G-ordet-logo

G-ordet

Religion & Spirituality Podcas

Podden G-ordet är en upptäcktsresa där vi försöker ta reda på vad det här ”existentiella” som det ofta talas om egentligen innebär. Vår utgångspunkt är att det verkar överlappa betydligt med vad som brukar beskrivas som ”andlighet”. Specifikt undersöker vi om den kristna traditionen kan vara ett språk för existentiella frågor även för den som inte ”tror på Gud”. Hur skulle en öppen kristendom som inte har krav på en bestämd trosbekännelse se ut? Vi gör stora svep på både bredden och djupet, genom samtal och analyser. Vi hoppas att frågorna ställs i ett nytt ljus när vi tar ett steg tillbaka och lyfter blicken. Vi som gör podden heter Henrik Betnér och Tomas Walch.

Podden G-ordet är en upptäcktsresa där vi försöker ta reda på vad det här ”existentiella” som det ofta talas om egentligen innebär. Vår utgångspunkt är att det verkar överlappa betydligt med vad som brukar beskrivas som ”andlighet”. Specifikt undersöker vi om den kristna traditionen kan vara ett språk för existentiella frågor även för den som inte ”tror på Gud”. Hur skulle en öppen kristendom som inte har krav på en bestämd trosbekännelse se ut? Vi gör stora svep på både bredden och djupet, genom samtal och analyser. Vi hoppas att frågorna ställs i ett nytt ljus när vi tar ett steg tillbaka och lyfter blicken. Vi som gör podden heter Henrik Betnér och Tomas Walch.

Location:

Sweden

Description:

Podden G-ordet är en upptäcktsresa där vi försöker ta reda på vad det här ”existentiella” som det ofta talas om egentligen innebär. Vår utgångspunkt är att det verkar överlappa betydligt med vad som brukar beskrivas som ”andlighet”. Specifikt undersöker vi om den kristna traditionen kan vara ett språk för existentiella frågor även för den som inte ”tror på Gud”. Hur skulle en öppen kristendom som inte har krav på en bestämd trosbekännelse se ut? Vi gör stora svep på både bredden och djupet, genom samtal och analyser. Vi hoppas att frågorna ställs i ett nytt ljus när vi tar ett steg tillbaka och lyfter blicken. Vi som gör podden heter Henrik Betnér och Tomas Walch.

Language:

Swedish


Episodes

Trailer Bibelklubben Special

4/24/2022
Hej! I början av maj ordnar vi ett evenemang som vi kallar "Bibelklubben special". Sedan i höstas har vi släppt sex avsnitt av G-ordet där vi läst och kommenterat Galaterbrevet i Nya Testamentet. En ordentligt djupdykning i både den historiska kontexten och en existentiell teologisk tolkning. Vi går igenom den historiska situationen kring brevet specifikt och för de tidiga Jesus-efterföljarna i första århundradets Romarrike i allmänhet. Sen tolkar vi teologiskt på ett sätt som förankrar...

Duration:00:01:15

18. Korsfäst för världen: Galaterbrevet del 6

3/31/2022
Varför är det så avgörande att Jesus blev korsfäst? Och vad menar Paulus med att också han är ”korsfäst för världen”? Vi måste helt enkelt prata om korset. I det här avsnittet samtalar vi om den sista delen av Galaterbrevet. Eftersom Paulus gör en sammanfattning i sin text blir det också en sammanfattning från oss av brevets viktigaste budskap. Vilket leder oss in på värdet av att inte bara vara sårbar, utan också att våga gå rakt in i smärtan när den kommer. Och vad betyder det att dödens...

Duration:00:53:38

17. Andens frukt: Galaterbrevet del 5

1/4/2022
Det här är femte delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är Gal 5:7 - 6:10. Vad är egentligen andens frukt? Är det punkter för självhjälpskyrklighet eller kan den kanske odlas i drivbänk under konstgjort ljus? I det här avsnittet läser vi nästan ända till brevets slut och återkommer till splittring och inklusivitet, samt går in på varför Paulus tycks säga...

Duration:00:40:33

16. Det riktigt stora miraklet: Galaterbrevet del 4

12/11/2021
Det här är fjärde delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är Gal 3:26 – 5:6. Nu kommer vi in på frågan om radikal inklusivitet – hur en gemenskap för troende över huvud taget fungerar, så att vi kan bli ett i den smorde. Får det bli obekvämt utan att gruppen splittras? Eller är det enklare att bara kräva mental omskärelse av alla som vi vill gå vägen...

Duration:00:45:15

15. Vad betyder det att tro? Galaterbrevet del 3

12/1/2021
Det här är tredje delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är Gal 2:15 - 3:25. Ja, vad syftar Paulus egentligen på när han använder begreppet ”tro”? Vi grottar in oss i den avgörande skillnaden mellan att betrakta tro som tillit och som ett transaktionellt försanthållande. Och varför man missar hela poängen kristen tro om man gör den till något som ska...

Duration:00:46:02

14. Judarna och folken: Galaterbrevet, del 2

11/13/2021
Det här är andra delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är kapitel 2, vers 1-14. Här beskriver vi framför allt judarnas situation i första århundradets Romarrike och den speciella relation de hade med de övriga folken. Dessutom kommer vi in på vad Paulus menar när han påstår att ”Jesus är Herre”. Podden görs av Henrik Betnér och Tomas Walch som ett...

Duration:00:31:22

13. Paulus kallelse: Galaterbrevet, del 1

10/27/2021
Det här är första delen där vi läser Galaterbrevet från Nya testamentet i Bibeln och kommenterar med hjälp av historisk-kritisk bibelforskning och en existentiell trosförståelse. Avsnittets text är brevets första kapitel. Ämnen som berörs är bland annat orsaken till brevet, den allmänna historiska kontexten samt Paulus specifika bakgrund och kallelse. Podden görs av Henrik Betnér och Tomas Walch som ett projekt inom föreningen Kontempel. Mer information om Kontempel hittar ni på...

Duration:00:56:06

12. Andlig gemenskap: Säsongsavslutning

6/23/2021
”Hur tänker du dig en andlig gemenskap som kan nå folk, och som fungerar?” Den frågan ställde vi till alla gäster som medverkat i podden under den här första säsongen. Deras svar har vi sparat till det här avsnittet och klippt ihop till ett collage som vi sedan kommenterar. Podden görs av Henrik Betnér och Tomas Walch. ”G-ordet” produceras som ett projekt inom föreningen Kontempel. Mer information om Kontempel hittar ni på https://www.kontempel.se/ Musiken i avsnittet är ”My Father’s...

Duration:01:00:48

11. Den existentiella hemlösheten: Intervju med Olle Carlsson

5/4/2021
Olle Carlsson är känd som prästen bakom vad han själv kallar en ”urban väckelse” i Katarina församling i Stockholm. Genom att aktivt arbeta med att bli mer inkluderande har många människor hittat till deras kyrkor fast de inte har en identitet som ”kristna”. År 2020 lämnade Olle kyrkoherdetjänsten och Katarina församling för att starta den fristående föreningen Kontempel. Målsättningen med den är att utifrån en kristen grund skapa en existentiell mötesplats för alla människor oavsett vad...

Duration:00:54:41

10. Håliga hinkar läcker: Intervju med Jonas Lundström

3/3/2021
Jonas Lundström är aktivist, författare och teolog. Han växte upp inom pingströrelsen och arbetade under flera år som församlingsplanterare och predikant. Jonas har också drivit en inom frikyrkokretsar vida läst blogg. På vilken han en dag för sådär tio år sedan deklarerade att han lämnat sin kristna tro. Numera kallar han sig “kristen ateist” och vi undrar vi så klart hur det går till. Jonas har skrivit sju böcker som alla handlar om kristna grejer, på ett eller annat sätt. De senaste två...

Duration:00:54:25

9. Klart att vi längtar: Intervju med Linnea Molander

12/21/2020
Vi intervjuar Linnea Molander som titulerar sig "dejtingcoach". I det arbetet befinner hon sig på frontlinjen i kampen mot existentiell ensamhet och längtan. Här samtalar vi om hennes erfarenheter därifrån. Om hur hon hjälper människor att sätta ord på sånt som rör sig under ytan. Om att börja leva på djupet helt enkelt. G-ordet är en podd där vi utforskar samtidens existentiella landskap. Programmet leds av Tomas Walch och Henrik Betnér. Linnea Molanders hemsida hittar ni på...

Duration:00:51:51

8. Tillit och misstro: Intervju med Tage Kurtén

11/25/2020
Vad blir skillnaden mellan att leva med en grundläggande tillit till världen och andra människor jämfört med att ha en misstro i botten? Dagens konsumtionssamhälle verka stödja misstron mer än tilliten. Vad behöver vi göra för att väga upp detta? Detta och liknade frågor fick vi det stora nöjet att samtala med Tage Kurtén om i det här avsnittet. Tage Kurtén är professor emeritus i systematisk teologi vid Åbo universitet. Under sin forskarkarriär arbetade han bland annat med att utifrån...

Duration:00:31:13

7. Ur framgångsgudens grepp: Intervju med Cecilia Wemming

10/26/2020
Det här är det sjunde avsnittet av vår utforskning av det andliga och existentiella landskapet, med bas i kristen tradition. Här intervjuar vi Cecilia Wemming, som skrivit boken “Medelklasskvinnans tysta vrål”, där hon med utgångspunkt i sin egen livsberättelse går igenom en mängd frågeställningar kring varför unga kvinnor mår så dåligt i dag. Detta trots närmast oändliga möjligheter till utbildning, karriär och självförverkligande. Möjligheter som inte tycks räcka till för att skapa mening....

Duration:00:53:08

6. Ateistisk religiositet? Intervju med Carl Gustaf Olofsson

8/26/2020
G-ordet är en podd där vi utforskar det existentiella landskapet. Eller det andliga om man så vill. Hur ska vi hitta ett gemensamt språk för det som ska grunda vår förståelse av världen? För det som ska skapa värde och mening? De traditionella religionerna är fastlåsta i dogmatism och alternativen är uppsplittrade och lyckas inte bygga något på djupet innan nästa trend. En person som verkligen tagit sig an den frågan är författaren och frilansteologen Carl Gustaf Olofsson. Hans bok...

Duration:00:55:51

5. Ansvar och flykt: föredrag av Carl Gustaf Olofsson

7/10/2020
Måste man se kristendomen som en uppsättning svar? Kan man inte istället se kristendomen som ett sorts språk? Ett livstolkningsramverk av berättelser, symboler och riter. Som hjälper oss tyda och uttrycka våra livserfarenheter. Och som vi kan tillägna oss utan att tro på en övernaturlig gud och ett liv efter döden. I det här avsnittet får ni ta del av ett föredrag av frilansteologen Carl Gustaf Olofsson. Med ett ingående exempel ger han ett rungande “ja” på den frågan. Inspelningen är från...

Duration:00:42:28

4. Bortom sekulärt och religiöst: Intervju med Mikael Kurkiala

6/10/2020
I januari publicerades en bok som vi genast blev nyfikna på: "När själen går i exil. Modernitet, teknologi och det heliga” av Mikael Kurkiala. I boken skriver han om behovet av ett existentiellt språk som ger tillhörighet och ifrågasätter vår tids uppdelning mellan sekulärt och religiöst. Välkommen att lyssna på vårt samtal med Mikael, om att lära sig be hos lakotaindianer, om tro som ett landskap att vandra i, om vikten av tankefrihet och om att bli människa. Programmet leds av Tomas...

Duration:00:27:30

3. Vikten av existentiellt språk: Intervju med Ann-Kristin Eriksson

5/13/2020
En utgångspunkt för vårt sökande är att vi behöver ett språk som kan uttrycka existentiella tankar och behov, ett språk vi kan dela. I det här avsnittet granskar vi sanningshalten i den utgångspunkten genom en intervju med teologen och hälsovetaren Ann-Kristin Mimmi Eriksson, som skrivit en avhandling om den existentiella dimensionens betydelse vid behandling av utmattningssyndrom. Doktorsavhandlingen som vi talar om i intervjun, Vid utmattningens gräns. Utmattningssyndrom som...

Duration:01:05:28

2. Klubbpremiären

4/21/2020
I januari 2020 hölls första ”G-ordet Stand Up Theology Club” på Snotty Seasides källarscen i Stockholm. Kvällen spelades in och nu ger vi alla chansen att höra hur det låter när vi kör live. Välkommen att höra ett varierat innehåll, med tänkvärda texter och musik samt samtal med de inbjudna gästerna Mattias Ristholm och Sabina Koij. Kvällen presenterades av Henrik Betnér, Tomas Walch och Anna Göransson. Tipsa gärna andra om att lyssna på G-ordet, prenumerera i din podcast-app och följ oss...

Duration:00:59:30

1. En livsbärande tro

4/1/2020
Tänk om kristendomen i grund och botten har utvecklats som ett ramverk för att möta de existentiella — andliga — utmaningar vi alla alltid ställs inför, bara genom att vara människor? Tänk om kristendomen inte bör ses som en uppsättning svar, utan en samling av berättelser, symboler och riter som vi kan använda för att tyda och uttrycka våra livserfarenheter? Programmet leds av Tomas Walch och Henrik Betnér. Välkommen till G-ordet! Tipsa gärna andra om att lyssna på G-ordet, prenumerera...

Duration:00:36:06