Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
Morgenandakt-logo

Morgenandakt

18 Favorites

More Information

Location:

Oslo, Norway

Language:

Norwegian


Episodes

Å ta vare på folk ved Siv Limstrand

11/21/2017
More
Er du sulten? Tørst? Sett deg ned! Så fint å se deg! Det var hilsningsordene når mor mi tok i mot de som kom inn kjøkkendøra. Så fant hun fram noe. En middagsrest. Ei brødskive. Et glass melk eller en kopp kaffe eller te. Og praten kunne ta til. Når Jesus sier for jeg var sulten og dere ga meg mat; jeg var tørst og dere ga meg drikke så handler det både om at vi har et felles ansvar for at ingen sulter, men ikke minst handler det om å lukke folk inn. Bryte ensomhet. Siv Limstrand er prest i...

Duration: 00:03:54


Spør etter det som holdes skjult ved Siv Limstrand

11/20/2017
More
Når jeg sitter med kaffekoppen om morgenen og ser ut, kan jeg i morgenmørket ane konturene av ei stor, livsfrisk blodbøk. Sjøl nå som den har bare greiner etter lauvfallet, er det som jeg kan kjenne livskrafta som ligger og kviler inne i treet. Den venter på lysere tider. Akkurat som meg. Siv Limstrand er prest i Kirkens Bymisjon Trondheim.

Duration: 00:03:47


Hva fortellingene sier oss ved Henrik Syse

11/16/2017
More
Fortellinger i Bibelen handler om vanskelige familiebånd, uvennskap, sjalusi og oppbrudd, om forsoning, håp om en større horisont og målsetting for livet. Og dette blir ikke først og fremst formidlet gjennom bud og regler, men gjennom fortellinger vi alle kan kjenne oss igjen i. Dette visste også Jesus godt. Det var derfor han fortalte lignelser. Henrik Syse er filosof, forfatter og fredsforsker.

Duration: 00:03:43


Truffet av et budskap ved Henrik Syse

11/15/2017
More
Gjør du nederlagene som livet har påfører deg, til hele historien om ditt liv? Let heller etter de gode budskapene. Finn dem, la dem løfte deg opp. Og tillat deg å filtrere bort det vonde! Det beste budskapet av dem alle er at nåden og håpet gjelder også deg, og at du derfor ikke skal gi opp, uansett hvordan oddsene ser ut. Henrik Syse er filosof, forfatter og fredsforsker.

Duration: 00:03:08


Mer ærlig - mindre selvgod ved Henrik Syse

11/14/2017
More
Det er lov å være ærlig om det som er vondt og tungt, forsone seg med det, og så legge det bort, legge det bak seg, og i stedet glede seg over det som er godt. Det er poenget med nåden. Nåden handler ikke først og fremst om å få det til, men om å ta imot. Da er ydmykhet og ærlighet med seg selv, og godhet og tålmodighet med andre, et godt utgangspunkt. Henrik Syse er filosof, forfatter og fredsforsker.

Duration: 00:03:58


Et Pauli ord av Henrik Syse

11/13/2017
More
Det er så lett å anta at absolutt alt var mye strengere før; at alt var intolerant og undertrykkende og ensrettet, mens vi nå endelig er frie og åpne. Og så glemmer vi kanskje både avstanden i tid og at forutsetningene var annerledes – og ikke minst må vi spørre: glemmer vi å rette et kritisk blikk mot vår egen tid? Henrik Syse er filosof, forfatter og fredsforsker.

Duration: 00:03:59


Trassig og full av håp ved Silje Kivle Andreassen

11/9/2017
More
Erfaring viser at ingen av oss kan regne med at vi er trygg for fare, og vi kan ikke beskytte oss fullstendig mot det vonde – verken med tro eller andre midler. Det å være trygg i fare handler ikke om å være spart for sykdom, ulykke og sorg her i verden. Å være trygg som Guds lille barneskare handler om å bli båret i Guds armer både i det som er vondt og i det som er godt, både i livet og i døden. Silje Kivle Andreassen er sokneprest i Holmlia menighet.

Duration: 00:04:18


Bildet av Gud som en mor ved Silje Kivle Andreassen

11/8/2017
More
Det er i seg selv oppsiktsvekkende at en kvinne som levde på 1800-tallet kunne markere seg så tydelig med tekstene sine – både i sin samtid og i sin ettertid og det er fascinerende at vi langt ut på 2000-tallet kan takke en 1800-talls-kvinne for å gi oss et inkluderende språk i salmeboka – der ikke bare menn, men også kvinner, kan kjennes igjen i beskrivelsen av Guds styrke og kjærlighet. Silje Kivle Andreassen er sokneprest i Holmlia menighet.

Duration: 00:04:02


Tilstede i hverdagen ved Silje Kivle Andreassen

11/7/2017
More
Jeg tror ikke det er meningen at vi skal stå med nesa mot himmelen hele livet og bare vente på at Gud skal komme og hente oss. Jeg tror vi skal være til stede i hverdagen og bruke livet godt. Men når liv og hverdag skaker, i møte med sorg, tap eller død trenger vi å feste blikket på Guds løfter om en himmelsk bygning, det gode land. Silje Kivle Andreassen er sokneprest i Holmlia menighet.

Duration: 00:04:09


Storheten i det lille ved Silje Kivle Andreassen

11/6/2017
More
Lina Sandell arbeidet som redaktør og forfatter, men mest kjent er hun for salmene. Hun skrev nærmere 2000 sangtekster, og startet å dikte allerede som barn. Det sies at hun likte å sitte i et stor Aske-tre som fremdeles står på tunet ved barndomshjemmet hennes. Når man sitter i et slikt tre må man nødvendigvis komme tett på naturen. Silje Kivle Andreassen er sokneprest i Holmlia menighet.

Duration: 00:04:49


Skaperverket er ikke til salgs ved Vidar Kristensen

11/2/2017
More
Det er et grotesk paradoks at flertallet av dem som sulter i verden, driver med jordbruk, husdyrhold og fiske. De som sulter, er mennesker som arbeider med å produsere mat. Andres jakt på økonomisk vinning får ofte fatale konsekvenser for dem som i utgangspunktet har minst. Det er gjort mange globale konsekvensutredninger når det gjelder dette, men altfor ofte mangler viljen til å ta konsekvensen av konsekvensutredningene. Vidar Kristensen er forfatter og prosjektleder for...

Duration: 00:04:26


Mennesker er ikke til salgs ved Vidar Kristensen

11/1/2017
More
Det handler om å se andre menneskers behov, tilby en hjelpende hånd og ta seg tid til å lytte når noen trenger en som hører. Det handler om hvordan hver og en av oss kan hjelpe hverandre til å stå oppreist, til å oppleve trygghet og frihet. Det handler om å forstå at vi selv ikke er mer verd enn andre mennesker, men at vi alle er unike og like verdifulle. Vidar Kristensen er forfatter og prosjektleder for reformasjonsmarkeringen i Norge.

Duration: 00:04:13


Frelsen er ikke til salgs ved Vidar Kristensen

10/31/2017
More
Fristelsen til å gjøre religion til en salgsvare er fortsatt til stede. Det fins miljøer der mennesker blir lurt av ledere som bruker tro og religion som middel for å øke egen makt og rikdom. Noen ledere tilbyr forbønn mot betaling, og forkynnelse kan av og til kombineres med sterkt press om å gi pengegaver. Vidar Kristensen er forfatter og prosjektleder for reformasjonsmarkeringen i Norge.

Duration: 00:03:54


Nåde ved Vidar Kristensen

10/30/2017
More
Konfirmantene i Ål i Hallingdal ville finne ut hva folk i bygda forbant med ordet "nåde". De jobbet grundig med ordet, og deretter gikk de inn for å drive litt skikkelig folkeopplysning i Ål. De tok med seg mikrofon og kamera på et kjøpesenter, og la ut resultatet som en video på YouTube. Vidar Kristensen er forfatter og prosjektleder for reformasjonsmarkeringen i Norge.

Duration: 00:03:27


Å bli berørt ved Sara Moss-Fongen og Petter Skippervold

10/26/2017
More
Det er ikke alltid folk vet på forhånd hvor intense følelser som kan dukke opp ved endringer i livet. En ting er jo hva vi tror vi trenger. En annen ting er hva vi faktisk trenger. Praktiske ting rundt for eksempel en begravelse er viktige – men det vi egentlig trenger, er kanskje plass til å sørge. Det har religionen et språk for, og det gjøres det plass til i kirka eller kapellet. Sara Moss-Fongen er prest i Hamar domkirke og Petter Skippervold er redaktør i forlaget Verbum

Duration: 00:03:20


Et endringshus ved Sara Moss-Fongen og Petter Skippervold

10/25/2017
More
I kirka blir det veldig tydelig at det ikke er godt for mennesket å være alene. Nytt liv ved døpefonten, barn som får 4-årsboka, konfirmanter som undrer seg over de store spørsmålene, brudepar som kysser, vakker, stemningsfull kormusikk og et siste farvel med noen som er borte. Sara Moss-Fongen er prest i Hamar domkirke og Petter Skippervold er redaktør i forlaget Verbum

Duration: 00:03:01


Å lære med hjertet ved Sara Moss-Fongen og Petter Skippervold

10/24/2017
More
Bønnen sier noe om det vi trenger: mat, relasjon, tilgivelse, fremtidshåp. Og alt dette er noe vi lærer med hele kroppen. Gjennom erfaring av å være sulten forstår vi at det er godt og viktig å få mat. Gjennom å følge oss alene og isolert, forstår vi at det er godt å være sammen. Vi erfarer at tilgivelse er helt nødvendig for å leve godt sammen. Når vi lærer med hjerte blir vi trygge, og våger å se lysere på fremtiden. Sara Moss-Fongen er prest i Hamar domkirke og Petter Skippervold er...

Duration: 00:02:55


Salmeskatten ved Sara Moss-Fongen og Petter Skippervold

10/23/2017
More
Menneskene som lever i dag har de samme lengslene og spørsmålene som dem som levde før oss og kommer etter oss. Temaene som tas opp i de gamle salmene angår oss også i dag. Sinne og sorg, kjærlighet og glede. Disse tingene som alle har i seg. Og det som gjør at tekstene fortsatt lever og at salmene vil bli sunget og overleve i neste generasjon. Sara Moss-Fongen er prest i Hamar domkirke og Petter Skippervold er redaktør i forlaget Verbum

Duration: 00:03:20


Jesu stamtavle ved Stefan Heggelund

10/19/2017
More
Et godt botemiddel mot både kristen moralisme og frykt, er å se på Jesu ætteliste. Du vet, den delen av Matteusevangeliet det er så lett å hoppe over fordi det er så ulidelig kjedelig å lese ættelister. Det viktigste i den er, selvfølgelig, at den skal bekrefte at Jesus stammer fra David. Men vi skal bite oss merke i noe annet. Denne ættelisten bryter med det som var vanlig med jødiske ættelister på den tiden: den nevner kvinner. Stefan Heggelund er stortingsrepresentant for Høyre.

Duration: 00:03:41


Tvilen ved Stefan Heggelund

10/18/2017
More
Tvilens paradoks er at vi trenger den selv om vi også må kvitte oss med den. Den hjelper oss med å forholde oss til virkeligheten, til å tenke oss om, undersøke og resonnere. Det er tvilen på sitt beste. Men tvilen kan også være slitsom. Den kan gjøre at vi lever i usikkerhet. Vi kan tvile på oss selv. Kanskje - i øyeblikk der livet går oss imot, tviler vi på dem vi har rundt oss. Dette er tvilen på sitt verste. Stefan Heggelund er stortingsrepresentant for Høyre.

Duration: 00:03:28

See More