Podpeth-logo

Podpeth

3 Favorites

Mae’r brodyr Hywel ac Iwan Pitts yn cyflwyno Podpeth, Y Podlediad Cymraeg - cyfres gyfredol, goeglyd a ddadleuol.

Mae’r brodyr Hywel ac Iwan Pitts yn cyflwyno Podpeth, Y Podlediad Cymraeg - cyfres gyfredol, goeglyd a ddadleuol.
More Information

Location:

United Kingdom

Description:

Mae’r brodyr Hywel ac Iwan Pitts yn cyflwyno Podpeth, Y Podlediad Cymraeg - cyfres gyfredol, goeglyd a ddadleuol.

Twitter:

@podpeth

Language:

Welsh


Episodes

BONWS - Mathonwy Llwyd

10/4/2017
More
Ein gwestai arbennig wythnos yma ydi Mathonwy Llwyd (Y Reu). Mae o’n trafod gitars, Y Reu, yr SRG, bod yn athro, ac hefyd yn ateb eich cwestiynau Twitter. Dilynwch Y Reu ar Twitter @y_reu, hoffwch ar Facebook @yreumusic - neu gwrandewch ar SoundCloud - https://soundcloud.com/y-reu

Duration: 01:07:46


Podpeth #45 - “Acagnacnag”

10/2/2017
More
Wythnos yma, mae Elin yn dysgu’r hogiau am y gwahaniaeth rhwng “ac” ac “ag”, mae Hywel yn trio cyfathrebu heb ddefnyddio geiriau ac mae Iwan yn teimlo bod y Podpeth yn cyrraedd low point. Mathonwy Llwyd o Y Reu sydd yn ateb eich cwestiynau Twitter. Hefyd, mae gan Dad syniad newydd - “Prawf Sgrin”.

Duration: 01:19:25


Podpeth #44 - “Um Bongo Mags”

9/18/2017
More
Podpeth hir iawn wythnos yma, ond ddim Bonws, felly mae’n iawn yndi? Mae Hywel ac Elin yn mynd ar wyliau ac mae Iwan yn dynwared Tom Jones. Yn Class Cymraeg, ‘da ni’n cael fwy o ddiarhebion, ac efallai bod ni’n clywed yr Odpeth gwaethaf erioed - “Irma Help Kids With Porn Money”. Sori. Hefyd, mae gan @SpursMel syniad am ffilm - KGBale.

Duration: 01:49:09


BONWS - Hywel Williams

9/13/2017
More
Ei’n westai arbennig wythnos yma ydi Hywel Williams, gwleidydd Plaid Cymru ac Aelod Seneddol dros Arfon. Mae Hywel yn ateb eich cwestiynau Twitter ac yn trafod Jeremy Corbyn, Jacob Rees-Mogg, Brexit, Boris Johnson a choginio! Dilynwch Hywel ar Twitter - @HywelPlaidCymru.

Duration: 01:26:32


Podpeth #43 - “Geriatric Mutant Ninja Plwmsans”

9/11/2017
More
Mae Iwan yn ail-ddychmygu y Gruffalo o’r newydd, mae Elin yn dyfal donc yn Class Cymraeg, mae Hywel yn holi Hywel (Williams AS) ac mae @SpursMel yn pitchio SyniaDad newydd - “2050″. Fydd y Bonws gyda sgwrs cyfan efo Hywel Williams allan yn fuan… Dilynwch ni ar Twitter @podpeth a cysylltwch drwy’r wefan - podpeth.com

Duration: 01:26:10


Podpeth #42 - “Ma’ Wcw Yn Hyll a Sgeri”

9/4/2017
More
Cyfarchion! Spoiler Alert - mae Elin, Hywel ac Iwan yn trafod Game of Thrones wythnos yma, ac yn ailgreu golygfa yn y Gymraeg. Mae Elin yn siarad am faint o sgeri ydi Wcw, ac yn dysgu’r hogia am cyplysnodau yn Class Cymraeg, ac mae Hywel wedi bod ar RADIO CYMRU wythnos yma, a di Iwan ddim yn hapus am y peth! Hefyd, mae gan Dad syniad newydd - “Sêl Y Sêr”.

Duration: 01:12:37


Podpeth #41 - Steddfod 2017

8/28/2017
More
Shwmae! Podpeth - Steddfod Sbeshal! Wel, dim o Bodeds, ond wedi ei recordio yng Nghaernarfon wythnosau wedyn. Mae Elin yn dysgu’r hogiau am do bach, mae Iwan yn nôl gyda Odpeth (Hebog a Neidr yn Ennyn Gwŷdd), a chawn glywed cân arbennig Hywel i Tommo o’r Eisteddfod, a pherfformiad stand-up Iwan yn noson Cabarela! Hefyd, mae Dad yn nôl gyda SyniaDad newydd - “Procar Poeth”.

Duration: 02:00:30


Podpeth #40 - “Ffabouffe”

7/31/2017
More
Wythnos yma mae Elin, Hywel ac Iwan yn sôn am sound system Dan Owen, Jim Dyson, a hunllef gwaethaf atheists, tra mae Hywel yn cael vanilla latte sy’n achosi meigryn. Mae Elin yn dysgu’r ‘ogia am tafodiaeth, a mae Iwan yn cyflwyno Odpeth od iawn - Ti Ddim Ar Ben Dy Hun. Hefyd, mae @SpursMel efo SyniaDad newydd - “Cadair Cerddorion”.

Duration: 01:17:02


Podpeth #38 - “Umami!”

7/17/2017
More
Wythnos yma mae Elin, Hywel ac Iwan yn trafod Umami, y blas sydd ddim yn sur, chwerw, hallt neu felys. Hefyd ar yr agenda mae Wacky Races, Elon Musk, mabolgampau ac enwau brenhinol. Dim gwestai wythnos yma, ond mae ‘na Odpeth - Jackson Chwilod (Pollock), ac mae Elin yn dysgu’r hogiau am dybl N ac R a’r goben yn Class Cymraeg. Hefyd, mae @SpursMel efo SyniaDad newydd - “O Bacchus I’r Bar”.

Duration: 01:49:20


Podpeth #37 - Gŵyl Arall 2017

7/9/2017
More
Er bod yr hogiau heb gael gwahoddiad i recordio podlediad arbennig yn fyw o Ŵyl Arall, mi wnaethom fynd a’r recordydd sain lawr i Gaernarfon yn ystod yr wyl ar b’nawn Dydd Sadwrn yn yr haul, a dros awr mewn 4 leoliad gwahanol, mi wnaethom lwyddo i recordio… Podpeth! Dim Elin, SyniaDad, Class Cymraeg, Postpeth, Gwestai Arbennig ‘na Odpeth wythnos yma, mond Iwan a Hywel yn yfed ac yn mwydro. Mwynhewch!

Duration: 00:45:20


BONWS - Elan Grug Muse

7/3/2017
More
Mae Grug Muse yn siarad orthography, teganau reslo a gwleidyddiaeth mewn BONWS Podpeth arbennig. Dilynwch Grug ar Twitter (@Elan_Grug) - cyfrol newydd (Ar Ddisberod) allan rwan yn y siop(au).

Duration: 01:05:52


Podpeth #36.5 - “Dai Sgyffaldi 2″

6/27/2017
More
Rhan 2 o Podpeth 36! Yn y bennod yma mae Hywel, Elin ac Iwan yn trafod hanes cymeriadau comedi Cymru, Wetherspoons, a chwmnïau Cymraeg! Mae Miss Elin yn dysgu’r hogiau’r gwahaniaeth rhwng gyrru, anfon a danfon yn Class Cymraeg. Hefyd, mae gan Dad syniad newydd - “Y Targed”. Cysylltwch drwy’r wefan (podpeth.com) yn anhysbys, neu’n gyhoeddus drwy Twitter - @Podpeth

Duration: 01:11:58


Podpeth #36- “Dai Sgyffaldi”

6/26/2017
More
Rhan 1 o Podpeth 36! Yn y bennod yma mae Hywel, Elin ac Iwan yn trafod newyddiaduraeth, gwleidyddiaeth, y gwahaniaeth rhwng chick pea a runner bean, a pam bod Rupert The Bear yn gwisgo’r trowsus ‘na?! Yn ymuno dros y we o Abertawe yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf mae’r bardd Elan Grug Muse, sydd yn ateb eich cwestiynau Twitter! Mae cyfrol newydd Grug (Ar Ddisberod) ar gael rŵan. Mae Iwan hefyd yn cyflwyno Odpeth yr wythnos (Sgert Cwl). Cadwch lygad allan am Ran 2 (Podpeth 36.5) i...

Duration: 01:08:44


Podpeth #35 - “Plismon Cachu Trwsus”

6/12/2017
More
Gyda senedd grog a dyfodol ansicr, mae Elin, Hywel ac Iwan yn trafod rhyw ar teli, Rastafarianism ac yoga! Mae Miss Elin yn dysgu’r hogia sut i dreiglo yn gywir yn Class Cymraeg, mae Hywel yn cyflwyno Odpeth yr wythnos (”Bark Zuckerberg”), ac mae Iwan yn gofyn y cwestiynau pwysig i gyd fel “pwy fysa’n curo mewn ffeit - Sting ta Rag’N'Bone Man?”. Hefyd, mae Dad (@SpursMel) efo SyniaDad newydd - “Fy Hoff Raeadr”.

Duration: 01:34:02


Podpeth #34 - “Pleidleisio”

6/5/2017
More
Wythnos yma, mae Hywel, Elin ac Iwan​ yn trafod yr etholiad. Mae Miss Elin yn dysgu’r hogiau’r gwahaniaeth rhwng “cychwyn” a “dechrau”, a phryd i ddefnyddio Y neu Yr. Mae Hywel yn cyflwyno Odpeth yr wythnos (”Marty McFine”), ac yn lle BONWS, mi fydd y BONWS Odpethau yn mynd ar ei’n sianel YouTube (sydd dal yn llwyth o nymbyrs a llythrennau randym fel UCzl9hDsPh1uhnpZS1Ipd9zQ gan nad oes ddigon o danysgrifwyr). Hefyd, mae Dad (@SpursMel ar Twitter) efo SyniaDad newydd - “Yr Ods”.

Duration: 01:14:40


BONWS - Elidyr Glyn

5/31/2017
More
Mae Elidyr Glyn (Bwncath, enillydd 1af Tlws Alun “Sbardun” Huws) yn siarad gwleidyddiaeth, cerddoriaeth, Heno a Rownd a Rownd mewn BONWS Podpeth arbennig. Dilynwch Bwncath ar Twitter (@bwncathband).

Duration: 01:07:05


Podpeth #33 - “Ansensitif”

5/29/2017
More
Mae Hywel ag Elin yn hungover (eto) ar Ddydd Llun Gŵyl y Banc, ac mae Iwan yn benderfynol o fod yn ddwys drwy son am derfysgaeth. Mae Miss Elin yn dysgu’r hogiau sut i ddweud os ydi gair yn fenywaidd neu wrywaidd, mae Iwan yn cyflwyno Odpeth yr wythnos (”Tigerist”), ac ar ôl i bethau droi yn ddifrifol, mae Hywel yn cytuno i fod yn gyfrifol am Odpeth wythnos nesaf. Elidyr Glyn (Bwncath) sydd yn ateb eich cwestiynau Twitter (@Podpeth). Hefyd, mae @SpursMel efo SyniaDad newydd - “Lleoli’r...

Duration: 01:49:52


BONWS - Elidir Jones

5/24/2017
More
Bass, beics, boardgames a Büber (?!) - Elidir Jones (Fideo Wyth, Plant Duw, Y Porthwll, a mwy!) ydi ein gwestai arbennig wythnos yma! Dilynwch Elidir ar Trydar (@ElliotSquash).

Duration: 01:04:44


Podpeth #32 - “Clwb Tatws Alaw Gin”

5/22/2017
More
Mae Hywel, Iwan ag Elin yn hungover yn y bennod yma, ac yn siarad am amryw o bethau dibwys a gwirion. Mae Miss Elin yn dysgu’r hogiau am arddodiaid, mae Iwan yn cyflwyno Odpeth yr wythnos (”Haka Na’n Mental”), ac mae Hywel yn switchio off. Elidir Jones (@ElliotSquash, Fideo Wyth, Plant Duw, Y Porthwll, Griff Y Ci, ayyb) sydd yn ateb eich cwestiynau Twitter (@Podpeth). Hefyd, mae @SpursMel efo SyniaDad newydd - “Styffylau”.

Duration: 01:32:43


BONWS - Lisa Angharad

5/17/2017
More
Wythnos yma, mae’r hyfryd Lisa Angharad yn siarad taboobs, telly a terrorists gydag Iwan, Hywel ag Elin. Gigs gwaethaf, gwers canu, prudish Mexicans, economics, sex-ed Sweden a llwyth mwy yn cael ei drafod. Mae gan Lisa flog (taboob.co), ac mae hi’n gweithio ar nofel, podcast, ffilm, a Monothigh (the Musical).

Duration: 01:02:38

See More