AWR Malagasy / Malgache-logo

AWR Malagasy / Malgache

Adventist World Radio

Daily Radio Programs in Malagasy (Malgache) from Adventist World Radio

Daily Radio Programs in Malagasy (Malgache) from Adventist World Radio

Location:

Antananarivo, United States

Description:

Daily Radio Programs in Malagasy (Malgache) from Adventist World Radio

Twitter:

@awrweb

Language:

Multilingual

Contact:

AWR Africa 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Rindram-peo sy tononkalo 5- Lesona Sekoly Sabata

4/5/2020
1- Aza mijery ny miseho ivelany 2- Sambosa amin'ny mangahazo lena 3- Ao Aminy 4- Mahereza amin'ny fizahan-toetra 5- Nomen'Andriamanitra ny olona ny Baiboly ;

Duration:00:59:57

01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata

4/4/2020
01_Ny olona mijery ny miseho ivelany, Jehovah mijery ny fo 02_II Mpanjaka 16 03_Miankohofa eo anatrehany, fiz 2 04_Ny fahalalana onony 05_Avy aiza ny Baiboly, ay manahoana ny toe - toetrany?;

Duration:00:59:55

01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

4/3/2020
01_Aza tia mifaninana 02_Fampanantenan'i Jesosy ny Fanahy Masina 03_Mangina mitsahara fiz 4 04_Antokom-pinoana samifafa fiz 2 05_Ny mampiavaka ny Baiboly, fianarana fanampiny;

Duration:00:59:56

01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny Fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

4/2/2020
01_Mamaly vavaka Andriamanitra 02_trondro asaly fiz 3 03_Mamono ny tenan'ny ota 04_Tarehy fiz 3 05_Manova ny fianan'ny olona ny Baiboly;

Duration:00:59:56

1 - Hafatra ho anao 2 - Ankizy mahay mankatoa 3 - Toriteny 4 - Tanora mandray andraikitra 5 - Lesona Sekoly Sabata

4/1/2020
1 - Aleo miteny hoe soa ihany 2 - Ny tenako manontolo 3 - Fanomezam-pahasoavana mandajalanja fiz 1 4 - Fahaizana mandray fanapahan-kevitra 01 5 - Ny Baiboly amin'ny maha tenin'Andriamanitra azy;

Duration:00:59:56

1 - Hafatra ho anao 2 - Fahasalamana 3 - Toriteny 4 - Fanabeazana 5 - Lesona Sekoly Sabata

3/31/2020
1 - Aza sodokan'ny teny, ny voany no ahafantarana azy 2 - Zava-dehibe ny mitsiky 3 - Tandremo ny famakian-teny, fananarana, fampianarana 4 - Ireo toetra sy fomba amam-panao mampiavaka ny zatovo 5 - Ny maha faminaniana ny Baiboly;

Duration:00:59:56

1- Hafatra ho anao 2- Fahaiza-miaina 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona Sekoly Sabata

3/30/2020
1- Sarobidy ny Baiboly 2- Ny fanambonian-tena 3- Mba maniry te hahita an'i Jeosy ve hianao 4- Fambolena papay Fiz 02 5- Nohanjambaina mba hahita an'I Kristy ;

Duration:00:59:57

1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Feon'ny mpihaino 5- Lesona Sekoly Sabata

3/29/2020
1- Aza manahy ny ampitso 2- Concombre asiana sesika 3- Ohatrinona 4- Mme Bodo Antanetibe VI 5- Ny tenin'Andriamanitra velona ;

Duration:00:59:56

01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05__Lesona sekoly Sabata

3/28/2020
01_Ireo fanirian'ny fonao 02_II Mpanjaka 15 03_Miankohofa eo anatrehany fiz 1 04_Ny fitondran-tena kristiana 05_Fomba hahatakarana ny Soratra Masina;

Duration:00:58:59

01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

3/27/2020
01_Te ho sitrana ve ianao? 02_Fifandraisan'ny Kristiana sy ny Silamo 03_Mangina mitsahara 04_Fahasamihafana tokony ihodivirana 05_Avy amin’ny vovoka ho amin’ny kintana, fianarana fanampiny;

Duration:00:59:00

01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

3/26/2020
01_Mahereza fa misy ny fitahiana 02_Trondro asaly fiz 2 03_Maty ao @ tenan'ny ota 04_Tarehy fiz 2 05_FOTOAM-PIANDRASANA (Dan. 12:5-13);

Duration:00:58:59

1 - Hafatra ho anao 2 - Ankizy mahay mankatoa 3 - Toriteny 4 - Tanora mandray andraikitra 5 - Lesona Sekoly Sabata

3/25/2020
1 - Fanoloran-tena ohatrinona 2 - Mahaiza mandefitra 3 - Zava-boahary manokana isika fiz 03 4 - Fomba atao ahitana fahombiazana (fikirizana) 5 - Ilay boky voaisy tombokase;

Duration:00:58:59

1 - Hafatra ho anao 2 - Fahasalamana 3 - Toriteny 4 - Fanabeazana 5 - Lesona Sekoly Sabata

3/24/2020
1 - Sakaiza amin'ny andro sarotra 2 - Fitadidiana 3 - Tsy maharitra ny fahoriana 4 - Ny fivoaran'ny zatovo 05 5 - Ny fitsanganana amin'ny maty;

Duration:00:58:59

1- Hafatra ho anao 2- Fahaiza-miaina 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona Sekoly Sabata

3/23/2020
1 - Safidy amin'izay afafy 2- Ny kisary momba ny tena 3- Miahy sy mikarakra anao Jesosy 4- Fambolena papay Fiz I 5- Voasoratra ao amin'ny Boky ;

Duration:00:58:59

1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Feon'ny mpihaino 5- Lesona Sekoly Sabata

3/22/2020
1- Fitsapana 2- Mofo tantely madinika 3- Araraoty 4- Mme Bodo Antanetibe VI 5- Mikaela Ilay Andrianantsika ;

Duration:00:58:59

01_Hafatra ho ana - 02_Toriteny - 03_Fianarana Baiboly - 04_Lesona sekoly Sabata

3/21/2020
01_Apetrao eo Aminy 02_Tonga ny andro fitsarana 03_Ny fanambadiana sy ny tokantrano kristiana 04_Avy amin’ny vovoka ho amin’ny kintana;

Duration:00:59:59

01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-piankaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

3/20/2020
01_Miariha harena any an-danitra 02_NY maha Andriamanitra an'i Kristy 03_Mangina mitsahara fiz 2 04_Taona fiz 2 05_Avy any atsimo sy avaratra ka tonga any amin’ny tany mahafinaritra, fianarana fanampiny;

Duration:00:59:59

01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

3/19/2020
01_Aoka hitomban-dahy 02_Trondro asaly fiz 1 03_Omena ny akanjom-pahamarinan'i Jesosy 04_Tarehy 05_TRANGAN-JAVATRA AMIN’NY ANDRO FARANY (Dan. 11:40–45).;

Duration:00:59:59

1 - Hafatra ho anao 2 - Ankizy mahay mankatoa 3 - Toriteny 4 - Tanora mandray andraikitra 5 - Lesona Sekoly Sabata

3/18/2020
1 - Hiaro anao amin'ny fakam-panahy Aho 2 - Andriamanitra ao anaty goavy 02 3 - Zava-boahary manokana isika fiz 2 4 - Tanora sy fangatahan'andro 02 5 - Ilay fahefana manaraka;

Duration:00:59:59

1 - Hafatra ho anao 2 - Fahasalamana 3 - Toriteny 4 - Fanabeazana 5 - Lesona Sekoly Sanbata

3/17/2020
1 - Avadiny hiara-miasa hahasoa 2 - Fitsipika mahasalama 3 - Miankina amin'ny fitondran'Andriamanitra 4 - Ny fivoaran'ny zatovo 04 5 - I Roma sy ny andriana vita fanekena;

Duration:01:00:00