Manran - Quay Session-logo

Manran - Quay Session

BBC

More Information

Location:

United Kingdom

Networks:

BBC

Description:

San Fhaoilleach 2017, chluichd Mànran aig stiùidio a' BhBC ann an Glaschu airson a' phrògram Quay Sessions le Roddy Hart. Bho thòisich iad an toiseach san Òg Mhìos, 2010 chòrd iad sa bhad ri luchd-leantainn agus cha bheag na molaidhean a chaidh a bhuileachadh air na seòid bh'on uairsin. Còmhlan air a bheil meas anns gach cearnaidh d'en t-saoghail - gu h-àraid ann an Glaschu fhèin far an do chluich iad air beulamh luchd-leantain bheothail. Tha iad aithnichte mar chòmhlan Albannach cho cliùteach's a tha deanamh chlàr is chuairtean air feadh an t-saoghail. In January 2017, Mànran performed at the BBC Studio in Glasgow for the Radio Scotland programme, The Quay Sessions with Roddy Hart. Since they were formed in June 2010, Mànran immediately acquired a loyal following and received critical acclaim. They are highly respected in all corners of the world, especially in Glasgow, where this performance is captured in front of a lively audience. They continue to be recognised as one of the best Scottish bands recording and touring today.

Language:

English


This show will be available later. Please come back then.