Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
Pakzads Polemik-logo

Pakzads Polemik

6 Favorites

Systemkritisk taleradio

Systemkritisk taleradio
More Information

Location:

Denmark

Description:

Systemkritisk taleradio

Language:

Danish


Episodes

Dannelseskrisen

12/10/2017
More
Hvad er uddannelse egentlig? Dette fundamentale spørgsmål må stilles igen og igen, for det giver ikke sig selv. Hvad uddannelse er, og hvilke funktioner den skal tjene, er konstant genstand for politiske og private fortolkninger og krav. I aften taler vi om uddannelsesinsitutionernes eksistensberettigelse, de mange besparelser på uddannelsesområdet, og den stadigt mere virksomhedslignende styring af universiteterne. Aftenens gæster er tre studerende: Anton Bech Jørgensen, Nana Bech og Rasmus...

Duration: 00:55:00


Gældssamfundet

12/3/2017
More
Vi er gældsmennesker i et lånefinansieret forbrugssamfund. Den moderne klassekamp mellem arbejdere og kapitalistklassen er nu også en kamp mellem skyldnere og kreditorer. Det mener aftenens gæst, professor Mikkel Thorup, forfatter til bogen Du Skylder! om gældens idehistorie. Sammen taler vi om gældens moralske og politiske dimensioner, dens iboende magtforhold, og diverse aktuelle former for gældsmodstand.

Duration: 00:55:00


Al magt til borgerne!

11/26/2017
More
Frasalg af offentligt ejede virksomheder til en slik. Skattereformer der leder til tab i indtægter og gæld i milliardklassen. Bankpakker, der socialiserer gæld og privatiserer profit. Og en offentlighedslov, der forhindrer borgerne i at få indsigt i magtens beslutningsprocesser. Hvad siger disse 'møgsager' om demokratiets tilstand? I aften tager vi pulsen på det danske demokrati. Aftenens gæster er forfatterne til den nye debatbog 'Tæm Eliten,' og de mener, at en forholdsvis lille elite...

Duration: 00:55:00


Pakzads Polemik 19-11-2017

11/19/2017
More
Systemkritisk taleradio. Polemik [pol?'mig]: Den praksis der går ud på at diskutere og bestride betydningsfulde emner af filosofisk, politisk eller videnskabelig karakter. Pakzads Polemik er taleradio om kultur, system- og ideologikritik. Her stilles de herskende samfundstendenser, begreber og standpunkter til genstand for kritisk eftertanke. Poya Pakzad vil uge for uge tage et nyt eller gammelt begreb, begivenhed eller fænomen op til diskussion, altid ledsaget af en fagkyndig gæst. Sammen...

Duration: 00:55:00


Venstrefløjens Puls del 2 (2/2)

11/10/2017
More
Anden del af programmet om Venstrefløjens Puls drøfter, om hvorvidt den antikapitalistiske kamp i det gældsdrevne forbrugssamfund reelt har flyttet sig ud af arbejdspladsen? Foregår klassekampen mellem lønarbejdere og arbejdsgivere nu i stedet imellem skyldner på den ene side og kreditor på den anden? Derudover drøfter aftenens panel – der består af sociolog Pil Christensen, MF Pelle Dragsted (EL) og politisk teoretiker Malte Frøslee Ibsen – også ”identitetspolitikken” og hvad venstrefløjens...

Duration: 00:53:41


Venstrefløjens Puls del 1 (1/2)

11/10/2017
More
Første del af programmet om Venstrefløjens Puls tager fat i spørgsmålet om det danske demokratis tilstand, samt hvilke konkrete muligheder der findes til at styrke de demokratiske institutioner. Hvad skal der til for at etablere et radikalt demokrati i Danmark og Vesten, der også omfatter samfundenes økonomiske sfære? Disse og flere spørgsmål diskuterer aftenens panel bestående af politisk teoretiker Malte Frøslee Ibsen, sociolog Pil Christensen og MF Pelle Dragsted (EL)

Duration: 00:54:43


Nørrebros indvandringshistorie med Garbi Schmidt

11/5/2017
More
Hvad tænker du, når du hører ordet ”Nørrebro”? For nogle er bydelen et eksempel på velfungerende, etnisk mangfoldighed og solidaritet på tværs af stand, klasse og religion. For andre er stedet et vidnesbyrd om multikulturalismens fælder, bandekriminalitet, sociale trængsler og kultursammenstød. Mindre kendt er det, at dette splittede syn på Nørrebro og dets mangfoldighed har karakteriseret bydelen siden dens oprettelse i 1852. Nørrebro har fra begyndelsen været genstand for indvandring fra...

Duration: 00:55:00


Dansk Kapitalisme og Demokratiets Forfald

10/29/2017
More
Hvordan opstod kapitalismen i Danmark? Det prøver aftenens gæst, politisk økonom og forfatter Anders Lundkvist, at svare på i hans nye bog 'Dansk Kapitalisme: Gennembrud, Storhed og Stagnation.' Ifølge Lundkvist har kapitalismen godtnok været dominerende siden slutningen af det 19. århundrede, men den blev først rigtigt enerådende med nyliberalismens gennembrud i 1980erne. Aftenens program er en tour de force udi den marxistiske historieopfattelse og kapitalismekritik.

Duration: 00:55:00


Brun feminisme med Khaterah Parwani

10/20/2017
More
Pakzad er taget på besøg hos Exitcirklen for at tale med projektleder, debattør og feminist Khaterah Parwani, der sammen med hendes brune medfeminister har erklæret kamp mod kvindeundertrykkende normer i samfundet og i familien. Men hvad er “brun feminisme” egentlig, og hvad berettiger dens eksistens som en særskilt retning inden for kvindekampen? Dette og meget mere kan du få svar på i aftenens udsendelse af Pakzads Polemik.

Duration: 00:54:44


Lærer-Lockout og Magtens Veto med Peter Kofod

10/15/2017
More
Kontroversen omkring lærer-lockouten fra 2013 i konflikten mellem Kommunernes Landsforening (KL) og Lærernes Centralorganisation er genopblusset. Det drejer sig om udgivelsen af en ny bog skrevet af den dobbelte cavlingsprismodtager Anders-Peter Mathiasen, der rummer nye oplysninger fra kilder, der genbekræfter, at der fra begyndelsen af overenskomstforhandlingerne har været et tæt parløb mellem den forhenværende socialdemokratiske regering og KL. Har der været en såkaldt "lokumsaftale,"...

Duration: 00:55:00


Tolerance – tålsomhed eller hensyn?

10/8/2017
More
Aftenens emne handler om begrebet og konceptet tolerance. Tolerancen siges at være en central værdi i det liberaldemokratiske samfund, men hvad begrebet betyder, har været genstand for definitionsdebatter siden antikken. Aktuelt kan man sige, at der findes to herskende definitioner af tolerance, som præger den politiske diskurs. Dels forstås tolerance som tålsomhed – altså evnen til at udholde smerte eller trække på skuldrene af krænkende udsagn og udtryk. Ifølge denne definition er det...

Duration: 00:55:00


Pakzads Polemik 01-10-2017

10/1/2017
More
Systemkritisk taleradio. Polemik [pol?'mig]: Den praksis der går ud på at diskutere og bestride betydningsfulde emner af filosofisk, politisk eller videnskabelig karakter. Pakzads Polemik er taleradio om kultur, system- og ideologikritik. Her stilles de herskende samfundstendenser, begreber og standpunkter til genstand for kritisk eftertanke. Poya Pakzad vil uge for uge tage et nyt eller gammelt begreb, begivenhed eller fænomen op til diskussion, altid ledsaget af en fagkyndig gæst. Sammen...

Duration: 00:55:00


Pakzads Polemik 01-10-2017

10/1/2017
More
Systemkritisk taleradio. Polemik [pol?'mig]: Den praksis der går ud på at diskutere og bestride betydningsfulde emner af filosofisk, politisk eller videnskabelig karakter. Pakzads Polemik er taleradio om kultur, system- og ideologikritik. Her stilles de herskende samfundstendenser, begreber og standpunkter til genstand for kritisk eftertanke. Poya Pakzad vil uge for uge tage et nyt eller gammelt begreb, begivenhed eller fænomen op til diskussion, altid ledsaget af en fagkyndig gæst. Sammen...

Duration: 00:55:00


Prekariatet: En ny klasse eller et livsvilkår?

9/24/2017
More
Nedskæringer, velfærdsforringelser, korttidsansættelser, indkomstnedgang og stadig flere 'working poor.' Usikkerhed og utryghed har for alvor ramt den danske arbejdsstyrke, der for en voksende dels vedkommende står uden faglig repræsentation, indkomstsikkerhed og pensionsordninger. Vi oplever derfor i disse dage et veritabelt rettighedstab, og mange lever det man i forskningssprog kalder et 'prekært liv.' Dvs. et liv præget af økonomisk utryghed og eksistentiel sårbarhed. Nogle mener, at...

Duration: 00:55:00


Kreativ aktivisme og social forandring

9/17/2017
More
Fra et klassisk politisk magtperspektiv har der alle dage været en tendens til at overse sociale faktorer, der ikek har den store militær eller økonomiske slagkraft. Men der er nu engang faktorer, der måske alligevel har – og måske i højere grad burde have –indflydelse på den førte politik. Aftenens gæster mener, at fænomenet "kreativ aktivisme" er en sådan faktor, hvor borgere, foreninger og civilsamfundet ad udenomsparlamentariske, opfindsomme veje udøver en markant indvirkning på...

Duration: 00:55:00


Et systemkritisk liv – dengang og i dag

9/10/2017
More
Hvordan har det at være kritisk over for systemet – staten og kapitalismen – ændret sig fra 60erne og 70erne og frem til i dag? Aftenens emne er aftenens gæst: kulturhistoriker og litterat, Morten Thing, og hans selvbiografi Min egen historie. Thing har været med fra den spæde begyndelse og har medvirket i langt det meste på den radikale venstrefløj: Studenteroprøret, atommarchen, Vietnamkomitéerne, 14-dages-bladet politisk revy, som aktiv forfatter, samfundsrevser og meget mere. Af samme...

Duration: 00:55:00


Klimaforandringerne – krisen over dem alle (II)

9/1/2017
More
Katastrofale oversvømmelser i Houston, Indien, Nepal og Bangladesh, dødbringende mudderskred i Sierra Leone, og iskapper der smelter, som aldrig før. Tusinder er døde af de aktuelle klima-katastrofer og millioner er gjort hjemløse. Den globale opvarmning er en realitet og det voldsomme uvejr, vi er vidne til, er en af dens mange ansigter. I aften taler vi om behovet for en koordineret, kollektiv og global klimahåndtering. Vi diskuterer, hvordan det stadig større individ-fokus på grøn...

Duration: 00:53:37


Om "vrede unge mænd" med sociolog og forfatter Aydin Soei

8/25/2017
More
Hvad er fællesnævneren for de mennesker, hovedsageligt ’vrede unge mænd,’ der ender som hardcore kriminelle i bandemiljøer eller som voldsparate radikaliserede islamister? Aftenens program handler om risikoadfærd, bandekriminalitet og radikalisering. Aydin Soei er sociolog og forfatter og fortæller om de sociale kilder og forhold, der betinger risikoadfærd og bevirker, at unge ender ud i den kriminelle løbebane.

Duration: 00:54:36


Driften mod superprofitter – Vesten og ’resten’

8/20/2017
More
Driften efter stadig større profitter baserer sig på udbytning af de fattigste lande. Sådanne "profitter, der slår gennemsnittet" er omdrejningspunktet i Karen Helveg Petersens nye kritiske bog Rentekapitalisme. Bogen, der i teori og empiri handler om moderne kapitalisme og imperialisme, kaster lys på, hvordan Vesten og globale selskaber formår at fortsætte kolonitidens udnyttelse af den 3. Verden. Det er kapitalismekritik i klassisk marxistisk forstand.

Duration: 00:55:00


Den antropocæne ideologi

8/13/2017
More
Klimaforskere og geologer mener, at vi trådt ind i en ny epoke. Den såkaldte "antropocæne epoke." En epoke, hvor mennesket har haft så stor indflydelse på klimaet, at vi har skabt varige ændringer i atmosfærens kemiske sammensætning og jordens sedimentlag. Men spørgsmålet om den antropocæne epoke er ikke blot en geologisk diskussion. Det er tillige et begreb, der har haft sit indtog i populærkulturen, i den humanistiske forskningsverden, i kulturverdenen og i medierne. Ifølge aftenens gæst...

Duration: 00:55:00

See More