AWR Malagasy / Malgache-logo

AWR Malagasy / Malgache

Adventist World Radio

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.
More Information

Location:

Antananarivo, United States

Description:

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.

Twitter:

@awrweb

Language:

Multilingual

Contact:

AWR Africa 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

11/16/2018
More
01_Manoloana ny fahafatesana / 02_fampiasana fitenenana / 03_Herin'ny tenin'Andriamanitra / 04_fahasahiana manao tombana / 05_Ny Fiangonan'nyTestamenta vaovao

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Asa syy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

11/15/2018
More
01_Modia f'aza mafy loha / 02_Lagalin'ovy, voatabia, tongolo / 03_Miomana ho any an-danitra 3 (Tandremo ny fitaky ny devoly) / 04_hazapotsy / 05_Voavaha ny olana iray saro-bahana

Duration:01:00:00

1 - Hafatra ho anao 2 - Ankizy mahay mankatoa 3 - Toriteny 4 - Tanora mandray andraikitra 5 - Lesona Sekoly Sabata

11/14/2018
More
1 - Ny Baiboly / 2 - Ny tena fitiavana / 3 - Gideona 1 / 4 - Fiomanana fanadinana 3 / 5 - Ny filan-kevitra tao Jerosalema

Duration:01:00:00

1 -Hafatra ho anao 2 - Fahasalamana 3 - Toriteny 4 - Fanabeazana 5 - Lesona Sekoly Sabata

11/13/2018
More
1 - Fanambarana goavana / 2 - Fomba fanatsarana fitadidiana 1 / 3 - Miaraka amin'Andriamanitra / 4 - Ny maha zava-dehibe ny fitiavan'ny Reny / 5 - Mitarika ny vahoakan'Andriamanitra ny Fanahy Masina

Duration:01:00:00

1- Hafatra ho anao 2- Fahaiza-miaina 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona sekoly Sabata

11/12/2018
More
1- Ny herin'ny Tenin'Andriamanitra / 2- Antony mahatonga ny zatovo hiray ara-nofo / 3- Mikely aina fatratra / 4- Fiompiana trondro an-tanimbary 04 / 5- Ny fiovam-pon'ny Jentilisa

Duration:01:00:00

1- Hafatra ho anao 2- sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Feon'ny mpihaino 5- Lesona sekoly Sabata

11/11/2018
More
1- Reraka ny mino aho / 2- Soja miaraka amin'ny saonjo / 3- Ny ranao koa / 4- Rakotonirina Jean Donne / 5- Mpitondaran-tena Grika

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_lesona sekoly Sabata

11/10/2018
More
01_Aoka hazava ianareo / 02_I Samoela 30 / 03_Fitsaharana ho an'ny maika lava 02 / 04_Jesosy ilay tetezana fiz 03 / 05_Olana teo @ fiangonan'ny testamenta vaovao

01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana- 05_Lesona sekoly Sabata

11/9/2018
More
01_Matokia, miandrasa an'i Jehovah n'inona mitranga / 02_Voromailala / 03_Na izany aza matokia 1 / 04_Safidy / 05_Ieo sary an'ohatra maneho ny firaisana, fianarana fanampiny

01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

11/8/2018
More
01_Ilay fanehoam-pitiavana marina / 02_Ody biby (Ramerina) / 03_Ny malemy fanahy no handova ny tany / 04_Volofotsy mitambatra / 05_Ny ondry sy nympiandry

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

11/8/2018
More
01_Ilay fanehoam-pitiavana marina / 02_Ody biby (Ramerina) / 03_Ny malemy fanahy no handova ny tany / 04_Volofotsy mitambatra / 05_Ny ondry sy nympiandry

1 - Hafatra ho anao 2 - ankizy mahay mankatoa 3 - Toriteny 4 - Tanora mandray andraikitra 5 - Lesona Sekoly Sabata

11/7/2018
More
1 - Amin'ny andro atahorako no itokiako Aminao / 2 - Fanomezana avy aminy / 3 - Kristy manafaka / 4 - Mila faharetana sy fihafiana raha te ho tafita I / 5 - Ny tenan'i Kristy

1 - Hafatra ho anao 2 -Fahasalamana 3 - Toriteny 4 - Fanabeazana 5 - Lesona Sekoly Sabata

11/6/2018
More
1 - Fiovana tanteraka / 2 - Sakafo be vy hoan'ny zaza sy vehivavy bevohoka / 3 - Nomen'Andriamanitra ho an'ny olombelona ny fahefana rehetra / 4 - Fahamatorana ara-tsosialin'ny zaza 3 -7 taona / 5 - Ny endrik'izany hoe iray ao amin'i Kristy

1- Hafatra ho anao 2- fahaiza-miaina 3- toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona Sekoly Sabata

11/5/2018
More
1- Aza miverina amin'ny lasa fa mandraisa lesona / 2- Zo sy andraikitry ny tanora / 3- Aza manaiky hofitahina / 4- Zezika bilojika ranony / 5- Antsoiny hoe Ankohonany ireo mpanaraka Azy

Duration:01:00:01

1- Hafatra ho anao 2- fahaiza-miaina 3- toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona Sekoly Sabata

11/5/2018
More
1- Aza miverina amin'ny lasa fa mandraisa lesona / 2- Zo sy andraikitry ny tanora / 3- Aza manaiky hofitahina / 4- Zezika bilojika ranony / 5- Antsoiny hoe Ankohonany ireo mpanaraka Azy

Duration:01:00:00

1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Korina an-kira 5- Lesona Sekoly Sabata

11/4/2018
More
1- Loza / 2- soupe Katsaka / 3- Tahotra ankasitrahana / 4- Fiainam-baovao / 5- Antsoiny hoe Vahoakany ireo mpanaraka Azy

01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata

11/3/2018
More
01_Mandrampihaona indray / 02_I Samoela 29 / 03_Fitsaharana ho an'ny maika lava / 04_Jesosy ikay tetezana 02 / 05_Sary an'ohatra ny @ firaisana @ Andriamanitra

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

11/2/2018
More
01_Ny Baiboly / 02_Vitamine ho an'ny vehivavy / 03_Aza mamly ratsy / 04_Diam-bitsika 4 / 05_NY firaisana teo @ testamenta vaovao

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

11/1/2018
More
01_Eny, tsia / 02_koroka mihinana masomboly / 03_Esory ny sampy / 04_Fikarakarana ny hoditra / 05_Tsarovy ny malahelo

Duration:01:00:00

1 - Hafatra ho anao 2 - Ankizy mahay mankatoa 3 - Toriteny 4 - Tanora mandray andraikitra 5 - Lesona Sekoly Sabata

10/31/2018
More
1 - Fanantenana / 2 - Mifona aho / 3 - Olom-baovao / 4 - Fitsipi-dalalao mialoha ny fanambadiana 3 / 5 - Fahalalan-tanana sy fitiavan-karena

Duration:01:00:00

1 - Hafatra ho anao 2 - Fahasalamana 3 - Toriteny 4 - Fanabeazana 5 - Lesona Sekoly Sabata

10/30/2018
More
1 - Tsara fahafatesana sa lava andro iainana / 2 - Vitamina A ho an'ny zaza / 3 - Maniry ny hifandray amintsika Andriamanitra / 4 - Fahamatorana ara-tsosialin'ny zaza 3 - 7 taona / 5 - Mampiray antsika Jesosy

Duration:01:00:00