Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
SBS Maltese-logo

SBS Maltese

SBS (Australia)

We offer extensive daily coverage of national, homeland and other international news, current affairs and sports through our network of correspondents in Malta and around Australia.

We offer extensive daily coverage of national, homeland and other international news, current affairs and sports through our network of correspondents in Malta and around Australia.
More Information

Location:

Sydney, NSW

Description:

We offer extensive daily coverage of national, homeland and other international news, current affairs and sports through our network of correspondents in Malta and around Australia.

Language:

Maltese

Contact:

SBS Radio Sydney Locked Bag 028 Crows Nest NSW 1585 Australia (02) 9430 2828


Episodes

Viva: Summer with the grandkids - Viva: Il-vaganzi tas-Sajf mat-tfal tat-tfal

12/12/2017
More
Viva: how to enjoy the summer holidays with the grandkids - Viva: Vaganzi tas-Sajf divertenti mat-tfal tat-tfal tiegħek

Duration: 00:05:06


Doris Meilak answers questions about the garden - Doris Meilak twieġeb mistoqsijiet dwar il-Ġnien

12/5/2017
More
Doris Meilak speaks with Vivienne Buttigieg and answers listeners' questions relating to gardening - Doris Meilak titkellem ma' Vivienne Buttigieg u twieġeb il-mistoqsijiet tas-semmiegħa dwar il-ġnien

Duration: 00:09:34


Viva: The best summer trips to take on your own - Viva: L-aqwa destinazzjonijiet għall-vaganzi tas-Sajf

12/5/2017
More
Viva: The best summer trips to take on your own - Viva: L-aqwa destinazzjonijiet għall-vaganzi tas-Sajf

Duration: 00:07:15


Gardening in December with Doris - Fil-Ġnien ma' Doris fl-Istaġun tal-Milied

11/30/2017
More
Gardening in December with Doris - Fil-Ġnien ma' Doris fl-Istaġun tal-Milied

Duration: 00:13:09


Preventing Family Violence - Il-Vjolenza fil-Familja

11/27/2017
More
Preventing Family Violence - Il-Vjolenza fil-Familja

Duration: 00:06:49


Working with millennials - Fuq il-post tax-xogħol ma' kollegi żagħżagħ

11/22/2017
More
Working with younger generations or millennials - Fuq il-post tax-xogħol ma' kollegi żagħżagħ

Duration: 00:06:59


Meeting of the Council of Maltese Living Abroad - Laqgħa tal-Kunsill tal-Maltin li Jgħixu Barra

11/20/2017
More
In October 2017 the Council of Maltese Living Abroad had its annual meeting in Malta with the Minister for Foreign Affairs and Trade Promotions, Carmelo Abela. Professor Maurice Cauchi, one of the Council’s members speaks with Joe Axiaq about the main issues discussed. - F’Ottubru 2017 il-Kunsill tal-Maltin li jgħixu barra, kellu l-laqgħa ta’ kull sena mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin u Promozzjoni Kummerċjali, Carmelo Abela. Il-Professur Maurice Cauchi li huwa wieħed mill-membri...

Duration: 00:13:18


Anthony’s Pastizzi - the largest handmade Pastizzi manufacturers in Melbourne - Anthony’s Pastizzi – l-akbar manifatturi tal-pastizzi maħduma bl-idejn f’Melbourne

11/17/2017
More
Anthony's Pastizzi in Pascoe Vale, Victoria, is a family run business established in 1984. Anthony speaks with Joe Axiaq about how the business has grown to be one of the largest handmade Pastizzi manufacturers in Melbourne. - Anthony’s Pastizzi f’Pascoe Vale, fil-Victoria ilhom jagħmlu l-pastizzi u ħelu ieħor Malti sa mill-1984. Anthony jitkellem ma’ Joe Axiaq dwar kif in-negozju tagħhom kiber u sar wieħed mill-akbar manifatturi tal-pastizzi maħduma bl-idejn f’Melbourne.

Duration: 00:03:54


Avoid falling victim to online fraudsters - Oqgħod attent minn frodi online

11/17/2017
More
The internet has never been more present in our daily lives. We work, shop, play and interact with family and friends online. But more Australians are falling victim to online scams than ever before. The Australian Government’s Stay Smart Online week reminds consumers of how we can stay safe on the net. - Qatt aktar fl-istorja tal-bniedem ma’ l-internet jagħmel parti mill-ħajja tagħna llum. Kulħadd jaħdem, jixtri, jilgħab u jissoċjalizza mal-ħbieb u mal-familja online. L-inizjattiva...

Duration: 00:06:56


Viva: Making a memoir a reality - Viva: Il-kitba tal-istorja ta’ ħajjitna

11/16/2017
More
Everyone has a story. But, have you ever thought about writing it down? For many, it is a cathartic experience. - Kulħadd għandu l-istorja tiegħu, iżda kemm minna jikkunsidraw li jiktbu l-istorja tagħhom. Għal ħafna, din tista’ tkun esperjenza emozzjonali u ta’ serħan il-moħħ.

Duration: 00:07:33


Australia says 'Yes' to same-sex marriage - L-Awstralja tivvota ‘Iva’ għal żwieġ bejn koppji tal-istess sess

11/15/2017
More
It's been a momentous day in Australian politics. Australians have had their say, delivering an almost 62 per cent 'yes' vote for same sex marriage, while about 38 per cent were against it. - Kien mument storiku fl-istorja tal-politika Awstraljana. Il-poplu fl-Awstralja qal kif jaħsibha b’vot permess ta’ servej postali li fih kważi 62 fil-mija ta’ dawk li vvutaw qalu ‘Iva’ għal żwieġ bejn koppki tal-istess sess, waqt li madwar 38 fil-mija vvutaw kontra.

Duration: 00:05:12


Gardening questions - Mistoqsijiet dwar il-ġnien

11/13/2017
More
Doris Meilak answers gardening questions from SBS Radio listeners. - Doris Meilak titkellem ma’ Joe Axiaq u twieġeb il-mistoqsijiet tas-semmiegħa tar-radju tal-SBS dwar il-ġnien.

Duration: 00:13:39


Causes of ear infections - X’jikkaġuna l-infezzjonijiet fil-widnejn

11/13/2017
More
Audiologist, Franklin Cauchi, speaks with Joe Axiaq about what causes ear infections. - L-awdjoloġist, Franklin Cauchi jitkellem ma’ Joe Axiaq l-infezzjonijiet fil-widnejn.

Duration: 00:08:39


New drink driving laws in Victoria - Liġijiet ġodda għal dawk li jinqabdu jsuqu xurbana

11/10/2017
More
Victoria is about to introduce some of the toughest laws in the country for low-range drink-drivers. Offenders caught with blood alcohol levels of between .05 and .07 will now have their licences cancelled immediately. - L-istat ta' Victoria se jintroduċi liġijiet iebsa għal dawk li jinqabdu jsuqu taħt l-effett tax-xorb alkoħoliku. Skont dawn il-liġijiet ġodda, dawk li jinqabdu jsuqu b’livell ta’ xorob alkoħoliku bejn .05 u .07 se jkollhom il-liċenzja tagħhom ikkanċellata immedjatament.

Duration: 00:04:00


The Maltese Saturday Program will be moving to Tuesday 12pm - Il-programm Malti tas-Sibt se jibda jixxandar it-Tlieta f’12pm

11/6/2017
More
The Maltese program on SBS 2 on Saturday at 2pm will be moving to Tuesday at 12noon. - Il-programm Malti fuq SBS 2 nhar ta’ Sibt fis-2pm, issa se jibda jixxandar it-Tlieta f’12pm.

Duration: 00:00:25


New way to save eyesight - Il-ħarsien tal-vista tal-għajnejn

11/3/2017
More
A Sydney ophthalmologist is eyeing off new ways to save our sight. Professor Chandra Bala's scientific breakthroughs are gaining international attention and benefiting patients here in Australia. - Speċjalista tal-għajnejn minn Sydney qed jikkunsidra modi oħra biex iħares il-vista tal-għajnejn. Il-professur Chandra Bala u l-iskoperti xjentifiċi tiegħu qegħdin jattiraw l-attenzjoni tad-dinja u jibbenefikaw minnhom il-pazjenti fl-Awstralja.

Duration: 00:03:53


Viva: Part Time Work and Your Pension - Viva: Id-dritt għall-Pensjoni waqt li taħdem

11/1/2017
More
Part Time Work and Your Age Pension Entitlement - Id-dritt tal-ħaddiem irtirat li jaqla' pensjoni.

Duration: 00:06:33


Depression is the most common mental health issue - Id-Dipressjoni l-aktar komuni fis-saħħa mentali

10/30/2017
More
A survey of mental health awareness suggests two-thirds of Australians believe depression is the country's most common mental health issue. - Stħarriġ dwar is-saħħa mentali jissuġġerixxi li madwar żewġ terzi tal-Awstraljani jemmnu li d-dipressjoni hija l-iktar problema tas-saħħa mentali l-aktar komuni fil-pajjiż.

Duration: 00:05:38


Taking care of fruit trees - Kif nieħdu ħsieb is-siġar tal-frott

10/27/2017
More
Doris Meilak talks about taking care of fruit trees in spring. - Doris Meilak titkellem ma’ Joe Axiaq dwar kif nieħdu ħsieb is-siġar tal-frott fir-rebbiegħa.

Duration: 00:10:53


Viva: The Unwritten Rules of Grandparenting - Viva: Meta nsiru Nanniet

10/25/2017
More
Becoming a grandparent is a major milestone in the journey of life. - Becoming a grandparent is a major milestone in the journey of life.

Duration: 00:08:35

See More