Redescopera Evanghelia-logo

Redescopera Evanghelia

Religion & Spirituality Podcasts

Înțelegerea este o fântână a vieții. Aceasta este o lucrare de învățătură creștină care are scopul de a aduce mai multă înțelegere și revelație în trupul lui Cristos global despre Evanghelia harului.

Înțelegerea este o fântână a vieții. Aceasta este o lucrare de învățătură creștină care are scopul de a aduce mai multă înțelegere și revelație în trupul lui Cristos global despre Evanghelia harului.

Location:

United States

Description:

Înțelegerea este o fântână a vieții. Aceasta este o lucrare de învățătură creștină care are scopul de a aduce mai multă înțelegere și revelație în trupul lui Cristos global despre Evanghelia harului.

Language:

Romanian


Episodes

Autoritatea spirituală a credinciosului (Mesaje individuale)

5/21/2022
Autoritatea spirituală a credinciosului Cele trei târâmuri Există 3 tărâmuri în care sunt implicați credincioșii: Ordinea corectă în lupta spirituală Mulți creștini când vorbesc despre lupta spirituală și autoritatea spirituală spun că trebuie să cunoaștem principalitățile spirituale cu care avem de a face și rangurile din lumea demonică (demonii cu putere și autoritate mai mică, demoni cu autoritate mai mare, etc.). Ei spun că trebuie să-ți cunoști bine dușmanul înainte de a te angaja...

Duration:01:00:57

Cum să auzi vocea lui Dumnezeu (Mesaje individuale)

10/21/2021
Introducere Astăzi aș dori să vorbesc despre un subiect de mare interes în rândul creștinilor, și anume, despre cum să auzi vocea lui Dumnezeu. În ciuda abundenței de materiale și predici creștine disponibile astăzi, mulți credincioși încă se luptă să audă vocea lui Dumnezeu și au o dorință sinceră de a ști cum vorbește Dumnezeu poporului Său în Noul Testament. În discuția noastră de astăzi, voi încerca să ofer răspunsuri la 5 întrebări: „De ce avem nevoie să-L auzim pe Dumnezeu? Vorbește...

Duration:00:44:50

Sesiunea 17 - Mărturisirea păcatelor și Cina Domnului (Gloria neprihănirii)

8/19/2021
Mărturisirea păcatelor și Cina Domnului Să citim mai întâi celebrul pasaj despre Cina Domnului din 1 Corinteni 11:17-34: 1 Corinteni 11:17–34 (BTF2015 & NTR) 17 Acum, în ceea ce vă spun, nu vă laud, pentru că vă adunați nu spre mai bine, ci spre mai rău. 18 Fiindcă, întâi de toate, când vă adunați în biserică, aud că sunt dezbinări între voi; și în parte o cred. 19 Fiindcă trebuie să fie și erezii printre voi, ca să fie arătați printre voi cei aprobați. 20 De aceea când vă adunați în...

Duration:00:32:53

Sesiunea 16 - Ce să facem când am păcătuit (Gloria neprihănirii)

8/9/2021
Obiecții la mărturisirea făcută o singură dată Unii ar putea spune: „Dar cum rămâne cu ceea ce a spus Isaia în capitolul 59 versetul 2, precum că păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, că ele ascund fața Lui de noi și că El nu ne va asculta? Nu înseamnă aceasta că ieșim din părtășia cu Dumnezeu și că trebuie să ne mărturisim păcatele pentru ca El să ne audă din nou?” Nu, nu este așa. Isaia a trăit înainte de cruce, Isus nu plătise încă pentru păcatele sale și Isaia...

Duration:00:22:17

Sesiunea 15 - Mărturisirea păcatelor în 1 Ioan 1:9 (Gloria neprihănirii)

7/24/2021
Mărturisirea păcatelor în 1 Ioan 1:9 1 Ioan 1:5–2:1 (BTF2015) 5 Acesta de fapt este mesajul pe care l-am auzit de la El și pe care vi-l relatăm, că Dumnezeu este lumină și în El nu este deloc întuneric. 6 Dacă spunem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu împlinim adevărul; 7 Dar dacă umblăm în lumină, așa cum El este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Cristos, Fiul său, ne curăță de tot păcatul. 8 Dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm pe...

Duration:00:31:36

Sesiunea 14 - Mărturisirea păcatelor (Iacov 5:14-16) (Gloria neprihănirii)

6/16/2021
Mărturisirea păcatelor Romani 8:1 spune: Romani 8:1 (BTF2015 & NTR) 1 Așadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care umblă nu conform cărnii, ci conform Duhului. Mulți creștini citesc pasajul de mai sus și, din nou, adaugă în mintea lor, fără măcar să-și dea seama, următoarea idee: „Da, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus [atâta timp cât nu au păcate nemărturisite în viața lor]”. Totuși, acest lucru nu este...

Duration:00:17:55

Sesiunea 13 - Credincioșii nu pot păcătui (Gloria neprihănirii)

5/1/2021
CREDINCIOȘII NU POT PĂCĂTUI (1 IOAN 3:9) 1 Ioan 3:9 (RMNN) 9 Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Mulți oameni se luptă să înțeleagă acest pasaj deoarece contextul arată clar că creștinii încă păcătuiesc: 1 Ioan 1:8 (BTF2015) 8 Dacă spunem că nu avem păcat, ne înșelăm pe noi înșine și adevărul nu este în noi. 1 Ioan 1:10 (BTF2015) 10 Dacă spunem că nu am păcătuit, Îl facem...

Duration:00:19:11

Sesiunea 12 - Condamnarea și păcatele viitoare (Gloria neprihănirii)

4/23/2021
Condamnarea și păcatele viitoare Liberi de condamnare Un alt mod în care conștiința ta este curățată de conștiența păcatelor este prin realizarea și recunoașterea în mintea și inima ta că, chiar și atunci când ai păcătuit, rămâi în continuare liber de condamnare. Să citim cel mai faimos pasaj despre libertatea de condamnare care se găsește la Romani 8:1-2: Romani 8:1–2 (BTF2015 & NTR) 1 Așadar, acum nu mai este nici o condamnare pentru cei ce sunt în Cristos Isus, care umblă nu conform...

Duration:00:31:00

Sesiunea 11 - Marele schimb (Gloria neprihănirii)

3/29/2021
Marele schimb 2 Corinteni 5:21 spune următoarele: 2 Corinteni 5:21 (BTF2015) 21 Fiindcă pe Cel ce nu a cunoscut păcat (adică Isus Cristos), (Dumnezeu, Tatăl) L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim făcuți dreptatea (sau neprihănirea) lui Dumnezeu în El. Întrebare: În ce fel a fost făcut Isus Cristos păcat pe cruce? A fost făcut El păcat numai din punct de vedere legal SAU a fost făcut păcat și vital în natura Sa, adică în duhul Său? Apoi, în ce fel au fost făcuți credincioșii...

Duration:00:26:11

Sesiunea 10 - Ce este păcatul? (Gloria neprihănirii)

3/20/2021
Ce este păcatul? Acum că am definit neprihănirea, suntem într-o poziție mai bună de a defini păcatul, prin comparație cu neprihănirea, într-un mod mult mai holistic. Am spus mai devreme că neprihănirea este natura lui Dumnezeu care definește caracterul Său și modalitățile Sale de a face toate lucrurile. 2 Petru 1:2-4 spune că cei ce sunt în Cristos au devenit și ei părtași la natura divină a lui Dumnezeu și la neprihănirea Sa: 2 Petru 1:2–4 (BTF2015) 2 Har și pace să vă fie înmulțite...

Duration:00:22:15

Adevărata natură a lui Dumnezeu (Mesaje individuale)

3/11/2021
Adevărata natură a lui Dumnezeu Astăzi doresc să aduc un mesaj de viață, speranță și bucurie din Cuvântul lui Dumnezeu și in mod specific aș dori să vorbesc despre adevărata natură a lui Dumnezeu, pentru că majoritatea oamenilor au o imagine denaturată a lui Dumnezeu. Diavolul și religia în general au reușit atât de bine să proiecteze această imagine eronată despre Dumnezeu în inimile oamenilor încât acesta este unul din marile motive pentru care oamenii stau departe de Dumnezeu sau fug de...

Duration:00:17:23

Sesiunea 9 - Ce este neprihănirea (Gloria neprihănirii)

2/25/2021
Ce este neprihănirea? Am vorbit atât de multe despre neprihănire și despre faptul că noul nostru duh a devenit neprihănirea lui Dumnezeu în Cristos. Dar ce este cu adevărat neprihănirea? S-ar putea să îți fi pus această întrebare și tu la un moment dat. Neprihănirea este acea natură a lui Dumnezeu care definește caracterul Său și căile Sale de a face toate lucrurile. Stă în caracterul lui Dumnezeu ca întotdeauna să aibă dreptate și să fie perfect în orice lucru. Este vorba despre cine este...

Duration:00:23:19

Sesiunea 8 - Principiul oglinzii (Gloria neprihănirii)

2/18/2021
Principiul oglinzii Să citim Iacov 1:21-25: Iacov 1:21–25 (BTF2015) 21 De aceea puneți deoparte toată murdăria și revărsarea răutății și primiți cu blândețe Cuvântul altoit, care este în stare să vă salveze sufletele. 22 Fiți așadar înfăptuitori ai Cuvântului și nu doar ascultători ai Lui, înșelându-vă pe voi înșivă. 23 Pentru că dacă vreunul este ascultător al Cuvântului și nu înfăptuitor, el este asemănător unui om care își privește fața naturală în oglindă; 24 Fiindcă se privește...

Duration:00:23:13

Sesiunea 7 - Procesul de reînnoire al minții (Gloria neprihănirii)

2/10/2021
Procesul de reînnoire al minții În Romani 12:1-2 ni se spune următorul lucru: Romani 12:1–2 (NTR & BTF2015) 1 De aceea vă îndemn, fraților, prin îndurările lui Dumnezeu, să prezentați trupurile voastre ca un sacrificiu viu, sfânt, și plăcut lui Dumnezeu. Aceasta este slujirea voastră acceptabilă. 2 Și nu vă conformați acestei lumi; ci fiți transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi (confirma) care este voia lui Dumnezeu, cea bună și plăcută și...

Duration:00:32:05

Sesiunea 6 - Cine ești tu în duhul? (Gloria neprihănirii)

1/20/2021
Curățarea de păcate a conștiinței Cine ești tu în duhul? Diagrama celor trei inele pe aceeași linie ca într-un lanț ilustrează, de asemenea, această lipsă a unei legături directe dintre duh și trup. De aceea, tot ceea ce iese din duhul tău înspre trupul tău trebuie să treacă prin partea ta mental-emoțională. Cu diagrama conductelor de mai jos, un capăt al conductei reprezintă duhul tău, iar celălalt capăt trupul tău. Sufletul tău acționează ca o supapă sau ca un robinet între cele două....

Duration:00:27:34

Sesiunea 5 - Duh, suflet și trup (Gloria neprihănirii)

1/19/2021
Curățarea de păcate a conștiinței După cum am menționat pe scurt mai devreme, conștiința poate fi curățată sau poate rămâne curată prin simpla neîncălcare a ei. Însă, atunci când păcătuiești și îți încalci conștiința, ea poate fi curățată de vinovăția acelui păcat amintindu-ți, meditând, crezând și chiar declarând cu voce tare patru lucruri: (1) ai fost făcut(ă) neprihănit(ă) în natura duhului tău pentru totdeauna la momentul salvării tale; (2) ești liber(ă) de condamnare pentru totdeauna...

Duration:00:26:40

Sesiunea 4 - Conștiența păcatelor și a faptelor moarte (Gloria neprihănirii)

1/2/2021
Conștiența păcatelor și a faptelor moarte Acum că ne-am întors la Domnul și am fost născuți din nou, Dumnezeu nu vrea să mai avem o conștiință rea, ci o conștiință bună și perfectă. El nu vrea să mai fim dominați de conștiință, ci dorește să ne curățăm pe noi înșine de o conștiință întinată. Există o cale mai bună de a relaționa cu Dumnezeu. Haideți acum să vedem cum conștiința noastră împreună cu comportamentul sau purtarea noastră poate genera două tipuri de conștiențe care ne sunt...

Duration:00:17:23

Sesiunea 3 - Conștiința și Legea lui Moise (Gloria neprihănirii)

12/30/2020
Conștiința și Legea lui Moise Aici ajungem la un punct important care îți poate schimba relația ta cu Dumnezeu într-un mod semnificativ dacă înțelegi acest concept într-un mod adecvat. Motivul pentru care Dumnezeu a dat Legea a fost pentru a aduce conștiința noastră înapoi la locul potrivit, la modul în care Dumnezeu a intenționat-o să funcționeze, în conformitate cu standardul Său. Legea a fost o încercare de ”resetare” și de recalibrare a conștiinței. Acesta a fost scopul Legii, respectiv...

Duration:00:18:21

Sesiunea 2 - Scopul și efectele conștiinței (Gloria neprihănirii)

12/10/2020
Conștiința Umană Scopul și efectele conștiinței În Romani 1:18-20, ni se arată ca orice persoană are o constiință. Este imposibil ca cineva să nu aibă o conștiință. Romani 1:18–20 (BTF2015) 18 Fiindcă furia lui Dumnezeu este revelată din cer împotriva a toată neevlavia și nedreptatea oamenilor care țin adevărul în nedreptate. 19 Pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este arătat în ei (nu lor); fiindcă Dumnezeu le-a arătat. 20 Fiindcă lucrurile invizibile ale Lui de la...

Duration:00:27:43

Sesiunea 1 - Originea conștiinței (Gloria neprihănirii)

11/18/2020
Introducere Cei ce cred în Cristos trebuie să își mărturisească păcatele? Dacă da, cum ar trebui ei să facă acest lucru și care este importanța mărturisirii? Dacă nu este nevoie să își mărturisească păcatele, de ce nu? Credincioșii autentici născuți din nou își pot pierde vreodată mântuirea? În această serie, vom avea o discuție extinsă despre practica mărturisirii păcatelor, conștiință, neprihănire, siguranța mântuirii, și despre biruința asupra ispitelor și trăirea în sfințenie. Acum...

Duration:00:23:02