An embarrassed teacher of Maimonides-logo

An embarrassed teacher of Maimonides

Education Podcasts

שיעורי מורה הנבוכים לרבינו משה ב״ר מימון, מהדורת מפעל משנה תורה. הרב בן-ציון (בנצי) אוריאל, ישיבת בית אל. תוכן: הקדמות – האמונה והתורה לעומק אמיתתן וסודן (10 שיעורים, מספרים 1-10) חלק א – דעת ה‘ א-ל עולם (76 פרקים, 88 שיעורים, מספרים 11-98) פרקי המונחים (א-מט), 42 שיעורים, מס‘ 11-52 פרקי התארים (נ-ע), 27 שיעורים, מס‘ 53-79 פרקי הכלאם (עא-עו), 19 שיעורים, מס‘ 80-98 חלק ב – הא-לוה, הבריאה והנבואה (48 פרקים, 99 שיעורים, מספרים 1-99) פרקי הא-ל והעולם (הנחות-יב), 26 שיעורים, מס‘ 1-26 [נספח – הלכות יסודי התורה, פרקים א-ד, 14 שיעורים, מספרים 27-40] פרקי הבריאה (יג-לא), 35 שיעורים, מס‘ 41-75 פרקי הנבואה (לב-מח), 24 שיעורים, מס‘ 76-99 חלק ג – ההשגחה והתורה (50 פרקים, שיעורים, מספרים 1-149) פרקי המרכבה (הקדמה-ז), 13 שיעורים, מס‘ 1-13 פרקי ההשגחה (ח-כד), 58 שיעורים, מס‘ 14-71 פרקי טעמי המצוות (כה-נ), שיעורים, מס‘ 72-149 חתימת הספר – עבודת האדם ושלמותו התכליתית (4 פרקים, נא-נד, שיעורים, מספרים 149-163) #מורה_הנבוכים #רמב״ם #הגות

שיעורי מורה הנבוכים לרבינו משה ב״ר מימון, מהדורת מפעל משנה תורה. הרב בן-ציון (בנצי) אוריאל, ישיבת בית אל. תוכן: הקדמות – האמונה והתורה לעומק אמיתתן וסודן (10 שיעורים, מספרים 1-10) חלק א – דעת ה‘ א-ל עולם (76 פרקים, 88 שיעורים, מספרים 11-98) פרקי המונחים (א-מט), 42 שיעורים, מס‘ 11-52 פרקי התארים (נ-ע), 27 שיעורים, מס‘ 53-79 פרקי הכלאם (עא-עו), 19 שיעורים, מס‘ 80-98 חלק ב – הא-לוה, הבריאה והנבואה (48 פרקים, 99 שיעורים, מספרים 1-99) פרקי הא-ל והעולם (הנחות-יב), 26 שיעורים, מס‘ 1-26 [נספח – הלכות יסודי התורה, פרקים א-ד, 14 שיעורים, מספרים 27-40] פרקי הבריאה (יג-לא), 35 שיעורים, מס‘ 41-75 פרקי הנבואה (לב-מח), 24 שיעורים, מס‘ 76-99 חלק ג – ההשגחה והתורה (50 פרקים, שיעורים, מספרים 1-149) פרקי המרכבה (הקדמה-ז), 13 שיעורים, מס‘ 1-13 פרקי ההשגחה (ח-כד), 58 שיעורים, מס‘ 14-71 פרקי טעמי המצוות (כה-נ), שיעורים, מס‘ 72-149 חתימת הספר – עבודת האדם ושלמותו התכליתית (4 פרקים, נא-נד, שיעורים, מספרים 149-163) #מורה_הנבוכים #רמב״ם #הגות

Location:

Israel

Description:

שיעורי מורה הנבוכים לרבינו משה ב״ר מימון, מהדורת מפעל משנה תורה. הרב בן-ציון (בנצי) אוריאל, ישיבת בית אל. תוכן: הקדמות – האמונה והתורה לעומק אמיתתן וסודן (10 שיעורים, מספרים 1-10) חלק א – דעת ה‘ א-ל עולם (76 פרקים, 88 שיעורים, מספרים 11-98) פרקי המונחים (א-מט), 42 שיעורים, מס‘ 11-52 פרקי התארים (נ-ע), 27 שיעורים, מס‘ 53-79 פרקי הכלאם (עא-עו), 19 שיעורים, מס‘ 80-98 חלק ב – הא-לוה, הבריאה והנבואה (48 פרקים, 99 שיעורים, מספרים 1-99) פרקי הא-ל והעולם (הנחות-יב), 26 שיעורים, מס‘ 1-26 [נספח – הלכות יסודי התורה, פרקים א-ד, 14 שיעורים, מספרים 27-40] פרקי הבריאה (יג-לא), 35 שיעורים, מס‘ 41-75 פרקי הנבואה (לב-מח), 24 שיעורים, מס‘ 76-99 חלק ג – ההשגחה והתורה (50 פרקים, שיעורים, מספרים 1-149) פרקי המרכבה (הקדמה-ז), 13 שיעורים, מס‘ 1-13 פרקי ההשגחה (ח-כד), 58 שיעורים, מס‘ 14-71 פרקי טעמי המצוות (כה-נ), שיעורים, מס‘ 72-149 חתימת הספר – עבודת האדם ושלמותו התכליתית (4 פרקים, נא-נד, שיעורים, מספרים 149-163) #מורה_הנבוכים #רמב״ם #הגות

Language:

Hebrew


Episodes

ג/ 019 - ”נְהוֹרָא עִמֵּהּ שְׁרֵא” ו”עָנָן וַעֲרָפֶל סְבִיבָיו”

4/3/2022
כותרת משנה: שיעור 19 - ח"ג, פרק ט תאריך: שני, ז כסליו התשפ"א תקציר: מרכז הפרק הוא ההבנה שהחומר שלנו מאפיל לנו על יכולת השגת הנבדלים, ופחיתותו המהותית במציאות של החומר היא הגורם לזה. רעיון זה רמוז בכתובים ובדברי חז"ל בכמה מקומות, והרמב"ם מבאר ומראה בפרקנו כיצד רעיון יסודי זה נמצא בכלל ההתגלות האלוקית "בְּעַב הֶעָנָן" במעמד הר סיני, ובכמה משלים נבואיים נוספים, בהם הרמב"ם מבאר את הנמשל העמוק החבוי במשלים כגון "עָנָן וַעֲרָפֶל סְבִיבָיו", "וְהָאָרֶץ הֵאִירָה מִכְּבֹדוֹ", ועוד.

Duration:00:30:31

ג/ 018 - חומרת ההרהור והדיבור בעבירה יותר מעשייתה

3/31/2022
כותרת משנה: שיעור 18 - ח"ג, פרק ח[4], פסקאות 10-18 תאריך: חמישי, ג כסליו התשפ"א תקציר: הרמב"ם לימד על הדרכות התורה והדרכות חז"ל בענייני התאוות החומריות (באכילה, שתייה ותשמיש), ולימד שיסוד הדרכותיהם נגזר מהבנת מהות החומר והצורה והצורך שצורת האדם תנהיג את חומרו. עוד ביאר הרמב"ם בהמשך לזה את החסרון הגדול שיש בשימוש ושיעבוד סגולות המחשבה והדיבור אל דחפי החומר ותאוותיו, ואת הפלא והקדושה שמטעם זה אין בשפה העברית מונחים ראשוניים כלל לאברי המין והיציאות ולשימושיהם, ולימד שלכן כנויה "לשון...

Duration:00:46:56

ג/ 017 - ”אָמַרְתִּי אֱ-לֹהִים אַתֶּם... אָכֵן כְּאָדָם תְּמוּתוּן”

3/31/2022
כותרת משנה: שיעור 17 - ח"ג, פרק ח[3], פסקאות 6-9 תאריך: רביעי, ב כסליו התשפ"א תקציר: הרמב"ם הבחין בין מדריגות בני אדם לפי רמת התעסקותם בצורתם העליונה או בחומרם העכור, ולימד מהי תכליתו של האדם מחד ("אָמַרְתִּי אֱ-לֹהִים אַתֶּם") ולאלו תהומות הוא יכול לרדת מאידך ("אָכֵן כְּאָדָם תְּמוּתוּן"). בהקשר זה הוספנו להרחיב מהו היחס המינון והאיזון הרצוי בין צורת האדם לחומרו במשנת הרמב"ם.

Duration:00:31:25

ג/ 016 - צלם א-להים הקשור בחומר העפרי העכור

3/31/2022
כותרת משנה: שיעור 16 - ח"ג, פרק ח[2], פסקאות 3-6 תאריך: שלישי, א כסליו התשפ"א תקציר: הרמב"ם הדגים באדם את העיקרון שלימד שכל חסרונות האדם - מחלותיו, מגרעותיו ומותו - הכל נגרם מחמת חומרו. הוא ביאר כיצד מעלות האדם כולן קיימות באדם מכח צורתו המשכלת שהיא צלם הא-להים שבו - שמכוחה הוא משכיל ויודע את קונו ומדריך את כל פעולותיו בצורה נכונה, וכיצד מגרעותיו כולן - הפיזיולוגיות, המידותיות והמעשיות - נובעות מחומרו. הרמב"ם ממשיך להסיק מכך על ערך ההתמקדות בצורה וההתרחקות מן החומר ככל שניתן. כפתיחה...

Duration:00:37:10

ג/ 015 - משלו המופלא של שלמה המלך על החומר, הצורה וההעדר

3/31/2022
כותרת משנה: שיעור 15 - ח"ג, פרק ח[1], פסקאות 1-2 תאריך: שני, כט מרחשוון התשפ"א תקציר: יסוד עיקרי וחשוב בהבנת צדק ההשגחה במשנת הרמב"ם היא הכרת מבנהו הבסיסי של החומר כמורכב מצורה החלה בו ומתכונת העדר מיוחד הטבוע בו, שהוא הגורם את התהוותו ואת כליונו של כל פרט ממנו. השתדלנו לבאר היטב את מהותם של שלושת הרכיבים הללו: חומר, צורה והעדר, וביארנו את משלו המופלא של שלמה בספר משלי שכלל ברמיזות את ההגדרות המדויקות הללו.

Duration:00:31:24

ג/ 014 - מבוא לפרקי ההשגחה

3/31/2022
פרקי ההשגחה (ח-כד), 58 שיעורים, מס' 71-14: כותרת משנה: שיעור 14 - ח"ג, מבוא לפרקים ח-כד תאריך: ראשון, כח מרחשוון התשפ"א תקציר: פתחנו במבוא על החשיבות העצומה של הלימוד על צדק ההשגחה, ועל דעת ה' המתעמקת על ידי זה. עוד תיארנו את מבנה הפרקים העומדים לפנינו, את מקומם והקשרם בספר, ואת רעיונות הסוד של מעשה בראשית ומעשה מרכבה הכלולים בהם.

Duration:00:30:45

ג/ 013 - חשיבותם העליונה של פרקי המרכבה, והמסרים הנצחיים העולים מהם

3/31/2022
כותרת משנה: שיעור 13 - ח"ג, התבוננות כוללת במסרי פרקי המרכבה תאריך: חמישי, כה מרחשוון התשפ"א תקציר: ביארנו את חשיבותם העליונה של פרקי המרכבה בכלל, ובמשנת הרמב"ם בפרט. הראינו כיצד סודותיהם ומסריהם הינם עומדים בבסיס של כלל יסודות האמונה שנתפרשו במורה הנבוכים, וכיצד התובנות העמוקות שבהם מאירות ומעמיקות את הבנת יסודי האמונה כולם לאשורם, כפי שאלו נתבארו על ידי הרמב"ם בכלל הספר. עוד דיברנו על הבעייתיות שישנה בהתבססות על ידיעות המדע עתיק שפג תוקפן, הדגשנו את העובדה שהבעיה קיימת בכתבי...

Duration:00:46:24

ג/ 012 - דיון בדימוי הבורא לאדם להרמב”ם, וסיכום פרקי המרכבה

3/31/2022
כותרת משנה: שיעור 12 - ח"ג, השלמת פרק ז וסיכום פרקי המרכבה (הקדמה-ז) תאריך: רביעי, כד מרחשוון התשפ"א תקציר: פתחנו בדיון מעמיק בדברי הרמב"ם שהרמז בדמות האדם היושב על הכסא הוא לכבוד ה' הנברא, לשכל הנבדל, ולא לבורא עצמו. ביארנו דברים נוספים של הרמב"ם בעניין שבמקומות אחרים בחיבור, ולמדנו על משמעות המקומות שבהם כן המשילו וייחסו לבורא אברים ותכונות אנושיות. אחר, השלמנו את לימוד פרק ז, פסקאות 8-9, וסיכמנו בתמציתיות את תוכן כלל פרקי המרכבה (הקדמה-ז) וביארנו את מהלכם.

Duration:00:31:54

ג/ 011 - הרמזים הנעלמים של האדם שעל המרכבה

3/31/2022
כותרת משנה: שיעור 11 - ח"ג, פרק ז[2], פסקאות 4-7 תאריך: שלישי, כג מרחשוון התשפ"א תקציר: פרק ז, החותם את פרקי המרכבה, הרמב"ם נוגע הרמזים סתומים ביותר בנוגע למהות המלאכים ודרך פעולתם בעולם. בהקשר זו הוא רומז למשמעויות "תבנית יד אדם", "מראה הקשת", ו"מראה האש" ו"כעין החשמל" שבדמות האדם החלוקה שלמעלה מן החיות והאופנים. כמו כן, הרמב"ם הדגיש באופן נחרץ שכלל מראה המרכבה רמז לכבוד ה' ולא לה' עצמו, ל"מרכבה" בלבד ולא לבורא הרוכב העליון, שכן הוא יתעלה עצמו אינו ניתן להמשלה.

Duration:00:45:27

ג/ 010 - רמזים ראשונים להשגת דמות האדם שעל המרכבה

3/31/2022
כותרת משנה: שיעור 10 - ח"ג, פרק ז[1], פסקאות 1-3 תאריך: שני, כב מרחשוון התשפ"א תקציר: למדנו על "פתיחת השמיים" שהיא המפתח לכל ההשגה של מרכבת יחזקאל, על הרמזים שבציון זמנה ומקומה של ההשגה ועל המונחים הכלולים במחזה המעידים על דרגות תכני ההשגה הכלולים בו. עוד פרשנו והדגשנו את פיענוח הרמזים שבפרקנו במשמעויות המרמזות לתוכן ההשגה האחרונה העליונה, שהיא השגת דמות האדם שמעל המרכבה.

Duration:00:32:28

ג/ 009 - משמעות המרכבה ליחזקאל, לישעיהו ולחז”ל

3/31/2022
כותרת משנה: שיעור 9 - ח"ג, פרקים ה[2]-ו תאריך: ראשון, כא מרחשוון התשפ"א תקציר: השלמנו את לימוד פרק ה, ולמדנו מתוך רמזיו כיצד הבין הרמב"ם בצורה מבוססת את משמעות המרכבה שלפי שיטתו שלו בתוך דברי חז"ל ובפסוקי התנ"ך. אחר, למדנו את פרק ו, הדן בהשוואה והיחס בין מחזה מעשה מרכבה של יחזקאל לבין תיאור ראיית ה' על ידי ישעיה, והרחבנו בביאור הדברים לפי רמיזות הרמב"ם לעניין במקומות נוספים בספר.

Duration:00:46:15

ג/ 008 - פירוש המרכבה ליונתן בן עוזיאל ולחז”ל

3/31/2022
כותרת משנה: שיעור 8 - ח"ג, פרקים ד-ה[1], פסקאות 1-2 תאריך: חמישי, יח מרחשוון התשפ"א תקציר: בפרק ד הרמב"ם ביאר ודן בשתי אפשרויות לבאר מהם ה"אופנים" וכיצד לזהותם. הוא ביאר היטב את שיטת תרגום יונתן בן עוזיאל בעניין ואת מה שהביא אותו למסקנתו, ולעומת זאת הוא עצמו הלך בדרך השנייה, והראה שהיא גם דרכו של אונקלוס בעניין. בפרק ה, לימד הרמב"ם על שלושת ה"מראות" - החיות, האופנים והאדם - שנכללו בפרק הראשון ביחזקאל, והביא את דברי חז"ל על מראות-השגות אלו ועל הדרגות שיש בעומקם ובמעלתם, המשליכה גם על...

Duration:00:33:38

ג/ 007 - השלמת רמזי האופנים והחיות בשתי המרכבות

3/31/2022
כותרת משנה: שיעור 7 - ח"ג, פרקים ב[4]-ג תאריך: רביעי, יז מרחשוון התשפ"א תקציר: תחילה השלמנו את לימוד פרק ב (פסקאות 8-12), ודיברנו על תנועות האופנים (=היסודות הנעים מכח תנועת ה"חיות") המלמדות על מציאות ה' ודרך פעולתו בעולם. אחר, הרמב"ם רמז גם על ה"רקיע", על ה"כסא" ועל "דמות האדם" שלמעלה מן ה"חיות", וביארנו כיצד עם השלמת הדברים נכללה התייחסות כוללת במעשה מרכבה לכלל המציאות על שלושת חלקיה: שכלים, גלגלים ויסודות. בפרק ג הוסיף הרמב"ם לרמוז על החידושים שנתחדשו בהשגת המרכבה השנייה מעבר לאמור...

Duration:00:38:22

ג/ 006 - רמזי האופנים ומהות היסודות

3/31/2022
כותרת משנה: שיעור 6 - ח"ג, פרק ב[3], פסקאות 6-7 תאריך: שלישי, טז מרחשוון התשפ"א תקציר: הרמב"ם לימד שהאופן בעל ארבעת הפנים זהה לארבעת האופנים בעלי הדמות האחת, ורמז למהותם ותכונותיהם של ארבעת היסודות בעלי ארבע הצורות החלות בחומר היולי אחד. התעכבנו במיוחד על פשר הרמיזה שבפסוק "וגבותם מלאות עיניים", והצענו בזה כמה כיוונים.

Duration:00:33:45

ג/ 005 - סודות הכוונה הא-להית שברמזי תנועות החיות

3/31/2022
כותרת משנה: שיעור 5 - ח"ג, פרק ב[2], פסקאות 2-5 תאריך: שני, טו מרחשוון התשפ"א תקציר: למדנו על רמזי תנועות ה"חיות" המלמדים על צורות תנועות הגלגלים, כיווניהם וסיבותיהם, ודיברנו על משמעות הסודות הללו המפרשים את דרך ההנהגה הא-להית בעניינים שהפילוסופיה לא ידעה להסביר.

Duration:00:31:08

ג/ 004 - רמזי תבנית החיות ומהותן

3/31/2022
1.כותרת משנה: שיעור 4 - ח"ג, פרק ב[1], פסקה 1 תאריך: ראשון, יד מרחשוון התשפ"א תקציר: למדנו את רמזיו של הרמב"ם בעניין התיאור של התבנית והצורה של החיות שבפרק ב פסקה 1, ופרשנו את נמשלן על הגלגלים ומהותם, כפי שזו נתבארה במקומות אחרים בספר. עוד הוספנו ביאור וביסוס לפיענוח שלנו לרמזי פרק א.

Duration:00:33:01

ג/ 003 - רמזי פני החיות ודמות האדם שלהן

3/31/2022
1.כותרת משנה: שיעור 3 - ח"ג, פרק א תאריך: חמישי, יא מרחשוון תקציר: למדנו את רמזי פני החיות - "פני אריה", "פני שור", "פני אדם" ו"פני נשר", ו"דמות האדם" הכללית שלהן. הראינו כיצד הפרק אינו מלמד דבר למי שאין לו את ההקדמות הנדרשות ואינו ראוי להבינו, וכיצד חכם יכול להבין מדעתו את כל הכלול בו. כמו כן, השלמנו את ביאור טענתנו שכיום ניתן לפרש את הרמזים הללו יותר מאשר בזמנם, וטענו שכן הוא בודאי גם לפי דעת הרמב"ם עצמו ולפי עקרונותיו.

Duration:00:31:20

ג/ 002 - לימוד מעשה מרכבה ע”פ הרמב”ם אז וכיום

3/31/2022
1.כותרת משנה: שיעור 2 - ח"ג, הקדמת הרמב"ם לפרקי המרכבה (א-ז) תאריך: רביעי, י מרחשוון התשפ"א תקציר: למדנו את הקדמת הרמב"ם לפרקי המרכבה שבה הוא ביאר על האיסור ללמד את הסודות הללו מחד, ועל ההכרח להנחילם לראויים להם מאידך - שהיו השיקולין שהובילו אותו בסופו של דבר ללמד בצורה ייחודית של רמיזות שרק הראוי להן יבין אותן. עוד הרחבנו על שינוי היחס לתוכן הדברים הללו בימינו, לאור ההתפתחות המדעית, ועל התועלת שיש בלימוד הדברים גם אחרי השתנות הנתונים המדעיים הכלולים בדברים.

Duration:00:40:12

ג/ 001 - מבוא ופתיחה לחלקו השלישי של מורה הנבוכים

3/31/2022
חלק ג – ההשגחה והתורה (50 פרקים, 149 שיעורים, מספרים 149-1) פרקי המרכבה (הקדמה-ז), 13 שיעורים, מס' 13-1: כותרת משנה: שיעור 1 - מבוא ופתיחה כללית לחלק ג כולו, ולפרקי המרכבה (הקדמה-פרק ז) בפרט. תאריך: שלישי, ט מרחשוון התשפ"א תקציר: סקרנו את הנושאים הכלליים הנידונים בחלק השלישי של המורה - המרכבה, ההשגחה והתורה, ועבודת האדם התכליתית שבחתימת הספר. הרחבנו על מקומו בכלל המורה (וביארנו כיצד פרקי המרכבה שבתחילת חלק ג - הינם גם המשך והשלמה למהלך חלק ב, וגם חלק והתחלה לפרקי ההשגחה...

Duration:00:32:02

ב/ 099 - עומקו המופלג של חלקו השני של מורה הנבוכים

3/31/2022
כותרת משנה: שיעור 99 - סיום וסיכום פרקי הנבואה וחלקו השני של מורה הנבוכים תאריך: שישי, ז תשרי התשפ"א תקציר: תחילה סקרנו את פרקי הנבואה (לב-מח), תוך סיכום תוכנם וביאור מהלכם. (בסוף סקירה זו הוספנו עיון מעמיק בתוכנה של הנבואה, ובמהותה העמוקה של התורה המשקפת את ההנהגה האלוקית שבה נברא ומתקיים העולם). אחר, ניגשנו לסקור גם את חלק שני כולו וביארנו את מהלכו בכלל המורה, ואת תוכנו המיוחד לו. מסקנת הדברים הייתה שחלק זה מבאר לעומקו את עצם הקשר בין הבורא והבריאה בפעולתו ביצירתו ובשליחת מסריו...

Duration:01:11:59