pixel
Lekcja Religii-logo

Lekcja Religii

97 Favorites

More Information

Location:

Warszawa, Poland

Language:

Polish


Episodes

O ksi��ce ''Koniec wiary. Religia, terror i przysz�o�� rozumu'' Sama Harris

1/27/2013

Lekcja Religii (02.09.2012)

9/2/2012
More
Dominika Koz�owska, redaktor naczelny miesi�cznika Znak

Duration: 00:45:00


'' 46:16 21,19MB

7/15/2012
More

Duration: 00:46:16


Ilu wiernych chodzi na mszy?

7/1/2012
More
Go�cie: prof. Maria Libiszowska-��tkowska i dr Pawe� Borecki.

Duration: 00:48:08


Lekcja religii - Copyright na Jezusa. J�zyk, znak, rytua� mi�dzy wiar� a ni

6/3/2012
More
ks. Andrzej Dragu�a

Duration: 00:47:54


Lekcja Religii - ''Szachy ze Z�ym'' - rozmowy Tomasza Ponik�o

5/6/2012
More

Duration: 00:50:16


Lekcja Religii - Czy istnieje prawo do bycia nienarodzonym? (15.04.2012)

4/15/2012
More

Duration: 00:46:23


Lekcja religii - Metodologia Rgvedy (01.04.2012)

4/1/2012
More

Duration: 00:44:34


Lekcja religii - Europa potrzebuje religii - IX Zjazd Gnie�nie�ski (25.03.2

3/25/2012
More

Duration: 00:48:08


Lekcja Religii - O ksi��ce ''Ojciec nie-�wi�ty. Krytyczne g�osy o Janie Paw

3/18/2012
More

Duration: 00:41:56


Lekcja Religii - Posta� Jezusa w judaizmie (11.03.2012)

3/11/2012
More

Duration: 00:45:53


Lekcja Religii: Nadu�ywanie w�adzy za pontyfikatu Jana Paw�a II - o ksi��ce

3/4/2012
More

Duration: 00:39:00


Lekcja Religii - Czy i jak finansowa� Ko�ci�? (26.02.2012)

2/26/2012
More

Duration: 00:39:29


Pora opr�ni� piek�o?

2/19/2012

Lekcja Religii - Kozio� ofiarny (12.02.2012)

2/12/2012

Lekcja Religii - Ko�ci� Katolicki na Wschodzie (22.01.2012)

1/22/2012

Lekcja Religii

12/26/2011

'' 42:23 19,41MB

12/4/2011

Lekcja Religii - Spojrzenie na media i dziennikarzy (27.11.2011)

11/27/2011

Lekcja Religii - Radykalna ortodoksja (13.11.2011)

11/13/2011
See More