True Life in God Radio Nepali-logo

True Life in God Radio Nepali

56 Favorites


Location:

Nepal

Description:

भसुलाले सन १९८५ देखी परमेश्वरबाट प्राप्त गर्नु भएका सन्देशहरु ईश्वरमा सत्य जीवन मार्फत प्रसारण हने गर्दछ ।

Twitter:

@TLIGradio

Language:

Nepali