Pharaos Cigarer-logo

Pharaos Cigarer

Podcasts >

Godnathøjtlæsning for voksne. Karsten Pharao læser op hjemme fra sit bibliotek.

Godnathøjtlæsning for voksne. Karsten Pharao læser op hjemme fra sit bibliotek.
More Information

Location:

United States

Genres:

Podcasts

Description:

Godnathøjtlæsning for voksne. Karsten Pharao læser op hjemme fra sit bibliotek.

Language:

English


Episodes

”Folkene på Hemsø” af August Strindberg (2)

6/9/2018
More
Det huer ikke Gustav, at hans mor vil gifte sig igen, og da præsten heller ikke bryder sig om den udefrakommende Carlsson, får han brylluppet udsat i 6 måneder på grund af uorden i papirerne. Men til sidst kan det ikke udsættes længere, og Gustav beslutter sig for ikke at være til stede ved højtideligheden. Ude på et fiskeskær møder han præsten, som får ham på andre tanker, og sammen planlægger de at få dukket Carlsson eftertrykkeligt.

Duration:00:55:00

”Folkene på Hemsø” af August Strindberg (1)

6/9/2018
More
Sommergæsterne tager tilbage til Stockholm – og dermed også kokkepigen Ida, som Carlsson ellers har taget til sit hjerte. Han sender hende et smægtende, men også faderligt formanende brev og ved første lejlighed sejler han ind til byen. Da han vender hjem er han mut og fåmælt, det er bestemt ikke gået som han håbede. Ida og hendes kæreste, en ølkusk, har gjort nar ad hans brev, får han at vide, og fruen i huset ænsede ham ikke. Så nu er han tilgængelig for enkefru Flods tilnærmelser og ved...

Duration:00:55:00

”Folkene på Hemsø” af August Strindberg (oversat af Sven Lange) (2)

6/2/2018
More
Carlsson får rettet så meget op på driften, at han kan imponere naboerne ved høstgildet, og gennem bevidst manipulation får han efterhånden både Gustav og gårdens andre folk til at makke ret. Og han får indsmigret sig hos fruen, så han får sit eget kvistkammer og kan begynde at spille forvalter. Og til trods for familiens vantro protester lykkes det ham at få en stockholmer-familie til at leje sig ind i det tomme hovedhus for sommeren – til en god betaling.

Duration:00:55:00

”Folkene på Hemsø” af August Strindberg (oversat af Sven Lange) (1)

6/2/2018
More
Strindbergs lette og humoristiske roman fra 1888 handler om Carlsson, der er hyret til at sætte en gård på fode efter mange års vanrøgt. Gården ligger på Hemsø i den Stockholmske skærgård og ejes af enkefru Flod. Hendes søn Gustav interesserer sig ikke for landbrug, men kun for jagt, og han er fjendtligt indstillet over for den nye mand og alle hans idéer og planer. Men Carlsson er dygtig – og snu.

Duration:00:55:01

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (2)

5/26/2018
More
Pers genbo, den unge skolelærer Mikkelsen, som har holdt meget af at tale med den sære mand, der virkede så tilfreds på trods af sin beskedne og ensomme stilling, finder i en skuffe nogle efterladte optegnelser, som han får lov at beholde som et minde, og vi får nogle uddrag af dem som et dokument, der viser den livsholdning, Per er kommet frem til og som gør, at han kan dø i fuld tilfredshed. Derefter hører vi den kendte ”krønike” Ørneflugt, som af nogle er blevet set som en slags skitse...

Duration:00:55:01

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (1)

5/26/2018
More
Per bryder op fra hjemmet og ægteskabet, hvor han føler, at han står i vejen for Ingers og børnenes lykke, og hvor han heller ikke føler at han kan hvile i sig selv. Han får en stilling som vejassistent i Thy, hvor han lever som en ensom, men afholdt mand, indtil en kræftsygdom tager livet af ham. Sin ganske anselige opsparede formue testamenterer han til Jakobe Salomons konfessionsløse skolehjem på Nørrebro.

Duration:00:55:00

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (2)

5/19/2018
More
Efter brylluppet flytter Per og Inger ind i den lille villa i stationsbyen, og efter nogle år, hvor Per tjener godt og bliver gældfri og hvor familien vokser med tre børn, begynder Inger at spore en dyster uro hos Per. Han er blevet opmærksom på, at ingeniør Steiner stadig brygger på en realisering af den plan, som han så at sige har stjålet fra Per, og det ender med at han tager til København bl.a. for at søge en stilling hos amtmandens personlige bekendte indenrigsministeren og...

Duration:00:55:00

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (1)

5/19/2018
More
Per er tiltrukket af pastor Fjaltrings noget dystre og krævende kristendom, som står i skærende kontrast til svigerfaderens lyse og magelige tro, som ikke byder på nogen modstand eller udfordringer, men han må gå stille med det, da hverken pastor Blomberg selv eller Inger rigtigt kan tåle, at Per sådan stiller sig an. Inger betragter sin far som den sidste store fører i kristenheden, og en sådan mand bør man ikke modsige. Da pastor Fjaltring ender med at begå selvmord, kan Per næsten ikke...

Duration:00:55:00

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (2)

5/12/2018
More
Men så begynder lykken også at vende. Afvandingsplanerne omkring Kærsholm vinder endelig tilslutning blandt egnens bønder, og under et juleophold på herre-gården kommer forlovelsen med Inger i stand. Hofjægermesterinden har allerede fundet et nydeligt lille hus i stationsbyen, som Per – og senere Inger – kan flytte ind i. Brylluppet bliver fastsat til maj, og mens Per gradvist vinder sin svigermors sympati, begynder han at vænne sig mere og mere fra svigerfaderens glatte og magelige...

Duration:00:55:00

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (1)

5/12/2018
More
Per må forsøge at løse sin fortvivlede økonomiske situation med et lån, men oberst Bjerregrav vil ikke hjælpe ham, og han må så selv opsøge etatsråd Erichsen, som viser sig at være bortrejst. Så finder han en privat lånehaj, som dog kræver kautionister, så den går heller ikke. I sin fortvivlelse er han lige ved at opsøge kredsen omkring hans tidligere svigerforældre, men samvittighedens stemme råber et kraftigt ”Nej!” til ham. Han er nødt til at ydmyge sig helt og bede sin bror Eberhardt...

Duration:00:55:00

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (2)

5/5/2018
More
Først og fremmest må han nu se at få løst sine økonomiske problemer. Han må så hurtigt som muligt at fremskaffe et lån, så han kan leve et års tid og få afsluttet sin uddannelse til landmåler, så han derefter har mulighed for at forsørge sig. Han håber også – opmuntret af hofjægermesterinden – på at han kan komme til at lede dræningsarbejdet på Kærsholm. Men efter at rygtet om den hævede forlovelse har bredt sig, er der ingen der vil låne ham penge. Ikke en gang oberst Bjerregrav tror...

Duration:00:55:00

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (1)

5/5/2018
More
I forbindelse med Pers ”religiøse gennembrud” følger en bevidsthed om synd og skyld og en helt ny ydmyghed, faktisk det som hans familie har ventet på. I et brev hæver han forlovelsen, og Jakobe ryster på hovedet af hans fejhed, at det hele skal pakkes ind i religiøse gevandter, selvom hun godt ved, at det handler om, at han er blevet forelsket i en anden. Men selv føler hun sig nu lettet og fri. Per møder den mystiske pastor Fjaltring, men foreløbig opstår der ingen samklang imellem dem....

Duration:00:55:00

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (2)

4/28/2018
More
Først et interview med lektor Aksel Haaning, der har skrevet mange bøger om middelalderens og renæssancens naturfilosofi, og som i sin læsning af Lykke-Per lægger vægten på naturens rolle i forhold til Pers personlighedsudvikling. Og til slut endnu en bid af romanen. Per opdager, da han forkynder at han vil forlade Kærsholm, at Inger måske gengælder hans følelser – hvad han slet ikke havde anet før.

Duration:00:55:00

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (1)

4/28/2018
More
Per føler sig stærkt tiltrukket af pastor Blombergs datter, Inger, og hofjægermesterinden på Kærsholm skubber på, for hun forestiller sig at Inger kan være prisen for Pers omvendelse. Samtidig aner Jakobe hjemme i København, at der er en kvinde, som holder Per fast i Jylland, men også at der er religiøse kvaler med i spillet.

Duration:00:55:00

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (2)

4/21/2018
More
Med hofjægermesterinden og baronessen besøger Per præstegården, og pastor Blomberg indleder en samtale om, hvordan Per – der er opvokset i et præstehjem – er nået til sine nuværende holdninger. Og selv om Per ikke er imponeret over pastorens niveau, er han jo selv i sin åndelige søgen nået frem til standpunkter, der ikke ligger fjernt fra Blombergs. En smuk sommerdag tager Per med til et folkeligt møde i skoven. Det er hans første erfaring med sådanne møder, og han bliver slået af den...

Duration:00:55:00

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (1)

4/21/2018
More
Per beslutter sig for at trække sig helt ud af det videre arbejde med realiseringen af sine planer. Han overlader det til Ivan. Endelig skriver Jakobe til ham på Kærsholm og kritiserer stærkt hans beslutning. Han føler trang til at skrive og bebrejde hende den aggressive tone i brevet, men beslutter af lade en kristelig besindighed råde, og lader være. Han bliver mere og mere betaget af sin færden i naturen, og da han bliver præsenteret for den lokale præst, pastor Blomberg, hvis...

Duration:00:55:00

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (2)

4/14/2018
More
Under overfarten bliver styrmanden bange for, at de har en selvmordskandidat ombord, og Per søger endelig under dæk. Men han får ikke lukket et øje. Han se for første gang et samlet billede af sin lille, seje mor, der udholdt så meget. Han ankommer til Kærsholm næste dag, noget medtaget både legenligt og sjæleligt. Alle tager overstrømmende imod ham, også hofjægermesteren, som jo aldrig har mødt ham, og han bliver overtalt til at blive der et stykke tid og falde til ro. Han havde egentlig...

Duration:00:55:00

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (1)

4/14/2018
More
Per bliver på hotellet opsøgt af Ivan Salomon, der spørger om han er i familie med den præstenke ved navn Sidenius, sm han lige har set dødsannonce for i avisen. Per benægter, men det er hans mor. Per opsøger sin bror Eberhardt i ministeriet om bliver informeret om, moderen døde uden forudgående sygdom, at familien vil holde en lille mindestund derhjemme, inden moderens lig vil blive bragt til båden og sejlet hjem, mens børnene vil tage med toget. Per nægter at deltage i mindestunden, da...

Duration:00:55:00

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (2)

4/7/2018
More
”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan. Per forlader festen på ”Skovbakken” for at få lidt luft og går en lille tur hen ad Strandvejen. Her bliver han i en have til et lille stråtækt hus vidne til en scene, der står i stor kontrast til den herskabelige fest hos Salomons. Her er en lille familie samlet uden al pragt til gammeldags lege i haven, og indtrykket rundes af med en stille aftensang, ”Fred hviler over land og by”. Per bliver underligt grebet af den lille scene. Der er noget over den,...

Duration:00:55:00

”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan (1)

4/7/2018
More
”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan. Per forlader festen på ”Skovbakken” for at få lidt luft og går en lille tur hen ad Strandvejen. Her bliver han i en have til et lille stråtækt hus vidne til en scene, der står i stor kontrast til den herskabelige fest hos Salomons. Her er en lille familie samlet uden al pragt til gammeldags lege i haven, og indtrykket rundes af med en stille aftensang, ”Fred hviler over land og by”. Per bliver underligt grebet af den lille scene. Der er noget over den,...

Duration:00:55:00