-talet. Trots det är stora delar av Östersjöns bottnar döda eller drabbade av akut syrebrist. Övergödningen fortsätter. Och det beror på att stora mängder fosfor ligger bunden i havsbotten, visar senare års...

Duration: 00:44:25


En tickande klimatbomb ifrågasätts

10/4/2017
More
Av människans utsläpp av växthusgaser så har metan näst efter koldioxid störst betydelse. Metan från smältande permafrost förutspås bli en klimatbomb. Men nu kritiseras den slutsatsen. Metan bildas naturligt i bland annat våtmarker, havsbottnar och risfält. Men gasen kan också läcka från mänsklig verksamhet som soptippar, kolgruvor, naturgasledningar, våtmarker som torrläggs eller vattenkraftdammar, för att nämna några exempel. När klimatet nu blir varmare, inte minst i Arktis, så finns...

Duration: 00:44:29


Ungas röster om klimatet saknas

9/27/2017
More
Flera undersökningar visar att många ungdomar i Sverige är oroliga för klimatförändringarna. I Jönköping ska unga nu få påverka länets klimatarbete.

Duration: 00:44:31


Kinas tillväxt inte bara grön

9/26/2017
More
Kina är världens största utsläppare av koldioxid, men också ett land som arbetar hårt för att minska utsläppen. Där byggs ett snabbtågsnät ut som gör att resesugna kineser väljer bort flyget, i alla fall för inrikes resor. Och inom kort ska ett nationellt system för handel med utsläppsrätter införas, likt det som finns i EU, men ambitionen är att det ska fungera mer effektivt. Elbilar och smarta system för lånecyklar kommer stort. Men samtidigt planeras en omfattande satsning på nya...

Duration: 00:44:36


Vem klimatkompenserar idag?

9/13/2017
More
Möjligheten att kompensera för sina resor som orsakar utsläpp av växthusgaser kom för tio år, alltså att betala för olika projekt som gynnar klimatet. Tanken är att minska de negativa effekterna av flygresan. Men intresset för klimatkompensation har minskat sedan dess. En granskning som Klotet har gjort visar att det fortfarande är få av landets myndigheter som satsar på att klimatkompensera för sina anställdas resor. Även bland miljöorganisationerna går åsikterna isär om...

Duration: 00:44:27


Vem klimatkompenserar idag?

9/13/2017
More
Vi flyger allt mer, allt längre och flera gånger per år. Möjligheten att kompensera för sina resor som orsakar utsläpp av växthusgaser kom för tio år, alltså att betala för olika projekt som gynnar klimatet. Tanken är att minska de negativa effekterna av flygresan. Men intresset för klimatkompensation har minskat sedan dess. En granskning som Klotet har gjort visar att det fortfarande är få av landets myndigheter som satsar på att klimatkompensera för sina anställdas resor. Även bland...

Duration: 00:44:27


Blir det färre flygresor med den nya skatten?

9/6/2017
More
En flygbiljett inom Europa beskattas med 60 kronor per resenär, utanför Europa med 250 kronor och 400 kronor för flygningar längre än 6 000 kilometer. Men kritiken mot flygskatten är hård. Politiska motståndare hotar att riva upp den om det blir regeringsskifte nästa val. Och flygbranschen hävdar att skattens effekt på klimatutsläppen blir mycket liten, och att det är bättre att satsa på biobaserade flygbränslen och ny teknik i stället. I dagens program tar Klotets reporter Pelle...

Duration: 00:44:38


Vem ska fixa mångfald i naturen?

8/30/2017
More
Klotets reporter Tomas Lindberg vandrar genom slåtterängar och naturbetesmarker, där humlor surrar bland blommorna och kossor betar så att hotade växter och djur kan finnas kvar. Men hur länge?

Duration: 00:44:39


Dödlig hetta i ett varmare klimat

8/23/2017
More
Under sommaren har vi hört rapporter om byggjobbare i Förenade Arabemiraten som dör när de arbetar i extremhetta. Men prognoser visar att även områden i Indien, Pakistan och Bangladesh hotas av samma problem inom 50 år om inte utsläppen av klimatgaser minskar snabbt. Risken för hetta är särskilt stor i städer, som ofta har byggts av asfalt och betong, utan att hänsyn har tagits till behovet av svalka. Men i Abu Dhabis utkant finns den gröna stadsdelen Masdar city där gamla byggmetoder,...

Duration: 00:44:29


Miljontals ton ”ful mat” kastas i soporna (R)

8/20/2017
More
Varje år tvingas bönder världen över slänga bort miljontals ton fullt ätbar mat. Orsaken: sena avbeställningar från livsmedelskedjor – eller för att maten inte anses vara tillräckligt snygg.

Duration: 00:44:27


Kina blir EU:s klimatpartner (R)

8/13/2017
More
Samtidigt som president Trump den 2 juni beslutade att USA lämnar Parisavtalet, så bildade Kina och EU en allians för att leda den globala omställningen till fossilfri energi.

Duration: 00:44:27


Att tillverka gröna pengar (R)

8/6/2017
More
Omställningen av världens ekonomier, bort från olja och kol kommer att kräva enorma investeringar. Det kan bli den största ekonomiska boomen någonsin, enligt ekonomiska experter.

Duration: 00:44:25


Superkemikalien som inte bryts ner (R)

7/30/2017
More
PFAS är spritt nästan överallt, och finns i det mesta, från kosmetika till träningskläder. Efter en dricksvattenskandal i Blekinge visar en kartläggning på många, nya tänkbara källor till utsläpp.

Duration: 00:44:26


Plastens förbannelse (R)

7/23/2017
More
Plast används överallt hela tiden men blir till ett problem om den hamnar i sjöar och hav och bryts ner till små partiklar- så kallad mikroplast. Men hur farlig är den- vad vet forskarna?

Duration: 00:44:29


De värdefulla träden (R)

7/16/2017
More
En ny syn på träd är på väg att växa fram. De kan dämpa ljud, sprida svalka och fukt och rena luftföroreningar i stadsmiljöer. Och i vissa torra jordbrukslandskap kan träden fylla på grundvattnet.

Duration: 00:44:31

See More