Haclediad - Hacio'r Language-logo

Haclediad - Hacio'r Language

Technology Podcasts

Tri ffrind yn rhannu diod a thrafod technoleg, teli, ffilm a phopeth arall unwaith y mis. Podlediad hyna’r Gymraeg ™

Location:

United Kingdom

Description:

Tri ffrind yn rhannu diod a thrafod technoleg, teli, ffilm a phopeth arall unwaith y mis. Podlediad hyna’r Gymraeg ™

Twitter:

@haciaith

Language:

Welsh


Episodes
Ask host to enable sharing for playback control

Paned with the Apes

5/28/2024
Yn parhau'r run o benodau melltigedig, trïwch sbotio lle wnaeth Sioned ddiffodd switch trydan ei set up cyfan ynghanol y sioe yma ⚡😅 Bydd Iest, Bryn a Sions yn taclo Cymru/Wales yn y Metaverse, hysbyseb yr ipad Crush ac enshittifiation cynnyrch Apple. Gwyliwch allan am ddial Cupertino ar Iest yn ail hanner y sioe wrth i Face Time crasho bob 5 munud 😖 Ffilm ofnadwy y mis yma ydy campwaith Marky Mark Planet of the Apes (2001) - pwy wyddau pa mor horni allai mygydau rwber fod? Diolch i bawb sy'n gwrando a chefnogi (https://ko-fi.com/haclediad)🙏❤️ (Recordiwyd y bennod yma cyn implosion Cwis Bob Dydd, neu base ni di cyfro hwna hefyd!)

Duration:03:15:25

Ask host to enable sharing for playback control

Mae 'na ffilms gwell Argylle...

4/28/2024
Shhhh, peidiwch gadael y gath o'r cŵd am gynnwys Haclediad mis Ebrill... y cyfan allwn ni ddeud ydy bod yr Humane AI pin yn siomedigaeth a mai Argylle ydy o bosib y Ffilmdiddim GWAETHAF hyd yn hyn (yup, waeth na Diana the Musical😨). Ymunwch â Bryn, Iestyn a Sions i leddfu'ch unigrwydd gyda 2+ awr o tech talk, trafod obsesiwn plant Sioned efo "Death in Paradise" ac awgrymiadau beth DYLE chi wylio (hint: Deffinetli ddim Argylle) Diolch o galon i bawb sy'n gwrando a chyfrannu - chi wirioneddol yn lejys bob un 🥹

Duration:02:40:47

Ask host to enable sharing for playback control

Dune i’m, ‘de

3/31/2024
Pasg hapus... neu ffŵl Ebrill? Penderfynwch chi! OK, mae 'na newyddion tech i’w gael, ond mae pennod Mis Mawrth yn un Ffilm Di Ddim ffest go iawn... diolch i ffrind y sioe Ross McFarlane, mae Bryn, Sions ac Iest wedi gwylio DUNE (1984). Dy’n ni ddim yn rhy siŵr os ydyn ni’r un bobl ar ei ôl o, ond tiwniwch mewn i glywed Diolch i bob un ohonoch chi sy’n gwrando, cyfrannu (https://ko-fi.com/haclediad) a chefnogi ni bob mis - a diolch arbennig i Iest am waith arwrol golygu a chynhyrchu’r sioe mis yma 🔥"I must not fear. Fear is the mind-killer. Fear is the little-death that brings total obliteration. I will face my fear. I will permit it to pass over me and through me. And when it has gone past I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone there will be nothing. Only Yr Haclediad will remain."🔥

Duration:02:48:15

Ask host to enable sharing for playback control

Ddim cweit yn Taron 12

2/28/2024
“Haul y gwanwyn, gwaeth na gwenwyn” meddai’r Nains, so anwybyddwch y pelydrau egwan yna, ffendiwch flanced a cwtshwch fyny am bennod Chwefror 2024 o’ch hoff podlediad tech-ffilm-sortof! O’r diwedd byddwn ni’n mynd i’r berllan i weld be di’r ffys am yr Apple Vision Pro, a wedyn syllu’nyn gegrwth ar fideos AI diweddaraf Sora. I’r rhai ohono chi sy’n joio’r podcast-within-a-podcast, mae’r #FfilmDiDDim yn... ofnadwy?! Mi oedd na LOT o emosiynau cryf wrth drafod (Not your Daddy’s) Robin Hood (2018), y Robin Hood gwaethaf erioed?! Diolch i bawb sy’n gwrando a chefnogi (https://ko-fi.com/haclediad) - chi werth y byd! 🙏😊

Duration:03:09:32

Ask host to enable sharing for playback control

Rebal Moon Wîcend

1/28/2024
Diwedd mis Ionawr, tywydd ofnadwy, ond mae na gwmni da a ffilm gwael genno ni i'ch cadw i fynd! Bydd Bryn, Iestyn a Sions yn trafod sgandal Horizon, Gladiators, dyfais ddigidol Rabbit (ond dim honna sori), memory hole Bryn am Bwncath ac amserlennu bysus efo AI. Mae'r ffilmdiddim yn LLANAST o gynhyrchiad gan un o feistri'r genre - Rebel Moon gsn Zack Snyder. Tybed pa un o'r criw oedd dioddef PMS gwaeth na'r arfer o'i herwydd? 😅 Diolch o galon eto i bawb sy'n gwrando, cyfrannu a rhoi hwb i ni gario mlaen efo'r nonsens llwyr yma 😘

Duration:03:00:37

Ask host to enable sharing for playback control

A Christmas Twistmas🎄🌪️

12/20/2023
🎄A dyma ni gyfeillion… gwledd Nadolig swmpus arall gan griw ffyddlon yr Haclediad. Mae’r fideo 10 awr 4k o le tân yn ffrydio as we speak, felly neidiwch mewn a joiwch ddechrau’r gwyliau Nadoig gyda ffilm-di-ddim-am-ddim OFNADWY a thrafodaeth ddeallus* a sensitif* o newyddion y flwyddyn. Mae Bryn, Iest a Sions yn cael dipyn o ddychryn go iawn wrth i Bard gamddarllen adroddiad S4C, yn cael dipyn o laff ar gelwydd Google Gemini ac yn joio trio ffigro allan be ydi teitl y Ffilm Di ddim - A Chritsmas Twister, neu F6: Twister?! Bethbynnag ydy’r enw, diolch i chi gyd sy’n cyfrannu (https://ko-fi.com/haclediad) i gadw’r servers yn spinio yma ar yr Haclediad - yn enwedig i diolch I Ross McFarlane a Jamie mis yma! 🥹 DIolch i bob un ohonnoch chi sy’n rhannu’r 3ish o oriau yma efo ni bob mis, gobeithio y byddwn ni’n cadw chi i fynd trwy’r gwyliau ma os ydych chi’n teimlo bach yn unig 🫶🎄

Duration:02:31:43

Ask host to enable sharing for playback control

Large Language Model Croft: Tomb Raider

11/29/2023
Gyda S4C yn sacio un pennaeth ac Open AI yn sacio/ddim sacio un nhw, dyma bodlediad i chi sy wastad dan yr un arweinyddiaeth gadarn... ond sydd hefyd ddigon twp i wylio ffilms ofnadwy bob mis😅 Yn Haclediad Mis Tachwedd bydd Iest, Bryn a Sions yn datgymalu dyfodol OpenAI a’r Gynhadledd Bletchley; trafod mysterious airtags yn ymddangos ar dy ffôn; ffindio’r clustffonau bach gorau ac wrth gwrs gwylio Lara Croft: Tomb Raider ar BBC iPlayer am laffs y #FfilmAmDdim Da ni’n hynod ddiolchgar i bawb sy’n gwrando a chyfrannu (https://ko-fi.com/haclediad) bob mis - diolch arbennig i Matt M a Jamie am roddion hael mis Tachwedd☺️

Duration:02:40:51

Ask host to enable sharing for playback control

Tri Gwrach, un Pwmpen

10/31/2023
Ma genno ni bennod mwy sgeri na climate change i chi Mis yma - neu mwy sgeri nac AI oleia😏 Ymunwch â’r frightmasters eu hunain, Iestyn, Bryn a Sions i drafod y Google Pixel 8, printers (!) a sut i wneud dim byd gyda Jenny Odell 😴 FfilmAmDdim y mis ydy The Witches of Eastwick - ffilm gwallt mawr gorau'r ganrif ddiwethaf? Gewch chi weld 🧙‍♀️🧙‍♀️🧙‍♀️ Diolch i Daf y Gath, ab Agwedd a Jamie am gyfraniadau arbennig i'r pot KoFi mis yma - da ni'n wirioneddol stunned pan mae gwrandawyr yn cyfrannu, diolch o galon i chi gyd 🥹 🎃 Calan Gaeaf hapus - joiwch spooky season 🕷️

Duration:02:51:12

Ask host to enable sharing for playback control

SpecsDols G.I. Ken

9/24/2023
Hwciwch y pumpkin spice lattes na i'ch veins i ddathlu dechre'r hydref efo Bryn, Iest a Sions 🍂🍁 Mae'r dyfeisiadau diweddaraf gen Apple, Amazon a Google dan y chwyddwydr - yn ogystal â bill amddiffyniad plant digidol llywodraeth Prydain a pa mor syndod o ddefnyddiol ydy Bing chat 💡 Ond mae na laffs hefyd - mae'r Ffilm Di Ddim Am Ddim mis yma yn un o'r rhai mwyaf contrafyrshal ers Valerian! Ydy G.I. Joe Origins: Snake Eyes (Channel 4) yn ffilm o ddychymyg bachgen 11 oed efo cool sword fights, neu yn llanast llwyr fel gyrfa Henry Golding druan? Gwrandewch i ffeindio allan! Diolch i bawb am wrando a chefnogi - popiwch geiniog yn y cwpan KoFi (https://ko-fi.com/haclediad) i helpu efo'r costau hostio os da chi'n joio be chi'n clywed 😘🙏

Duration:02:44:05

Ask host to enable sharing for playback control

Bwncath Seepage

8/28/2023
Croeso i blow out diwedd y gwyliau i griw'r Haclediad - da ni'n rhoi Haf 2023 i'w wely gyda kraken o benod i chi ☺️ Ymunwch gyda Bryn, Sions ac Iestyn i weld final death throws TwiXter, yr argymhellion i gael awdurdod darlledu i Gymru a holi sut allith yr Eisteddfod ehangu allan o'r maes yn ddigidol... hyn oll a'r campwaith o FfilmI'rDim "Master and Commander: Far side of the World", pa weevil basa chi'n dewis?🤔 Saethwch eich cannon balls llawn arian draw i'r cyfrif KoFi neu rhannwch y sioe efo rwyn sydd angen cwtsh clustiau 😘 Diolch am eich cefnogaeth 🫶

Duration:02:57:03

Ask host to enable sharing for playback control

Treklediad: Deep Space Bryn

7/29/2023
O'r diwedd, mae Bryn, Sions a Iestyn wedi ffendio ffordd i neud yr Haclediad yn hydynoed mwy o niche podcast na'r arfer... Ni'n neud pennod ar ffilm Star Trek 🤣 Na, na, peidiwch â mynd! Mae'n OK, mae genno ni lwyth o bethe arall, addo 😅 Fel bod ceir self driving rŵan yn road legal yn y DU, yr hwyl sydd i gael efo Bard a Bing, y trend weird o ffrydwyr NPCs ar Onlyfans ac wrth gwrs... Da ni'n gwylio Star Trek: Nemesis SORI NOT SORI. (cafodd y pod ei recordio CYN i Elon gael un normal iawn a newid Twitter i X dros nos - ond i fod yn onest, sa ni just wedi neud jôcs Vin Diesel am y peth probabli) Diolch o galon o bob UN ohonoch chi sy'n gwrando, a'r Unicorn Investors sy'n cyfrannu bob mis i gadw ni i fynd - da chi gyd yn blydi gwych 🥹

Duration:02:50:26

Ask host to enable sharing for playback control

Caernarfon Has Fallen

6/26/2023
Rhy boeth i gysgu? Aircon yn freuddwyd pell? WEL, co’ chi Haclediad mis Mehefin i ffanio chi efo breezy chat tri ffrind am dechnoleg, billionaires a ffilms rybish Byddwn ni’n sipian coctêls oer a thrafod Reddit, VR Headset freaky newydd Apple, trip Bryn i dŷ’r Cyffredin a FfilmAmDdim-DiDdim waethaf (?) ein run ni o 40 hyd yn hyn: London has Fallen. Diolch o galon i bob un ohonnoch chi sy’n gwrando ac yn cyfrannu (https://ko-fi.com/haclediad) bob mis - chi’n ridic a da ni’n meddwl y byd ohonoch!

Duration:02:42:44

Ask host to enable sharing for playback control

Byth Di Bod i Japan

5/28/2023
Mae’r Haclediad yn cael ei recordio mewn golau ddydd o’r diwedd -yup, mae’r haf yn dod! Byddwch yn barod am FfilmDiDdim(AmDdim) ridic o boncyrs - yr anhygoel Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension 😨 Hefyd y mis yma fe gewch chi chydig iawn o actual newyddion tech, a llwyth o travel vlog Sions wrth iddi ddychwelyd o daith gyfareddol i Japan 🗾 Hyn oll a llawer mwy ar Haclediad Mis Mai! Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu, rhannu a hoffi’r sioe - chi werth y byd ❤️

Duration:02:39:19

Ask host to enable sharing for playback control

AI Generated Gwynfor Evans

4/29/2023
Be, pennod mis Ebrill YN mis Ebrill?! Ydy, mae'r Haclediad nôl i'w threfn arferol - gyda pennod jiwsi arall i'ch clustiau chi. Mis yma bydd Iest, Bryn a Sions yn trafod Humane AI a'i dyfais syth allan o'r ffilm "She", Alarms UK, Sioned yn ymuno â Mastodon fel rhywfath o hipster ac ein Ffilm Di Ddim Gymraeg gyntaf Y SŴN! A fydd Bryn yn cofio ei login S4C Clic? A fydd Sioned yn hitio'r sub standard tonic chydig yn galed? A fydd Iestyn yn pivotio i fod yn Anson Mount lookalike?! Yr atebion i hyn a llawer mwy yn Haclediad 121! Diolch am wrando, etc!!

Duration:02:40:03

Ask host to enable sharing for playback control

Pennod Mis Mawrth but make it Mis Ebrill / “Cocaine be?!”

4/2/2023
Mae hi di bod yn 'bit of a Mis' i griw'r Haclediad - so dyma chi treat bach, pennod mis Mawrth, ond ym mis Ebrill! Gyda franchise killer o Ffilm di Ddim, yr infamous Divergent:Allegiant, llwyth mwy o scramblo brêns gyda AI a fideo brilliant newydd arall ar y Metaverse gan Dan Olson mae genno ni gwerth mis o sioe arall i chi AM DDIM! Os hoffech chi helpu allan efo costau creu'r sioe a bil therapi'r cyflwynwyr, taflwch bit coin neu ddwy drew i'n cyfrif Ko-Fi fan hyn (https://ko-fi.com/haclediad) 😘 ☕ Diolch eto, a welwn ni chi ddiwedd y mis 😍

Duration:02:21:09

Ask host to enable sharing for playback control

The Iest and the Furious

2/23/2023
Dewch am dro draw i diroedd pell Mastodon efo'r Haclediad mis yma - bydd Iestyn, Bryn a Sioned yn gweld sut mae dechrau o'r dechrau ar rwydwaith gymdeithasol sy'n chydig o ddrysfa o'r tu allan. Da ni yma i ddal eich llaw i neud y naid! Byddwn ni hefyd yn rhoi Iest Test i'r frwydr am hawliau trans, yn ogystal â gwylio ffilm di ddim sy mor ridiculous allwn ni ddim hyd yn oed: Furious 7 Diolch o galon i bob un ohonoch chi sy'n gwrando, cefnogi a chyfrannu bob mis - caru chi! 😘

Duration:02:46:05

Ask host to enable sharing for playback control

Sh*tcake Mushrooms

1/29/2023
Blwyddyn newydd dd- wps! OK so mae'r Haclediad braidd yn hwyr efo'r cyfarchion, ond dyma chi gwerth mis arall o #cynnwys tech a pop culture i'ch cadw i fynd yn 2023! Da ni'n popio draw i CES i weld skins newydd i dy gar, sensor piso a sut i optimeiddio dy hun i fod yn super hiwman. Ond pwy sydd angen hiwmans pan fydd AI yn neud y job drosa ni eniwe? Ffilm di ddim y mis ydy'r epic oesol Warcraft gan ffrind y sioe Duncan Jones - a bydd Iest, Bryn a Sions yn argymell beth ddylai chi wylio yn lle hwnnw yn yr after party. Joiwch, diolch am bob cyfraniad (https://ko-fi.com/haclediad) a welwn ni chi mis nesa!

Duration:02:30:21

Ask host to enable sharing for playback control

Sharknadodolig on Ice

12/24/2022
Da ni’n dathlu heuldro’r gaeaf yn yr unig ffordd bosib eleni - efo llwyth o booze a ffilm ofnadwy(o dda!) Iep, mis yma ni’n parhau i CSI-io diwedd Twitter, yn gegrwth efo sgams FTX, ac yn dathlu FIND Y FLWYDDYN gan Iest - ffilm A CHRISTMAS ICETASTROHE (2014) Diolch o galon i chi GYD am wrando, cyfrannu a chefnogi elenni - welwn ni chi am fwy yn 2023 🥰

Duration:03:03:03

Ask host to enable sharing for playback control

Twit-Ty-Whodunnit

11/30/2022
OK bawb, mae'n gwdyn cymysg o'r gwych a'r gwallgof heno ar eich hoff bodlediad tech-a-phopeth arall, croeso ir gaeaf! Setlwch nôl efo mulled wine a neidiwch mewn i gornel crypto enfawr wrth i Iestyn drio esbonio be ddiawl sy'n digwydd 😅 Ry'n ffarwelio â cartref y we Gymraeg ers degawd wrth i Twitter gwympo'n ddarnau dan Elon Musk... Ac heb anghofio, mae'n dymor y siwmperi a charthenni, felly fe wylion ni Ffilm I'r Dim mis yma - See How They Run, cwtshwch lan a neidiwch mewn 🛋️

Duration:02:51:53

Ask host to enable sharing for playback control

NFCheese

10/29/2022
Gyda tymor sbŵci ar ein pennau bydd Bryn, Iestyn a Sioned yn neidio mewn i newyddion tech/bywyd/popeth yr hydref - ydy Rishi Sunak yn crypto bro? Hiraeth hen iPods a (diffyg) ethics apps cymdeithasol. (Recordiwyd y sioe cyn i Elon Musk actually brynu Twitter tho, sori!) Ffilm di ddim y mis ydy John Carter, ydy’r 10 mlynedd ers iddo agor wedi newid y feirniadaeth arno…? (sboilers: mae un o’r criw yn flin am y peth!) Diolch o galon eto i bawb sy’n gwrando a chyfrannu i’r sioe bob mis 🥹

Duration:02:48:35