Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
VietChristian-logo

VietChristian

35 Favorites

More Information

Location:

United States

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Nhã-ca 06

12/15/2017
More
Nhã-ca 06

Duration: 00:02:02


Hãy Tin Ta (VPNS)

12/15/2017
More
Tựa Đề: Hãy Tin Ta; Kinh Thánh: Giăng 14:6-11; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:05:49


Nhã-ca 05

12/14/2017
More
Nhã-ca 05

Duration: 00:02:49


Đừng Quên Điều Chúa Làm (VPNS)

12/14/2017
More
Tựa Đề: Đừng Quên Điều Chúa Làm; Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:66-73; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:05:45


Nhã-ca 04

12/13/2017
More
Nhã-ca 04

Duration: 00:02:40


Phục Vụ Theo Ân Tứ Chúa Cho (VPNS)

12/13/2017
More
Tựa Đề: Phục Vụ Theo Ân Tứ Chúa Cho; Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:39-65; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:07:51


Nhã-ca 03

12/12/2017
More
Nhã-ca 03

Duration: 00:01:53


Trở Nên Dân Thánh (VPNS)

12/12/2017
More
Tựa Đề: Trở Nên Dân Thánh; Kinh Thánh: Nê-hê-mi 7:5-38; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:07:26


Nhã-ca 02

12/11/2017
More
Nhã-ca 02

Duration: 00:02:28


Trách Nhiệm Của Người Được Phước (VPNS)

12/11/2017
More
Tựa Đề: Trách Nhiệm Của Người Được Phước; Kinh Thánh: Ê-phê-sô 1:11-14; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:05:10


Nhã-ca 01

12/10/2017
More
Nhã-ca 01

Duration: 00:02:33


Hình Phạt Cho Người Làm Ác (VPNS)

12/10/2017
More
Tựa Đề: Hình Phạt Cho Người Làm Ác; Kinh Thánh: Gióp 15:17-26; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:05:36


Thi-thiên 149

12/9/2017
More
Thi-thiên 149

Duration: 00:00:56


Thi-thiên 148

12/9/2017
More
Thi-thiên 148

Duration: 00:01:29


Phước Hạnh Khi Bị Bức Hại (VPNS)

12/9/2017
More
Tựa Đề: Phước Hạnh Khi Bị Bức Hại; Kinh Thánh: Công-vụ các Sứ-đồ 8:4-8; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:05:01


Thi-thiên 147

12/8/2017
More
Thi-thiên 147

Duration: 00:01:59


Thi-thiên 146

12/8/2017
More
Thi-thiên 146

Duration: 00:01:21


Phước Lành Cho Người Trung Tín (VPNS)

12/8/2017
More
Tựa Đề: Phước Lành Cho Người Trung Tín; Kinh Thánh: Châm-ngôn 28:20; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:04:35


Thi-thiên 145

12/7/2017
More
Thi-thiên 145

Duration: 00:02:18


Thi-thiên 144

12/7/2017
More
Thi-thiên 144

Duration: 00:02:02

See More