Raport Gospodarczy-logo

Raport Gospodarczy

Economics >

Kursy walut, aukcje obligacji, wskaźniki giełdowe, wycena spółek, budżet, bezrobocie, reforma emerytur, kredyty hipoteczne, strefa euro, lokaty... To tematy, które pojawiają się w Raportach Gospodarczych. Rozmawiamy z ekspertami i wyjaśniamy mechanizmy i wydarzenia z polskiej i światowej gospodarki.

Kursy walut, aukcje obligacji, wskaźniki giełdowe, wycena spółek, budżet, bezrobocie, reforma emerytur, kredyty hipoteczne, strefa euro, lokaty... To tematy, które pojawiają się w Raportach Gospodarczych. Rozmawiamy z ekspertami i wyjaśniamy mechanizmy i wydarzenia z polskiej i światowej gospodarki.
More Information

Location:

Warszawa, Poland

Genres:

Economics

Description:

Kursy walut, aukcje obligacji, wskaźniki giełdowe, wycena spółek, budżet, bezrobocie, reforma emerytur, kredyty hipoteczne, strefa euro, lokaty... To tematy, które pojawiają się w Raportach Gospodarczych. Rozmawiamy z ekspertami i wyjaśniamy mechanizmy i wydarzenia z polskiej i światowej gospodarki.

Language:

Polish


Episodes

Ile w najbli�szym czasie b�dziemy p�aci� za paliwo?

10/5/2012
More
Rozmowa Aleksandry Dziadykiewicz z Urszul� Cie�lak z BM Reflex

Ubezpieczenia niskiego wk�adu w�asnego w kredycie hipotecznym

10/2/2012
More
Rozmowa Aleksandry Dziadykiewicz z Maciejem Samcikiem z Gazety Wyborczej

Zatory p�atnicze w ma�ych i �rednich przedsi�biorstwach

9/26/2012
More
M. G�ogowski rozmawia z dr Ann� Jasi�sk�-Biliczak i dr. Bohdanem Wy�nikiewiczem

Zarz�dzanie w ma�ych i �rednich przedsi�biorstwach

9/25/2012
More
Rozmowa Macieja G�ogowskiego z Mariol� Miszczak-Kowalsk� z PARP

Duration:00:08:32

Dane GUS: Bezrobocie na poziomie 12,3 proc., sprzeda� detaliczna 6,9 proc.

8/24/2012
More
Komentarz �ukasza Tarnawy z Banku Ochrony �rodowiska. Rozmawia Maciej G�ogowski

Po wakacjach za olej mo�emy zap�aci� wi�cej ni� za benzyn�

8/17/2012
More
Wi�cej w rozmowie Macieja G�ogowskiego z Rafa�em Zywertem z BM Reflex

Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads