VietChristian-logo

VietChristian

20 Favorites

More Information

Location:

United States

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

2 Cô-rinh-tô 03

9/20/2017
More
2 Cô-rinh-tô 03

Duration: 00:02:55


Sống Gương Mẫu (VPNS)

9/20/2017
More
Tựa Đề: Sống Gương Mẫu; Kinh Thánh: Nê-hê-mi 5:14-19; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:06:09


2 Cô-rinh-tô 02

9/19/2017
More
2 Cô-rinh-tô 02

Duration: 00:02:39


Không Im Lặng Trước Tội Lỗi (VPNS)

9/19/2017
More
Tựa Đề: Không Im Lặng Trước Tội Lỗi; Kinh Thánh: Nê-hê-mi 5:6-13; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:06:33


2 Cô-rinh-tô 01

9/18/2017
More
2 Cô-rinh-tô 01

Duration: 00:04:39


Sống Vô Cảm (VPNS)

9/18/2017
More
Tựa Đề: Sống Vô Cảm; Kinh Thánh: Nê-hê-mi 5:1-5; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:05:33


Thi-thiên 131

9/17/2017
More
Thi-thiên 131

Duration: 00:00:29


Thi-thiên 130

9/17/2017
More
Thi-thiên 130

Duration: 00:00:54


Thi-thiên 129

9/17/2017
More
Thi-thiên 129

Duration: 00:00:49


Nương Cậy Nơi Chúa (VPNS)

9/17/2017
More
Tựa Đề: Nương Cậy Nơi Chúa; Kinh Thánh: Gióp 12:1-6; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:05:18


Thi-thiên 128

9/16/2017
More
Thi-thiên 128

Duration: 00:00:41


Thi-thiên 127

9/16/2017
More
Thi-thiên 127

Duration: 00:00:45


Thi-thiên 126

9/16/2017
More
Thi-thiên 126

Duration: 00:00:45


Trước Kia, Bây Giờ, Và Về Sau (VPNS)

9/16/2017
More
Tựa Đề: Trước Kia, Bây Giờ, Và Về Sau; Kinh Thánh: Giăng 13:31-36; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:05:14


Ma-la-chi 04

9/15/2017
More
Ma-la-chi 04

Duration: 00:01:13


Ma-la-chi 03

9/15/2017
More
Ma-la-chi 03

Duration: 00:03:54


Con Đường Vinh Quang (VPNS)

9/15/2017
More
Tựa Đề: Con Đường Vinh Quang; Kinh Thánh: Giăng 13:31-32; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:04:22


Ma-la-chi 02

9/14/2017
More
Ma-la-chi 02

Duration: 00:03:52


Ông Giu-đa Có Tin Chúa Thật? (VPNS)

9/14/2017
More
Tựa Đề: Ông Giu-đa Có Tin Chúa Thật?; Kinh Thánh: Giăng 13:21-30; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:05:50


Ma-la-chi 01

9/13/2017
More
Ma-la-chi 01

Duration: 00:03:42

See More