VietChristian-logo

VietChristian

Religion & Spirituality Podcas >

More Information

Location:

United States

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Xuất Ê-díp-tô Ký 29

3/23/2018
More
Xuất Ê-díp-tô Ký 29

Duration:00:06:16

Ruộng Và Nhà Của Đức Chúa Trời (SVTK)

3/23/2018
More
Tựa Đề: Ruộng Và Nhà Của Đức Chúa Trời; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 3:9; Tác Giả: SVTK; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:04:28

Lẽ Thật Buông Tha (Mục Sư Đỗ Đình Song)

3/22/2018
More
Tựa Đề: Lẽ Thật Buông Tha; Kinh Thánh: Giăng 8:32; Tác Giả: Mục Sư Đỗ Đình Song; Loạt Bài: n/a

Duration:00:28:28

Hâm Hẫm (Mục Sư Trương Trung Tín)

3/22/2018
More
Tựa Đề: Hâm Hẫm; Kinh Thánh: Khải-huyền 3:14-22; Tác Giả: Mục Sư Trương Trung Tín; Loạt Bài: Hội Thánh Phúc Âm Trọn Vẹn

Duration:00:26:25

Xuất Ê-díp-tô Ký 28

3/22/2018
More
Xuất Ê-díp-tô Ký 28

Duration:00:02:46

Công Khó Trong Chúa Không Vô Ích (SVTK)

3/22/2018
More
Tựa Đề: Công Khó Trong Chúa Không Vô Ích; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 3:5-8; Tác Giả: SVTK; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:04:57

Xuất Ê-díp-tô Ký 27

3/21/2018
More
Xuất Ê-díp-tô Ký 27

Duration:00:06:01

Tấn Tới Hay Thụt Lùi? (SVTK)

3/21/2018
More
Tựa Đề: Tấn Tới Hay Thụt Lùi?; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:21-24; Tác Giả: SVTK; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:19

Tôi Làm Gì Với Sự Nhân Từ Chúa? (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)

3/21/2018
More
Tựa Đề: Tôi Làm Gì Với Sự Nhân Từ Chúa?; Kinh Thánh: Mác 2:13-17; Tác Giả: Mục Sư Trịnh Văn Khánh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển

Duration:00:31:41

Đức Giê-hô-va Sha-lôm (Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh)

3/21/2018
More
Tựa Đề: Đức Giê-hô-va Sha-lôm; Kinh Thánh: Thi-thiên 23; Tác Giả: Mục Sư Huỳnh Quốc Khánh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Houston

Duration:01:19:22

Thông Tin Và Hợp Tác Với Cấp Độ Mới (Rev. Michael Proud)

3/21/2018
More
Tựa Đề: Thông Tin Và Hợp Tác Với Cấp Độ Mới; Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 4:7-11; Tác Giả: Rev. Michael Proud; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:52:42

Ơn Lạ Lùng (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)

3/20/2018
More
Tựa Đề: Ơn Lạ Lùng; Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 9; Tác Giả: Mục Sư Lê Hoàng Thái An; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành North Hollywood, Người Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Duration:00:41:53

Xuất Ê-díp-tô Ký 26

3/20/2018
More
Xuất Ê-díp-tô Ký 26

Duration:00:04:33

Hãy Đi Theo Mọi Đường Lối Chúa (SVTK)

3/20/2018
More
Tựa Đề: Hãy Đi Theo Mọi Đường Lối Chúa; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 7:21-23; Tác Giả: SVTK; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:04:55

Nén Bạc Của Đời Sống (Mục Sư Nguyễn Thỉ)

3/19/2018
More
Tựa Đề: Nén Bạc Của Đời Sống; Kinh Thánh: Lu-ca 19:11-28; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Thỉ; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:46:38

Niềm Vui Của Người Gieo Giống (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

3/19/2018
More
Tựa Đề: Niềm Vui Của Người Gieo Giống; Kinh Thánh: Châm-ngôn 13:18-23; 1 Cô-rinh-tô 15:58; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Duration:00:45:52

Ước Nguyện Của Người Cơ Đốc (Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp)

3/19/2018
More
Tựa Đề: Ước Nguyện Của Người Cơ Đốc; Kinh Thánh: Phi-líp 2:1-11; Tác Giả: Bà Mục Sư Đoàn Hô-rếp; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm

Duration:00:38:26

Cơ-đốc-nhân Và Vấn Đề Sử Dụng Gươm (Mục Sư Trần Quang Tuấn)

3/19/2018
More
Tựa Đề: Cơ-đốc-nhân Và Vấn Đề Sử Dụng Gươm; Kinh Thánh: Lu-ca 22:35-38; Lu-ca 22:47-51; Tác Giả: Mục Sư Trần Quang Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất

Duration:01:01:46

Để Có Thể Theo Chúa (Mục Sư Đặng Quy Thế)

3/19/2018
More
Tựa Đề: Để Có Thể Theo Chúa; Kinh Thánh: Mác 8:27-38; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth

Duration:00:33:42

Xuất Ê-díp-tô Ký 25

3/19/2018
More
Xuất Ê-díp-tô Ký 25

Duration:00:04:07

Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads