pixel
Raport Gospodarczy-logo

Raport Gospodarczy

71 Favorites

More Information

Location:

Warszawa, Poland

Genres:

Economics

Description:

Kursy walut, aukcje obligacji, wskaźniki giełdowe, wycena spółek, budżet, bezrobocie, reforma emerytur, kredyty hipoteczne, strefa euro, lokaty... To tematy, które pojawiają się w Raportach Gospodarczych. Rozmawiamy z ekspertami i wyjaśniamy mechanizmy i wydarzenia z polskiej i światowej gospodarki.

Language:

Polish


Episodes

To źródło RSS nie będzie już aktualizowane. Wszystkich słuchaczy zapraszamy

2/5/2014
More

Duration: 00:00:23


Teraz Solska - podsumowanie debaty "Nasze emerytury" w TOK FM

9/12/2013
More

Duration: 00:54:10


Nasze emerytury - odpowiadamy na pytania Słuchaczy. Adam Jasser i Tomasz Ba

9/12/2013
More

Duration: 00:19:47


Nasze emerytury - odpowiadamy na pytania Słuchaczy. Prof. Wojciech Otto i d

9/12/2013
More

Duration: 00:13:55


Ryszard Bugaj i Ryszard Petru. Wpływ reformy na gospodarkę

9/12/2013
More

Duration: 00:13:55


Wiesław Rozłucki, prezes Rady GPW. Wpływ reformy na giełdę

9/12/2013
More

Duration: 00:12:42


Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS. Rola ZUS w systemie emerytalnym

9/12/2013
More

Duration: 00:14:09


Ile w najbli�szym czasie b�dziemy p�aci� za paliwo?

10/5/2012
More
Rozmowa Aleksandry Dziadykiewicz z Urszul� Cie�lak z BM Reflex

Ubezpieczenia niskiego wk�adu w�asnego w kredycie hipotecznym

10/2/2012
More
Rozmowa Aleksandry Dziadykiewicz z Maciejem Samcikiem z Gazety Wyborczej

Ile b�dziemy w najbli�szym czasie p�aci� za paliwo? Maciej G�ogowski rozmaw

9/28/2012

Zatory p�atnicze w ma�ych i �rednich przedsi�biorstwach

9/26/2012
More
M. G�ogowski rozmawia z dr Ann� Jasi�sk�-Biliczak i dr. Bohdanem Wy�nikiewiczem

Zarz�dzanie w ma�ych i �rednich przedsi�biorstwach

9/25/2012
More
Rozmowa Macieja G�ogowskiego z Mariol� Miszczak-Kowalsk� z PARP

Duration: 00:08:32


Urszula Cie�lak, BM Relfex: Na ta�sze tankowanie mo�emy jeszcze poczeka�

9/21/2012
More
Rozmawia Maciej G�ogowski

GUS: W drugim kwartale PKB wzr�s� o 2,4 proc. ''Mamy do czynienia z wyra�ny

8/30/2012

Dane GUS: Bezrobocie na poziomie 12,3 proc., sprzeda� detaliczna 6,9 proc.

8/24/2012
More
Komentarz �ukasza Tarnawy z Banku Ochrony �rodowiska. Rozmawia Maciej G�ogowski

Adam Czerniak o indeksach PMI dla strefy euro i Chin

8/23/2012
More
Rozmawia Maciej G�ogowski

Po wakacjach za olej mo�emy zap�aci� wi�cej ni� za benzyn�

8/17/2012
More
Wi�cej w rozmowie Macieja G�ogowskiego z Rafa�em Zywertem z BM Reflex

Adam Czerniak, Kredyt Bank: Popyt na towary eksportowane z Polski do strefy

8/14/2012

Analiza rynku paliw. Rafa� Zywert, BM Reflex: Niewykluczone, �e kolejne dni

8/10/2012
More

Duration: 00:05:29


Maciej Samcik: Prawdopodobnie z�a s�awa Amber Gold nie by�aby tak du�a, gdy

8/8/2012
More

Duration: 00:07:17

See More