Spændingsfeltet-logo

Spændingsfeltet

Religion & Spirituality Podcas >

More Information

Location:

Denmark

Language:

Danish

Contact:

82271202


Episodes

Arvesyndslæren til debat

4/3/2019
More
Fødes alle mennesker i synd? Hvilken konsekvens har synden i menneskers liv? Det er relevante spørgsmål at stille i kirken i dag. Hans-Ole Bækgaard, formand for Indre Mission og Johnny Hansen, præst i Citykirken i Aarhus debatterer i denne episode arvesyndslæren, og de giver bud på, hvilken effekt deres position har på synet på børn, dåb, forkyndelse og tro.

Duration:00:47:15

Lovsangskultur i Danmark i dag

3/6/2019
More
Sange og salmer fylder rigtig meget i kirkens fællesskab og til gudstjenesten. Derfor varierer det musiske udtryk også meget, og der er et bredt spektrum af holdninger til lovsang internt i kirken. I denne episode drøfter David Kristoffersen og Simon Lionel, hvordan lovsangskulturen ser ud i Danmark lige nu.

Duration:00:44:43

Kristentro og politik

2/6/2019
More
Hvad gør evangeliet og troen ved en kristens forhold til politik? Det er den mere eller mindre præcise arbejdstitel for drøftelsen i denne episode af Spændingsfeltet. Daniel Toft Jakobsen og Arne Pedersen er med i studiet, og samtalen berører flere forskellige emner inden for den politiske sfære i krydsfeltet mellem kirke, tro, samfund og politik.

Duration:00:45:47

Hvor gammel er jorden?

1/2/2019
More
Kristne er tydeligvis ikke enige om, hvorvidt jorden er “ung” eller “gammel”. Er det vigtigt? Siden der findes stærke fortalere for begge syn, så er det meningsfuldt at tage debatten op og høre, hvad der er hjertet bag positionerne. Emil Møller, phd-studerende i kemi og René Vester, matematiklærer og økonom debatterer problemstillingen ud fra hver sit ståsted.

Duration:00:36:38

Hvordan skal man forstå dåben ud fra bibelen?

12/5/2018
More
Hvad gør dåben ved et menneske, og hvornår skal man døbe? Denne gamle debat får nye ord og sættes ind i vores kontekst i dag i denne debat mellem Daniel Præstholm, undervisningskonsulent i IMU og Leif Petterson, højskolelærer på Mariager Højskole. Samtalen leder også til en snak om, hvad tro er, og hvad forholdet er mellem modtagelse og bekendelse i troen.

Duration:00:44:01

Fylder rygning for meget i kristne fællesskaber?

11/6/2018
More
Er det muligt at have en meningsfuld debat omkring rygning i kirken? Et ungt kristent fællesskab som f.eks. IMU kan opleve flere problemstillinger omkring rygning. I denne episode vender vi udfordringerne (og måske også fordelene?) ved rygning i kristne fællesskaber. Debattørerne er Nanna Dideriksen, ungdomskonsulent i IMU og Trine Østerby, studerende og ryger.

Duration:00:39:11

Hvad er mission?

10/3/2018
More
Et så centralt og vigtigt begreb i kirken, mission, er vi ofte ret så uenige om. Hvorfor dog det? I denne episode debatterer Emil Rindom og Marie Petersen, hvordan mission skal se ud i dag, og hvad målet med mission er.

Duration:00:40:00

Aktiv dødshjælp

8/8/2018
More
Hvad mener kirken og de kristne om aktiv dødshjælp? Det drøfter sognepræst Helle Viuf og læge på et palliativt team i Aarhus Connie Vibe. Connie forklarer grundigt, hvilke rettigheder læger har i dag, og sammen med værten David vendes problemstillingen og de svære nuancer, som den indeholder. Dette er i høj grad et emne, hvor kirken står i modsætning til folkestemningen i dag. Et oplagt emne for Spændingsfeltet.

Duration:00:40:19

Lav- og højkirkelighed: Hvad er dét lige for noget?

6/6/2018
More
Hvorfor snakker man nogle gange om højkirkelige præster og lavkirkelige gudstjenester og modsat? Hvad betyder de begreber egentlig? Præsterne, Flemming Baatz Kristensen og Flemming Hansen, drøfter det med indspil fra værten David, og sammen forsøger de at udfordre formålet og meningen med at vælge det ene frem for det andet.

Duration:00:34:21

Kirke, liturgi og menighedsvalg

5/2/2018
More
Sognemenigheder, valgmenigheder og frimenigheder. Der er snart flere kirkeformer, end vi kan overskue. Hvad er egentlig op og ned i de forskellige kirkeformer? Hvilket grundlag bygger de på? Og hvordan udtrykkes det i deres liturgi? Det drøftes i denne episode af Spændingsfeltet, hvor Peter Kofoed Herbst og Martin Eskesen gæster studiet.

Duration:00:50:01

Spiritualitet

4/4/2018
More
I kølvandet på globaliseringen er østlig og moderne spiritualitet strømmet til Danmark de seneste år. Hvordan skal kirken møde spiritualiteten? Det debatteres, når Sprint Korsholm og Rie Skaarhøj er med i studiet til en spændende debat om forholdet mellem kristendom og spiritualiet.

Duration:00:34:39

Kvalitet og Kirke

3/7/2018
More
Der er ofte snak omkring kvalitet i kirken i dag. Skal der mere kvalitet til for, at mennesker kommer ind i kirkerne? Det er blot et af mange relevante spørgsmål, som David taler med Simon Krüger og Niels Hankelbjerg Mortensen om. Apropos relevans, så er det et af de vigtige begreber, som diskuteres i denne episode.

Duration:00:43:09

Studentermission

2/7/2018
More
En tidligere KFS-sekretær i Aarhus, Daniel Hougaard taler om mission med studenterpræsten Jens Munk. Snakken bølger frem og tilbage. Spændingsfeltet fra ordløs mission til mere aggressiv kollegiemission drøftes. Hvad skal kirken fokusere mest på? Sammen med værten David Ingemansen drøftes også kristendommens og missionens berettigelse på studiestederne i relation til aktuelle problemstillinger angående trosfriheden.

Duration:00:45:39

Apologetik - ja eller nej?

1/3/2018
More
Apologetik (trosforsvar) deler vandene i det kirkelige landskab i Danmark i disse år. Skal kristne bedrive apologetik? Eller vil apologetikken ødelægge kristendommen? Kristoffer Hjorth Kruse og Michael Brorson indgår i livlig og udfordrende debat med hinanden om emnet.

Duration:00:43:17

Faldende dåbstal i folkekirken - hvad gør vi?

12/6/2017
More
Drop-in dåb, dåbskampagner og visioner for dåbspraksis i folkekirken. Alt dette tages op til debat i denne episode, hvor provsten, præsten og stud. teolen giver sig i kast med et så stort emne som dåben i folkekirken. Lyt med og hør, om folkekirken virkelig er i dåbskrise. Medvirkende er provst Thomas Reinholdt Rasmussen samt præst og HB-medlem i IM Jakob Søvndahl.

Duration:00:33:43

Kønsroller i DK 2017

11/1/2017
More
Bibelen præsenterer et radikalt anderledes syn på seksualitet og køn end samfundet i dag. De to debattører Jonas Mejlgaard og Isabella Arendt udfordrer den klassiske debat omkring kønsroller og spiller ind med et særligt fokus på Bibelens stemme omkring kønsneutralitet og “intetkøn”.

Duration:00:32:49

Grøn kirke

10/11/2017
More
Skal kirken være økologisk? Er bæredygtighed et ansvar for kirken? Dette er et helt nyt emne i teologien og i kirken. Snakken går på buræg, forvalterskab, “zero-waste” og meget mere. Medvirkende er Miriam Larsen og Julia Sakskjær.

Duration:00:33:16