Sgeulachd Deacon Brodie-logo

Sgeulachd Deacon Brodie

BBC

More Information

Location:

United Kingdom

Networks:

BBC

Description:

Tha am 'Mìle Rìoghail' ann an Dùn Eideann na tharraing mòr do na milleanan de luchd-turais a tha a' taghal air Dùn Eideann gach bliadhna. Le buscairean, bùthan agus clobhsaichean beaga dorcha air gach taobh dhen t-sràid, bidh tòrr a' stad aig an taigh-seinnse ainmeil; Deacon Brodie's Tavern. Ach saoil cia mheud dhiubh aig am bheil fios gun deach an "Deacon" fhèin a chrochadh airson eucoir? Canaidh cuid gur ann air an duine seo a chaidh an leabhar ainmeil Dr Jekyll & Mr Hyde a stèidheachadh. Ach cò bh'ann? Agus carson a tha meas aig uibhir air, sa bhaile far an do rugadh e? Seo an sgeulachd aig William Brodie - duine aig an robh tòrr ri chall... Le beachdan bho eòlaichean agus iomhaighean dràma, air aithris le Iain Moireasdan. For the millions of tourists who flock to Edinburgh each year, The Royal Mile is a big draw ... packed with buskers, lined with souvenir shops and with its dark, intriguing little 'closes' either side. Lots of visitors will stop for a refreshment at Deacon Brodie's Tavern, a popular landmark. But how many know that the real life "Deacon" was hanged for his crimes? Who was the man who inspired Stevenson's Jekyll and Hyde? And why does he remain such a figure of affection, in the city of his birth? This is the story of William Brodie - the man who had everything to lose... With expert opinion and drama reconstruction, the programme is presented by John Morrison.

Language:

English


This show will be available later. Please come back then.