Pharaos Cigarer-logo

Pharaos Cigarer

Podcasts >

Godnathøjtlæsning for voksne. Karsten Pharao læser op hjemme fra sit bibliotek.

Godnathøjtlæsning for voksne. Karsten Pharao læser op hjemme fra sit bibliotek.
More Information

Location:

United States

Genres:

Podcasts

Description:

Godnathøjtlæsning for voksne. Karsten Pharao læser op hjemme fra sit bibliotek.

Language:

English


Episodes

”Amtmandens Døtre” af Camilla Collett (2)

8/12/2018
More
I et brev til en gammel veninde, Margrethe, som Georg har lovet at fortælle nyt fra hans landlige ophold, fortæller han om denne purunge Sofie, og man fornemmer, at hun alligevel har betaget ham og rummer meget mere, end han har fortalt Müller. Han kan i hvert fald skrive flere sider m visse bedårende og mystificerende træk ved hende. Og nu vender hun snart tilbage. Selvom tanten har opfordret hende til at blive i København, hvor der allerede er flere bejlere, har hun insisteret på at...

Duration:00:55:00

”Amtmandens Døtre” af Camilla Collett (1)

8/11/2018
More
Camilla Colletts roman fra 1854 regnes for den første realistiske roman i norsk litteratur. Den handler om unge kvinders begrænsende opdragelse på den tid, da alt var rettet mod ægteskab for kvinderne, der dermed blev afskåret fra uddannelse og fri valg, der kunne få udnyttet deres evner og gøre dem selvstændige – og selvstændigt tænkende. Vi møder den unge Georg Kold, der er blevet ansat som sekretær for en amtmand og samtidig skal være huslærer for hans søn og for hans yngste datter....

Duration:00:55:00

Pharaos Cigarer 04-08-2018 (2)

8/5/2018
More
Godnathøjtlæsning for voksne. Karsten Pharao læser op hjemme fra sit bibliotek.

Duration:00:55:00

Pharaos Cigarer 04-08-2018 (1)

8/4/2018
More
Godnathøjtlæsning for voksne. Karsten Pharao læser op hjemme fra sit bibliotek.

Duration:00:55:00

”Gyldholm” af Johan Skjoldborg (2)

7/29/2018
More
Per Holt bliver gift med Sofi’ og der skal holdes barnedåb og barselsgilde. Det bliver en fest, der vil blive snakket længe om i Gyldholm Huse. Der er både sødsuppe og kalvesteg og masser af stærke drikkevarer g det ender naturligvis med lidt voldsomheder, da husets herre er nødt til at sætte Røde-Jens lidt på plads. Til folketingsvalget drager alle mand af gårde – for at stemme som de har fået besked på, det vil sige på kanceliråden. Men bøndernes mand vinder nu alligevel.

Duration:00:55:00

”Gyldholm” af Johan Skjoldborg (1)

7/28/2018
More
På herregården Gyldholm går livet sin gang inden for de snævre klasseskels rammer – med husmændene og landarbejderne som de nederste i hierarkiet. Selv det utugtige liv fungerer inden for disse rammer. Det er herreselskabet oppe fra Slottet der har fri adgang til pigernes sovesal. Men ikke til de pæne bondepiger, der er mejerilærlinge, de kan gysende lytte til, hvad der foregår inden ved siden af. Og kun en sej kones trodsigt-ærbødige insisteren redder hendes mand fra at blive fyret og...

Duration:00:55:00

”Gyldholm” af Johan Skjoldborg (2)

7/22/2018
More
Så begynder vi på en ny historie, Johans Skjoldborgs roman ”Gyldholm” fra 1902, en fortælling om tyende, daglejerne og karlene på en stor herregård. Og vi får præsenteret et bredt udsnit af det store folkehold på gården med karlen Per Holt i spidsen. Skjoldborg havde selv ladet sig hyre på en herregård for at researche til sin ”arbejderroman”.

Duration:00:55:00

”Gengangere” af Henrik Ibsen (1)

7/21/2018
More
Efter at alle lig er kommet ud af skabene spidser dramaet omkring fru Alving til. Asylet brænder, snedker Engstrand får manipuleret pastor Manders til at tro, at det er ham der har været uforsigtig med et lys, fra Alving får fortalt både Osvald og Regine sandheden om kaptajn Alvings udsvævende liv, og det lader til, at den seje kvinde kan overkomme det totale illusionstab med en knusende ro. Men Osvalds sygdom – kan hun også klare den?

Duration:00:55:00

”Gengangere” af Henrik Ibsen (2)

7/17/2018
More
Fru Alving betror pastor Manders, at når hun sendte Osvald bort fra hjemmet i en meget ung alder, var det for at han ikke skulle se sin fars fornedrende livsførelse. Og at kammerherren ikke undslog sig for at føre sine udsvævelser ind i hjemmet. Han forførte tjenestepigen, og Regine er frugten af den forbindelse. Men Osvald har også en hemmelighed at betro sin mor. Han er vendt hjem fordi han i Paris har fået konstateret, at han lider af en uhelbredelig sygdom, der vil gøre, at han aldrig...

Duration:00:55:00

”Gengangere” af Henrik Ibsen (1)

7/14/2018
More
Vi befinder os ved en fjord i det vestlige Norge. Fru Alving har netop fået sin søn Osvald hjem. Han har levet som kunstmaler i Paris i en del år. Dagen efter skal det nye asyl indvies, som fru Alving har ladet opføre i sin afdøde mands navn. Nu indfinder pastor Manders sig. Fru Alving har betroet ham opgaven med at ordne alle formaliteter omkring asylet. De øvrige personer er tjenestepigen Regine og hendes far, snedker Engstrand. Det viser sig hurtigt, at der ligger en del fortrængt...

Duration:00:55:00

”Dydens Løn” af August Strindberg (2)

7/8/2018
More
Theodor er kommet i den såkaldte ”mandbare alder”, men på grund af hans afholdenhed er han ved at sygne hen, så selv hans ret fraværende far bemærker det. Hans storebror, løjtnanten, forsøger at give ham lidt erfaring med kvinder, men det lykkes den unge mand at holde sig kysk, også under hele præstestudiet. På en kuranstalt i Tyskland møder han en 35-årig tysk dame, der gifter sig med ham – men det er for sent. Kort efter fødslen af deres barn dør Theodor.

Duration:00:55:00

”Dydens Løn” af August Strindberg (1)

7/7/2018
More
Først får vi lige afslutningen på ”Den romantiske klokker på Rånø”: den unge klokker og skolelærer får bekendt sin skyld over for den lokale præst, som ikke bliver chokeret, men lover ham at Gud tilgiver alt, hvis man tror. Og klokkeren genvinder sin fantastiske evne til at drømme og skabe virkeligheden om efter sit ønske. Og så kommer den store novelle ”Dydens Løn”, der indleder samlingen ”Ægtefolk” fra 1884. Vi præsenteres for den unge hr. Theodor, der ved sin moders dødsleje afgiver et...

Duration:00:55:00

”Den romantiske klokker på Rånø” af August Strindberg (2)

7/1/2018
More
Nu må Alrik skynde sig at få en mindre eksamen, så han kan få et arbejde og forsørge faren, som hurtigt har brugt både sine egne og sønnens opsparede midler. Og han får job som klokker og skolelærer på Rånø. Han gør bekendtskab med forvalteren og frøken Beate på herregården, bliver revet ud af sine drømmerier og beslutter, at han vil lette sit hjerte og søge om tilgivelse hos præsten. En stor synd tynger nemlig hans samvittighed, og det er vel nærmest i et forsøg på at fortrænge den, at...

Duration:00:55:00

”Den romantiske klokker på Rånø” af August Strindberg (1)

6/30/2018
More
Den unge Alrik Lundstedt er kommet til Stockholm for at studere musik og uddanne sig til lærer. Professoren anerkender ham som et stort musikalsk talent, men den unge mand er en uhjælpelig drømmer. Han hjælper professoren ved orglet hver søndag og får øje på en und pige nede i kirken, som han straks drømmer en stort fantasi op om. Han digter også en fantasi i et brev til sin gamle far om at han straks skal sælge alt hvad han ejer og komme ind til hovedstaden og bo hos sin søn. En mægtig...

Duration:00:55:00

”Folkene på Hemsø” af August Strindberg (2)

6/24/2018
More
Men Carlsson begynder også at kaste lange blikke på pigen Clara, når hun arbejder i køkkenet – og det bemærker fruen, som vogter jaloux over sin yngre mand. En aften følger hun efter Carlsson og Clara ud i det iskolde mørke, får sin mistanke bekræftet, men vender våd og forkommen hjem og går straks i seng. Hun mærker nok, at det her bliver hendes død, og hun instruerer Gustav i at brænde testamentet, så Carlsson intet arver. Da hun dør et par dage efter, er vejret så dårligt at man ikke...

Duration:00:55:00

”Folkene på Hemsø” af August Strindberg (1)

6/23/2018
More
Brylluppet mellem enkemadam Flod og Carlsson bliver gennemført – på trods af forhindringer. Præsten bliver så fuld, at han vakler op of lægger sig i brudesengen med alt sit beskidte tøj på, og der bliver et farligt mas med at få ham ud af sovekammeret. Sommergæsten, professoren, introducerer Carlsson for en driftig direktør, som gerne vil købe en af de små holme ud for øen. Han skal starte en minevirksomhed og udvinde feldspat. Carlsson bliver en holden mand.

Duration:00:55:00

”Folkene på Hemsø” af August Strindberg (2)

6/10/2018
More
Det huer ikke Gustav, at hans mor vil gifte sig igen, og da præsten heller ikke bryder sig om den udefrakommende Carlsson, får han brylluppet udsat i 6 måneder på grund af uorden i papirerne. Men til sidst kan det ikke udsættes længere, og Gustav beslutter sig for ikke at være til stede ved højtideligheden. Ude på et fiskeskær møder han præsten, som får ham på andre tanker, og sammen planlægger de at få dukket Carlsson eftertrykkeligt.

Duration:00:55:00

”Folkene på Hemsø” af August Strindberg (1)

6/9/2018
More
Sommergæsterne tager tilbage til Stockholm – og dermed også kokkepigen Ida, som Carlsson ellers har taget til sit hjerte. Han sender hende et smægtende, men også faderligt formanende brev og ved første lejlighed sejler han ind til byen. Da han vender hjem er han mut og fåmælt, det er bestemt ikke gået som han håbede. Ida og hendes kæreste, en ølkusk, har gjort nar ad hans brev, får han at vide, og fruen i huset ænsede ham ikke. Så nu er han tilgængelig for enkefru Flods tilnærmelser og ved...

Duration:00:55:00

”Folkene på Hemsø” af August Strindberg (oversat af Sven Lange) (2)

6/3/2018
More
Carlsson får rettet så meget op på driften, at han kan imponere naboerne ved høstgildet, og gennem bevidst manipulation får han efterhånden både Gustav og gårdens andre folk til at makke ret. Og han får indsmigret sig hos fruen, så han får sit eget kvistkammer og kan begynde at spille forvalter. Og til trods for familiens vantro protester lykkes det ham at få en stockholmer-familie til at leje sig ind i det tomme hovedhus for sommeren – til en god betaling.

Duration:00:55:00

”Folkene på Hemsø” af August Strindberg (oversat af Sven Lange) (1)

6/2/2018
More
Strindbergs lette og humoristiske roman fra 1888 handler om Carlsson, der er hyret til at sætte en gård på fode efter mange års vanrøgt. Gården ligger på Hemsø i den Stockholmske skærgård og ejes af enkefru Flod. Hendes søn Gustav interesserer sig ikke for landbrug, men kun for jagt, og han er fjendtligt indstillet over for den nye mand og alle hans idéer og planer. Men Carlsson er dygtig – og snu.

Duration:00:55:01