SBS Filipino-logo

SBS Filipino

SBS (Australia)

We offer extensive coverage of national, homeland and other international news, current affairs and sport.

We offer extensive coverage of national, homeland and other international news, current affairs and sport.
More Information

Location:

Sydney, NSW

Description:

We offer extensive coverage of national, homeland and other international news, current affairs and sport.

Language:

Multilingual

Contact:

SBS Radio Sydney Locked Bag 028 Crows Nest NSW 1585 Australia (02) 9430 2828


Episodes

SBS radio services changing to reflect Australia's changing needs - Serbisyo ng SBS radyo binago para isalamin ang nagbabagong pangangailangan ng Australya

11/18/2017
More
Seven new languages, including Rohingya, Tibetan and Telugu will receive their own SBS language programs while others are being discontinued after a review of the services. Images: SBS Radio review (SBS) - Pitong mga bagong wika kabilang na diyan ang Rohingya, Tibetan, at Telugu ang magkakaroon ng sarili nilang programang pangradyo sa SBS habang ang ilan ay hindi na magpapatuloy matapos ng mga pagsisiyasat na isinagawa. Larawan: Pagsusuri ng SBS radyo (SBS)

Duration: 00:08:31


Melbourne born soprano star to make Australian debut

11/18/2017
More
An international opera star of Sri Lankan origin who has gone on to become a world leading soprano will make her operatic debut in Australia this month. Image: Danielle de Niese (Supplied)

Duration: 00:04:45


From Philippines to Australia, music is his language

11/17/2017
More
Blessed with many talents, for Bryan Yap music is his language. While migrating to Australia to be with his wife, he did not give up on pursuing his love for music and this includes singing on stage for the people.

Duration: 00:25:01


Let's enjoy the 2017 Philippine Festival! - Tayo na't makisaya sa 2017 Philippine Festival!

11/17/2017
More
It's the end of the week, are you looking for an event to go to? Bring your friends and family to the 2017 Philippine Food and Culture Festival. Taste delicious Filipino cuisine, enjoy games and unwind with the music of Filipino artists. - Katapusan ng linggo na naman, naghahanap kaba ng kaganapan na mapupuntahan? Dalhin ang mga kaibigan at kapamilya sa 2017 Philippine Food and Culture Festival. Tikman ang masarap na mga pagkaing pinoy, makisaya sa mga paligsahan at mag-unwind sa musikang...

Duration: 00:06:00


Get to know President Duterte's clothes designer

11/17/2017
More
Do you know who designs the President's clothes? A Mindanao designer from Chardin Davao named Richard Pulache designs the President's clothes including the checkered polo shirts that became a hot fashion in the Philippines, barong and pants.

Duration: 00:08:56


Multi-million Dollar Investment in Community Language classes in NSW - Multi Milyong Dolyar na pamumuhunan para sa mga klase sa Wika ng Komunidad ng NSW

11/17/2017
More
One of Australia's most multicultural states has made a multi-million dollar investment in community language classes. 34,000 students across New South Wales study a second language out of school hours. They're taught by over two and a half thousand teachers. - Isa multi-kultural na estado ng Australya ay nakagawa ng ilang milyong dolyar na pamumuhunan sa mga komunidad na nagtuturo ng mga Wika. Tatlumpu't apat na libong estudyante sa buong New South Wales ang nag-aaral ng ikalawang wika...

Duration: 00:05:29


Escalante Report - Escalante Report

11/16/2017
More
The Philippines and China agree to work together against the drug syndicates - Pilpinas at Tsina nagkasundo magtulungan laban sa mga sindikato ng bawal na gamot

Duration: 00:05:41


Mental Health Treatment and your DNA - Mental Health Treatment and your DNA

11/16/2017
More
New research finds that 50% of people living in Australia have experienced a mental health issue in their lifetime, while 67% believe that their mental health treatment can be improved. Clinical geneticist Associate Professor Les Sheffield tells how your DNA can assist in finding suitable treatments fro those struggling with mental health issues - Ayon sa panibagong pagsasaliksik napag alaman na 50% ng mga naninirahan sa Australya ay nakaransa ng mental health isyu habang 67% ang naniniwala...

Duration: 00:08:09


Debate on same-sex marriage bill begins in parliament - Debate on same-sex marriage bill begins in parliament

11/16/2017
More
Debate on a bill to legalise same-sex marriage has begun in the Senate while Malcolm Turnbull and Bill Shorten push to change the Marriage Act before parliament rises for Christmas. Nearly 62 percent of those who voted in the postal survey chose to legalise same-sex marriage, with the 'Yes' vote winning a majority in every state and territory. - Nagsimula ang pagtalakay sa panukala para same sex marriage sa Senado. Kasabay nito tintulak nina Punong Ministro Malcolm Turnbull at Lider ng...

Duration: 00:06:51


Pacific climate threat a focus for UN summit - Banta ng climate change sa bansa sa Pacific pokus ng UN summit

11/16/2017
More
Almost 200 nations are meeting in Germany to nail down the details of implementing the Paris Agreement, aimed at curbing global temperature rises. Germany and France's leaders have made strong political statements at the beginning of the crucial high-level discussions of the United Nations climate conference. - Mayroon halos 200 bansa ang dumalo sa pagpupulong sa Germany upang mailatag ang mga pang huling detalye sa Paris Agreement na naglalayong malimita ang patuloy na pag taas ng...

Duration: 00:08:00


Help available for depression and anxiety before or after childbirth - Tulong para depression at anxiety sa mga buntis o matapos manganak

11/16/2017
More
People preparing to become parents are being urged to better educate themselves about the dangers of depression and anxiety which can strike before or after childbirth. The condition can be so severe it can put people at risk or self-harm or suicide. And new national guidelines now recommend every woman be screened for mental health issues both before and after the arrival of their baby. - Hinimok ang mga taong naghahanda upang maging magulang na mahusay na turuan ang kanilang mga sarili...

Duration: 00:03:37


Mindanao Report - Mindanao Report

11/15/2017
More
The Armed Forces of the Philippines has sent additional troops to the province of North Cotabato to augment the ongoing operations against an Islamic State-inspired armed group. - Sandatahan Lakas ng Pilipinas nagpadala ng karagdagang pwersa upang tumulong sa operations laban sa grupong kumuha ng inspirasyon sa Islamic State- sa North Cotabato

Duration: 00:09:11


Mental health services deal with aftermath of same sex marriage survey - Tumaas ang pangangailangan sa serbsiyo para mental health ng sinimulan ang same sex marriage survey

11/14/2017
More
Mental health groups have reported a big increase in the number of Australians seeking support services as the public has its say on whether to legalise same-sex marriage - Naiulat ng mga mental health groups ang malaking pag taas sa bilang ng mga Australyanong humihingi ng serbisyo at suporta noong panahon ng nagaganap ang postal survey para sa same sex marriage

Duration: 00:04:08


SBS investigates underground visa market where Australian permanent residency bought and sold - SBS inimbistighan ang underground visa market kung saan mabibili at ipinagbibili ang Australian permanent residency

11/14/2017
More
A visa marriage can be the last resort for those who can't get permanent residency any other way to live in Australia. But it appears trying to get permanent residency through legitimate channels can be just as risky as paying someone to marry you. In a special investigation, SBS Viceland's The Feed explores the underground market where Australian permanent residency is being bought and sold. They find dodgy agents and job brokers, and hear from victims who've lost thousands of dollars in...

Duration: 00:11:49


Talkback: South China Sea dispute

11/13/2017
More
"China is the number one economic powerhouse and we have to be friends. There's a... the other hotheads would like us to confront China and the rest of the world for so many issues. The South China Sea is better left untouched. Nobody can afford to go to war, (not even) the big powers Russia, China, Britain or the United States. It can ill-afford a violent confrontation," says President Rodrigo Duterte. Image: Alleged artificial island built by China at the South China Sea (AAP)

Duration: 00:10:02


The government targets Labor over citizenship - The government targets Labor over citizenship

11/13/2017
More
The federal government is threatening to use its numbers in the House of Representatives to refer Labor M-P's to the High Court over their citizenship status. Image: The Leader of the House Christopher Pyne at Parliament House in Canberra (AAP) - Nagbabala ang pederal na gobyerno na gagamitin ang mga numero nito sa House of Represenatatives upang tumukoy sa Labor M-P sa mataas na hukuman tungkol sa kanilang katayuan sa pagkamamamayan. Larawan: Si Christopher Pyne sa parliyamento sa...

Duration: 00:03:50


Web portal links volunteers with opportunities - Web portal iniuugnay ang mga boluntaryo sa mga oportunidad

11/13/2017
More
Thousands of newly arrived refugees and migrants rely on community organisations for essential services, including social support and employment opportunities. Image: Volunteers at the launch of the new NSW Government website (AAP) - Libu-libong bagong dating na repugi at migrante, ang umaasa sa mga organisasyon sa komunidad para sa mga kailangang serbisyo kasama ang suportang panlipunan at oportunidad sa trabaho. Larawan: Mga boluntaryo sa paglulunsad ng bagong website ng Pamahalaan ng...

Duration: 00:03:25


Support programs helping refugees find employment

11/13/2017
More
Australia's unemployment rate has been hitting record lows, but it's a case of mixed fortunes for our new arrivals. Image: Asmaa Yousif, Hadeel Aldairy, Sharda Jogia, Naila Yousif from the Bilingual Community Engagement program (SBS)

Duration: 00:07:23


News from Queensland - News from Queensland

11/12/2017
More
The leader of opposition in Queensland vowed to reduce the cost of renewing driver's licenses of Seniors. Part of the news brought by Celeste Macintosh. Image: Queensland Driver's license (AAP) - Nangako ang lider ng oposisyon sa Queensland, na bawasan ang halaga ng pagre-renew ng mga lisensya ng mga nakakatandang mamayan ng estado. Bahagi ng mga balitang dala ni Celeste Mcintosh. Larawan: Queensland Driver's license (AAP)

Duration: 00:09:39


Swedish-Australian boxer aiming for a knock out at the Commonweath Games. - Swedish-Australian boxer aiming for a knock out at the Commonweath Games.

11/12/2017
More
Swedish born Anja Stridsman (Anya Streeds-man)is among 13 boxers set to represent Australia at next year's Commonwealth Games on the Gold Coast. Image: Anja Stridsman (SBS) - Ang ipinanganak sa Sweden na si Anja Stridsman (Anya Streeds-man) ay isa sa labingtatlong boksingero na nakahanda ng kumatawan sa Australya sa 'commonwealth games' sa susunod na taon sa Gold Coast. Larawan: Si Anja Stridsman (SBS)

Duration: 00:03:37

See More