VietChristian-logo

VietChristian

25 Favorites

More Information

Location:

United States

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Gióp 20

10/23/2017
More
Gióp 20

Duration: 00:03:28


Của Tế Lễ Hay Sự Vâng Lời? (VPNS)

10/23/2017
More
Tựa Đề: Của Tế Lễ Hay Sự Vâng Lời?; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:16-20; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:05:53


Gióp 19

10/22/2017
More
Gióp 19

Duration: 00:03:33


Ẩn Mình Khỏi Chúa (VPNS)

10/22/2017
More
Tựa Đề: Ẩn Mình Khỏi Chúa; Kinh Thánh: Gióp 13:18-28; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:06:03


Gióp 18

10/21/2017
More
Gióp 18

Duration: 00:02:28


Tiếng Kèn Từ Người Canh Gác (VPNS)

10/21/2017
More
Tựa Đề: Tiếng Kèn Từ Người Canh Gác; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:16-17; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:05:13


Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)

10/21/2017
More
Tựa Đề: Quyền Năng Của Sự Cầu Nguyện; Kinh Thánh: Mác 11:23-24; 1 Giăng 5:14-15; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu; Loạt Bài: Hội Thánh Lời Sống

Duration: 00:57:45


Gióp 17

10/20/2017
More
Gióp 17

Duration: 00:01:53


Con Đường Dẫn Đến Sự Yên Nghỉ (VPNS)

10/20/2017
More
Tựa Đề: Con Đường Dẫn Đến Sự Yên Nghỉ; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:16; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:05:02


Bền Đỗ Đức Tin (Mục Sư Nguyễn Minh)

10/19/2017
More
Tựa Đề: Bền Đỗ Đức Tin; Kinh Thánh: Giu-đe 1; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Minh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Richmond

Duration: 00:29:02


Người Chăn Dân Sự Đức Chúa Trời (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)

10/19/2017
More
Tựa Đề: Người Chăn Dân Sự Đức Chúa Trời; Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 5; Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Duration: 00:50:56


Gióp 16

10/19/2017
More
Gióp 16

Duration: 00:02:36


Thất Bại Vì Quá Tự Tin (VPNS)

10/19/2017
More
Tựa Đề: Thất Bại Vì Quá Tự Tin; Kinh Thánh: Giăng 13:36-38; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:05:22


Sự Công Bình Khỏa Lấp Tội Lỗi (Mục Sư Nguyễn Hồng Quang)

10/18/2017
More
Tựa Đề: Sự Công Bình Khỏa Lấp Tội Lỗi; Kinh Thánh: Rô-ma 5:12-21; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Hồng Quang; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North San Diego

Duration: 00:31:46


Chỉ Có Một (Mục Sư Trương Trung Tín)

10/18/2017
More
Tựa Đề: Chỉ Có Một; Kinh Thánh: Xa-cha-ri 14; Tác Giả: Mục Sư Trương Trung Tín; Loạt Bài: Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn

Duration: 00:27:50


Gióp 15

10/18/2017
More
Gióp 15

Duration: 00:03:56


Dấu Hiệu Nhận Biết Môn Đệ Chúa (VPNS)

10/18/2017
More
Tựa Đề: Dấu Hiệu Nhận Biết Môn Đệ Chúa; Kinh Thánh: Giăng 13:34-35; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:05:03


Hạt Giống Của Nước Thiên Đàng (Mục Sư Trần Quang Tuấn)

10/17/2017
More
Tựa Đề: Hạt Giống Của Nước Thiên Đàng; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:3b; Ma-thi-ơ 13:24; Tác Giả: Mục Sư Trần Quang Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất

Duration: 00:49:16


Gióp 14

10/17/2017
More
Gióp 14

Duration: 00:02:45


Vững Lòng Đến Cùng (VPNS)

10/17/2017
More
Tựa Đề: Vững Lòng Đến Cùng; Kinh Thánh: Nê-hê-mi 6:10-14; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, VPNS

Duration: 00:06:00

See More